ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Ι:
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ& ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ …
2.ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
3.ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
4.ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
4.1. Λιγότερη παγκοσμιοποίηση
4.2. Αστάθεια/κατάρρευση υπηρεσιών
4.3. Τηλεργασία
4.4. Δημόσια αγαθά
4.5. Κρατικές ενισχύσεις
4.6. Οι ρίζες του πληθωρισμού πριν τον πόλεμο
4.7. Χρηματορροές στην ελληνική οικονομία 2021-2027

 1. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ
  5.1. Η Στρατηγική Πυξίδα της ΕΕ
  5.2. Οι επιπτώσεις στην Ελλάδα
  5.3. Το νέο κύμα πληθωρισμού
  5.4. Ενεργειακή κρίση και ελλείψεις στην Ελλάδα
  α. Βραχυπρόθεσμα μέτρα
  β. Μεσοπρόθεσμα μέτρα
 2. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  6.1. Η νέα γενιά πλήρωσε το κόστος, αλλά τώρα κινητήρια δύναμη
  6.2. Γιατί πρέπει να πετύχει η Νέα Γενιά
  (α). Οικονομική εξέλιξη, παραγωγή, ανταγωνιστικότητα
  (β). Κοινωνικό κράτος
  (γ). Δημογραφική αναγέννηση
 3. ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Ξανά στο προσκήνιο
  Ευρωπαϊκός Πυλώνας των Κοινωνικών Δικαιωμάτων
  Η σοσιαλδημοκρατία για την Ελλάδα του σήμερα
  Ευρώπη ισχυρών θεσμών & αποφάσεων για ασφάλεια & αποτελεσματικότητα σε κάθε κρίση  
  ΜΕΡΟΣ ΙΙ:
  ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Β. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων
Βιομηχανική χωροθέτηση
Το στοίχημα της κυκλικής οικονομίας
Αναβάθμιση της αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας
Ένα εθνικό πρόγραμμα χρηματοδότηση της καινοτομίας

Γ.ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΤ. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ζ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θ. ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ:
ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Κοινωνική Πολιτική, Θεσμοί και Δημόσια Αγαθά

Α. ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ιστορική πορεία
Πώς το δημογραφικό μπλοκάρει τις στρατηγικές της χώρας
Διαθέσιμες επιλογές
Η δημογραφική παρακμή εντείνεται
Μια κοινωνία χωρίς νέους
Οι δύο δείκτες ηλικιακής εξάρτησης
Η επιβάρυνση του ασφαλιστικού συστήματος
Η γήρανση της κοινωνίας

Β. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΜΕ ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
Δ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Ε. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
Ζ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ &ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Η. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Θ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ


ΜΕΡΟΣ ΙV:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Α. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η δημοσιονομική πορεία μετά τα Μνημόνια
Το επίμονο εξωτερικό έλλειμμα
Ο περιορισμός του δημοσιονομικού χώρου
Ένα εφικτό δημοσιονομικό και αναπτυξιακό μείγμα
Μια συμμαχία του Νότου για το δημόσιο χρέος

Β. ΈΝΑ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Στρεβλώσεις
Μείωση έμμεσων φόρων
Εντοπισμός και φορολόγηση μεγάλου πλούτου

Γ. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ρευστότητα
Εξυγίανση χαρτοφυλακίου
Δικτύωση
Ευέλικτη εποπτεία
Κεφαλαιαγορά και Υπερταμείο

Δ. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ρυθμιστικές αρχές
Κανόνες για τα ιδιωτικά επενδυτικάκεφάλαια (privateequityfunds).

Ε. ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

ΜΕΡΟΣ V
ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

Α. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Γιατί χρειάζονται αλλαγές
Προτάσεις για Ευθύνη, λογοδοσία, διαφάνεια
Αποτελεσματικότερο κράτος

Β. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Γ. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ
Το Σχέδιο
Ψηφιακές δεξιότητες και απασχόληση
Ψηφιακός δημόσιος τομέας
Προώθηση της συμμετοχικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και λογοδοσίας.
Οι πολίτες πρωταγωνιστές σε μια έξυπνη πόλη
Ενδεικτικές Παρεμβάσεις σε Τομείς Πολιτικής

ΜΕΡΟΣ Ι:
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ …
2.ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 1. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
  4.ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
  4.1. Λιγότερη παγκοσμιοποίηση
  4.2. Αστάθεια/κατάρρευση υπηρεσιών
  4.3. Τηλεργασία
  4.4. Δημόσια αγαθά
  4.5. Κρατικές ενισχύσεις
  4.6. Οι ρίζες του πληθωρισμού πριν τον πόλεμο
  4.7. Χρηματορροές στην ελληνική οικονομία 2021-2027
 2. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ
  5.1. Η Στρατηγική Πυξίδα της ΕΕ
  5.2. Οι επιπτώσεις στην Ελλάδα
  5.3. Το νέο κύμα πληθωρισμού
  5.4. Ενεργειακή κρίση και ελλείψεις στην Ελλάδα
  α. Βραχυπρόθεσμα μέτρα
  β. Μεσοπρόθεσμα μέτρα
 3. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  6.1. Η νέα γενιά πλήρωσε το κόστος, αλλά τώρα κινητήρια δύναμη
  6.2. Γιατί πρέπει να πετύχει η Νέα Γενιά
  (α). Οικονομική εξέλιξη, παραγωγή, ανταγωνιστικότητα
  (β). Κοινωνικό κράτος
  (γ). Δημογραφική αναγέννηση
 4. ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Ξανά στο προσκήνιο
  Ευρωπαϊκός Πυλώνας των Κοινωνικών Δικαιωμάτων
  Η σοσιαλδημοκρατία για την Ελλάδα του σήμερα
  Ευρώπη ισχυρών θεσμών & αποφάσεων για ασφάλεια & αποτελεσματικότητα σε κάθε κρίση
 5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ …
  Ούτε τρία χρόνια δεν έχουν περάσει από τις εκλογές του 2019 και οι προγραμματικές θέσεις που είχε τότε υιοθετήσει το ΚΙΝΑΛ χρειάζονται μια ριζική επανεξέταση στο φως των εξελίξεων που μεσολάβησαν. Πριν τρία χρόνια, το βασικό ζητούμενο της ελληνικής οικονομίας ήταν να επιταχυνθεί η έξοδος από τα Μνημόνια και η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, ικανών να εξασφαλίσουν μια συστηματική άνοδο της απασχόλησης, σταδιακή αποκατάσταση εισοδημάτων και ομαλοποίηση πολλών διαδικασιών και λειτουργιών που είχαν υποστεί στρεβλώσεις στην διάρκεια της οκταετούς εποπτείας.
  Κύριος μηχανισμός επανόδου στην ομαλότητα θα ήταν – όπως συνεχώς προτείνουμε – η επιτάχυνση των επενδύσεων έτσι ώστε να μειωθεί κάπως το χάσμα αποεπένδυσης της προηγούμενης δεκαετίας μέσω της ενίσχυσης των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων με τα κοινοτικά προγράμματα καθώς και την προώθηση μεταρρυθμίσεων που θα αύξαναν την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Κεντρική ιδέα των επενδύσεων ήταν η ικανότητα αύξησης της Εγχώριας Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ) στην παραγωγή, ώστε να βελτιωθεί το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών με μονιμότερο τρόπο και όχι πάλι με μεθόδους εσωτερικής υποτίμησης.
  Η δημοσιονομική πολιτική που είχαμε εξαγγείλει είχε στόχο την διατήρηση ήπιων πρωτογενών πλεονασμάτων για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει επενδύσεις χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω το δημόσιο χρέος. Τα κρατικά έσοδα θα διασφαλιζόταν καλύτερα με μία εκτεταμένη απλοποίηση του φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος που θα μείωναν τις υπερβολικές επιβαρύνσεις των εισοδημάτων με ένα δίκαιο και διατηρήσιμο τρόπο.
  Η είσοδος της οικονομίας σε μία θετική πορεία θα παρείχε κίνητρα για την επάνοδο πολλών νέων επιστημόνων που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό και μαζί με μία πιο ενεργή πολιτική κινήτρων και ενισχύσεων θα δημιουργούσε μια καλύτερη δημογραφική δυναμική στο μέλλον.
  Πολύ γρήγορα όμως μετά τις εκλογές, η δυναμική των πραγμάτων άλλαξε και το προωθητικό άλμα δεν συντελέστηκε. Βραχυπρόθεσμα, ο λόγος ήταν μια σειρά από βεβιασμένες αποφάσεις της νέας κυβέρνησης οι οποίες συχνά προκάλεσαν μεγαλύτερη αβεβαιότητα από όση σκόπευαν να περιορίσουν.

Για παράδειγμα, ο βιαστικός σχεδιασμός και οι υπερβολικά στενές προθεσμίες απολιγνιτοποίησης έως το 2028 προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στους τοπικούς πληθυσμούς που θα έφεραν το μεγάλο βάρος της μετάβασης, τροφοδότησαν φόβους ότι η Ελλάδα θα αναγκαστεί να κάνει μεγάλες αγορές ενέργειας αν έκλεινε τις λιγνιτικές μονάδες, ενώ οι νέες επενδύσεις θα γινόταν κυρίως με εισαγωγές μηχανημάτων προκαλώντας μεγάλη διόγκωση του εξωτερικού ελλείμματος.
Το πρώτο βαρύ πλήγμα ήλθε όμως με την μορφή της πανδημίας covid-19 που έσπειρε φόβο στην κοινωνία επιβάλλοντας συνεχείς εγκλεισμούς και αποκλεισμούς των μετακινήσεων, καθήλωσε την οικονομική δραστηριότητα και προκάλεσε καθολική έκλειψη ολόκληρων κλάδων για ένα χρονικό διάστημα. Υπήρξαν όμως και οι θετικές εκφάνσεις της πανδημίας: Το δημόσιο σύστημα υγείας έφτασε στα ακραία όρια αντοχής του, αλλά άντεξε την πίεση και απεδείχθη μια σταθερή αξία της ελληνικής κοινωνίας. Το εμβολιαστικό σύστημα δούλεψε με επάρκεια, μια εκτεταμένη προσπάθεια ηλεκτρονικής εκπαίδευσης κάλυψε πολλά από τα κενά που διαφορετικά θα υπήρχαν από το κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενώ η είσοδος της τηλεργασίας άφησε θετικές παρακαταθήκες για το μέλλον της αγοράς εργασίας.
Το επόμενο πλήγμα εμφανίστηκε στον ευρωπαϊκό ορίζοντα όταν οι κοινωνίες άρχισαν να βλέπουν την δραστική μείωση της πανδημίας και μία σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία επανάφερε τα σκοτεινά σενάρια πολέμου στην ευρωπαϊκή ήπειρο που είχαν εκλείψει από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και εκτίναξε την ήδη σοβούσα ενεργειακή κρίση στις οικονομίες της, με πρώτα ορατά επακόλουθα τον πληθωρισμό και την εξασθένιση του ευρώ. Σε αυτές τις συνθήκες, η διατύπωση των απαραίτητων επιλογών που πρέπει να κάνει μία χώρα σαν την Ελλάδα γίνεται εξαιρετικά δύσκολη, αλλά επίσης και απαραίτητη.
Το Κίνημα Αλλαγής αποτολμά την διατύπωση μιας σειράς προτάσεων στα βασικά θέματα Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς και στο ευρύτερο φάσμα της λειτουργίας του κράτους και των πολιτικών που εφαρμόζει.

 1. ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Όταν η χώρα άρχισε το 2018 να βγαίνει σταδιακά από τα Μνημόνια Προσαρμογής, η ελληνική οικονομία χαρακτηριζόταν από μια σειρά αντιφατικών μηνυμάτων: οι μακρο-οικονομικές βελτιώσεις συνυπήρχαν με πολλές μικρο-οικονομικές αγκυλώσεις, τα εξωτερικά ελλείμματα είχαν εξαλειφθεί όχι όμως και η χρόνια αδυναμία μαζικών εξαγωγών, τα έσοδα είχαν βελτιωθεί θεαματικά αλλά το φορολογικό σύστημα περιείχε πλήθος στρεβλώσεων, ενώ το ασφαλιστικό οικοδόμημα είχε μεν αποφύγει την κατάρρευση αλλά βυθιζόταν σε μια πρωτοφανή γραφειοκρατία και αδιαφάνεια. Η οικονομία είχε γλυτώσει την ανοιχτή χρεοκοπία και την έξοδο από το Ευρώ, χωρίς όμως ναέχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια αυτό-υποστηριζόμενη ανάπτυξη στο μέλλον.

Για παράδειγμα, το δημοσιονομικό έλλειμμα περιορίστηκε πράγματι δραστικά, από το 16% περίπου του ΑΕΠ το 2009, στο 4% του ΑΕΠ το 2016. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το πρωτογενές έλλειμμα από 10% του ΑΕΠ το 2009, μετατράπηκε σε πλεόνασμα 3,20% του ΑΕΠ το 2016. Όμως οι δαπάνες ενδέχεται στο μέλλον να αυξηθούν προκειμένου να επαναφέρουν ζωτικές λειτουργίες του κράτους σε κανονικά επίπεδα. Οι φόροι είναι πιθανόν να μειωθούν για να τροφοδοτήσουν μια ανάκαμψη της οικονομίας, ενώ οι δημόσιες επενδύσεις θα πρέπει να ενισχυθούν για να περιορίσουν την μεγάλη απαξίωση υποδομών που έχει συντελεστεί. Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα ελαττώσουν την δημοσιονομική πειθαρχία και τα ελλείμματα θα πιεστούν ανοδικά.

Παρομοίως, το εξωτερικό έλλειμμα είχε μεν χαλιναγωγηθεί στην διάρκεια των Μνημονίων και από το -14% του ΑΕΠ το 2009, έφτασε σχεδόν σε κατάσταση ισορροπίας το 2016. Όμως αυτό δεν οφείλεται σε μαζική αφύπνιση των εξαγωγών, παρά την σημαντική μείωση του μισθολογικού κόστους και την εντυπωσιακή επίδοση του τουρισμού το 2019. Ήταν κυρίως αποτέλεσμα του δραστικού περιορισμού της ζήτησης των εισαγωγών, λόγω της παρατεταμένης ύφεσης.

Με την ανάκαμψη της οικονομίας, οι εισαγωγές θα εκτιναχθούν εκ νέου, ενώ οι εξαγωγές θα παραμείνουν σχεδόν καθηλωμένες, ιδιαίτερα μάλιστα αν αρχίσουν να δίνονται κάποιες αυξήσεις στις μισθολογικές αμοιβές του ιδιωτικού τομέα μετά από μια μακρά περίοδο συμπίεσης.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η Ελλάδα – για αρκετά χρόνια μετά την κορύφωση της οικονομικής κρίσης και την έναρξη εφαρμογής των Προγραμμάτων Προσαρμογής – εξακολουθούσε να βρίσκεται σε μια κατάσταση αβεβαιότητας, με σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες και χωρίς να έχουν εξαλειφθεί τα αίτια για τις προηγούμενες παθογένειες.
Τρία ήταν τα μεγάλα προβλήματα που εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει:

(α) Το πρώτο ήταν η μεγάλη από-επένδυση που είχε υποστεί η παραγωγική διαδικασία, ιδιωτική και δημόσια, στις επιχειρήσεις και τις υποδομές. Για να αναπληρώσει το κενό, η χώρα έπρεπε να πραγματοποιήσει μέσα σε μια δεκαετία πάγιες επενδύσεις ύψους περίπου 100 δισεκ. Ευρώ για να αποκαταστήσει το δυναμικό και την απασχόληση που είχε πριν την κρίση του 2010. Το ποσόν ήταν εξαιρετικά μεγάλο και για να προσελκυστεί θα χρειαζόταν δραστικές παρεμβάσεις στην λειτουργία του κράτους, την αποτελεσματικότητα των θεσμών και την χρηματοδοτική επάρκεια του τραπεζικού συστήματος. 

Κανένα από αυτά δεν ικανοποιούνταν εκείνη την περίοδο και γιαυτό άλλωστε οι επενδύσεις δεν ανταποκρινόταν στις απανωτές προσκλήσεις των ελληνικών αρχών.
Επιπλέον, η υπαγωγή όλων των δημοσίων επιχειρήσεων στο λεγόμενο Υπερταμείο για μία περίοδο κηδεμονίας 99 ετών, προσέδιδε στην ελληνική οικονομία χαρακτηριστικά εξάρτησης που είναι ασύμβατα με την ελευθερία των επενδύσεων και το καθεστώς διαφάνειας που απαιτείται για να προσελκυστούν ξένα κεφάλαια.

(β) Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας ήταν το υψηλό δημόσιο χρέος, η αποπληρωμή του οποίου απαιτούσε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που πιθανότατα θα προκαλούσαν ασφυξία στην αναπτυξιακή διαδικασία. Τελικά το πρόβλημα διευθετήθηκε με την επιμήκυνση των πληρωμών σε μεγάλη χρονική κλίμακα και την συμφωνία για την συσσώρευση πιο μετριοπαθών πλεονασμάτων.
Δεν παύει όμως το χρέος να είναι πολύ υψηλό ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αν μέχρι τέλος της τρέχουσας δεκαετίας δεν έχει μειωθεί λόγω της ανάπτυξης ή/και της μείωσης των επιτοκίων θα απαιτηθούν νέες ρυθμίσεις επέκτασης των αποπληρωμών για να ξαναγίνει διαχειρίσιμο.

(γ) Το τρίτο σύμπλεγμα προβλημάτων περιλαμβάνει το φορολογικό και το ασφαλιστικό σύστημα. Και τα δύο χαρακτηρίζονται από μεγάλες επιβαρύνσεις των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, χαμηλή εισπραξιμότητα εσόδων, πολύπλοκους και ακατανόητους κανόνες, ενώ η διαχείριση τους στην χρηματοδότηση δαπανών και συντάξεων είναι συχνά αδιαφανής, άδικη και αναποτελεσματική.

Τα προβλήματα αυτά προκαλούν τόσες στρεβλώσεις που τελικά συρρικνώνουν την επιχειρηματικότητα και περιορίζουν τις προοπτικές απασχόλησης και αμοιβών των εργαζομένων. Ένα σημαντικό μέρος νέων εργαζομένων επέλεξε να μεταναστεύσει την περίοδο της κρίσης και δεν δείχνει καμμία διάθεση παλιννόστησης μετά το πέρας των Μνημονίων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η διατύπωση προτάσεων οικονομικής πολιτικής σήμερα ξεπερνά κατά πολύ την απαίτηση μιας καλύτερης διαχείρισης της συγκυρίας ή ακόμη και την επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου επιμέρους στόχου τα επόμενα χρόνια. Οφείλει να αντιμετωπίζει όχι μόνο τα βραχυχρόνια προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα να οδηγεί σε μια νέα δυναμική, ικανή να ανατρέψει τις αρνητικές μακροχρόνιες τάσεις. Η ανάγκη αυτή κατέστη αδήριτη με τα όσα ακολούθησαν από το 2019 μέχρι σήμερα: η ελληνική κοινωνία αποδιαρθρώθηκε από το κύμα της πανδημίας που διαρκεί έως σήμερα, η οικονομία δοκιμάζεται από το κύμα ακρίβειας στα ενεργειακά καύσιμα και η χώρα συνολικά απειλείται από μια σειρά επικίνδυνων γεωπολιτικών αναταράξεων.

