Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Τροπολογία το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις». Θέμα: Μεταβατική διάταξη για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές.

Αιτιολογική έκθεση

Η υπ΄ αριθμ. 176/2023 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, σχετικά με την εκτός σχεδίου δόμηση με την οποία έκρινε ότι,  ισχύουν ήδη από το 1985 περιορισμοί της νομοθεσίας βάσει των οποίων εκτός από το  ελάχιστο εμβαδόν των τεσσάρων στρεμμάτων απαιτείται και πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο για να είναι οικοδομήσιμο ένα οικόπεδο εκτός σχεδίου έχει προκαλέσει ένα απόλυτο χάος με πάγωμα της έκδοσης οικοδομικών αδειών, των οικοδομικών εργασιών και αγοραπωλησιών γεωτεμαχίων που ήταν σε εξέλιξη, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση στους ιδιοκτήτες ακινήτων, στις υπηρεσίες δόμησης και στον τεχνικό κλάδο σε όλη τη χώρα.

Έχουν περάσει πλέον πάνω από δύο μήνες από τότε που περιήλθε σε γνώση της Κυβέρνησης η απόφαση αυτή και απαντώντας στην 610/3.4.2023 επίκαιρη ερώτηση μας ο αρμόδιος Υφυπουργός δεσμεύτηκε για την κατάθεση, πριν κλείσει η Βουλή, μεταβατικής διάταξης με την οποία θα δίνει σαφή απάντηση στο πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί μετά από την απόφαση 176/2023 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ωστόσο η διάταξη αυτή δεν κατατέθηκε.

Ως εκ τούτου, για τη στοιχειώδη ασφάλεια δικαίου, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι μέχρι την έκδοση των αναγκαίων προεδρικών διαταγμάτων για τα νέα τοπικά πολεοδομικά σχέδια δύναται η έκδοση οικοδομικής αδείας, βάσει των υφιστάμενων πολεοδομικών διατάξεων, σε γήπεδα εμβαδού τουλάχιστον τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τ.μ. και είναι κείμενα εκτός ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων, κωμών και οικισμών ή εκτός ορίων νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, όπως συνέβαινε μέχρι την έκδοση της 176/2023 απόφασης της ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Άρθρο …

Μεταβατική διάταξη για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές.

Μέχρι την έκδοση των αναγκαίων προεδρικών διαταγμάτων για την κύρωση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, δύναται η έκδοση οικοδομικής αδείας, βάσει των υφιστάμενων πολεοδομικών διατάξεων, σε γήπεδα εμβαδού τουλάχιστον τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τ.μ. και είναι κείμενα εκτός ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων, κωμών και οικισμών ή εκτός ορίων νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, όπως συνέβαινε μέχρι την έκδοση της 176/2023 απόφασης της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι προτείνοντες βουλευτές

Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου

Ευαγγελία Λιακούλη

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Δημήτριος Μπιάγκης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.