Σε Ανακοινώσεις

Ο Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής πραγματοποίησε συνάντηση με  το Ινστιτούτο για τη Διαφορετικότητα και την Ενσωμάτωση -D&I- (www.diversity-charter.gr), το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΚΕΑΝ κ. Σταύρο Μηλιώνη και την υπεύθυνη επικοινωνίας κα. Κατερίνα Ψύχα. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης οι εκπρόσωποι του Ινστιτούτου αναφέρθηκαν στη Χάρτα Διαφορετικότητας, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της διαφορετικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Στόχος της Χάρτας είναι να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας των ευκαιριών και της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. 

Οι εκπρόσωποι του Τομέα αναφέρθηκαν στην πάγια θέση τους κινήματος για τον απαρέγκλιτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την πίστη στην πολυσυλλεκτικότητα, την ελευθερία έκφρασης και την αυστηρή αντιμετώπιση των διακρίσεων κάθε είδους, ενώ σημειώθηκε η ανάγκη εξάλειψης των στερεοτύπων και των κοινωνικών προκαταλήψεων, μεταξύ άλλων, στον χώρο της εργασίας. Τονίστηκε η ανάγκη εκπαίδευσης των στελεχών των εταιρειών στη διαχείριση και στήριξη της διαφορετικότητας ιδίως κατά το στάδιο της πρόσληψης, αλλά και εν συνεχεία στην επαγγελματική αναγνώριση και  ανέλιξη, ώστε να μην υφίστανται διακρίσεις και αποκλεισμοί ακόμα και σε επίπεδο διοίκησης και εκπροσώπησης των εταιρειών. 

Εκφράστηκε η θερμή υποστήριξη της Χάρτας και υπήρξε αμοιβαία δέσμευση συνεργασίας, στο πλαίσιο της διάδοσης και προώθησης της διαφορετικότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων στους επαγγελματικούς χώρους.   

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.