Σε Ανακοινώσεις

Κοινή Ανακοίνωση του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής και Δευτερογενούς Τομέα και Εμπορίου του Κινήματος Αλλαγής:

Η μονομερής ενέργεια του Προέδρου Τραμπ να επιβάλει υψηλούς δασμούς στις εισαγωγές αλουμινίου και χάλυβα από την ΕΕ, τον Καναδά και το Μεξικό  (10% και 25%), επικαλούμενος ανύπαρκτους παράγοντες ασφάλειας, αυξάνει την αστάθεια της διεθνούς  οικονομίας ενώ  έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ένα πολυμερές παγκόσμιο σύστημα που βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες.  Πλήττει παράλογα, χώρες συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ενώ σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις και στην ίδια την Αμερική όπου αναμένεται να καταργηθούν περισσότερες από 40.000 θέσεις εργασίας και να καταρρεύσουν πολλές επιχειρήσεις.

Το Κίνημα Αλλαγής θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ευρώπη αντέδρασε άμεσα και ενιαία, προτάσσοντας τη θέση ότι δεν επιδιώκει έναν εμπορικό πόλεμο αλλά ένα διεθνές εμπόριο με κανόνες. Η προσφυγή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου που αποφασίστηκε ομόφωνα, ήταν μια αναγκαία και επιβαλλόμενη ενέργεια.

Τα μέτρα Τραμπ που αγγίζουν σε διαφορετικό βαθμό πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν επιπτώσεις και στην Ελλάδα. Η παντελής απουσία μιας ολοκληρωμένης πολιτικής στήριξης της εμπορικής εξωστρέφειας της χώρας γίνεται, μέσα στις συνθήκες ενός προαλειφόμενου σκληρού παγκόσμιου ανταγωνισμού, ακόμα πιο εμφανής. Χρειάζεται να ενισχυθούν άμεσα οι μηχανισμοί υποστήριξης των εξαγωγικών πρωτοβουλιών, προβολής και στήριξης της ιδιαίτερης εμπορικής ταυτότητας των ελληνικών προϊόντων, αξιοποίησης της προηγμένης τεχνογνωσίας σε πολλούς τομείς, αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων από τον τραπεζικό σύστημα και τους φορείς ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων.

Το Κίνημα Aλλαγής προτρέπει την ελληνική επιχειρηματικότητα αλλά και διοίκηση να αντιμετωπίσει τις δραματικές για το παγκόσμιο εμπόριο εξελίξεις, ως μια ανοιχτή πρόκληση για νέες σημαντικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της θέσπισης δίκαιων κανόνων και ορθολογικής μεταρρύθμισης του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, απέναντι σε μια άναρχη παγκοσμιοποίηση.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.