 1. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
  Μεσοπρόθεσμα, η ακύρωση της αναπτυξιακής δυναμικής ήλθε όμως από την επέλαση της πανδημίας του covid-19 που από τις αρχές του 2020 έπληξε όλες τις χώρες του πλανήτη προκαλώντας μεγάλο αριθμό θυμάτων και οδηγώντας την οικονομική ζωή σε απανωτά lock-down και αποδιοργάνωση. Μετά από μια διετία εξάρσεων, μέτρων και αβεβαιότητας, η κατάσταση δείχνει να τείνει προς μια ύφεση κρουσμάτων αλλά οι επιπτώσεις της πανδημίας φαίνεται να έχουν μονιμότερο χαρακτήρα και είναι βέβαιο ότι θα καθορίσουν την εξέλιξη πολλών πραγμάτων στο άμεσο μέλλον.
  Εστιάζοντας μόνο στις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, οι κυριότερες αλλαγές είναι οι εξής:
  (α) Περιορισμός της παγκοσμιοποίησης λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων στην διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και την συρρίκνωση της διακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού στις διάφορες χώρες λόγω των υγειονομικών απαγορεύσεων. Στην θέση της αναπτύσσονται νέες οικονομικές σχέσεις με μικρότερο διεθνές βεληνεκές και εντονότερη περιφερειακή διάσταση.
  (β) Συρρίκνωση του τομέα των υπηρεσιών και ιδιαίτερα των παρεχόμενων προς τελικούς καταναλωτές, όπως ο τουρισμός. Αντίθετα, αυξήθηκε σημαντικά η διακίνηση εμπορεύσιμων αγαθών, όπως τα διατροφικά προϊόντα και η μεταποίηση. Δευτερογενώς αυτό είχε ως συνέπεια την χειροτέρευση του εξωτερικού ισοζυγίου σε οικονομίες υπηρεσιών και την βελτίωση του σε χώρες παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  (γ) Μεγάλες ανατροπές στην φύση της απασχόλησης με την ταχεία και ευρεία διάδοση δικτυακής εργασίας. Λόγω της πανδημίας επιταχύνθηκαν πολλές πρωτοβουλίες υιοθέτησης νέων τεχνολογιών πληροφορικής για την ατομική τηλεργασία ή την ομαδική διαβούλευση που θα εξακολουθήσουν πλέον να χαρακτηρίζουν τα εργασιακά δεδομένα εφεξής.
  (δ) Ανάδειξη της σημασίας των δημοσίων υποδομών, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας και της παιδείας. Η ικανότητα της διεθνούς φαρμακευτικής βιομηχανίας να παράγει σε σύντομο χρόνο τα απαιτούμενα εμβόλια, η δυνατότητα χρηματοδότησης και εντατικής διάδοσης των εμβολιασμών, καθώς και η γενναία κινητοποίηση του νοσηλευτικού συστήματος είχαν ως αποτέλεσμα την αντιμετώπιση της πανδημίας και την αποφυγή γενικευμένης ανθρωπιστικής καταστροφής.
  Η παροχή των απαραίτητων υποδομών τηλεκπαίδευσης για την αναπλήρωση των σχολικών ωρών είχε σαφώς πιο περιορισμένη επιτυχία, συνετέλεσε όμως και αυτή στην μερική αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής αποχής που υποχρεωτικά επιβλήθηκε.Ακόμη και σε πιο προηγμένες χώρες παρατηρήθηκε οπισθοδρόμηση πολλών ετών στην απόκτηση δεξιοτήτων απόμαθητές και φοιτητές.
  (ε) Ανατροπή των δημοσιονομικών σχεδιασμών, λόγω της απόφασης των περισσότερων κυβερνήσεων να καλύψουν χρηματοδοτικά τις εισοδηματικές απώλειες εργαζομένων και επιχειρήσεων από το παρατεταμένο lock-down και τους συναφείς περιορισμούς. Επίσης οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες υιοθέτησαν άκρως χαλαρή νομισματική πολιτική για να τονώσουν την ρευστότητα και να αποφύγουν την παγίδα αποπληθωρισμού στις οικονομίες τους. Αποτέλεσμα ήταν η διόγκωση των δημοσίων δαπανών, η οποία σε συνδυασμό με την κατάρρευση των φορολογικών εσόδων οδήγησε σε εκτίναξη του δημόσιου χρέους.
  (στ) Επανεμφάνιση του πληθωρισμού. Ως αποτέλεσμα αυξήσεων στις τιμές πρώτων υλών, των δυσκολιών στην τελική παράδοση καταναλωτικών αγαθών, στην αυξημένη αποταμίευση λόγω του εγκλεισμού αλλά και τις γενναίες κρατικές ενισχύσεις, οι τιμές των αγαθών μπήκαν σε μια ανοδική πορεία έπειτα από μακρά περίοδο στασιμότητας ή/και μειώσεων. Με την ύφεση της πανδημίας, άρχισε να διαμορφώνεται μια τάση επιστροφής στην δημοσιονομική και νομισματική αυστηρότητα, πλην όμως και οι δύο ανακόπηκαν εξαιτίας της νέας διαταραχής λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός – ενώ αρχικά εθεωρείτο ότι θα είναι μεταβατικό και ήπιο φαινόμενο – τώρα εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για απροσδιόριστο διάστημα.
  (ζ) Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Έπειτα από πολλές εσωτερικές συγκρούσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίστηκε ως από μηχανής θεός γιανα αντιμετωπιστεί η καταβύθιση της ανάπτυξης που απειλούσε όλα τα μέλη της – αν και σε διαφορετικό βαθμό.
  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 27/7/2020 αποφάσισε την ίδρυση του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), με σημαντικούς νέους πόρους για να χρηματοδοτηθούν οι πληγείσες οικονομίες.

Στόχος είναι οι χώρες να ανασυγκροτήσουν τις οικονομίες τους σε δύο κατευθύνσεις: πρώτον την αντιμετώπιση του πλήγματος λόγω πανδημίας και, δεύτερον, τον μετασχηματισμό τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της λεγόμενης «Πράσινης Μετάβασης» και της «Ψηφιακής Μετάβασης», όπως καθορίζονται στους στόχους για την Ευρωπαϊκή Ένωση Επόμενης Γενεάς (Next Generation European Union, NGEU). Συγκεκριμένα προβλέπεται να διατεθούν στα κράτη-μέλη 750 δισ. ευρώ επιπλέον του κοινοτικού προϋπολογισμού για την περίοδο 2021-2027. Τα κονδύλια αυτά δεν θα προέλθουν από εισφορές μελών αλλά από δανεισμό που θα συνάψει η ΕΕ ως ενιαίος θεσμός. Με τον τρόπο αυτό, εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σύναψης κοινοτικού χρέους και διευρύνεται η δημοσιονομική ευελιξία της Νομισματικής Ένωσης.

 1. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
  Αν και σε διαφορετικό βαθμό, οι παραπάνω συνέπειες χαρακτήρισαν σχεδόν όλες τις οικονομίες. Στην συνέχεια σκιαγραφείται η ένταση και οι ιδιομορφίες με τις οποίες εκδηλώθηκαν στην Ελλάδα, ώστε να δούμε με ποιες πολιτικές θα πρέπει να πορευτούμε στο μέλλον. Συγκεκριμένα:

4.1. Λιγότερη παγκοσμιοποίηση
Ο περιορισμός της παγκοσμιοποίησης δεν θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία, δεδομένου ότι η παραγωγή εμπορεύσιμων αγαθών είναι – ως επί το πλείστον – μικρής κλίμακας και η αξιοποίηση διεθνών δικτύων περιορισμένη. Ίσα-ίσα, η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά από την τάση περιφερειοποίησης των οικονομικών συναλλαγών, καθώς το σχετικά μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων θα βρίσκει ευκολότερα διέξοδο σε μικρότερες αγορές, σχετικά κοντά στην επικράτεια τους. Βέβαια, δεν θα πρέπει να υποβαθμίσουμε το σημαντικό πρόβλημα έλλειψης εργατικών χεριών, κυρίως στον πρωτογενή τομέα, που εμφανίστηκε λόγω της περιορισμένης παρουσίας εποχιακών μεταναστών, οφειλόμενης στα περιοριστικά μέτρα της αντιμετώπισης της πανδημίας.
Ακόμα όμως και σε αυτό το επίπεδο, οι ελλείψεις υποδομών παραγωγής και εμπορίας παραμένουν σημαντικές και θα πρέπει να ενισχυθούν άμεσα. Εμπορευματικά κέντρα, διασυνδέσεις με οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες, κέντρα μάρκετινγκ και ποιοτικού ελέγχου, καθώς και επιχειρηματικές συστάδες (clusters) για την ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής είναι πολιτικές που χρειάζονται ευρεία χρηματοδότηση και υλοποίηση.
Καθοριστικής σημασίας είναι η διάδοση και ευρεία χρήση των αναγκαίων χρηματοπιστωτικών εργαλείων για την προώθηση των προϊόντων σε ξένες αγορές, με αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων της τεχνολογίας. Για τον σκοπό αυτό, χρειάζεται η επαναδραστηριοποίηση (με υποκαταστήματα ή/και δικτυακά) των ελληνικών τραπεζών στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής που θα λειτουργήσουν ως γέφυρες των επιχειρηματικών και εμπορικών δεσμών με αυτές τις περιοχές. Η εμπειρία της ελληνικής τραπεζικής επέκτασης στα Βαλκάνια από το 1990 και μετά ήταν ιδιαιτέρως θετική πριν εκριζωθεί αδικαιολόγητα από τις απαιτήσεις των Μνημονίων.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η περιφερειακή εξάπλωση της ελληνικής οικονομίας θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο αν τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων μπουν γρήγορα σε μια διαδικασία προσαρμογής για την ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

4.2. Αστάθεια/κατάρρευση υπηρεσιών
Για να αντιμετωπιστεί μακροπρόθεσμα η αστάθεια στην διεθνή ζήτηση υπηρεσιών, πρέπει να δώσουμε έμφαση αφενός μεν στην καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη οργάνωση τους, αφετέρου δε στην ενίσχυση της παραγωγής εμπορεύσιμων αγαθών που τώρα είναι ιδιαίτερα ασθενής στην Ελλάδα. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2021 μετά από δύο έτη πανδημίας η βιομηχανική παραγωγή είχε αυξηθεί κατά +12,50% σε σύγκριση με το 2019, ενώ την ίδια περίοδο οι υπηρεσίες είχαν μειωθεί κατά -4,4% και στο σύνολο του το ΑΕΠ είχε μειωθεί κατά -3,50%. (Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, 11/3/2022).
Η ενίσχυση της μεταποίησης απαιτεί μια ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική που θα διευκολύνει τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση νέων μονάδων σε περιοχές με σύγχρονες υποδομές, την περιβαλλοντική τους συμμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό τους με νέες μεθόδους παραγωγής, ιδιαίτερα της λεγόμενης 4ης γενεάς.
Σοβαρές θεσμικές παρεμβάσεις απαιτούνται κα για την αναβάθμιση στους τομείς των υπηρεσιών. Οι περισσότερες που παρέχονται σήμερα στην Ελλάδα είναι απευθείας προς καταναλωτές (BusinesstoConsumers, B2C), οι οποίες είναι πιο ευάλωτες σε εισοδήματος και γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Αντίθετα, οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (BusinesstoBusiness, B2B), έχουν βρεθεί να είναι πολύ πιο ανθεκτικές σε διακυμάνσεις, είναι όμως μικρό μερίδιο της συνολικής δραστηριότητας.
Ο βαθμός ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών θα αύξαινε επίσης την ανθεκτικότητα τους και μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω διεύρυνσης των επιχειρήσεων που τις παρέχουν (μέσω clustering), είτε μέσω χρονικής επιμήκυνσης τους (πχ, χειμερινός τουρισμός). Τέλος ένα σημαντικό βήμα για να μειωθεί ο βαθμός έκθεσης σε απρόβλεπτες διαταραχές είναι η δημιουργία Επαγγελματικών Ταμείων Αυτασφάλισης Έναντι Κινδύνων (ΕΤΑΕΚ) που θα βασίζονται στην συμμετοχή των επιχειρήσεων και θα τις αποζημιώνουν όταν αντιμετωπίζουν αρνητικές επιπτώσεις.

4.3. Τηλεργασία
Η τηλεργασία δημιουργεί νέες δυνατότητες για τους εργαζόμενους, εφόσον το αποτέλεσμα της εργασίας τους ψηφιοποιείται για να μπορεί να μεταφερθεί δικτυακά. Αφορά κυρίως όσους μπορούν να εξατομικεύουν την παρεχόμενη εργασία – δηλαδή κατεξοχήν τους ελεύθερους επαγγελματίες – αλλά και για πιο συλλογικές μορφές με τις κατάλληλες προϋποθέσεις συντονισμού.
Σε αυτές τις κατηγορίες, η τηλεργασία μπορεί να προσφέρει πιο άνετες συνθήκες παροχής εργασίας, απαλλάσσει τον εργαζόμενο από την ανάγκη άσκοπων μετακινήσεων και δημιουργεί αποθέματα δημιουργικού χρόνου που μπορεί να τα αφιερώσει πιο δημιουργικά με θετικό αποτέλεσμα για τον ίδιο αλλά και την επιχείρηση.
Ενέχει όμως και κινδύνους, επειδή η εξατομικευμένη παροχή εργασίας καταργεί την συλλογική παρουσία και μπορεί να οδηγήσει σε καταχρηστικές εργοδοτικές συμπεριφορές σε σχέση με τις ώρες ή/και τις απαιτήσεις εργασίας. Για αυτό χρειάζονται πρωτόκολλα που διασφαλίζουν τον χρόνο εργασίας και την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα από τις επιχειρήσεις.
Δικτυακές καινοτομίες έχουν γίνει επίσης κατά την διάρκεια της πανδημίας στα δίκτυα διανομής προϊόντων, κατ’ οίκον ή στην διαδικασία παραγωγής. Επόμενο ώριμο βήμα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη, όχι μόνο του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά γενικότερα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, με δικτυακές πλατφόρμες εταιρειών, αγορών και συμβάσεων.
Όμως η ευρεία διάδοση της τηλεργασίας και των ηλεκτρονικών μορφών οικονομίας θα τείνει να ευνοεί τους πιο καταρτισμένους εργαζόμενους διευρύνοντας έτσι τις ανισότητες αμοιβών μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών. Για την μείωση της τεχνολογικής ανισότητας, το καλύτερο εργαλείο είναι η ανάλογη εκπαίδευση στις νέες μορφές υπολογιστών και τηλεκπαίδευσης. Βάση θα αποτελεί μία δέσμη μαθημάτων STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) που θα δίνουν την δυνατότητα εξοικείωσης με τις σύγχρονες τάσεις πληροφορικής σε διάφορους τομείς. Η εκπαίδευση θα γίνεται κατά προτεραιότητα στην νέα γενιά με δυνατότητα επέκτασης σε όλες τις ηλικίες, αναλόγως των αναγκών και των δυνατοτήτων.

4.4. Δημόσια αγαθά
Η ενίσχυση των δημοσίων αγαθών της παιδείας, υγείας και γενικότερα της προστασίας των πολιτών έναντι μεγάλων διαταραχών που ανατρέπουν τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες έχει πλέον λάβει την μορφή γενικευμένης απαίτησης και ανάγκης μετά την πανδημία. Για να δημιουργηθούν οι συνθήκες επαρκούς ανταπόκρισης του κράτους χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις, στελέχωση με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και ετοιμότητα παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα οι στόχοι για την παιδεία και την υγεία είναι οι εξής:
(i) Ενίσχυση του συστήματος υγείας με σύγχρονο εξοπλισμό και αντίστοιχης εμπειρίας ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Βασικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι η ευέλικτη μετατροπή για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν κάθε φορά και τον δραστικό περιορισμό των διακομιδών νοσηλείας.
(ii) Ενίσχυση της βιομηχανίας φαρμάκου και ανάδειξη της σε βασικό ανταγωνιστικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας.
(iii) Ενίσχυση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, με έμφαση στην απόκτηση τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων (μηχανική, μαθηματικά, κλπ – τα λεγόμενα STEM), καθώς και την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

4.5. Κρατικές ενισχύσεις
Η ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε και αυτή τις εκτεταμένες εισοδηματικές ενισχύσεις προς αργούσες επιχειρήσεις και εργαζόμενους, πολύ συχνά όμως με υπερβάλλοντα ζήλο και χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο κριτηρίων επιλεξιμότητας. Σε συνδυασμό με την κατάρρευση των εσόδων, αυτό οδήγησε στην εκτίναξη του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 10% του ΑΕΠ για το 2020, ενώ το δημόσιο χρέος το 2021 ξεπέρασε το 206% του ΑΕΠ, το υψηλότερο πλέον παγκοσμίως και από αυτό της Ιαπωνίας.

4.6. Οι ρίζες του πληθωρισμού πριν τον πόλεμο
Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εμφανίστηκε ήδη από το φθινόπωρο του 2021, τροφοδοτούμενος αρχικά τόσο από τις αυξήσεις στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων όσο και εξαιτίας της αυξημένης καταναλωτικής ζήτησης λόγω υπερ-αποταμίευσης αλλά και της μειωμένης προσφοράς που οφειλόταν στο μποτιλιάρισμα του διεθνούς εφοδιασμού.
Οι αρχές παρέμειναν καθησυχαστικές αλλά τώρα πλέον ο πληθωρισμός έγινε απειλητικός λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία. Θεωρούμε καταρχήν ότι για την αντιμετώπιση των ενεργειακών κρίσεων στην Ευρώπη πρέπει να συντονιστεί ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι κάθε χώρα χωριστά. Ειδικότερα όμως στην Ελλάδα τρία άμεσα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν για να περιοριστεί ο πληθωρισμός και οι συνέπειες του:
Πρώτον, πρέπει να υπάρξουν πιο ρεαλιστικές επιλογές για τον χρονικό ορίζοντα απολιγνιτοποίησης για να μην διαμορφώνονται συνθήκες πίεσης στην αγορά ενέργειας.
Δεύτερον, να γίνει μείωση της έμμεσης φορολογίας στα καύσιμα που σε σημαντικό βαθμό θα αντισταθμίσει την άνοδο της τιμής, χωρίς μάλιστα να επέλθει πτώση στα έσοδα λόγω χαμηλής ελαστικότητας ζήτησης.
Τρίτον, οι χαμηλόμισθοι και όσοι επλήγησαν από την πανδημία πρέπει αμέσως να ισοφαρίσουν τις απώλειες που είχαν από τον πληθωρισμό με ισοδύναμες μισθολογικές αυξήσεις για να αποφύγουν ένα βέρτιγκο αγοραστικής καθίζησης. Αντίθετα, εταιρείες που στηρίχθηκαν κατά την διάρκεια της πανδημίας οφείλουν να «απορροφήσουν» όσο είναι εφικτό την πίεση του πληθωρισμού, ως ανταπόδοση της αλληλεγγύης προς την κοινωνία, ανάλογη αυτής που το κράτος έδειξε προς τις ίδιες.

4.7. Χρηματορροές στην ελληνική οικονομία 2021-2027
Η Ελλάδα εξασφάλισε ένα σημαντικό μερίδιο με το οποίο μπορεί να σχεδιάσει τόσο την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας από το πλήγμα της πανδημίας όσο και τη μεσοπρόθεσμη ανόρθωση των ρυθμών ανάπτυξης. Από τους πόρους αυτούς, η Ελλάδα αναμένεται συνολικά να λάβει €32 δισ., από τα οποία € 19,5 δισ. ως χορηγία και € 12,5 δισ., ως χαμηλότοκα και μακροχρόνια δάνεια. Το μερίδιο της Ελλάδας είναι το 4,3% του συνόλου, σημαντικά μεγαλύτερο τόσο από την πληθυσμιακή της αναλογία στην ΕΕ (2,4%) όσο και από τη συμμετοχή της στην οικονομική δραστηριότητα (1,2%). Ορίζοντας απορρόφησης θα είναι η τετραετία, αν και η Ελλάδα μπορεί αργότερα να ζητήσει εκτενέστερη προθεσμία.

Πίνακας 1. Χρηματορροές ΕΕ Προς Την Ελληνική Οικονομία
Πρόγραμμα Πόροι ΕΕ
(δισ. €) Δάνεια (δισ. €) ΣΥΝΟΛΟ
(δισ. €)
Ταμείο Ανάκαμψης&Ανθεκτικότητας 19,5 12,5 32
ΕΣΠΑ 2021-2027 22 22
ΚΑΠ – Γεωργία 18 – 18
ΣΥΝΟΛΟ 59,5 12,5 72
Πηγές: Ευρ. Συμβούλιο (2020). Απόφαση 27/7/2020, Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Τα ποσά του ΕΤΑΑ θα είναι πρόσθετα στα κονδύλια που η χώρα είχε προγραμματιστεί να λάβει από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Έτσι, τα επόμενα χρόνια θα λάβει επίσης €18 δισ. από τις ενισχύσεις της ΚΑΠ και €22 δισ. για τη χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΣΠΑ. Σημειωτέον ότι οι πόροι €22 δισ. που θα χρηματοδοτήσουν το νέο ΕΣΠΑ, είναι αυξημένοι από τις αρχικές εκτιμήσεις των €20 δισ.
Η αναλογούσα εθνική συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ θα γίνει με το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, αν και το ακριβές ύψος δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί. Παλιότερα έφτανε έως το 50% του συνολικού προϋπολογισμού, στο τρέχον όμως ΕΣΠΑ 2014-2020 μειώθηκε στο 20% για δημοσιονομικούς λόγους. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η χώρα πιθανόν να διαθέσει και επιπλέον ποσά για υποδομές και επενδύσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω την πορεία ανάπτυξης.
Αθροιστικά, η Ελλάδα την επόμενη πενταετία μπορεί να προσδοκά μια συνολική καθαρή εισροή κοινοτικών πόρων €59,5 δισ. και επιπλέον θα μπορεί να συνάψει δάνεια έως €12,5 δισ. για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Το σύνολο των χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ μπορεί έτσι να προσεγγίσει τα €72 δισ., όπως συνοψίζεται στον Πίνακα 1.
Το ερώτημα φυσικά είναι πώς θα πρέπει να κατανεμηθούν και να αξιοποιηθούν αυτά τα κονδύλια έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι αναπτυξιακά ισχυρό και κοινωνικά δίκαιο. Οι γενικές αρχές πρέπει να είναι οι εξής:

(i) Χρηματοδότηση των επενδύσεων κατάρτισης, ψηφιοποίησης και αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με το σχέδιο NGEU.
Για την καλύτερη υλοποίηση τους και την μελλοντική τους αξιοποίηση είναι ενδεδειγμένη – σε συμφωνία με την ΕΕ – η μετεξέλιξη της Αναπτυξιακής Τράπεζας σε ένα Ταμείο Εθνικού Πλούτου, το οποίο θα λειτουργήσει ως ενιαίος αναπτυξιακός φορέας για όλη την επικράτεια, χωρίς την γραφειοκρατική δομή του σημερινού συστήματος. Σε αυτό θα υπαχθεί και το υφιστάμενο Υπερταμείο Δημόσιας Περιουσίας, τερματίζοντας το καθεστώς μακροχρόνιας κηδεμονίας και δικαιωμάτων εκποίησης που επιβλήθηκε στην χώρα με το Τρίτο Μνημόνιο.
(ii) Ενίσχυση των δημοσίων υποδομώντόσο για την στήριξη της παραγωγής όσο και για τη διασφάλιση επάρκειας και ποιότητας στους τομείς παιδείας, υγείας και κατοικίας για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί σε δίκτυα σύγχρονων μεταφορών (όπως ο σιδηρόδρομος) και ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία ταυτοχρόνως προάγουν την πράσινη μετάβαση, την διασύνδεση των διαφόρων περιοχών της χώρας και την παραγωγική αναβάθμιση.
(iii) Στήριξη της βιομηχανικής παραγωγής και των επιχειρήσεων εξαγωγικού προσανατολισμού αλλά και υποκατάστασης εισαγωγώνμε σύγχρονες υποδομές εγκατάστασης και λειτουργίας. Παραδείγματα, οι οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές, θεματικά βιοτεχνικά πάρκα, χώροι συγκέντρωσης και μεταποίησης αγροτικής παραγωγής, μονάδες αξιοποίησης λυμάτων και απορριμμάτων κλπ.
(iv) Χρηματοδότηση υποδομών που σχετίζονται με τον τουρισμό, οι οποίες θα λειτουργήσουν καταλυτικά για τη δημιουργία σύγχρονων μονάδων που υποστηρίζουν τη χρονική διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος, την περιφερειακή ισόρροπη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα σε διαταραχές της διεθνούς ζήτησης.

