Σε Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Τομέα Καινοτομίας, Έρευνας και Τεχνολογίας ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών οργάνωσε διαδικτυακή ημερίδα, με αντικείμενο την συζήτηση θεμάτων ουσιαστικής σημασίας σχετικών με όλο το φάσμα της έρευνας στην Ελλάδα.

Το ΠΑΣΟΚ –Κίνημα Αλλαγής εκπροσωπήθηκε από την βουλευτή κα Ν. Γιαννακοπούλου και τον Γραμματέα του Τομέα Καινοτομίας, Έρευνας Και Τεχνολογίας κ. Π. Βάρδα.

Παρουσιάστηκαν οι θέσεις του Τομέα Καινοτομίας, Έρευνας Και Τεχνολογίας, όπως αυτές έχουν επεξεργαστεί από το σύνολο των μελών της Γραμματείας του Τομέα, ως εξής:

  1. Ανάγκη ανάπτυξης και εφαρμογής εθνικού σχεδίου ερευνητικής στρατηγικής με μακροπρόθεσμους στόχους.
  2. Καθιέρωση ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, έρευνας και τεχνολογίας που θα περιλαμβάνει τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα της ΓΓΕΚ και τα κέντρα έρευνας αι ινστιτούτα άλλων υπουργείων, εφόσον τα τελευταία ενταχθούν στο ίδιο θεσμικό πλαίσιο με τα ερευνητικά κέντρα της ΓΓΕΚ.
  3. Σταδιακή αύξηση της χρηματοδότησης του δημοσίου ερευνητικού ιστού στο πλαίσιο ενός σταθερού προγράμματος έρευνας, με στρατηγικές προτεραιότητες βασισμένες στην αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων.

Στην διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκε με έμφαση η οραματική και πραγματική πολιτική του κόμματος, όπως έχει διαμορφωθεί από το έτος 1982 με τον ιστορικό “νόμο Λιάνη”, και οπωσδήποτε η τεράστια συμβολή του ΠΑΣΟΚ στην ανάπτυξη των μεγάλων ερευνητικών ινστιτούτων της χώρας.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.