Οδηγός μας είναι οι αξίες μας

Αγωνιζόμαστε για μία δημιουργική και παραγωγική Ελλάδα
έχοντας στο επίκεντρο των πολιτικών μας τον άνθρωπο.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Ακολουθήστε μας 😉

Οδηγός μας είναι οι αξίες μας.

Αυτές καθορίζουν τους στόχους μας, τα θέλω και το κίνητρο των πράξεών μας. Αυτές ορίζουν το ήθος της πολιτικής μας και τα μέσα της δράσης μας. Είναι η βάση της ενότητάς μας. Ερμηνεύουν την ιστορία μας. Φωτίζουν τη διαδρομή μας. Μέσα από το πρίσμα των αξιών μας, κρινόμαστε. Και με τη δύναμη των αξιών μας, πετυχαίνουμε.

(Συμβόλαιο με το Λαό, 1981)