 1. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ
  Η εισβολή της Ρωσίας στο ανεξάρτητο κράτος της Ουκρανίας έπληξε βάναυσα την επίπονη πορεία εξόδου της ευρωπαϊκής οικονομίας από την ύφεση της πανδημίας και προκάλεσε νέες αδιέξοδες καταστάσεις και προβλήματα. Η εφαρμογή οικονομικών κυρώσεων μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, ο περιορισμός στην προμήθεια ενεργειακών προϊόντων από την Ρωσία καθώς και η απόφαση για άμεση αύξηση των στρατιωτικών δαπανών στην Γερμανία και άλλες χώρες σηματοδοτούν μια περίοδο που θα έχει έντονα πληθωριστικά χαρακτηριστικά, αβεβαιότητες τροφοδοσίας σε βασικά αγαθά, καθώς και ένα κλίμα γενικευμένης καχυποψίας και ανταγωνισμών. Πολλές προσπάθειες αμοιβαίων προσεγγίσεων και διμερούς συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας ακυρώνονται, ενώ η ένταξη χωρών (όπως των Δυτικών Βαλκανίων) καθίσταται αβέβαιη με πιθανές νέες εστίες τριβής και εντάσεων.

5.1. Η Στρατηγική Πυξίδα της ΕΕ
Μέσα σε αυτό το κλίμα, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η απόφαση της ΕΕ να υλοποιήσει το πρόγραμμα ‘Στρατηγική Πυξίδα’ με το οποίο σχεδιάζει να αποκτήσει ένα επιχειρησιακό μηχανισμό παρέμβασης στις γεωπολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις που την αφορούν. Στην πορεία, αναμένεται να λυθούν πολλά ζητήματα τα οποία επί του παρόντος είναι ασαφή, όπως για παράδειγμα η σχέση της με το ΝΑΤΟ, η υποχρεωτική ένταξη σε αυτήν των χωρών που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ, καθώς και η σχέση των ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ που δεν είναι μέλη της ΕΕ (όπως Βρετανία και Νορβηγία).
Ανεξάρτητα όμως από την διευθέτηση διαδικαστικών θεμάτων, η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται επιφυλάσσει νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ σε τομείς από τους οποίους μέχρι σήμερα απείχε, όπως η παρέμβαση σε συγκρούσεις ή απειλές συγκρούσεων. Η προφανής συνέπεια θα είναι η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών σε όλα τα κράτη-μέλη και κατ’ επέκταση η άνοδος του δημόσιου χρέους για να τις χρηματοδοτήσει.
Κατά μία ενδιαφέρουσα σύμπτωση, οι παρενέργειες αυτών των εξελίξεων στην οικονομική δραστηριότητα της ΕΕ θα είναι παρεμφερείς με αυτές της πανδημίας, αν και θα έχουν μονιμότερο χαρακτήρα. Είναι προφανές ότι η επιστροφή σε ένα ψυχροπολεμικό περιβάλλον, θα μειώσει την απήχηση της παγκοσμιοποίησης και θα ενισχύσει τις πλησιέστερες περιφερειακές συναλλαγές.
Θα αυξήσει επίσης την αστάθεια στην παροχή υπηρεσιών, ενώ αντιθέτως τα προγράμματα εξοπλισμών θα ενισχύσουν την βιομηχανία και την μεταποίηση γενικότερα. Η τηλεργασία θα βρεθεί ότι είναι πολύ ασφαλέστερη και θα λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αυξημένης αξιοπιστίας θα αντικαταστήσουν πολλές διαδικασίες φυσικής παρουσίας και διεκπεραίωσης. Η στρατηγική μείωσης της ευρωπαϊκής εξάρτησης από τα ενεργειακά προϊόντα της Ρωσίας, θα επιταχύνει την «Πράσινη Μετάβαση» αλλά και την «Ψηφιακή Μετάβαση» σύμφωνα με το σχέδιο NGEU.

5.2. Οι επιπτώσεις στην Ελλάδα
Στο ζήτημα της Στρατηγικής Πυξίδας, η πρωτοβουλία της ΕΕ να αποκτήσει κοινή αμυντική ισχύ για την προστασία των κρατών-μελών και της ευρύτερης ευρωπαϊκής περιοχής, η Ελλάδα πρέπει να συμμετάσχει εξαρχής και ολοκληρωμένα. Στόχος πρέπει να είναι η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού αμυντικής προστασίας έναντι οποιονδήποτε προερχομένων απειλών, συμμετρικών ή ασύμμετρων.
Ένας τομέας που χρήζει ειδικής αναφοράς είναι η αυξημένη ανάγκη αμυντικών δαπανών.
Πολύ πριν γίνει η εισβολή στην Ουκρανία και η ΕΕ αποφασίσει για την υλοποίηση της Στρατηγικής Πυξίδας, στην Ελλάδα είχε ενσκήψει ο παράγων της τουρκικής απειλής σε κλίμακα πολύ αγριότερη από την συνήθη των προηγούμενων χρόνων. Αποκορύφωμα υπήρξε η απόπειρα μαζικών εισροών στα χερσαία σύνορα της Θράκης, καθώς και η αμείωτη πολεμική ρητορική για μία υπέρ της Τουρκίας αναθεώρηση των Συνθηκών που διέπουν το καθεστώς των νησιών. Σε αυτό το περιβάλλον πιστεύουμε ότι η Ελλάδα πρέπει να διατηρεί μια αξιόμαχη δύναμη αποτροπής και να προβαίνει σε όσους εξοπλισμούς θα την καθιστούν σύγχρονη και αποτελεσματική. Οι εξοπλισμοί πρέπει όμως να υπόκεινται σε δύο κανόνες:
Πρώτον, οι πόροι που θα χρηματοδοτήσουν τους εξοπλισμούς να αντλούνται από μια εύρωστη οικονομία, ώστε να μην οδηγούν σε εκτίναξη του χρέους με κίνδυνο η χώρα να περιέλθει εκ νέου σε καθεστώς δανειακής εποπτείας και να αποδυναμωθεί η αίσθηση εθνικής κυριαρχίας.
Δεύτερον, για να στελεχωθεί η δύναμη αποτροπής με επάρκεια και αξιοπιστία, χρειάζονται πολιτικές συγκράτησης του νέου ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα και κίνητρα παλιννόστησης σε όσους μετανάστευσαν για εργασιακούς και ασφαλιστικούς λόγους.
Τρίτον, προκειμένου να είναι η αποτροπή αποτελεσματική, πρέπει να αναπτυχθεί σε ένα εγχώριο οικοσύστημα σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλής παραγωγικότητας με συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας και κοινοπραξίες επιχειρήσεων. Μόνο έτσι μπορεί η χώρα να διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τον ανεφοδιασμό από εγχώριες πηγές παραγωγής και σε κρίσιμες περιόδους να μπορεί να μειώνει την εξάρτηση σε στρατιωτικό υλικό από τρίτα κράτη.
Στο ζήτημα της ενεργειακής απεξάρτησης, η Ελλάδα μπορεί να ανταποκριθεί με ένα πλέγμα πολιτικών και υποδομών που θα περιλαμβάνουν:
(α) Εντατική επέκταση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ανανεώσιμες μορφές (αέρας, ήλιος, θάλασσα, υδροηλεκτρικά, γεωθερμία).
(β) Αξιοποίηση κοιτασμάτων ορυκτών καυσίμων (φυσικού αερίου και πετρελαίου) στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου ως συμπληρωματικών καυσίμων με συγκεκριμένο ορίζοντα βαθμιαίας απόσυρσης από το ενεργειακό ισοζύγιο.
(γ) Διατήρηση ορισμένων λιγνιτικών μονάδων ως στρατηγική εφεδρεία σε περιπτώσεις αυξημένης ενεργειακής πίεσης και εκτάκτων αναγκών, με παράλληλη ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων παγίδευσης και αποθήκευσης εκπομπών οξειδίων του άνθρακα- CCS: Carbon Capture Systems) .
(δ) Κατασκευή δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα διευκολύνουν την ένταξη ενεργειακών κοινοτήτων στο εθνικό σύστημα.
(ε) Προσαρμογή των δικτύων μεταφοράς/ διανομής φυσικού αερίου, ώστε να μπορούν να υποδεχθούν βιομεθάνιο και – σε επόμενο στάδιο – πράσινο υδρογόνο.


5.3. Το νέο κύμα πληθωρισμού
Ο περιορισμός τροφοδοσίας των ευρωπαϊκών οικονομιών με φυσικό αέριο από την Ρωσία, προκάλεσε μεγάλη αύξηση στις τιμές του και συνακόλουθα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται σε αυτό το είδος καυσίμου. Παράλληλα, πυροδότησε εκτίναξη του κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα, μέσω της ανάλογης αύξησης των τιμών των λιπασμάτων και της χρησιμοποιούμενης ενέργειας. Εναλλακτικές προμήθειες φυσικού αερίου (π.χ. από τις ΗΠΑ) αδυνατούν να καλύψουν με επάρκεια τις ελλείψεις, ενώ η αναζήτηση διαφορετικών καυσίμων ή πηγών (πχ ΑΠΕ) θα είναι μια αργή διαδικασία. Ανάλογες πληθωριστικές πιέσεις εντοπίστηκαν και στην εμπορία πετρελαίου, πλην όμως η ύπαρξη πολλών εναλλακτικών δυνατοτήτων προμήθειας περιόρισε την έξαρση των τιμών. Εξίσου όμως απειλητικά κύματα πληθωρισμού προκλήθηκαν σε πρώτες ύλες και βασικά είδη διατροφής, με συνέπεια να σημειωθούν ανατιμήσεις και ελλείψεις σε διεθνή κλίμακα.
Ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πλαίσιο αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών, θα βασίζεται σε παρεμβάσεις καθολικής αναβάθμισης της παραγωγής, του επιχειρηματικού κλίματος και του εργασιακού περιβάλλοντος, ταυτόχρονα με τον τερματισμό της εξάρτησης της ενεργειακής τροφοδοσίας από μία μόνο πηγή ή χώρα. Δηλαδή, μια συνολική ανασύνταξη του μοντέλου παραγωγής και διανομής της απαιτούμενης ενέργειας και των υποδομών διασύνδεσης.
Φυσικά, μία τέτοια πολιτική παίρνει χρόνια για να ολοκληρωθεί και να αποδώσει. Μέχρι τότε χρειάζονται χειρουργικές δημοσιονομικές επεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων (κυρίως με μείωση των ειδικών φόρων), καθώς και στήριξη του εισοδήματος των πιο ευάλωτων ομάδων που διαφορετικά θα στερηθούν το αγαθό της ενέργειας και θα περιθωριοποιηθούν ακόμα περισσότερο. Χρειάζεται όμως και χρήμα και είναι προφανές ότι η ορθή κλίμακα διαχείρισης είναι τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δευτερευόντως οι εθνικές πολιτικές κάθε κράτους χωριστά.
Όπως τα έργα ενεργειακής μετάβασης χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι και τα δημοσιονομικά εργαλεία αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης πρέπει να αντλήσουν πόρους από ένα ανάλογο ευρωπαϊκό μηχανισμό.
Το πλεονέκτημα θα είναι ότι αφενός μεν η ΕΕ θα έχει αποφασιστικό λόγο για την χρηματοδότηση, περιορίζοντας σπατάλες και κακοδιαχείριση από τα διάφορα κράτη. Θα ξέρει επίσης πότε, πού και σε ποιους πρέπει να σταματήσει η χρηματοδότηση, αποφεύγοντας έτσι την αναζωπύρωση του στασιμοπληθωρισμού σε διάφορες χώρες.

5.4. Ενεργειακή κρίση και ελλείψεις στην Ελλάδα
Με την απειλή του στασιμοπληθωρισμού, η εύθραυστη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας υφίσταται νέο καίριο πλήγμα, ενώ οι προσπάθειες των επιχειρήσεων να ορθοποδήσουν μετά από τρία χρόνια πανδημίας και άλλα οκτώ χρόνια κρίσης είναι ξανά μετέωρες.
Η σημερινή κατάσταση είναι δύσκολη και κανείς δεν μπορεί ρεαλιστικά να εξαλείψει όλες τις συνέπειες της σε σύντομο χρόνο. Όσοι το επιχειρούν και τάζουν αλόγιστα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι κατέχουν την λύση στα προβλήματα τους είτε είναι δημαγωγοί χωρίς να νιώθουν την ευθύνη να αιτιολογήσουν την πολιτική τους, είτε αγνοούν το μέγεθος και την ένταση των προβλημάτων που πλήττουν την οικονομία μας.
Όμως ακόμα και αν δεν μπορούμε να ανατρέψουμε στο σύνολο της την αρνητική κατάσταση, μπορούμε σίγουρα να κάνουμε δύο πράγματα:
Πρώτον, να μετριάσουμε τις συνέπειες της για τις ευρείες κατηγορίες των λαϊκών στρωμάτων, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, τις μικρές επιχειρήσεις και γενικά τα νοικοκυριά που πλήττονται με σφοδρότητα από την ακρίβεια.
Δεύτερον, με τις αποφάσεις μας να βοηθήσουμε το βάρος προσαρμογής να κατανεμηθεί κυρίως σε όσους ωφελούνται από τις εξελίξεις και έχουν την ευκαιρία ακόμα και μέσα στην κρίση να αυξάνουν τα κέρδη τους και να πολλαπλασιάζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και τον πλούτο τους.
Στόχος μας είναι ένας δίκαιος μηχανισμός που φορολογεί τα υπερκέρδη των λίγων που επωφελούνται επιδέξια από την κρίση και χρηματοδοτεί τις ζημιές των πολλών και ανήμπορων να αντιδράσουν στην επέλαση της.
Ταυτόχρονα, πρέπει όμως να σχεδιάσουμε και στρατηγικές επιλογές για την ενεργειακή επάρκεια και τροφοδοσία της χώρας, αναθεωρώντας αρκετές επιπόλαιες και μη-ρεαλιστικές κατευθύνσεις που είχαν τεθεί τα προηγούμενα χρόνια χωρίς κανένα δημόσιο διάλογο και συναίνεση.
α. Βραχυπρόθεσμα μέτρα
α1. Μείωση των ειδικών φόρων στα καύσιμα για να ελαττωθεί η τελική τιμή καταναλωτή, να μειωθεί ο πληθωρισμός και να περιοριστεί η διάβρωση της αγοραστικής δύναμης.
α2. Μείωση ΦΠΑ σε επιλεγμένα είδη ευρείας κατανάλωσης, ιδιαίτερα στον τομέα διατροφής.
α3. Ενίσχυση του εισοδήματος των πιο ευάλωτων ομάδων, καθώς και του κατώτερου μισθού.
α4. Εκστρατεία εξοικονόμησης ενέργειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με αυτοπεριορισμό της κατανάλωσης. Κίνητρα και ελαφρύνσεις για την μειωμένη κατανάλωσηκαι, κυρίως, για περιορισμό ενεργειακών απωλειών, με καθολική θέσπιση κινήτρων για παρεμβάσεις τύπου Προγραμμάτων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, οι οποίες επιπλέον αυξάνουν την Εγχώρια προστιθέμενη Αξία και δημιουργούν διατηρήσιμες θέσεις εργασίας και τεχνογνωσία.
α5. Υψηλή φορολογία στα αναπάντεχαυπερκέρδη των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και με τα έσοδα χρηματοδότηση μείωσης των ειδικών φόρων.

β. Μεσοπρόθεσμα μέτρα
β1. Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας με επέκταση και διασύνδεση ανανεώσιμων πηγών.
β2. Μείωση της εξάρτησης από χώρες και εταιρείες με μονοπωλιακή συμπεριφορά.
β3. Διάδοση της αυτοπαραγωγής ενέργειας σε μικρή και μεσαία κλίμακα παραγωγικής δραστηριότητας. (Σπίτια, μικρές επιχειρήσεις, καλλιέργειες). Εφαρμογή του net metering στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με αντίστοιχη ενίσχυση των δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης.
β4. Ώθηση στην παραγωγή μηχανημάτων ΑΠΕ με κίνητρα/υποδομές και επενδύσεις που στόχο έχουν την αύξηση της Εγχώριας Προστιθέμενης Αξίας.
β5. Άμεση κατασκευή δικτύων μέσης τάσης για την διασύνδεση της ηλεκτροπαραγωγής.
β6. Διατήρηση επιλεγμένων λιγνιτικών μονάδων ως ψυχρής εφεδρεία στο σύστημα μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία Πράσινης Μετάβασηςμε παράλληλη εφαρμογή τεχνολογιών CCS.
β7. Για να μετριαστεί ο αντίκτυπος των υψηλών τιμών καυσίμων στην τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, προτείνεται η αναστολή της καθολικής κάλυψης ζήτησης μέσω του Χρηματιστηρίου Ενέργεια (Target model) και η επανεξέταση του ρόλου του συνολικά.

 1. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εξελίξεις, τις διεθνείς αντιξοότητες, τις εθνικές ανάγκες και τις ευρωπαϊκές προοπτικές, πώς – άραγε – πρέπει να ιεραρχήσουμε τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής τα επόμενα χρόνια; Ποιους πρέπει πρωτίστως να εμπνεύσουμε και να στηρίξουμε, σε ποιους να σταθούμε αρωγοί και σε ποιους απέναντι, ποιες πρακτικές θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε και ποιες να εξαλείψουμε;
  Κάθε γενιά πληρώνει ένα τίμημα, μεγαλύτερο ή μικρότερο. Όμως, στην δεκαετία του 1980, ίσως και σε αυτή του 1990, νέα εργαζόμενα ζευγάρια είχαν την δυνατότητα, παρά τον καλπάζοντα πληθωρισμό και τα διψήφια επιτόκια, να αγοράσουν σπίτι και να αντιμετωπίσουν το κόστος εκπαίδευσης του ή των παιδιών τους. Σήμερα, η ακρίβεια και οι φόροι εκμηδενίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των νέων εργαζομένων.
  Τα επακόλουθα αυτής της πραγματικότητας είναι πολλαπλά: υπογεννητικότητα, με επιπτώσεις στο δημογραφικό και στις δομές του ασφαλιστικού, μειωμένη παραγωγικότητα , με ορατές παρενέργειες στην αποτελεσματική διαχείριση, στην προθυμία για ανάληψη ευθύνης και πρωτοβουλιών, στην αγάπη για εργασία και δημιουργία. Πολλοί, ικανοί και καταρτισμένοι, επιλέγουν την καταφυγή σε άλλες χώρες, αρνούμενοι την αποδοχή συμβιβασμού. Η έλλειψη αυτών των ανθρώπων προκαλεί διπλό κακό: αφενός στερεί την χώρα από απαραίτητα ταλέντα, αφετέρου συνιστά επένδυση (κόστος εκπαίδευσης) χωρίς ανταποδοτικότητα.

