Σε Ανακοινώσεις

Ο Τομέας Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο πλαίσιο της ενημέρωσης των εμπλεκομένων με τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για το νέο προγραμματικό πλαίσιο του, ενόψει των εκλογών του 2023, πραγματοποίησε συνάντηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας – Πυρόσβεσης που εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο της κ. Σταύρο Σαλαγιάννη και  επικεφαλής των Ομάδων – Μελών της Ομοσπονδίας.

Στο πλαίσιο της εν λόγω συνάντησης συζητήθηκαν θέματα όπως η πλημμελής εφαρμογή του τελευταίου νόμου 4662/20 και η επίλυση χρόνιων προβλημάτων που δυσχεραίνουν το έργο των Εθελοντικών Ομάδων.

Ο Γραμματέας του Τομέα Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής κ. Μιχάλης Χάλαρης παρουσίασε τους άξονες και προτεινόμενες δράσεις για το πώς οι εθελοντικές οργανώσεις και ομάδες μπορούν να αξιοποιηθούν ορθότερα στην πολιτική διαχείρισης κρίσεων από την Πολιτική Προστασία της Ελλάδας:

 • Δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης, και όχι απλής καταγραφής, των εθελοντικών οργανώσεων κατά την διάρκεια των κρίσεων και διαχωρισμός τους σε 3 επίπεδα βάση των δυνατοτήτων τους. Α) Εθνικό, Β) Περιφερειακό, Γ) Δημοτικής ενότητας.
 • Να δύνανται να αξιοποιούνται εθελοντές Πολιτικής Προστασίας στην καθημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, όπως γίνεται και σε χώρες του εξωτερικού, αλλά και όπως αξιοποιεί και το ΠΣ τους εθελοντές του.
 • Κρατική μέριμνα και ασφάλιση όλων των πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων, εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων και σκαφών πριν και κατά την διάρκεια συμβάντων.
 • Δωρεάν Εκπαίδευση και εξοπλισμός των εθελοντικών οργανώσεων και των ομάδων διάσωσης για υποστήριξη του έργου των κρατικών υπηρεσιών.
 • Δημιουργία πιστοποιήσεων οι οποίες θα βασίζονται σε εθνικά και ευρωπαϊκά πλαίσια για το σύνολο των εθελοντικών ομάδων για να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική και επιχειρησιακή τους επάρκεια.. Οι εκπαιδεύσεις και οι πιστοποιήσεις θα πραγματοποιούνται στις έδρες των εθελοντικών ομάδων και όχι μόνο στην Αθήνα.
 • Δημιουργία πρωτοκόλλων συνεργασίας και τυποποιημένων διαδικασιών για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ εθελοντικών οργανώσεων και φορέων πολιτικής προστασίας για την ενίσχυση του συντονισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 • Δημιουργία ενός συστήματος παροχής μεταφοράς, διαμονής και σίτισης για εθελοντές κατά τη διάρκεια κρίσεων.
 • Ανάπτυξη ενός συστήματος για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους πληγέντες πληθυσμούς και στους εθελοντές μετά τις καταστροφές.
 • Δημιουργία αφορολόγητου για τις εθελοντικές ομάδες όταν αγοράζουν εξοπλισμό διάσωσης, πρώτων βοηθειών, οχημάτων και όταν γίνεται πλήρωση καυσίμων στα οχήματα/σκάφη τους.
 • Να μοριοδοτούνται και οι πιστοποιημένοι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας στις προκηρύξεις για προσλήψεις είτε στο Π.Σ. είτε σε άλλους σχετικούς φορείς.
 • Δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης εθελοντικών δραστηριοτήτων και συνεισφορών κατά τη διάρκεια κρίσεων για την υποστήριξη μελλοντικών προσπαθειών σχεδιασμού.
 • Καθιέρωση συστήματος αναγνώρισης και επιβράβευσης εθελοντών για τη συνεισφορά τους κατά τη διάρκεια κρίσεων.
 • Δημιουργία ενός συστήματος παροχής εξοπλισμούς και προμηθειών για τις εθελοντικές ομάδες κάτω από την ομπρέλα της ΓΓΠΠ.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.