Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προς τους υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη και Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα με θέμα: «Γιατί αυξήθηκαν οι μισθοί των Προέδρων ΔΣ των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας εν μέσω της παρούσας οικονομικής συγκυρίας;».

Κύριοι Υπουργοί,

Τα Κέντρα Κοινωνικής Προνοίας στοχεύουν στην παροχή περίθαλψης, υπηρεσιών στέγασης, μόρφωσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης παιδιών που αποδεδειγμένα έχουν κοινωνικά και άλλα προβλήματα και είναι απροστάτευτα. Φιλοξενούν μεγάλο αριθμό ατόμων, διαφόρων ηλικιών με κοινωνικά προβλήματα, κινητικές αναπηρίες, νοητική υστέρηση, ενώ απαντώνται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες παθήσεις και προβλήματα ψυχικής υγείας.

Επιδιώκουν τη συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες για την αποκατάσταση και την κοινωνική ένταξη των παιδιών και εφήβων τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και παιδιών με αναπηρία την οποία δεν δύναται να παρέχουν τα Κέντρα. Επίσης, εφαρμόζουν προγράμματα για παιδιά και άτομα με αναπηρίες σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση δυσεπίλυτα προβλήματα τόσο λόγω ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό όλων των ειδικοτήτων (ανειδίκευτο, εξειδικευμένο, διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό) όσο και λόγω των οικονομικών δυσκολιών που επιδεινώθηκαν με την ακρίβεια και την αύξηση του κόστους ενέργειας. 

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε μια περίοδο που τα Κέντρα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις δαπάνες λόγω ακρίβειας και αύξησης του κόστους ενέργειας, δυνάμει της ΚΥΑ “Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/31915/ΔΕΠ/6.5.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αμοιβής προέδρων, διοικητών, αποζημίωσης αντιπροέδρων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ν.π.δ.δ. που συστήθηκαν με το άρθρο 9 του Ν. 4109/2013, όπως ισχύει» (Υ.Ο.Δ.Δ. 240)” (ΦΕΚ 836/14-9-2022 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.), προέβη στην αύξηση μισθών των Προέδρων των Δ.Σ. των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας από 1.700 ευρώ/μηνιαίως σε 3.100 ευρώ, 2.500 ευρώ ή 2.100 ευρώ, αναλόγως του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Επειδή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας βρίσκονται ουσιαστικά σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο επειδή επείγεται η οικονομική και σε ανθρώπινο δυναμικό ενίσχυσή τους, τη στιγμή μάλιστα που η κοινωνία το έχει μεγάλη ανάγκη λόγω της οικονομικής κρίσης, 

Επειδή οι Πρόεδροι των ΔΣ των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας εργάζονται με πλήρη αλλά όχι αποκλειστική απασχόληση,

Επειδή  η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας λήγει στο τέλος του 2022, 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

  1. Πώς εξελίχθηκε ο προϋπολογισμός των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας από το 2017 έως σήμερα, συνολικά και ανά Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας στην ελληνική επικράτεια; 
  2. Έχουν αιτηθεί τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας αύξηση προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών λόγω ακρίβειας και διογκωμένου κόστους ενέργειας; Αν ναι, ποια ήταν η ανταπόκρισή σας και πώς την αιτιολογείτε;
  3. Ποιες συγκεκριμένες ανάγκες οδήγησαν στην αύξηση του μισθού των Προέδρων των ΔΣ των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και βάσει ποιων κριτηρίων έχει αποφασιστεί η εν λόγω αύξηση αλλά και η διαφοροποίηση σε τρεις μισθολογικές κλίμακες;
  4. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε δεδομένου ότι η θητεία των ΔΣ λήγει στο τέλος του 2022 και η ανανέωση της θητείας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες έως την σύνθεση των νέων μελών των ΔΣ; 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιώργος Μουλκιώτης
Μιχάλης Κατρίνης
Κώστας Σκανδαλίδης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.