6.1. Η νέα γενιά πλήρωσε το κόστος. Τώρα γίνεται κινητήρια δύναμη
Αν κάποιος δεν θέλει κανέναν να αγνοήσει στον κατάλογο προτεραιοτήτων και κυρίως κανέναν να μην δυσαρεστήσει σε όσα τάξει, οι απαντήσεις μπορούν να γίνουν απέραντες και το Πρόγραμμα να θυμίζει τηλεφωνικό κατάλογο που το ανοίγεις και βρίσκεις αυτό που θέλεις. Για μας όμως, η ικανότητα και η τόλμη ενός πρωτοπόρου κινήματος είναι να εντοπίσει και να αναδείξει εκείνες τις πρωτοπόρες κατηγορίες που αν κινητοποιηθούν δυναμικά θα πάνε όλη την κοινωνία μπροστά. Και σε αυτές τις κατηγορίες πρέπει να ρίξουμε το βάρος της πολιτικής μας. Αν δεν πετύχουν αυτές, όλοι θα αποτύχουμε. Αν όμως πετύχουν, τότε όλη η κοινωνία θα πάει καλύτερα και το κράτος θα μπορέσει να ασκήσει την πολιτική του με πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
Για μας λοιπόν, για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ο θεμελιώδης πρωταγωνιστής για την αναζωογόνηση της οικονομίας και την κοινωνική συνοχή, την προσαρμογή της χώρας στην Πράσινη και την Ψηφιακή Μετάβαση, την ανασυγκρότηση της πατρίδας μας με ισχυρή διεθνή παρουσία και ασφάλεια, είναι η σημερινή Νέα Γενιά!
● Είναι όσοι στην αρχή της σταδιοδρομίας τους σημαδεύτηκαν από την κρίση και τα Μνημόνια και έμειναν χρόνια άνεργοι ή ξενιτεύτηκαν ή – και αν έμειναν – δούλεψαν με αμοιβές πολύ χαμηλότερες από τα προσόντα τους.
● Είναι αυτοί που έμειναν έγκλειστοι με την πανδημία και πρέπει διαρκώς να εκπαιδεύονται σε νέες τεχνολογίες και νέες μορφές επικοινωνίας για να μπορέσουν να παραμείνουν στην αγορά εργασίας, αντιμετωπίζοντας όλο και περισσότερες απαιτήσεις απόδοσης αλλά με διαρκώς αμφισβητούμενα δικαιώματα και αμοιβές.
● Είναι αυτοί που μέσα στις πιο αντίξοες συνθήκες, χωρίς κρατική στήριξη και τραπεζική ρευστότητα, επιχείρησαν να κάνουν την γνώση τους παραγωγική, να σχεδιάσουν ανταγωνιστικά προϊόντα, να βγουν στις διεθνείς αγορές. Να δημιουργήσουν έτσι μια ολόκληρη γενιά νέων τολμηρών επιχειρήσεων που ξέρει να παίρνει ρίσκα, αλλά και να βρίσκει τρόπους συνεργασίας και ανάπτυξης.
● Είναι όμως και όσοι παλεύουν ακόμα να μπουν στην αγορά εργασίας, είτε επειδή δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, είτε οι ευκαιρίες είναι πολύ λίγες και πρέπει οι μεν να αποκτηθούν, οι δε να διευρυνθούν για να σπάσει ο φαύλος κύκλος ανεργίας και έλλειψης κατάρτισης.

Βασικός στόχος του Προγράμματος μας είναι η περιγραφή συγκεκριμένων δράσεων για να δημιουργήσουμε καλύτερες προϋποθέσεις για την οικονομική πορεία και την επαγγελματική εξέλιξη της Νέας Γενιάς, σε ένα περιβάλλον ευκαιριών, αξιοκρατίας και προόδου. Από την προτεραιότητα που δίνουμε στην Εγχώρια Προστιθέμενη Αξία και τις πρωτοβουλίες παραγωγικής ανασυγκρότησης, έως τις διευκολύνσεις και τα νέα εργαλεία τραπεζικού δανεισμού, ο στόχος είναι πώς η νέα επιχειρηματικότητα θα βρει πιο γόνιμο έδαφος να αναπτυχθεί και να στεριώσει.

Από τις δράσεις κατάρτισης σε νέες τεχνολογίες και δεξιότητες έως την απλοποίηση των κρατικών διαδικασιών αδειοδότησης, αξιολόγησης τεχνο-ερευνητικών προγραμμάτων και έγκρισης προϊόντων, ο στόχος είναι πώς η νέα επιχειρηματικότητα θα μπορέσει να ενταχθεί πιο ολοκληρωμένα στην παραγωγική διαδικασία και να βρει τις ευκαιρίες που της αξίζουν.
Για όλους τους νέους, είτε δοκιμάζουν την καριέρα τους σε μια επιχείρηση είτε σε ένα οργανισμό, θεμελιώδης προϋπόθεση για να αφοσιωθούν στην δουλειά τους με μεράκι είναι να έχουν μπροστά τους ένα ορίζοντα που δεν σκιάζεται από κομματικές παρεμβάσεις, ρουσφέτια και διαφθορά. Να ξέρουν ότι την πορεία τους θα την κρίνουν μόνο η δική τους ικανότητα και η άμιλλα των άλλων και όχι η πολιτική καμαρίλα, η οικογενειοκρατία και οι διασυνδέσεις. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε πώς μια άλλη θεμελιώδης προϋπόθεση για να έλθει η Νέα Γενιά στο προσκήνιο είναι να εμπεδώσουμε θεσμούς αξιοκρατίας, από τις προσλήψεις και την εξέλιξη στην Δημόσια Διοίκηση, έως τις χρηματοδοτήσεις του τραπεζικού τομέα και τα κάθε λογής Προγράμματα και επενδύσεις.

6.2. Γιατί πρέπει να πετύχει η Νέα Γενιά
Πολλοί ίσως θεωρούν αυτονόητο ότι η εξέλιξη μιας κοινωνίας βασίζεται στην πρόοδο και την επιτυχία της Νέας Γενιάς. Δυστυχώς όμως στην χώρα μας – έπειτα από τις αλλεπάλληλες και οδυνηρές κρίσεις – αυτή η παραδοχή δεν είναι πλέον καθόλου δεδομένη. Όχι μόνο αναφορικά με το επίπεδο ευημερίας που προσδοκά να έχει κάθε γενιά και να το βλέπει να βελτιώνεται σε σχέση με την προηγούμενη, αλλά και με τους ακόμα πιο θεμελιώδεις όρους δημογραφικής δυναμικής και εθνικής επιβίωσης.
Οι λόγοι που μας κάνουν να θεωρούμε την Νέα Γενιά ως την μεγάλη προτεραιότητα και στόχευση στο Πρόγραμμα μας είναι πολλοί, μεταξύ άλλων και οι εξής:

(α). Οικονομική εξέλιξη, παραγωγή, ανταγωνιστικότητα:

Σήμερα όλες οι χώρες – ιδιαίτερα μάλιστα στην ΕΕ – προσπαθούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια νέα παραγωγική διαδικασία που βασίζεται στην Πράσινη και την Ψηφιακή Μετάβαση, την άνοδο της εθνικής ανταγωνιστικότητας και την επέκταση της απασχόλησης σε συνδυασμό με μια θετική προοπτική αμοιβών και κοινωνικών υπηρεσιών. Είναι προφανές ότι αυτή η διαδικασία μετάβασης μπορεί να υλοποιηθεί αποτελεσματικά μόνο αν υιοθετηθεί καθολικά από την Νέα Γενιά και οδηγήσει σε ένα νέο τρόπο οργάνωσης της εργασίας και των δραστηριοτήτων.
Η συμμετοχή των μεγαλύτερων ηλικιών θα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη καθώς θα βλέπουν την πορεία των πραγμάτων και – προπάντων – την κοινωνική τους χρησιμότητα και θα ξεπερνούν ευκολότερα μια φυσιολογική τάση να την αποφύγουν και να συνεχίσουν να λειτουργούν με τις παλιότερες δομές και νοοτροπίες. Από τις τεχνολογίες παραγωγής έως τα συστήματα εξυπηρέτησης του πολίτη, η συμμετοχή θα επεκτείνεται όσο περισσότερο οι νέοι εντάσσονται σε αυτά, τα κάνουν κτήμα τους αλλά και πεδίο διαρκούς βελτίωσης και άμιλλας.

(β). Κοινωνικό κράτος
Στόχος μας είναι να παρέχουμε μια σειρά από κρίσιμα δημόσια αγαθά σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και περιοχής. Από τις νέες οικογένειες, τα παιδιά, την διαδικασία μόρφωσης, την αντιμετώπιση της ανεργίας, την υγεία και τις συντάξεις, η Πολιτεία πρέπει να έχει την δυνατότητα να καλύπτει τις ανάγκες αυτές με υγιείς πόρους που δεν θα οδηγούν το κράτος σε υπερχρέωση και δημοσιονομική κατάρρευση. Οι πόροι αυτοί θα προέρχονται από ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα και ένα σύγχρονο ασφαλιστικό σύστημα.
Ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι απλό και λειτουργικό, προπάντων όμως να είναι δίκαιο με εύλογες επιβαρύνσεις για τις διάφορες κατηγορίες εισοδημάτων και ιδιαίτερα για τον μεγάλο (και συχνά μάλιστα κρυμμένο) πλούτο. Αν το φορολογικό σύστημα είναι υπέρμετρα επιβαρυντικό και η Νέα Γενιά δεν βλέπει ανταποδοτικότητα στην ποιότητα και επάρκεια των δημοσίων αγαθών που παρέχει η Πολιτεία, τότε ή θα φύγει από την χώρα ή θα μιμηθεί και αυτή τις ίδιες μεθόδους απόκρυψης και ιδιοποίησης όπως συνέβη πολλές φορές στο παρελθόν. Για άλλη μια φορά, το σύστημα θα κυλίσει στις χειρότερες πρακτικές και η ευκαιρία για την ανασυγκρότηση της χώρας θα χαθεί ξανά.
Ένα σύγχρονο ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να είναι διαχρονικά αξιόπιστο και βιώσιμο για να μπορεί να εγγυηθεί ότι ο κάθε ασφαλισμένος θα «λάβει τον κόπο του» όταν βγει στην σύνταξη. Και επίσης να αισθάνεται ότι τώρα που επιδοτεί τους σημερινούς συνταξιούχους στην διάρκεια της εργασίας του, είναι ένα καθήκον που και αυτουνού θα του το ανταποδώσουν οι μελλοντικές γενιές. Διαφορετικά, η αλληλεγγύη των γενεών θα δυσφημιστεί, θα οδηγήσει στην έχθρα των νυν με τους παλιότερους εργαζόμενους και καθένας θα κοιτάζει την πάρτη του σε ένα άτεγκτο ανταποδοτικό σύστημα. Η κοινωνία θα γεμίσει φτωχούς συνταξιούχους και όλοι θα ζουν με την καχυποψία του άλλου, οξύνοντας τις διαμάχες και τις αντιθέσεις μεταξύ των γενεών.

(γ). Δημογραφική αναγέννηση
Είναι καθολική διαπίστωση ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια σοβαρή δημογραφική παρακμή που βαθμιαία οδηγεί σε συρρίκνωση του πληθυσμού της. Για να ανασχεθεί η μείωση του πληθυσμού προτείνονται κατά καιρούς διάφορα μέτρα προσέλκυσης και κατοικίας στην ελληνική επικράτεια, διαφόρων κατηγοριών ομογενών, συνταξιούχων άλλων χωρών της ΕΕ, κλπ. Αν και οι πολιτικές αυτές είναι θετικές επειδή αυξάνουν τον συνολικό πληθυσμό και αξιοποιούν καλύτερα το απόθεμα υποδομών της χώρας, αφήνουν ανέγγιχτη μια άλλη θλιβερή πτυχή του δημογραφικού προβλήματος: την συρρίκνωση των νέων ηλικιών σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικίες. Αν όμως η πληθυσμιακή συγκράτηση γίνεται κυρίως με ηλικιωμένους, τότε είναι θέμα χρόνου πότε θα καταρρεύσει η δυναμική της κοινωνίας σε όλα τα μέτωπα: από την παραγωγή και την καινοτομία έως την άμυνα και την στελέχωση του κράτους.
Για τον λόγο αυτό είναι κρίσιμο να θέσουμε ως στόχο την ενίσχυση της Νέας Γενιάς και την βελτίωση των προοπτικών της, ώστε να αποτελέσει αυτή τον κυριότερο μηχανισμό δημογραφικής αναζωογόνησης της πατρίδας μας. Πέρα από τα κίνητρα επιχειρηματικότητας, την κατάρτιση σε νέες τεχνολογίας και τις προοπτικές απασχόλησης, σχεδιάζουμε ένα εκτεταμένο Πρόγραμμα παροχής κατοικιών σε νέα ζευγάρια ή διευκόλυνση ενοικίασης/απόκτησης, στήριξη γονεϊκών δράσεων και δράσεις ώστε η απόκτηση παιδιών να μην αποτελεί αντικίνητρο απασχόλησης ή επαγγελματικής εξέλιξης.

 1. ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ξανά στο προσκήνιο

Πολλές από τις προτεραιότητες που σκιαγραφήθηκαν πιο πάνω, έχουν αποτελέσει ξανά την αιχμή της πολιτικής δράσης που διαμορφώθηκε τα μεταπολεμικά χρόνια στην Ευρώπη και άλλες ανεπτυγμένες χώρες και έμεινε γνωστή σαν «σοσιαλδημοκρατία». Στις κοινωνίες που είχαν επιζήσει του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τα σοσιαλιστικά και δημοκρατικά κόμματα σχεδίαζαν εκτεταμένες παρεμβάσεις στην οικονομία, τα βασικά κοινωνικά αγαθά και τις υποδομές προκειμένου να ανεβάσουν την παραγωγική ικανότητα της χώρας, να αυξήσουν την απασχόληση και να γεφυρώσουν τις ανισότητες εισοδήματος.
Η χρηματοδότηση γινόταν με την κατάλληλη δημοσιονομική επέκταση, ενώ οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων έδινε την δυνατότητα στην κάθε οικονομία να ασκεί μια σχετικά ανεξάρτητη νομισματική πολιτική και να διορθώνει μικρές απώλειες ανταγωνιστικότητας. Η υιοθέτηση και εφαρμογή των πολιτικών αυτών γινόταν με ισχυρές πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες που ενίσχυαν τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Αυτή ήταν η «ένδοξη τριακονταετία» 1950-1980 που μεταμόρφωσε την Δυτική Ευρώπη από ένα κατεστραμμένο τοπίο του πολέμου σε μια επίζηλη ομάδα χωρών με ευημερία, δημοκρατικές κατακτήσεις και μια πίστη στις κοινές προοπτικές τους που από νωρίς άρχισαν να παίρνουν την μορφή μιας ολοένα και στενότερης ευρωπαϊκής ενοποίησης και διεύρυνσης.
Η πορεία αυτή ανακόπηκε βίαια στις δεκαετίες 1970-80, όταν ξέσπασαν οι μεγάλες ανατιμήσεις στην τιμή του πετρελαίου. Η πετρελαϊκή κρίση έπληξε την ικανότητα της οικονομίας όχι να καταναλώνει επαρκώς όπως γινόταν μέχρι τότε, αλλά να παράγει ανταγωνιστικά. Ήταν ένα σοκ προσφοράς και οι παραδοσιακές πολιτικές ζήτησης δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν, αλλά οδήγησαν πολύ σύντομα σε ένα νέο φαινόμενο, τον στασιμοπληθωρισμό.

Να βρίσκεται δηλαδή η οικονομία σε παρατεταμένη ύφεση και η προσπάθειες ανέλκυσης να μην έχουν κανένα αποτέλεσμα παρά μόνο να επιτείνουν και άλλο τον πληθωρισμό, και να φουσκώνουν τα ελλείμματα και το χρέος. Η χρεοκοπία της παραδοσιακής οικονομικής πολιτικής, σύντομα έφερε και την κατάρρευση των σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων και την επικράτηση νεοφιλελεύθερων καθεστώτων σε πολλές χώρες έως την δεκαετία του 1990.
Στο διάστημα αυτό, η ηττημένη σοσιαλδημοκρατία βρήκε χρόνο να αναστοχαστεί και να αναδιοργανωθεί. Τότε ήταν που κατανόησε ότι έννοιες όπως η ανταγωνιστικότητα πρέπει να εξελίσσονται με τρόπο συμβατό με τις μισθολογικές αμοιβές και όχι ερήμην τους. Ότι η επάρκεια και ποιότητα των υποδομών σε μια οικονομία αναβαθμίζει την παραγωγική διαδικασία πολύ πιο αποτελεσματικά από τις αδιάκοπες επιδοτήσεις χρεοκοπημένων επιχειρήσεων. Ότι η προαγωγή της επιχειρηματικότητας δημιουργεί συνθήκες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από τις διοικητικές παρεμβάσεις του κράτους.
Ακόμα πιο σημαντική ήταν η αναβαθμισμένη οπτική για το κοινωνικό κράτος και τα δημόσια αγαθά, όπως η παιδεία και η υγεία. Τα οποία για να προσφέρονται με επάρκεια πρέπει να αξιολογείται διαρκώς τόσο η ποιότητα παροχής τους όσο και το αποτέλεσμα που έχουν στην βελτίωση της ζωής των πολιτών. Έτσι διαμορφώθηκε σταδιακά ένα νέο ρεύμα σοσιαλδημοκρατικής πολιτικής, το οποίο την τελευταία διετία έχει αρχίσει να επιστρέφει πλησίστιο στην διακυβέρνηση αρκετών ευρωπαϊκών και άλλων ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών.
Η ανάγκη για μια σύγχρονη σοσιαλδημοκρατική διακυβέρνηση κορυφώθηκε την περίοδο της πανδημίας, όταν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες συνειδητοποίησαν τρεις ξεχασμένες προτεραιότητες:
(α) την σημασία ενός δημόσιου και αποτελεσματικού συστήματος υγείας, τις ανάγκες του οποίου δεν μπορεί να καλύψει η περιορισμένη ιδιωτική ιατρική.
(β) την σημασία ενός συστήματος παραγωγής με σύγχρονες υποδομές μεταφοράς για να ανταπεξέλθει σε συνθήκες γενικευμένου λοκντάουν και υγειονομικών ελέγχων.
(γ) την ανάγκη για μια προηγμένη εκπαίδευση και απασχόληση που μπορεί να διεξάγεται υβριδικά και εξ αποστάσεως ώστε να μην διακόπτεται από παρατεταμένα φαινόμενα κοινωνικής απόστασης, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζει δικαιώματα και ευκαιρίες για να μην γίνονται οι εργαζόμενοι θύματα σε αθέμιτες πρακτικές εκμετάλλευσης.
Και οι τρεις προτεραιότητες δείχνουν προς την κατεύθυνση ανασύστασης ενός «κράτους-στρατηγείου»που θα αντικαταστήσει τις μισοδιαλυμένες δομές και τις ανεπάρκειες της προηγούμενης φάσης. Η ανάγκη επανάκαμψης του σοσιαλδημοκρατικού μοντέλου οργάνωσης και ανάπτυξης γίνεται ιδιαίτερα πιεστική για την Ελλάδα, η οποία – μαζί με άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης – δοκιμάστηκε σκληρά την περίοδο των Μνημονίων και αναγκάστηκε να περικόψει ζωτικές λειτουργίες του κράτους και μάλιστα κατεξοχήν στους τομείς που βρίσκονται σήμερα σε προτεραιότητα.
Η εφαρμογή σοσιαλδημοκρατικών πολιτικών ανάπτυξης μπορεί να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική από την στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια ιστορική της απόφαση κατέληξε να εγκρίνει την σύσταση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για να χρηματοδοτήσει τις ανάλογες πολιτικές, με έμφαση στην Ψηφιακή μετάβαση προς σύγχρονες μεθόδους προσαρμογής και την Πράσινη μετάβαση προς την απανθρακοποίηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Προπάντων όμως με την έμφαση που δίνει στην ενδυνάμωση του Κοινωνικού Κράτους και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, όπως περιγράφεται στην συνέχεια.

Ευρωπαϊκός Πυλώνας των Κοινωνικών Δικαιωμάτων
Οι σύγχρονες διακηρύξεις της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας καθόρισαν σημαντικά την διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων (European Pillar of Social Rights, EPSR).Η τελική του μορφή εγκρίθηκετον Μάιο 2021 στην Σύνοδο Κορυφής Κοινωνικής Πολιτικής στο Πόρτο της Πορτογαλίας, και ανέδειξε τρεις τομείς άμεσης προτεραιότητας:
● Εργασία και απασχόληση
● Δεξιότητες και καινοτομία
● Κράτος πρόνοιας και κοινωνική προστασία
Το σχέδιο δράσης προτείνει μια σειρά πρωτοβουλιών και θέτει τρεις κύριους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη έως το 2030:
● ποσοστό απασχόλησης τουλάχιστον 78% στην Ευρωπαϊκή Ένωση

● τουλάχιστον το 60% των ενηλίκων να παρακολουθούν μαθήματα κατάρτισης κάθε χρόνο

● μείωση του αριθμού των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού ή φτώχειας κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια για όλη την ΕΕ27, μεταξύ των οποίων 5 εκατομμύρια παιδιά
Εξειδικεύοντας τους παραπάνω στόχους, κορυφαία ιδρύματα διαμόρφωσης της σοσιαλδημοκρατικής πολιτικής στην ΕΕ προτείνουν μια σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιηθούν στις παρακάτω κατευθύνσεις:
1). Εργασιακή ασφάλεια και πρόσβαση στην απασχόληση με κανόνες ίσης αμοιβής μεταξύ φύλων, ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και άνοδο των κατώτερων μισθών για να αντιμετωπιστεί η επιδεινούμενη εισοδηματική ανισότητα σε πολλές χώρες της ΕΕ.
Σημαντική και εντελώς ευθυγραμμισμένη με κύριες προσεγγίσεις της σοσιαλδημοκρατίας είναι επίσης η κριτική στην επικράτηση του επιχειρηματικού μοντέλου «των μετόχων και της χρηματοπιστωτικής κυριαρχίας» (shareholder value & financialisation process). Σύμφωνα με αυτό τα κέρδη της επιχείρησης δεν αποταμιεύονται για να επενδυθούν και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης όπως γινόταν παλιότερα, αλλά διανέμονται στους μετόχους που τα διοχετεύουν είτε σε κατανάλωση είτε σε βραχυχρόνιες τοποθετήσεις.
Η διαδικασία αυτή γίνεται ακόμα πιο ελκυστική σε περιπτώσεις χαμηλής φορολογίας μερισμάτων, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η αποφυγή νέων επενδύσεων επιταχύνει την συρρίκνωση των επιχειρήσεων και της απασχόλησης, με αποτέλεσμα την χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας και μισθών.
2). Ισότητα των φύλων ανδρών, γυναικών και κάθε μορφής ταυτότητας φύλου με διεκδίκηση ίσων αμοιβών για την ίδια εργασία, ισότιμη αξιοποίηση των ευκαιριών ανάδειξης σε θέσεις ευθύνης επιχειρήσεων και κοινωνικο-πολιτικών οργανισμών, καθώς και ίση μεταχείριση στις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες για τηλεργασία.
3). Ενίσχυση της διαδικασίας προς-τα-άνω σύγκλισης (upwardconvergence) μεταξύ των μελών της ΕΕ-27. Αρχικά η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η κρίση χρέους του 2010 είχαν προκαλέσει δριμεία απόκλιση ευημερίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Μετά όμως είχε αρχίσει πάλι μια βαθμιαία διαδικασία σύγκλισης στο κατά κεφαλή ΑΕΠ και σε άλλους κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες, αλλά μετά την πανδημία η ΕΕ περιέπεσε ξανά σε μια απότομη διαδικασία απόκλισης και ανισοτήτων και φαίνεται ότι θα αποκλίνει ακόμα περισσότερο λόγω της ενεργειακής κρίσης. Η ανάγκη πολιτικών ενίσχυσης της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας μέσω εστιασμένων προγραμμάτων – όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης – επιβάλλεται να συνεχιστούν και να ενισχυθούν για όλα τα κράτη-μέλη σε βαθμό ανάλογο της απόκλισης που υπέστησαν.

Η σοσιαλδημοκρατία για την Ελλάδα του σήμερα
Όμως, μία πολιτική που φιλοδοξεί να αλλάξει την ελληνική κοινωνία και να συντονιστεί με τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται στην Ευρώπη, δεν μπορεί γίνεται σαν μηχανιστική εφαρμογή ενός πανευρωπαϊκού πακέτου, όσο πλήρες και να θεωρείται. Ούτε να προσδοκάται σαν μια αργή αλλά σίγουρη συνέπεια μιας αναπτυξιακής πορείας για την οποία και μόνο θα έπρεπε τώρα να αφιερωθεί όλη η προσπάθεια, αφήνοντας τις κοινωνικές προτεραιότητες στο έλεος της μοίρας.
Ούτε φυσικά να βασίζεται σε πολιτικές αναβίωσης του κρατισμού και των πελατειακών σχέσεων που επί δεκαετίες ταλαιπώρησαν τους Έλληνες πολίτες και έστειλαν το πιο ακμαίο τμήμα τους στο εξωτερικό για να αναζητήσει τις ευκαιρίες που δεν είχε εδώ.
Χρειάζεται να τεθούν ξεκάθαρα πολιτικά και κοινωνικά κριτήρια για το ποιοι θα ωφεληθούν από τις εκάστοτε επιλογές, αν θα διαλέξουμε να αναπαράγουμε ή να μετασχηματίσουμε το παραγωγικό μοντέλο, αν καταφέρουμε να νικήσουμε τις κοινωνικές ανισότητες ή θα τις αφήσουμε να μεγαλώνουν. Ξεπροβάλλουν έτσι δύο πιθανές προσεγγίσεις:
Μία είναι η παραδοσιακή πολιτική των αλόγιστων παροχών και επιδοτήσεων προς υφιστάμενες επιχειρήσεις με την ψευδαίσθηση ότι έτσι θα τονώσουν την ζήτηση, θα αυξήσουν την παραγωγή και θα συγκρατήσουν την απασχόληση. Στην Ελλάδα την πολιτική αυτή την έχουν ακολουθήσει κάμποσες κυβερνήσεις και πιο πρόσφατα η παρούσα με την ξέφρενη χρηματοδότηση κάθε αιτήματος από υπαρκτή ή ανύπαρκτη επιχείρηση που ισχυριζόταν ότι βρέθηκε σε οικονομική απραξία λόγω πανδημίας.
Αποτέλεσμα ήταν αφενός μεν να μην συντελεστεί καμία ουσιαστική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου λόγω ανυπαρξίας ελέγχων και αξιολόγησης, και αφετέρου να αδειάσουν τα κρατικά ταμεία κατά 43 δισεκ. Ευρώ απειλώντας άμεσα την δημοσιονομική ικανότητα της χώρας αν τυχόν χρειαστούν νέες παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση. Στην πραγματικότητα, η πολιτική αυτή ήταν ίδια με τις αδιέξοδες επιλογές της δεκαετίας του 1970-80, οι οποίες δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν την αλλαγή των συνθηκών και με τις υπέρογκες αυξήσεις υποδαύλιζαν τον πληθωρισμό και το χρέος.
Η άλλη πολιτική είναι να εφαρμοστεί ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πλαίσιο, που βασίζεται σε πρωτοβουλίες καθολικής αναβάθμισης της παραγωγής, του επιχειρηματικού κλίματος και του εργασιακού περιβάλλοντος. Προφανώς θα περιλαμβάνονται και επιδοτήσεις παραγωγής, αλλά θα είναι στοχευμένες και θα σκοπεύουν στην απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από εργαζόμενους και επιχειρήσεις.
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ταυτόχρονης αναβάθμισης εργασίας και κεφαλαίου μπορεί να υλοποιηθούν πολιτικές ουσιαστικών μισθολογικών αυξήσεων, καταπολέμησης της ανισότητας και σύγκλισης με τις πιο ανεπτυγμένες χώρες.
Με επίκεντρο και βασικό σημείο αναφοράς την Νέα Γενιά, η σοσιαλδημοκρατική πολιτική βγαίνει από τα στενά οικονομίστικα πλαίσια και αποκτά μια ευρύτερη διάσταση εθνικής στρατηγικής που υπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας και διασφαλίζει την ισχύ και την ευημερία της.

Ευρώπη ισχυρών θεσμών για ασφάλεια &προστασία σε κάθε κρίση
Προσβλέπουμε συνεχώς στην ισχυροποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Μέσα από την συνεχή ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών θεσμών και οργάνων, τον εκσυγχρονισμό του τρόπου λήψης και υλοποίησης των αποφάσεων καθώς και την συνεχή επέκταση και αναβάθμιση των μηχανισμών αντιμετώπισης των πολλαπλών κρίσεων, διασφαλίζεται τόσο η ευημερία όσο και ειρήνη και η σταθερότητα σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο και την ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερα σε μια εποχή που επικρατούν συνθήκες «πολύ-πολισμού» ισχύος, συνεχούς μεταβολής διεθνών συμπράξεων και συμμαχιών ενώ ταυτόχρονα συντρέχουν σημαντικές κρίσεις παγκόσμιας κλίμακας.
Για την καλύτερη θωράκιση του ευρωπαϊκού κεκτημένου και την ομαλότερη πορεία του κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος προτείνουμε την ελληνική συμμετοχή και υποστήριξη τριών κυρίως αξόνων ενωσιακής αναβάθμισης και εμβάθυνσης:

 1. Την ολοκλήρωση και ενίσχυση της Στρατηγικής Πυξίδας για την Κοινή Ασφάλεια και Άμυνα. Η θέση της Ελλάδας σε μια αναβαθμισμένη και ενιαία πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, δεν θα αποφέρει μόνο τα αυτονόητα οφέλη σε μια χώρα που αποτελεί τα ανατολικά σύνορα της ΕΕ αλλά σε συνδυασμό με τα αμυντικά μεγέθη της χώρας μας τόσο σε τεχνολογικό και αμυντικό εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, μπορεί να την καταστήσει κυρίαρχο και καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας κεντρικής ευρωπαϊκής στρατηγικής. Ταυτόχρονα θα πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες συμμετοχής στην ανάπτυξη και παραγωγή νέων βιομηχανικών και τεχνολογικών εφαρμογών και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την διαπραγματευτική και διπλωματική ισχύ της χώρας μας, σε όλες τις διεθνείς συμμαχίες κι επαφές εκτός ΕΕ.
 2. Την μονιμοποίηση και επέκταση του Ταμείου Ανάκαμψης καθώς και την αναμόρφωση του δημοσιονομικού πλαισίου μέσω της δυνατότητας έκδοσης κοινού χρέους (ομοσπονδοποιημένων ομολόγων). Η ταχύτητα και το μέγεθος παρέμβασης της ΕΕ στις τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που προκάλεσε η Πανδημία, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, πετυχαίνοντας σε μεγάλο βαθμό ανάσχεση των συνεπειών της κρίσης, θα πρέπει να συνεχιστεί και να αποτελέσει κυρίαρχο εργαλείο ανάσχεσης και των δομικών ανισοτήτων που υποβόσκουν ακόμα εντός των κρατών – μελών. Παράλληλα με το επιτυχημένο μοντέλο του Τ.Α. προτείνεται και η αξιοποίηση της δυνατότητας έκδοσης κοινών ομολόγων, με τα χρηματικά οφέλη των οποίων θα μπορούν χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες δράσεις, όπως η ενίσχυση των υποδομών όλων των κρατών ή πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.
 3. Μια νέα αρχιτεκτονική αποφάσεων στα ευρωπαϊκά όργανα που να καθιστά τις αποφάσεις της ΕΕ όσο το δυνατόν περισσότερο λειτουργικές, ταχύτερες και αποτελεσματικές προς όφελος της συντριπτικής πλειοψηφίας των κρατών-μελών και των ευρωπαίων πολιτών. Ως ένα σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την θωράκιση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών απέναντι στις πολλαπλές εξωτερικές προκλήσεις η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση οφείλει να επιδεικνύει μεγαλύτερη ευελιξία και αποφασιστικότητα. Ταυτόχρονα η χώρα μας θα πρέπει θα αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα συμπορεύσεων και συμμαχιών με τα κράτη-μέλη που συμπίπτουν οι γεωγραφικές προκλήσεις, παρόμοια μεγέθη και κοινές ανάγκες.  
  ΜΕΡΟΣ ΙΙ:
  ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Β. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων
Βιομηχανική χωροθέτηση
Το στοίχημα της κυκλικής οικονομίας
Αναβάθμιση της αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας
Ένα εθνικό πρόγραμμα χρηματοδότηση της καινοτομίας

Γ.ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΤ. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ζ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Θ. ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Είναι αποδεδειγμένο από την εμπειρική έρευνα αλλά και από την επίπτωση της πανδημίας Covid-19 στις οικονομίες παγκοσμίως, η ισχυρή δευτερογενής παραγωγή, που περιλαμβάνει τη μεταποίηση και τις κατασκευές, συμβάλει καθοριστικά τόσο στη δημιουργία μακροχρόνιων τάσεων ανάπτυξης όσο και στην υψηλότερη ανθεκτικότητα σε εξωγενείς κρίσεις των εθνικών οικονομικών.
Ο δευτερογενής τομέας στην Ελλάδα σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία της Eurostat για τα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΟΟΣΑ για τα κράτη μέλη του κατατάσσεται διαχρονικά στις τελευταίες θέσεις στο επίπεδο της συνεισφοράς του στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του ΑΕΠ.
Ειδικότερα, την τελευταία 15ετία ενώ ο κλάδος της βιομηχανίας (που περιλαμβάνει εκτός από τη μεταποίηση, την παροχή ρεύματος και νερού και τον κλάδο των ορυχείων – λατομείων) μείωσε, έστω και λίγο, την απόκλιση του από το μέσο όρο της ΕΕ, από 7 σε 5 ποσοστιαίες μονάδες ως ποσοστό του ΑΕΠ, ο κλάδος των κατασκευών βρέθηκε, από επίπεδα κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ, στο απόλυτο ναδίρ.
Στην έρευνα παραγωγής και πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων έτους 2020 της ΕΛΣΤΑΤ , οι έξι σημαντικότεροι κλάδοι της βιομηχανίας αφορούν στην παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, την βιομηχανία τροφίμων, παραγωγή βασικών μετάλλων, παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων, κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες, και την ποτοποιία.
Μαζί αντιπροσωπεύουν το 71,5% της συνολικής αξίας πωληθέντων βιομηχανικών προϊόντων το έτος 2020 με τη βιομηχανία τροφίμων και τη διύλισης πετρελαίου να αντιστοιχούν περίπου στο 50% της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής.
Ένα πολύ μεγάλο μέρος των Εξαγωγών–Αποστολών της ελληνικής οικονομίας καταλαμβάνεται από τα πετρελαιοειδή. Ενδεικτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το εμπορικό ισοζύγιο της περιόδου 2019 – 2021 αφορούσαν το 25% των εξαγωγών ενώ αντιστοιχούν περίπου το 50% των εξαγωγών προς τρίτες χώρες και το 20% των αποστολών προς χώρες της ΕΕ.
Πέρα από τα πετρελαιοειδή σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία ένα μεγάλο μέρος των βιομηχανικών αγαθών που εξάγεται αφορά το αλουμίνιο και τα φάρμακα.
Εν γένει σύμφωνα με την έρευνα «Διεθνούς εμπορίου αγαθών κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά» έτους 2019 της ΕΛΣΤΑΤ το 72,4% των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις του βιομηχανικού τομέα με το 94% αυτών όμως να διεξάγεται από τις 1.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του τομέα.
Τα παραπάνω στοιχεία δημιουργούν μια εικόνα ισχνής και υπερ-συγκεντρωμένης δευτερογενούς παραγωγής και βιομηχανικής εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας
Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει διαχρονικά ως κεντρικό προγραμματικό του στόχο την αναδιάταξη του παραγωγικού υποδείγματος με έμφαση στην αύξηση της αύξησης της προστιθέμενης αξίας του δευτερογενούς τομέα παραγωγής. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε μια ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική ως κύρια προτεραιότητα για την αύξηση της εθνικής προστιθέμενης αξίας, καθώς και ένα σχέδιο ολοκληρωμένων έργων δικτύων το οποίο θα ενισχύσει το σκέλος των κατασκευών. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει προτείνει πριν από την θέσπιση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέτρα για την οριζόντια ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων αλλά και της απασχόλησης, με στόχο την αναβάθμιση της κεφαλαιακής βάσης και των ανθρώπινου δυναμικού της ελληνικής οικονομίας.

Β1.Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων
Για την τόνωση της απασχόλησης έχει προταθεί η έκπτωση με αυξημένο συντελεστή ολόκληρου του εργοδοτικού κόστους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για κάθε μια νέα θέση εργασίας που συστήνει μια επιχείρηση.
Ειδικά για τις παραγωγικές επενδύσεις προτείνουμε τρεις πολιτικές:
● Επιταχυνόμενες αποσβέσεις επενδύσεων που έχουν σχέση με έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.
● Γενναία φορολογικά κίνητρα για τις συγχωνεύσεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τη δημιουργία επιχειρηματικών συστάδων στον βαθμό που δεν στρεβλώνουν την εγχώρια αγορά.
● Τη μεταρρύθμιση και αναβάθμιση των βιομηχανικών και τεχνολογικών πάρκων της χώρας με χορήγηση ισχυρών κινήτρων για μετεγκατάσταση μεταποιητικών επιχειρήσεων σε αυτά.

Β2. Βιομηχανική χωροθέτηση
Κλειδί για την απρόσκοπτη ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξη νέων ή/και την ανανέωση παλιότερων παραγωγικών επιχειρήσεων είναι η ύπαρξη οργανωμένης χωροθέτησης, όπως οι 27 Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ), τα Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟΠΑ), καθώς και τα Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠΠΑ), τα οποία μπορούν να φιλοξενούν ηπιότερες παραγωγικές διαδικασίες. Διαφέρουν όμως πολύ ως προς τον βαθμό πληρότητας, εξειδίκευσης, ποιότητας και επάρκειας υποδομών, καθώς και στις δυνατότητες τεχνολογικής και ενεργειακής αναβάθμισης. Στόχοι του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής είναι:

(α) Να αξιολογηθούν οι προοπτικές σε κάθε υφιστάμενη βιομηχανική χωροθέτηση (ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ), να καταγραφούν οι ελλείψεις και οι απαραίτητες υποδομές και να χρηματοδοτηθούν τα απαιτούμενα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας. Μετά την εκχώρηση των Βιομηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ σε ένα ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο, πρέπει να διασφαλιστεί η ανταγωνιστική λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων χωρίς υπέρογκες νέες επιβαρύνσεις ή πρακτικές. Στις σημερινές συνθήκες αυξημένου ενεργειακού κόστους τα μέτρα εξυγίανσης, εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης υποδομών στις υπάρχουσες βιομηχανικές περιοχές είναι απαραίτητο να ενταχθούν στις χρηματοδοτούμενες δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.
(β) Σε περίπτωση έλλειψης της κατάλληλης χωροθέτησης να σχεδιαστούν νέοι χώροι σε όσες Περιφέρειες ή Περιφερειακές Ενότητες διαπιστώνεται ανάγκη δημιουργίας και εγκατάστασης νέων μονάδων.
(γ) Σε περίπτωση υπολειτουργίας μιας ΒΙΠΕ ή ΒΙΟΠΑ να γίνεται προσπάθεια συγκέντρωσης ομοειδών παραγωγικών δραστηριοτήτων, ώστε να προωθούνται συνεργασίες και καλύτερες αποδόσεις κλίμακας σε μια σειρά από δραστηριότητες (πχ μάρκετινγκ, προώθηση εξαγωγών, έρευνα, κλπ). Ιδιαίτερη σημασία έχει η συγκέντρωση επιχειρήσεων τοπικής παραγωγής και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων σε μία ενιαία χωροθέτηση, με στόχο την ενίσχυση και προώθηση τους στις διεθνείς αγορές.
(δ) Κατασκευή υποδομών ενέργειας και εξοικονόμησης σε κάθε χωροθέτηση, ώστε να ενισχύεται η ενεργειακή αυτονομία και να μειώνεται το συνολικό κόστος παραγωγής. Ειδικά στα νησιά, προτείνεται η δημιουργία ενός ΕΠΠΑ σε κάθε περιοχή, το οποίο θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένες υποδομές παραγωγής ενέργειας και κυκλικής οικονομίας. Επιπλέον, για να είναι ολοκληρωμένη η παρέμβαση, μείζον θέμα είναι βελτίωση του δικτύου σύνδεσης όλων των οργανωμένων υποδοχέων με τα εθνικά μεταφορικά δίκτυα και τους βασικούς τους κόμβους.
(ε) Κατασκευή ΒΙΠΕ για τις μεγάλες εκτάσεις βιομηχανικής δραστηριότητας που σήμερα είναι αδόμητες, άναρχες και συχνά καταστροφικές για την ποιότητα του Περιβάλλοντος.

Κορυφαίο παράδειγμα χωροθετικής ανευθυνότητας και διαχρονικής περιβαλλοντικής βλάβης είναι η περιοχή των Οινοφύτων, η οποία πρέπει επειγόντως να οργανωθεί σε σύγχρονη ΒΙΠΕ με όλες τις κατάλληλες υποδομές αποθήκευσης, μεταφορών και διασύνδεσης.

Στο πεδίο αυτό η Κυβέρνηση της ΝΔ ενέταξε έργο με φορείς υλοποίησης τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και το ΤΑΙΠΕΔ για την δημιουργία, αναβάθμιση και εξυγίανση εννέα βιομηχανικών πάρκων σε όλη την ελληνική επικράτεια.Ωστόσο είναι πιθανόν το έργο να ναυαγήσει ως προς την αποτελεσματικότητα του αν δεν υπάρξει σοβαρή ανταπόκριση από τον μεταποιητικό κλάδο στον οποίο απευθύνεται.
Προκαλείται το ερώτημα, γιατί η εν λόγω πρωτοβουλία δεν αφορά και τους 53 οργανωμένους υποδοχείς επιχειρήσεων που υπάρχουν σήμερα σε ολόκληρη την χώρα και ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των υπό αναβάθμιση πάρκων. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής προτείνει μεσοπρόθεσμος στόχος να είναι η μετατροπή και των 70 περίπου Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων (με έκταση μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων και με άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομημένων γηπέδων μεγαλύτερο του 10% της συνολικής έκτασης και με συνολική έκταση άνω των 60.000 στρεμμάτων και αριθμό εγκατεστημένων επιχειρήσεων άνω των 3.000 σύμφωνα με τον ΣΕΒ), σε δομές οργανωμένων υποδοχέων όπου είναι εφικτό.
Οι προτάσεις αυτές πρέπει να εξειδικευτούν ακόμα περισσότερο ώστε να γίνουν πιο στοχευμένες για τον τομέα της μεταποίησης στην Ελλάδα, χωρίς να παραβιάζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να αυξηθεί σημαντικά η προβλεπόμενη ροή πόρων στην οργανωμένη βιομηχανική παραγωγή από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το νέο ΕΣΠΑ και από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο.
Επίσης το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής υποστηρίζει ότι η αναβάθμιση και επέκταση των βιομηχανικών υποδομών δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ενεργή συμμετοχή των ΟΤΑ και των τοπικών παραγωγικών φορέων. Γιατί είναι προφανές ότι αρκετά επιχειρηματικά πάρκα και οι φιλοξενούμενες σε αυτά επιχειρήσεις εξαρτώνται από τα τοπικά χαρακτηριστικά.
Για παράδειγμα η τοπική αγροτική παραγωγή καθορίζει εν πολλοίς τον τύπο της βιομηχανίας τροφίμων ή ποτοποιίας μιας περιοχής και η ύπαρξη συγκεκριμένων πρώτων υλών το είδος μιας μεταποιητικής δραστηριότητας. Το πλαίσιο συνεργασίας θα είναι δεσμευτικό για τους στόχους και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, καθώς και για τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από τους ΟΤΑ.

Β3. Το στοίχημα της κυκλικής οικονομίας
Η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση του νερού (σε μη πόσιμες χρήσεις), η υιοθέτηση της αφαλάτωσης (με χρήση ΑΠΕ) και η οργάνωση της διαχείρισης στερεών αποβλήτων (για σειρά χρήσεων, μεταξύ των οποίων και η παραγωγή βιομεθανίου), θα πρέπει να αποτελέσουν κεντρικούς στόχους της χώρας.
Μία έμμεση παραγωγική ενίσχυση απόλυτα συμβατή με τους στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι οι επιδοτήσεις για την προσαρμογή σε όλες στις πλέον προηγμένες περιβαλλοντικές προδιαγραφές όλων των μεταποιητικών μονάδων της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό είναι ξεκάθαρο ότι στην Ελλάδα λείπει μια σοβαρή βιομηχανία ανακύκλωσης απορριμμάτων, κάτι που οδηγεί στη νοσηρή κατάσταση επιχειρήσεις εμπορίας απορριμμάτων να κερδοσκοπούν από την εξαγωγή απορριμμάτων στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου η χώρα κατατάσσεται στις τελευταίες στην ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων.
Η ανάπτυξη μιας υγιούς βιομηχανίας στο πεδίο, προφανώς δεν μπορεί να επαφίεται μόνο στην ιδιωτική οικονομία αφού το μεγαλύτερο κομμάτι των απορριμμάτων (οικιακών, βιομηχανικών, υγειονομικών, οικοδομικών, αγροτικών καθώς και βιομάζας) ήδη βρίσκεται στη διαχείριση του Κράτους ενώ το αντικείμενο έχει μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών κανόνων που οφείλουν να τηρούνται.
Η χωροθέτηση, η αδειοδότηση, η ζεύξη επενδύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ίσως αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά στοιχήματα της χώρας τα επόμενα χρόνια.
Σημειώνεται ότι σε επίπεδο ευρωπαϊκό επίπεδο η κυκλική οικονομία υπολογίζεται ότι καταλαμβάνει το 1% (με στοιχεία του 2017) ενώ υπάρχουν μελέτες που καταδεικνύουν ότι η επένδυση στην κυκλική οικονομία θα μπορούσε να οδηγήσει αύξηση πολλών ποσοστιαίων μονάδων στο ΑΕΠ.

Β4. Αναβάθμιση της αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας
Το ΠΑΣΟΚ – ΚίνημαΑλλαγής στήριξε τις συμφωνίες για την αγορά των αεροπλάνων Rafale και των φρεγατών Belharra, καθώς και την Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία, για να έχουμε όλα τα μέσα περιφρούρησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
Δεν μένουμε όμως μόνο σε αυτό. Μέσα από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό κόμμα πιέζουμε για την ωρίμανση μιας κοινής αμυντικής πολιτικής στην ΕΕ και προτάσσουμε συνεχώς την άποψη ότι είναι αδιανόητο την ίδια ώρα που η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο αμυντικό προϋπολογισμό ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ένωση, άλλα ευρωπαϊκά κράτη να συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Τουρκία που απειλεί κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.
Μάλιστα οι παραπάνω αγορές ξαναέβαλαν τη χώρα μας στην πρώτη θέση ανάμεσα και σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ σε αμυντικές δαπάνες οι οποίες το 2021 άγγιξαν το 3,82% του ΑΕΠ με τις δαπάνες για πολεμικούς εξοπλισμούς να αγγίζουν το 38,3% του συνόλου.
Στο πεδίο αυτό δεν πρέπει όμως να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος δεδομένης και της νέας γεωπολιτικής εποχής που ξεκίνησε με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Με δεδομένη την ανάγκη απόκτησης αμυντικών συστημάτων, ηχώρα οφείλει όχι μόνο να αγοράζει στρατιωτικό εξοπλισμό, αλλά και να παράγει, ώστε να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία και τεχνογνωσία τόσο για την οικονομία μας, όσο και για τις ένοπλες δυνάμεις.
Σε αυτό το πεδίο υπάρχουν δυο βασικά πεδία και συγκεκριμένοι εγχώριοι παίκτες που πρέπει να ενεργοποιηθούν.
Στο πρώτο πεδίο, που αφορά τους εξοπλισμούς τους στρατού ξηράς και της αεροπορίας πρέπει να υπάρξειμια τεράστια σύμπραξη ανάμεσα στις δύο κρατικές βιομηχανίες ΕΑΒ (Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία) και ΕΑΣ (Ελληνικά Αμυντικά συστήματα) με τους Έλληνες κατασκευαστές αμυντικού υλικού. Αυτό όμως προϋποθέτει και την εξυγίανση του συστήματος προμηθειών.
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας οφείλει να οργανώσει μια εγχώρια αμυντική βιομηχανία που ως κεντρικό σκοπό της θα έχει την κλιμακωτή αύξηση της εγχώριας παραγωγής για τους αναγκαίους εξοπλισμούς, με τις μορφές της συμπαραγωγής και της συμμετοχής στην συντήρηση και υποστήριξη των οπλικών συστημάτων.
Παράλληλα πρέπει να προωθηθούν συμπράξεις είτε σε διεθνή, είτε όταν υπάρχουν ώριμες συνθήκες σε αμιγώς εθνικά προγράμματα, έρευνας και ανάπτυξης νέων αμυντικών συστημάτων.
Φυσικά στο πεδίο αυτό πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη με αντισταθμιστικά και μεσάζοντες , αλλά να προχωρήσουμε σε διαφανείς συνεργασίες που θα τονώνουν τους εγχώριες επενδύσεις και θα προσελκύουν αντίστοιχες από το εξωτερικό. Προφανώς στο πεδίο αυτά κρίσιμος είναι ο αναβαθμισμένος ρόλος των Γενικών Επιτελείων στο σχεδιασμό των απαιτούμενων εξοπλισμών με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες.
Το άλλο συναφές πεδίο της αμυντικής βιομηχανίας είναι η ναυπηγική δραστηριότητα. Σε αυτό το επίπεδο επίσης στο παρελθόν έγιναν λάθη επιλογών τα οποία οδήγησαν τα μεγάλα ναυπηγεία της χώρας σε οριακή κατάσταση, λόγω και των ανοικτών υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων που θεωρήθηκαν ότι δόθηκαν παρατύπως.
Στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται η πώληση των περιουσιακών στοιχείων στα Ναυπηγεία του Σκαραμαγκά και της Ελευσίνας.Η Κυβέρνηση όμως και σε αυτήν την περίπτωση έχει επιλέξει να στηρίξει τις προοπτικές για αναβίωση των επιχειρήσεων μονομερώς στις προθέσεις μεμονωμένων επιχειρηματιών και στις προϋποθέσεις που θέτουν αυτοί για να προχωρήσουν σε επενδύσεις.
Η λύση αυτή ήδη φαίνεται ότι είναι αλυσιτελής, τουλάχιστον για την αναβίωση με δραστικό τρόπο της ναυπηγικής βιομηχανίας στη χώρα. Το γεγονός ότι δεν επιδίωξε το δρόμο της συμπαραγωγής από την ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα ένα μέρος από τις νέες παραγγελίες του πολεμικού ναυτικού ίσως αποδειχτεί περιοριστική για το μέλλον και τις δυνατότητες των ελληνικών ναυπηγείων.
Στο πεδίο αυτό χρειάζονται τολμηρές μακροπρόθεσμες λύσεις. Καταλυτικός παίκτης αυτών των λύσεων μπορεί να είναι ένας εγχώριος παίκτης υψηλής διεθνούς παρουσίας αλλά μικρής εγχώριας προστιθέμενης αξίας προς το παρόν. Ο εθνικός κλάδος της ποντοπόρου ναυτιλίας.
Γύρω από τα ελληνικά ναυπηγεία μπορεί να χτιστεί μια τεράστια σύμπραξη ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο μέσα από το Ελληνικό Ναυτικό, τους Έλληνες ιδιοκτήτες ποντοπόρων πλοίων ανεξάρτητα από το που είναι η έδρα τους (και τα έμπειρα στελέχη των επιχειρήσεων τους που αυτή εμπλέκονται ενεργά στην κατασκευή πλοίων στην Κίνα, την Κορέα κλπ) και φυσικά τους εργαζόμενους των ναυπηγείων που έως σήμερα τα κρατάνε ανοικτά μέσα από τα εναπομείναντα προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού.
Τα ναυπηγεία θα μπορέσουν μέσα από αλληλοσυμπληρούμενα στρατιωτικά και εμπορικά σκέλη να εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού όσο και τις ανάγκες του ελληνόκτητου στόλου
Για όλα αυτά τα ζητήματα η Ελλάδα έχει ένα νέο παράθυρο ευκαιριών που ανοίγει η νέα έκτακτη γεωπολιτική κατάσταση. Πρέπει να προχωρήσει με αποφασιστικότητα και να κλείσει όλες τις εκκρεμότητες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και να εξασφαλίσει και την ευρωπαϊκή υποστήριξη στο εγχείρημα αυτό.

Β5. Ένα εθνικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της καινοτομίας
Πέρα από την προτεινόμενη ολοκληρωμένη πολιτική για τη δευτερογενή παραγωγή, που περιλαμβάνει τη μεταποίηση και τις κατασκευές, απαιτείται και μια τολμηρή κρατική πολιτική ουσιαστικής συγχρηματοδότησης της επιχειρηματικής καινοτομίας σε όλους τους τομείς.
Και αυτό γιατί όπως καταγράφει και η Έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη οι επιδόσεις της χώρας σε όρους καινοτομίας είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Η Ελλάδα υστερεί στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Καινοτομίας, με επίδοση ίση με το 75% του μέσου όρου στην ΕΕ. Η μεγαλύτερη υστέρηση ανάμεσα στις επιμέρους κατηγορίες του δείκτη καταγράφεται στις δαπάνες για επενδύσεις τύπου venture capital (16,0% του μ.ό. της ΕΕ), στα άυλα περιουσιακά στοιχεία (36% του μ.ό. της ΕΕ) και στις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (ResearchandDevelopment) στον επιχειρηματικό τομέα (39,3% του μ.ό. της ΕΕ).
Μόλις το 14,3% των εργαζομένων στη μεταποίηση στην Ελλάδα απασχολείται σε μεταποιητικούς κλάδους υψηλής τεχνολογίας, έναντι 37,5% στην ΕΕ.
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα υψηλής τεχνολογίας. Δηλαδή ένα δίκτυο εταιρικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των ανταγωνιστών και των κρατικών φορέων που συμβάλουν στην παροχή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω του ανταγωνισμού και της συνεργασίας.
Το πιο γνωστό και πετυχημένο οικοσύστημα παγκοσμίως είναι αυτό της SiliconValley. Ωστόσο υπάρχει ένα άλλο πιο κοντινό και συμβατό παράδειγμα προς μίμηση στο επίπεδο της καινοτομίας και αυτό είναι του Ισραήλ μιας χώρας με ΑΕΠ και πληθυσμό συγκρίσιμα με της Ελλάδας.
Το Ισραήλ έχει καταφέρει να φτιάξει ένα οικοσύστημα περίπου 3.000 επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας οι οποίες έχουν πρωταγωνιστήσει σε παγκόσμιο επίπεδο με πατέντες ευρεσιτεχνίας όπως το πρώτο πρόγραμμα ανταλλαγής μηνυμάτων (instant messaging) που αποτέλεσε πρόδρομο των social media, της μνήμης φλας (flash memory), του πρώτου ψηφιακού εκτυπωτή, των πρώτων μορφών τεχνολογίας για αυτοκινούμενα οχήματα κλπ.
Οι τέσσερις πυλώνες αυτής της επιτυχίας υπήρξαν η συμβολή των Ισραηλινών ακαδημαϊκών και ερευνητικών προγραμμάτων, το υψηλό πνεύμα επιχειρηματικότητας, η προσέλκυση του μεγαλύτερου ποσοστού ως ποσοστό του ΑΕΠ σε επενδύσεις από venturecapitals ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ και η στιβαρή κρατική υποστήριξη της εμπορικής έρευνας και ανάπτυξης.
Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για το έτος 2020 η ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη στο Ισραήλ αντιστοιχεί στο 5,4% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ ήταν 2,7% και της Ελλάδας ήταν 1,5% παρά την σταδιακή αύξηση τους την τελευταία δεκαετία.
Θεωρητικά σε αυτό το ζήτημα υπάρχει ένα μεγάλο αλλά όχι ανυπέρβλητο πρόβλημα: Η χρηματοδότηση έργων καινοτομίας μέσα από startups αλλά και τις ήδη υφιστάμενες επιχειρηματικές δομές προϋποθέτει μεγάλη αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη.
Ωστόσο είναι δεδομένο ότι μόνο ένα μικρό μέρος της χρηματοδότησης και της έρευνας καταλήγει σε κερδοφόρα αποτελέσματα. Ενδεικτικά, στο Ισραήλ βάσει της επεξεργασίας των στοιχείων μιας δεκαπενταετίας (1999-2014) από 10.190 startups επιτυχημένες χαρακτηρίστηκαν μόλις το 5%.
Αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό δημόσιο πρέπει να συμβάλει σε μια προσπάθεια που μπορεί να «καίει» το 95% των επενδυμένων δημόσιων και ιδιωτικών πόρων με τη προσδοκία ότι το 5% θα αποφέρει προστιθέμενη αξία που θα αντισταθμίσει τηνσυνολική δαπάνη και θα αποφέρει οφέλη.
Το κόστος για έρευνα και ανάπτυξη δεδομένης της αβέβαιης έκβασης του μπορεί να είναι πολιτικά δύσκολο να προωθηθεί σε μια χώρα με πιο παραδοσιακές και παρωχημένες μορφές στήριξης της επιχειρηματικότητας.
Όμως είναι ένας στόχος που πρέπει να επιτευχθεί. Αλλά αποτελεί μια ύστατη ευκαιρία για τη χώρα να μη χάσει το τρένο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης με συντριπτικές συνέπειες για την γεω-οικονομική θέση της.
Το πρώτο σκαλοπάτι για να επιτευχθεί είναι να επιτευχθούν τα ποσοστά επενδύσεων των χωρών του ΟΟΣΑ. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό περίπου 2,5 δισεκ. ευρώ που δαπανήθηκαν το 2020 θα πρέπει την επόμενη πενταετία να διπλασιαστεί.
Για τα 2,5 δισεκ. ευρώ που λείπουν ετησίως πρέπει να υπολογίσουμε μια αναλογία 40% δημόσιου χρήματος που θα προσελκύει 60% από τον ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια.
Στην ουσία η χώρα θα πρέπει να κατευθύνει 1 δισεκ. ευρώ πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ΕΣΠΑ και τους Εθνικούς πόρους προς την κατεύθυνση αυτή.
Ωστόσο η συνταγή αυτή για να πετύχει πρέπει να λάβει υπόψη ότι η έρευνα θα πρέπει να χρηματοδοτείται όταν υπάρχει αντίστοιχο ενδιαφέρον και για συγχρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα, όπου η κρατική χρηματοδότηση υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούσε να φτάσει στο 50% των πόρων αλλά όχι πάνω από αυτό.
Για το λόγο αυτό απαιτείται το δημόσιο να χτίσει μια πλατφόρμα ζεύξης και συγχρηματοδότησης με δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους τόσο για startups όσο και για υφιστάμενες εταιρείες που επιδιώκουν να προωθήσουν την καινοτομία τους μέσα από προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης είτε αυτά εκτελούνται αποκλειστικά από τις ίδιες είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα. Στόχος είναι το δημόσιο, με πόρους κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα λειτουργούν συμπληρωματικά, με πόρους από κλασσική τραπεζική χρηματοδότηση, από venturecapitals ή businessangels ή ακόμα και crowdfunding, να χρηματοδοτήσει την έρευνα αυτή με αντίτιμο τη συμμετοχή στη μελλοντική κερδοφορία της έρευνας αυτής.
Η πλατφόρμα αυτή θα δίνει τη δυνατότητα στους διαθέσιμους επενδυτές όσο και στο δημόσιο να συμμετέχουν με δυναμικό τρόπο στη συνδιαμόρφωση χρηματοδοτικού μίγματος για τη χρηματοδότηση της έρευνας καθώς και το μεσοπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα της βασισμένο στο σχετικό businessplan είτε της startup επιχείρησης είτε της υφιστάμενης επιχείρησης που επιδιώκει να ξεκινήσει είναι να επεκτείνει υφιστάμενο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης.
Οι δημόσιοι πόροι θα μπορούσαν να προέλθουν ακόμα και αποκλειστικά από το σκέλος των δανεικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τους οποίους η Κυβέρνηση κατευθύνει προς τον ιδιωτικό τομέα μόνο μέσα από το τραπεζικό σύστημα αλλά με εντελώς αδιαφανή κριτήρια.
Τέλος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα θα μπορούσαν να υπάρξουν ειδικές ρήτρες για αυξημένη δημόσια χρηματοδότηση όταν η χρηματοδοτούμενη έρευνα συνδυάζεται με επαναπατρισμό επιστημόνων και επαγγελματιών από το εξωτερικό.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 1. Μικρομεσαίες και παραγωγή στην Ελλάδα

Κάθε οικονομία αποτελείται κατά κύριο λόγο από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι ΜμΕ – αυτές που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους – αποτελούν την συντριπτική πλειονότητα του αριθμού των επιχειρήσεων στην Ελλάδα (99,8%) και την Ευρώπη. Στη χώρα μας, ηιδιαιτερότητα έγκειται στο γεγονός ότιοι πολύ μικρές επιχειρήσεις (με λιγότερους από 9 απασχολούμενους), αποτελούν το 95% του συνόλου, απασχολούν το 47% των εργαζομένων και δημιουργούν μόλις το 20% της προστιθέμενης αξίας. Στην ΕΕ, οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν το 93% του συνόλου, απασχολούν το 30% των εργαζομένων και δημιουργούν το 19% της προστιθέμενης αξίας. Με λίγα λόγια οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στη χώρα μας χαρακτηρίζονται από χαμηλότερο επίπεδο μέσης απασχόλησης (1,8 εργαζόμενοι ανά επιχείρηση, έναντι 5,7 στην ΕΕ) και συμβάλουν αισθητά λιγότερο στην διαμόρφωση Προστιθέμενης Αξίας ανά εργαζόμενο.
Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές πολύ-μικρές αλλά λίγες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Το κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, είναι πόσο ισχυρές είναι οι επιχειρήσεις σε ένα παραγωγικό σύστημα, πόσο ανθεκτικές είναι στον διεθνή ανταγωνισμό και πώς συμβάλλουν στη δυναμική της ανάπτυξης. Το εμπόδιο στην ανάπτυξη των μεγαλύτερων σε μέγεθος μονάδων δεν είναι οι πολλοί μικροί επιχειρηματίες, αλλά η κρατική γραφειοκρατία και η αδυναμία των τραπεζών, μαζί με την γενικότερη αβεβαιότητα και όλα όσα κατατάσσουν την Ελλάδα στις χαμηλότερες θέσεις παγκοσμίως στους δείκτες ανταγωνιστικότητας.
Για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής η απαιτούμενη ανάπτυξη των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων δεν ισοδυναμεί ούτε με την ισοπέδωση των μικρών και των αυτοαπασχολουμένων, αλλά ούτε και με την χαριστική τους μεταχείριση στις υποχρεώσεις που οφείλουν να έχουν έναντι της πολιτείας και του κοινωνικού συνόλου.
Αντίθετα επιβάλλεται να ακολουθούν ένα συνδυασμό ανάπτυξης με επαύξηση της Εγχώριας Προστιθέμενης Αξίας, σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα, τήρηση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προδιαγραφών καθώς και φορολογική συμμόρφωση στο πλαίσιο της βιώσιμης δημοσιονομικής σταθερότητας. Όλα αυτά συνεπάγονται κρίσιμους οργανικούς και υπεύθυνους ρόλους τόσο για τις μικρές όσο και τις μεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
Το κεντρικό ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν το μικρό επιχειρηματικό μέγεθος συνιστά ένα μονοσήμαντο και ανυπέρβλητο «εμπόδιο» και αν η μοναδική διέξοδος είναι η ισοπέδωση και η εξαφάνιση της μικρής επιχειρηματικότητας.
Η κεντρική πρόκληση αφορά στον σχεδιασμό των απαραίτητων πολιτικών για τον μετασχηματισμό της μικρής επιχειρηματικότητας και την συμμετοχή της στην παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας.
Το σημερινό́ διεθνές ψηφιακό́ περιβάλλον διαμορφώνει νέες ευκαιρίες για τις μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να αναπτύξουν δραστηριότητες υψηλότερης παραγωγικότητας σε συνδυασμό́ με προσαρμοστικότητα, ευελιξία και δυνατότητες παραγωγικής αναπροσαρμογής. Η μονομερής, συστηματική́ και ατελέσφορη εστίαση στο μέγεθος των επιχειρήσεων στερεί́ τη δυνατότητα επεξεργασίας κρίσιμων παραγόντων, όπως είναι η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και η ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων, που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και τεχνολογιών αιχμής και έτσι να καταστήσουν το μικρό́ μέγεθος «πλεονέκτημα» στη νέα σύγχρονη ψηφιακή́ οικονομία.

 1. Μέγεθος και απόδοση
  Η απάντηση στο πρόβλημα της παραγωγικότητας δεν μπορεί́, επίσης, να στηρίζεται στον βίαιο περιορισμό του ρόλου των μικρών και πολύ́ μικρών επιχειρήσεων.
  Αντιθέτως πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυσή τους μέσω πολιτικών για την ανάπτυξη συνεργασιών και αλυσίδων αξίας, την υποβοήθηση της τεχνολογικής προσαρμογής και της καινοτόμου δραστηριότητας, καθώς και την ενίσχυση της παραγωγικής εξειδίκευσης, την επανασύνδεσή τους με την βιοτεχνική και βιομηχανική παραγωγή́.
  Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η επικέντρωση στους παράγοντες που θα βελτίωναν την παραγωγικότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων, σε επίπεδο συντεταγμένων πολιτικών κλαδικά́ προσανατολισμένου παραγωγικού́ εκσυγχρονισμού́, ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων, προώθησης του ψηφιακού́ μετασχηματισμού́, ενίσχυσης των ικανοτήτων συμμετοχής σε αλυσίδες και δίκτυα παραγωγής με εξαγωγικό προσανατολισμό, διάχυσης σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων και προώθησης διακλαδικών διασυνδέσεων σε παραγωγικούς τομείς με σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές.
  Οι πολιτικές που συμβάλλουν στην απόκτηση «κρίσιμου μεγέθους», μέσω ουσιαστικών και γενναίων κινήτρων για συγχωνεύσεις, και, ιδιαίτερα η ενίσχυση των συνεργατικών σχηματισμών, αποτελεί μια εξαιρετικά́ σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη παραγωγικών διασυνδέσεων, οικονομιών κλίμακας και αναβάθμισης της σύνθεσης του παραγομένου προϊόντος, ιδιαίτερα σε όρους εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
  Η επίτευξη των στόχων της παραγωγικής αναβάθμισης, με λίγα λόγια, προϋποθέτει σε μεγάλο βαθμό την αύξηση των παραγωγικών μονάδων που συμμετέχουν σε δίκτυα και συστάδες (clusters) επιχειρήσεων. Η οργανωμένη ενίσχυση της επιχειρηματικής συνεργασίας, της συνεργατικής καινοτομίας και της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών μοντέλων μεταξύ επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, μπορούν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας, νέες παραγωγικές αλυσίδες υψηλής εγχώριας προστιθεμένης αξίας, να προωθήσουν τον παραγωγικό́ μετασχηματισμό́ των μικρών επιχειρήσεων, να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστική́ θέση τους καθώς και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτικές πηγές.
 2. Το παραγωγικό οικοσύστημα

Κάθε μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση συνδέεται με δεκάδες, εκατοντάδες και μερικές φορές με χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις. Κάθε μεσαία και μεγάλη επιχείρηση συνεπώς, αποτελεί τον πυρήνα ενός παραγωγικού οικοσυστήματος. Οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις είναι απαραίτητες για να γίνει με ταχύτητα η προσαρμογή στην εξωστρέφεια, είναι τα βασικά οχήματα του διεθνούς τομέα της οικονομίας για την ταχεία ανάπτυξη των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Η δημόσια πολιτική οφείλει, με την υιοθέτηση των κατάλληλων μέτρων και κινήτρων, να εξασφαλίσει την διάχυση των ωφελειών στις μικρότερες επιχειρήσεις που βρίσκονται γύρω τους, την μεταφορά τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγή και την οργάνωση, την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού. Οφείλει, παράλληλα, να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο φορολογικών και άλλων κινήτρων για συγχωνεύσεις των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ).
Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασίας σε επίπεδο ΜμΕ περιλαμβάνει:
▪ φορολογικά́ και οικονομικά́ κίνητρα, με έμφαση στις συγχωνεύσεις και τα παραγωγικά οικοσυστήματα με μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
▪ στοχευμένη επίλυση των θεσμικών και ρυθμιστικών εμποδίων,
▪ Ειδικές γραμμές χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ για μετεγκατάσταση σε βιοτεχνικά πάρκα καθώς και δράσεις διασύνδεσης,
▪ στοχευμένες δράσεις διευκόλυνσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό,
▪ εξειδικευμένες δράσεις ανάπτυξης κοινών ή/και διαμοιρασμένων υποδομών, και
▪ Ειδικές γραμμές χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, ιδιαίτερα για δράσεις ενίσχυσης της καινοτομίας, της ενεργειακής προσαρμογής σε καθαρά συστήματα και του ψηφιακού́ μετασχηματισμού.

 1. Δράσεις Ενίσχυσης του Παραγωγικού́ και Τεχνολογικού Μετασχηματισμού́ των ΜμΕ
  Η επίτευξη ενός παραγωγικού́ προτύπου υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας με εξωστρεφή προσανατολισμό και ενσωμάτωση των ΜμΕ, προϋποθέτει σύνθετες παρεμβάσεις όπως:
  (α) στο επίπεδο της ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης (π.χ. τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, καινοτομία προϊόντων και υπηρεσιών, διευκόλυνση παραγωγικών διαδικασιών τυποποίησης και ποιοτικής αναβάθμισης, κατάρτιση και δεξιότητες, έρευνα και ανάπτυξη, υποστήριξη παραγωγικών συνεργασιών και εξωστρέφειας, οικοδόμηση δικτύων διανομής).
  (β) στο επίπεδο του θεσμικού́ και επιχειρηματικού́ περιβάλλοντος (π.χ. διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση, κίνητρα συνεργασίας, κλπ.).
  Οι βασικές πολιτικές αφορούν τα εξής:
  ▪ Ειδικές δράσεις δημιουργίας των αναγκαίων κοινών τεχνολογικών υποδομών (hubs) και σύγχρονων Βιοτεχνικών Πάρκων για την ενίσχυση και την κλιμάκωση παραγωγικών δραστηριοτήτων (π.χ. ανάπτυξη και πιστοποίηση νέων προϊόντων) σε συγκεκριμένους κλάδους της μεταποίησης που δραστηριοποιούνται ΜμΕ.
  Μέτρα για την διευκόλυνση εγκατάστασης μικρών επιχειρήσεων σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους γεωγραφικής εγγύτητας με άλλους φορείς και οργανισμούς (π.χ. πανεπιστήμια), με στόχο την εκτέλεση συγκεκριμένων παραγωγικών εργασιών σε μεγαλύτερη κλίμακα και την αξιοποίηση εξωτερικών οικονομιών.
  ▪ Δημιουργία «Κέντρων Ανάπτυξης Προϊόντων» σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, τα οποία θα παρέχουν τεχνική́ βοήθεια σχεδιασμού́, προτυποποίησης και ανάπτυξης νέων προϊόντων, οργάνωσης συστημάτων εφοδιασμού́, διανομής και προώθησης σε κλάδους με δυνατότητες ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
  ▪ Προώθηση μέτρων διαμόρφωσης και ενίσχυσης σχημάτων συνεργασίας μεταξύ́ επιχειρήσεων (π.χ. συμπράξεις, κοινοπραξίες, δίκτυα) και δημιουργία ενός Δικτύου Συνεργασίας που θα συμβάλλουν στην ωρίμανση πρωτοβουλιών κάθετου και οριζόντιου συντονισμού́, στη διαμόρφωση «μικρο-αλυσίδων αξίας», στον επιμερισμό́ στοιχείων κόστους (π.χ. από́ κοινού́ παραγγελίες πρώτων υλών) και στην ανάπτυξη κοινών έργων και δράσεων επιχειρηματικής ανάπτυξης (π.χ. νέα προϊόντα και υπηρεσίες).
  ▪ Προώθηση στοχευμένων μέτρων κάθετου συντονισμού́ και ενίσχυσης παραγωγικών διασυνδέσεων σε επίπεδο ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων σε ενδο- και δια-κλαδικό́ επίπεδο μεταξύ́ κρίσιμων παραγωγικών τομέων ως προς την εγχώρια προστιθέμενη αξία. Κορυφαία προτεραιότητα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η διασύνδεση αγροτο-διατροφής και τουρισμού́ / εστίασης. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην ενίσχυση των Παραγωγικών Οικοσυστημάτων, με πυρήνα μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις και δίκτυα από ΜμΕ που συνδέονται με αυτές ως προμηθευτές ή πελάτες τους.
  ▪ Σχεδιασμός και ανάπτυξη ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων υποστήριξης και ειδικών ταμείων στοχευμένων κεφαλαίων ενίσχυσης και εγγυήσεων, με έμφαση στις ΜμΕ, τον παραγωγικό́ τους μετασχηματισμό́, την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και ενεργειών διείσδυσης σε νέες θεματικές και γεωγραφικές αγορές.
  ▪ Διαμόρφωση κόμβων με σκοπό την πρόσβαση των ΜμΕ σε σύγχρονο εξειδικευμένο εξοπλισμό́ (π.χ. CNC, 3D printers) και συναφείς τεχνολογίες (π.χ. εξειδικευμένο λογισμικό́) σε μια σειρά́ από́ κλάδους όπου εντοπίζονται τάσεις και δυναμικές μετασχηματισμού́ (π.χ. δημιουργική́ οικονομία και σχέδιο, αγροδιατροφή́ και νέες τεχνολογίες).
  ▪ Εκπόνηση ενός στοχευμένου σχεδίου ψηφιακής μετάβασης για πολύ́ μικρές επιχειρήσεις (π.χ. κουπόνια τεχνολογίας), ειδικά́ για τη μη- τεχνολογικές εταιρείες χαμηλής και μέσης έντασης τεχνολογίας.

Οι εφαρμογές απευθύνονται σε κρίσιμες και βασικές κατηγορίες ψηφιακού́ εκσυγχρονισμού́ τόσο σε επίπεδο εγκατάστασης και αναβάθμισης βασικού́ εξοπλισμού́ και λειτουργιών (π.χ. λογισμικό́, συστημάτων παραγγελιοληψίας και προμηθειών, διαδικτυακής προβολής, πρόσβαση σε σύγχρονες υπολογιστικές υποδομές κ.α.), όσο και σε επίπεδο διεύρυνσης της παραγωγικής και εμπορικής δυναμικότητας μέσω της περαιτέρω ψηφιοποίησης διεργασιών, δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών, εκσυγχρονισμού του επιχειρηματικού μοντέλου και απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων.

▪ Διαμόρφωση Ψηφιακών Κόμβων (digital hubs for non-tech SMEs) και υποδομών εκπαίδευσης/κατάρτισης, επίδειξης και πιλοτικής χρήσης νέων ψηφιακών τεχνολογιών που θα παρέχουν πρόσβαση σε τεχνολογικές υποδομές και εργαλεία για ΜμΕ επιχειρήσεις χαμηλής και μέσης έντασης τεχνολογίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ι. Με το βλέμμα στη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα

Για το Κίνημα μας, η συμβολή του πρωτογενή τομέα στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και ιδιαίτερα στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου και την ενίσχυση της εθνικής προστιθέμενης αξίας, κατέχει έναν από τους πιο κρίσιμους ρόλους.
Με βάση αυτή την αρχή, οι προτάσεις και οι προτεραιότητες που θέτουμε είναι αυτές που μπορούν να απαντήσουν στις σύγχρονες ανάγκες των παραγωγών της χώρας μας και να εξαλείψουν τις αγκυλώσεις που ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει.
Οι πρωτοβουλίες μας εντάσσονται στις διεθνείς τάσεις και τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για μια νέα εποχή αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία παράλληλα με την παραγωγική και ποιοτική απόδοση συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την προστασία των φυσικών πόρων. Στην κορυφή της αξιακής μας πυραμίδας, βρίσκεται ο Έλληνας παραγωγός, οι άνθρωποι της υπαίθρου, οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι, οι δασοκόμοι, οι αλιείς, οι εργάτες γης.
Προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση, η προστασία και βιωσιμότητα του αγροτικού εισοδήματος, με την διαμόρφωση και ανάδειξη μιας ελκυστικής και δυναμικής υπαίθρου με υψηλή ποιότητα ζωής και πρόσβαση σε όλες τις βασικές υπηρεσίες.
Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, η οποία υιοθετήθηκε το 2019 και θα συνοδεύει την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία κατά τις επόμενες δεκαετίες, θέτουν το πλαίσιο εντός του οποίου καλείται να αναπτύξει τις δραστηριότητές του κάθε οικονομικός τομέας σήμερα και στο μέλλον. Αυτές οι κοινοτικές πολιτικές είναι τα εργαλεία, που πρέπει να ενσωματώσουμε και να αξιοποιήσουμε στον σχεδιασμό και εφαρμογή της δικής μας Εθνικής Στρατηγικής για τον Πρωτογενή Τομέα.
Προτεραιότητα αποτελεί, επίσης η ενίσχυση τωνσυλλογικών και συνεργατικών σχημάτων, μεταξύ των οποίων η στήριξη των Οργανώσεων Παραγωγών, των Διαεπαγγελματικών Οργανώσεων σε όλους σχεδόν τους παραγωγικούς τομείς, και ενός υγιούς και ακομμάτιστου Συνεταιριστικού Κινήματος.
Η υποστήριξη πολιτικών για την δημογραφική ανανέωση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, που θα προσελκύει νέους αγρότες, να γεννά νέα συλλογικά σχήματα και να συμβάλλει στην συνολικότερη ανάπτυξη της υπαίθρου ως βασικός πυρήνας και εμψυχωτής της.
Η γνώση και τεχνολογική καινοτομία τίθενται στο επίκεντρο της μεταρρυθμισμένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής(ΚΑΠ). Ωστόσο αποτελούν «αγκάθι» για τη χώρα μας, η οποία δεν έχει καταφέρει, σχεδόν 20 χρόνια μετά την σχετική πρόβλεψη της ΚΑΠ του 2003, να θέσει στην υπηρεσία του Έλληνα αγρότη ένα Εθνικό Σύστημα Παροχής Συμβουλώνκαι διάχυσης της σύγχρονης γνώσης.

ΙΙ. Άξονες πρωτοβουλιών
Στο επίκεντρο ο αγρότης & ο καταναλωτής
Το ΠΑΣΟΚ θέτει ως προτεραιότητα τα προβλήματα και τις ανάγκες των εκπροσώπων της αλυσίδας που απαρτίζουν την αγροτική οικονομία της χώρας μας και την κατάθεση βιώσιμων προτάσεων που θα απαντήσουν στις σύγχρονες προκλήσεις .
Συγκεκριμένα ξεκινάμε την συζήτηση για αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στον χώρο της αγροτικής ανάπτυξης με βασική κατεύθυνση:

Προς την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι αναγκαία:
● Η χάραξη Εθνικής Στρατηγικήςγια την πρωτογενή παραγωγήπου θα αξιοποιεί τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία προς όφελος της χώρας, των κάτοικων της υπαίθρου και της πρωτογενούς παραγωγής.
Η ουσιαστική συμμετοχή του αγροτο-διατροφικού τομέα στο «πρασίνισμα» της παραγωγής και της οικονομίας μέσω της προώθησης των Βιολογικών Καλλιεργειών και Εκτροφών, με μείωση του περιβαλλοντικού και κλιματικού αποτυπώματος της πρωτογενούς παραγωγής.
● Η χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση των εξαγωγών των αγροτικών μας προϊόντων. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, για τα βασικά «εθνικά μας προϊόντα», όπως την ελιά, το ελαιόλαδο, τη φέτα, τα φρούτα και λαχανικά, τα ψάρια, το γιαούρτι, και άλλων, μέσα από τα σχέδια ανάπτυξης κάθε περιφέρειας.
● Η ενίσχυση της Κτηνοτροφίας και αξιοποίηση των βοσκοτόπων από κατόχους ζώων για αύξηση της φιλικής προς το περιβάλλον παραγωγής κρέατος.

● Η υποστήριξη του δυναμικού κλάδου της μελισσοκομίας που προστατεύει τη βιοποικιλότητα και τη χλωρίδα της πατρίδας μας.

● Η προστασία της αλιείας μας, του αλιευτικού στόλου και του δυναμικού κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας.

● Η ανάδειξη της σημαντικής προσφοράς στην αγροτική οικονομία και στην προστασία των δασών των Ελλήνων υλοτόμων.

● Η αντιμετώπιση της έλλειψης εργατών γης (Ελλήνων, υπηκόων χωρών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών) με μακροχρόνιο προγραμματισμό: στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης, την δίκαιη αμοιβή τους, ασφαλιστική κάλυψή και κοινωνική προστασία. Είναι παράγοντες σημαντικοί τόσο για τον σεβασμό στον άνθρωπο, όσο και για την προστασία της αγροτικής παραγωγής

● Η βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, με την παροχή γεωργικής εκπαίδευσης σε όλες βαθμίδες εκπαίδευσης, την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και διά βίου εκπαίδευσης κοντά στους χώρους παραγωγής, τη δημιουργία Γεωργικών Σχολών «μετά το λύκειο», που εκπαιδεύουν τους νέους αγρότες στις σύγχρονες ανάγκες της παραγωγής.
● Η εφαρμοσμένη έρευνα και η διάδοση των αποτελεσμάτων στο πεδίο, με σκοπό τη μεγαλύτερη στόχευση σε πραγματικά παραγωγικά προβλήματα.

● Η σύνδεση και συνέργεια του αγροτο-διατροφικού τομέα με τον τουρισμό για να διαμορφωθεί μια νέα σημαντική εσωτερική αγορά των προϊόντων μας, με τα εκατομμύρια των επισκεπτών. Στόχος να κάνουμε τον επισκέπτη λίγων ημερών καταναλωτή ελληνικών προϊόντων όλο το χρόνο.
● Αξιοποίηση υπαρχουσών δομών ή δημιουργία φορέων με σκοπό την καταγραφή του πρωτογενούς τομέα προκειμένου να είναι δυνατή η αξιοποίηση της ελληνικής παραγωγής.
● Ο επανασχεδιασμός του συστήματος αγροτικών ασφαλίσεων με πλήρη αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΓΑ. Στελεχιακή επάνδρωση των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ, επικαιροποίηση του Κανονισμού Ασφάλισης του ΕΛΓΑ με διεύρυνση και επέκταση της διαχείρισης χρηματοοικονομικών και περιβαλλοντικών-κλιματικών κινδύνων και δημιουργία πραγματικού «διχτυού ασφαλείας» για τον Έλληνα παραγωγό. Καθοριστικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των αγροτικών επιχειρήσεων της χώρας είναι η αξιοποίηση εργαλείων διαχείρισης κινδύνων και ασφάλισης εισοδήματος.
● Επαναξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματική διεκπεραίωση του όγκου των αιτημάτων που διαχειρίζονται.
● Η Αναδιάρθρωση των φορέων και δημόσιων υπηρεσιών που εμπλέκονται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αγροτικής πολιτικής, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Απαραίτητη είναι η ενίσχυση της μετακίνησης νέων επιστημόνων από το κέντρο στην ύπαιθρο για ενδυνάμωση του δυναμικού παραγωγής.
● Έλεγχο της ποιότητας και προέλευσης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, με στόχο τη προστασία του παραγωγού και του καταναλωτή.
● Έλεγχο της προστασίας του περιβάλλοντος, των γενετικών πόρων, της βιοποικιλότητας, και της ευημερίας των ζώων έτσι ώστε να προστατευθεί και να αναδειχθεί περαιτέρω η «περιβαλλοντικά φιλική» διάσταση του παραδείγματος της Ελληνικής Αγροτικής Εκμετάλλευσης.
● Στο υπάρχον περιβάλλον κρίσεων που ζούμε, άμεση προτεραιότητά μας είναι ηδιασφάλιση της επιβίωσης των παραγωγών. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων με έλεγχο του κόστους παραγωγής και κυρίως: Των αγροτικών εφοδίων (λιπασμάτων, ζωοτροφών, φυτοφαρμάκων και κτηνιατρικών εφοδίων). Του κόστους ενέργειας καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας με έλεγχο του ΕΦΚ, υποστήριξη της εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών με προτεραιότητα τους οργανισμούς άρδευσης, τις ομάδες παραγωγών και τις ενεργειακές κοινότητες καθώς και υποστήριξη σχεδίων παραγωγής ενέργειας και αύξησης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Του κόστους μεταφοράς εφοδίων και προϊόντων από και προς τη νησιωτική χώρα και τις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές.
● Η προστασία της αγροτικής γης, από κερδοσκοπικές τακτικές εξαγοράς, υψηλών ενοικίων – τιμών, μέσα από συνολικά σχέδια διαχείρισης χρήσεων-ιδιοκτησίας της γης.
● Η κατασκευή και εκσυγχρονισμόςτων έργων υποδομής που υποστηρίζουν την πρωτογενής παραγωγή όπως: έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, έργα αγροτικής οδοποιίας, έργα αγροτικού εξηλεκτρισμού, έργα προστασίας δασικών οικοσυστημάτων, έργα δημιουργίας αλιευτικών καταφυγίων, έργα κάλυψης διαδικτυακής σύνδεσης σε όλη την Ελληνική Ύπαιθρο.
● Επενδύσεις στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτούν ενισχυμένη σημασία λόγω της εκτόξευσης του κόστους παραγωγής αλλά και του ισχυρού αντικτύπου του πολέμου στην Ουκρανία: συστήματα άρδευσης και ενεργειακής αυτονομίας, ψηφιακές λύσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής, αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενίσχυση της πρόληψης περιβαλλοντικών/κλιματικών κινδύνων, σε συνδυασμό όμως με συμβουλευτικές υπηρεσίες και όχι ως αφορμή πώλησης τεχνολογικού εξοπλισμού στους παραγωγούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 1. Η σημασία του τουρισμού

Ο τουρισμός, το 2019, εισέφερε συνολικά € 23,1 δις στην οικονομία της χώρας με περισσότερο από το 90% των εσόδων αυτών να συνδέονται με τον εισερχόμενο τουρισμό, καθιστώντας τον μια σχεδόν αμιγώς εξαγωγική δραστηριότητα. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κάλυψαν το 79,6% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. Οι εισπράξεις αυτές ισούνται με το 78,1% των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων που εξάγει η χώρα, εξαιρουμένων των εισπράξεων από εξαγωγή πλοίων και καυσίμων. Αν στις ταξιδιωτικές εισπράξεις συνυπολογισθούν και οι εισπράξεις από αερομεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές από τον εισερχόμενο τουρισμό, τότε το σύνολο των ταξιδιωτικών εισπράξεων ισούται με το 87,4% των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων πλην πλοίων και καυσίμων.

Η ανάκαμψη του τουρισμού το 2021 και, ακόμα περισσότερο, η ισχυρή ανάκαμψη το 2022 δείχνουν ότι ο ελληνικός τουρισμός διακρίνεται από ανθεκτικότητα και επιβεβαιώνουν την σημασία του για την εθνική οικονομία και την κοινωνική συνοχή, ιδιαίτερα στις νησιωτικές Περιφέρειες.

Παράλληλα, όμως, ο τουρισμός μας διακρίνεται από έντονη εποχικότητα, με το 60% των εσόδων να συγκεντρώνονται στο 3ο τρίμηνο, – αν και η εποχικότητα αποτελεί και παγκόσμια πραγματικότητα – και έντονη γεωγραφική συγκέντρωση, αφού το 88% των εσόδων πραγματοποιείται σε πέντε (5) μόλις Περιφέρειες της χώρας.

Οι επισκέπτες σε αρκετές πολύ δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της χώρας μας είναι, πλέον, πολλαπλάσιοι από τον πληθυσμό τους, δοκιμάζοντας τις υποδομές και την φέρουσα ικανότητά τους .

Η ανάπτυξη του τουρισμού τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν εν πολλοίς «αυθόρμητη» και «αυτοσχέδια», χωρίς στρατηγική και προσανατολισμό τόσο στο επίπεδο των επιμέρους τουριστικών προϊόντων (Ήλιος και Θάλασσα, city-break, Πολιτιστικός, Ναυτικός, Συνεδριακός τουρισμός) όσο και σχετικά με τα λεγόμενα «συμπληρωματικά» τουριστικά προϊόντα όπως, ο Αγροτουρισμός, ο Οικοτουρισμός, ο Τουρισμός Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Περιπέτειας, ο Γαστρονομικός τουρισμός, ο τουρισμός Ευεξίας.

 1. Βιωσιμότητα και Ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού

Ο τουρισμός για να είναι βιώσιμος πρέπει να είναι ταυτόχρονα οικονομικά βιώσιμος για όλους τους συμμετέχοντες στην τουριστική δραστηριότητα, κοινωνικά επωφελής και να μην επιβαρύνει το περιβάλλον και όπου είναι δυνατόν να συμβάλλει στην βελτίωσή του.

Η οικονομική βιωσιμότητα προϋποθέτει ένα ελκυστικό τουριστικό προϊόν που να είναι διεθνώς ανταγωνιστικό. Σύμφωνα με διάφορες μελέτες από διεθνείς οίκους, το ελληνικό τουριστικό προϊόν είναι ένα από τα πλέον ελκυστικά παγκοσμίως και μάλιστα βελτίωσε τη θέση του κατά την περίοδο της πανδημίας. Η διατήρηση και βελτίωση αυτής της θέσης μπορεί να γίνει μόνο μέσα από ένα προϊόν που θα είναι περισσότερο σύνθετο, οργανωμένο και επιμελημένο.Ένα προϊόν δηλαδή που θα δίνει στον τουρίστα την δυνατότητα για την σύνθεση πολλαπλών επιλογών, ανεξάρτητα του βασικού λόγου για τον οποίο πραγματοποιεί το ταξίδι του στην Ελλάδα.

Το σύνθετο προϊόν προϋποθέτει και συνεπάγεται οργανικές διασυνδέσεις με άλλους τομείς της οικονομίας και σημαντικές ευκαιρίες για αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας παραγωγής. Το οργανωμένο και επιμελημένο προϊόν προϋποθέτει και συνεπάγεται αποτελεσματικές μορφές διακυβέρνησης, συνέργειες και συνεργασίες του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα καθώς και επενδύσεις για την βελτίωση και ανάπτυξη των δημόσιων υποδομών.

Παράλληλα ένα βασικό πλεονέκτημα του τουρισμού στην Ελλάδα – που είναι εισερχόμενος κατά 90% τουλάχιστον – είναι η μεγάλη διασπορά των αγορών του που διασφαλίζει την μικρή εξάρτηση από οποιαδήποτε αγορά και κατ’ επέκταση την ανθεκτικότητά του σε τυχόν κρίσεις στις διάφορες αγορές.

Αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού διεθνώς, παρατηρούμε ότι έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης αφού βρίσκεται στην 28η θέση παγκοσμίως σύμφωνα με την κατάταξη του WorldEconomicForum (WEF). Από την άλλη πλευρά, η κατάταξη αυτή είναι πολύ υψηλότερη από την κατάσταση της οικονομίας συνολικά που σύμφωνα με το WEF είναι στην θέση 59.

Η διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του ελληνικού τουρισμού θα ενισχύσει και την ανθεκτικότητά του. Προϋποθέτει δε την αντιμετώπισή του τουρισμού στην βάση των προορισμών και όχι των μεμονωμένων επιχειρήσεων, ώστε να προσφέρει υψηλότερη αξία, μέσω ενός πιο σύνθετου, προσεκτικά επιλεγμένου, οργανωμένου και επιμελημένου τουριστικού προϊόντος. Η επίτευξη αυτού του στόχου επιβάλλει την βελτίωση υποδομών που δεν είναι αμιγώς τουριστικές: ενέργεια και ύδρευση, διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση και καθαριότητα, υποδομές υγείας, οδική ασφάλεια και σήμανση αλλά και υλοποίηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, καθώς και προώθηση των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων σε δεκάδες τουριστικούς Δήμους της χώρας που υφίστανται πιέσεις από την τουριστική ανάπτυξη. Η υλοποίηση των σχετικών δράσεων θα ωφελήσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών και ταυτόχρονα θα βελτιώσει περαιτέρω τη βιωσιμότητα του τουρισμού.

Σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας θα διαδραματίσει και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε θέματα απλοποίησης διαδικασιών, ασφάλειας δικαίου και, ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια, ευθυγράμμισης των έμμεσων φόρων – που επιβαρύνουν τις τιμές και άρα την διεθνή ανταγωνιστικότητα – με τα επίπεδα των ανταγωνιστών μας.
Η αύξηση των τιμών μέσω των έμμεσων φόρων επιφέρει σημαντικό πλήγμα στους προορισμούς και τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ένα ισχυρό brandname και ανταγωνίζονται σε διεθνείς αγορές με χαρακτηριστικά commodity και συνεπώς δεν έχουν τη δυνατότητα να περάσουν ένα μέρος της αύξησης της τιμής στον τελικό καταναλωτή. Ως αποτέλεσμα, εντείνεται η εποχικότητα και η συγκέντρωση στις τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές που έχουν τη δυνατότητα αυτή.

Η βελτίωση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας θα οδηγήσει στην επίτευξη τριών βασικών στόχων για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα:

● την χωρική επέκταση, δηλαδή την επέκταση και σε άλλες Περιφέρειες πέραν των 5 Περιφερειών στις οποίες σήμερα λαμβάνει χώρα το 88% της τουριστικής δραστηριότητας,
● τη χρονική διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας, δηλαδή την άμβλυνση της εποχικότητας. Ο στόχος είναι για άμβλυνση της εποχικότητας – και όχι την εκμηδένισή της – αφού παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, οι τουριστικές ροές έχουν έντονη εποχικότητα που συνδέεται με το πιο δημοφιλές τουριστικό προϊόν, τον «Ήλιο και Θάλασσα» και την δυνατότητα των οικογενειών για διακοπές το καλοκαίρι.
● την αύξηση της μέσης δαπάνης και της διάρκειας παραμονής ανά επισκέπτη.

Με τον τρόπο αυτό η αύξηση των τουριστικών εσόδων στη χώρα δεν θα βασιστεί στην περαιτέρω αύξηση των ροών μόνο στο τρίτο τρίμηνο στις τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές.

Στην σύγχρονη πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα όχι μόνο δεν έρχεται σε σύγκρουση με την επιχειρηματική απόδοση αλλά αποτελεί προϋπόθεση για την ανθεκτικότητα του τουριστικού προϊόντος και την διαχρονική μεγιστοποίηση των ωφελειών της χώρας και των επιχειρήσεων από τον τουρισμό: η ανθεκτικότητα του τουρισμού -και κάθε οικονομικής δραστηριότητας- περνάει μέσα από την προστασία, την διαχείριση και την ανάδειξη του περιβάλλοντος.

Για τον τουρισμό στην Ελλάδα, το περιβάλλον αποτελεί βασικό πόρο του τουριστικού προϊόντος και για το λόγο αυτό η διαμόρφωση ενός σαφούς και αποτελεσματικού χωροταξικού πλαισίου αποτελεί «εκ των ων ουκ άνευ» για την τουριστική ανάπτυξη προς όφελος τόσο των επενδυτών, όσο και του περιβάλλοντος. Παράλληλα είναι αναγκαία η άμεση θεσμοθέτηση αποτελεσματικών Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων σε μέρη όπου υπάρχει πίεση. Τα προαναφερθέντα σχέδια θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις διεθνείς τάσεις του τουρισμού και τις τοπικές ιδιομορφίες των περιοχών που θα εφαρμόζονται. Παράλληλα τα Περιφερειακά Χωρικά Σχέδια θα πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και να μην οδηγούν σε συγκρούσεις χρήσεων σε όμορες περιοχές, ιδιαίτερα όταν αυτές αποτελούν ενιαίους τουριστικούς προορισμούς που διατρέχουν δύο ή περισσότερες Περιφέρειες.

Η τουριστική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό κοινωνικής βιωσιμότητας αφού ο τουρισμός αποτελεί δραστηριότητα με μεγάλη διάχυση στις Περιφέρειες από πολλές μικρές – συνήθως οικογενειακές – επιχειρήσεις, επιτρέποντας στις οικογένειες αυτές να παραμείνουν στον τόπο τους. Στην παρούσα συγκυρία είναι ακόμα πιο προφανές πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθούν και να ακμάσουν οι τοπικές κοινωνίες στα νησιά μας.

Η επίλυση του σύνθετου προβλήματος της έλλειψης εργαζομένων, που αποτελεί παγκόσμιο και όχι αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα, προϋποθέτει κατ’ αρχάς την επιμήκυνση της σεζόν ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν απασχόληση για περισσότερους μήνες. Όπου, λόγω της φύσης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής (πχ Ήλιος και Θάλασσα), αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις σε άλλες δραστηριότητες (πχ αγροτική παραγωγή, εκπαίδευση) που λαμβάνουν χώρα εκτός της τουριστικής σεζόν. Παράλληλα, είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η διάθεση αξιοπρεπών καταλυμάτων για τους εργαζόμενους, η οποία ιδιαίτερα στους ακριβούς προορισμούς αποτελεί δυσεπίλυτο μεν αλλά ντροπιαστικό πρόβλημα.

 1. Κρίσιμες Παρεμβάσεις

Η στρατηγική για τον τουρισμό απαιτεί Σύγχρονους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DestinationManagement&MarketingOrganization – DMMO).Απαιτείται η δημιουργία συνεργατικών συστάδων ανά τουριστικό και όχι αποκλειστικά διοικητικό προορισμό ως σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης, οι οποίες θα αποτελούν ένα cluster όλων των δημιουργικών δυνάμεων των προορισμών τόσο στη λήψη των αποφάσεων όσο και στην υλοποίηση στρατηγικών.

Στη κατεύθυνση αυτή οι τουριστικοί προορισμοί πρέπει να αξιοποιήσουν τις προηγμένες τεχνολογίες και να ενισχυθούν στην προσπάθεια κατανόησης των προτιμήσεων των ταξιδιωτών για την ανάπτυξη αειφόρων τουριστικών προϊόντων. Αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία απαιτείται η δημιουργία σε κάθε προορισμό προηγμένων Digital Hubs εξόρυξης πληροφορίας (data mining), καταγραφής (reporting), ανάλυσης ροών των επισκεπτών και αλληλεπίδρασης σε ελληνικούς προορισμούς. Η καινοτομία θα συνδυάζει προηγμένα προβλεπτικά μοντέλα με την αξιοποίηση αναλύσεων μεγα-δεδομένων (big data).

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του τουρισμού θα συμβάλλει σημαντικά και πολύπλευρα, καταρχήν στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις τουριστικές επιχειρήσεις δεδομένου ότι η ψηφιακή τεχνολογία έχει μεγάλη διείσδυση στο marketing και τις πωλήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων, ενώ οι ψηφιακές εφαρμογές διευκολύνουν την ταξιδιωτική εμπειρία, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τις νεότερες γενιές.

Παράλληλα η αυτοματοποίηση διαδικασιών και λειτουργιών των επιχειρήσεων θα επιτρέψει την μείωση του κόστους αλλά και την ελκυστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων ως χώρους εργασίας για τις νεότερες γενιές, που είναι περισσότερο εξοικειωμένες με την ψηφιακή τεχνολογία.

Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence, ΑΙ), επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality, AR) και εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality, VR) θα συμβάλλει στην αυτοματοποίηση και στη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, παρέχοντας ασφάλεια μέσω υγειονομικών ελέγχων, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις προσωπικές επαφές.

Μια βασική ψηφιακή υποδομή αποτελεί η δημιουργία ενός εθνικού datahub, δηλαδή ενός αποθετηρίου δεδομένων βασισμένου σε τυποποιημένους μηχανισμούς και εργαλεία συλλογής δεδομένων με λογική ροή, ορατότητα και ασφάλεια των δεδομένων από την αρχή έως το τέλος. Το αποθετήριο αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη μηχανισμών ενημέρωσης, συστηματικής πρόγνωσης και παρακολούθησης των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος, και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Η Βραχυχρόνια Μίσθωση αποτελεί ήδη και στην Ελλάδα και παγκοσμίως βασικό συστατικό του τουριστικού προϊόντος. Για το λόγο αυτό πρέπει να ενταχθεί στον τουριστικό σχεδιασμό (όπως πχ στη Σουηδία). Παράλληλα να αρθούν φορολογικά / διοικητικά πλεονεκτήματα που της δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των τουριστικών καταλυμάτων.

Η ένταξη της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης στον τουριστικό σχεδιασμό μπορεί να συμβάλλει και στην περιβαλλοντική προστασία με δύο τρόπους: μειώνοντας την ανάγκη για πρόσθετες κατασκευές προκειμένου η προσφορά να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση, ιδιαίτερα την εποχική, και αφετέρου θέτοντας υποχρεώσεις αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην εκτός σχεδίου δόμηση.

Λόγω του ότι ο τουρισμός δεν αποτελεί «κλάδο» από την πλευρά της προσφοράς αλλά μια οριζόντια δραστηριότητα που διαχέεται σε πάρα πολλούς κλάδους της οικονομίας, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής προϋποθέτει και απαιτεί τον κεντρικό συντονισμό των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στην παροχή της τουριστικής εμπειρίας, την συνεργασία και την σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οι ανάγκες και δράσεις για την ανάπτυξη και αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος διαφοροποιούνται από περιοχή σε περιοχή. Για τον λόγο αυτό απαιτείται ευελιξία και αποφυγή γραφειοκρατικών εμποδίων, σε τοπικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να δοθούν επ’ αυτού διευρυμένες αρμοδιότητες σε επίπεδο Περιφερειών, ενώ το κεντρικό κράτος θα διατηρεί το προνόμιο και την ευθύνη των κατευθύνσεων και των ελέγχων, χωρίς να καθυστερεί ή ακυρώνει τις (σύννομες) τοπικές πρωτοβουλίες.

Η ανάπτυξη του τουρισμού, ιδιαίτερα στα νησιά και σε ορισμένους ορεινούς προορισμούς, συχνά υφίσταται κριτική περί «μονοκαλλιέργειας», δηλαδή ότι όλη η οικονομική δραστηριότητα της εκάστοτε περιοχής επικεντρώνεται στον τουρισμό. Αν και πράγματι υπάρχει μονοκαλλιέργεια σε πολλές περιπτώσεις, αυτό δεν οφείλεται σε κάποιο οργανωμένο σχέδιο της πολιτείας και των τουριστικών stakeholders. Αντίθετα ο τουρισμός έχει μόνο να ωφεληθεί από την ανάπτυξη και άλλων δραστηριοτήτων που θα καταστήσουν τους προορισμούς πιο σύνθετους κοινωνικά και πιο ενδιαφέροντες. Για να κατανοήσουμε όμως το φαινόμενο, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, με την κατανομή εργασίας που υπάρχει στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, είναι πολύ δύσκολο να δει κανείς τί άλλες δραστηριότητες μπορούν να αναπτυχθούν σε κάποιες περιοχές.

Η περίπτωση των ψηφιακών νομάδων (digitalnomads) αποτελεί ίσως μια τέτοια ευκαιρία. Ίσως όμως μεγαλύτερη ευκαιρία να αποτελεί η προσέλκυση μόνιμων κατοίκων από άλλα μέρη της Ελλάδας ή από το εξωτερικό που μπορούν να εργαστούν με τηλεργασία είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε για λογαριασμό των επιχειρήσεών τους.

Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι ενδιαφέρον να διερευνηθεί η αναβίωση χωριών με αναστήλωση εγκαταλελειμμένων κατοικιών, οι οποίες θα διατεθούν σε ενδιαφερόμενους έναντι συμβολικού τιμήματος, ενώ θα υπάρξουν συμφωνίες για την εκμετάλλευσή τους με τους ιδιοκτήτες, εφ’ όσον αυτοί υφίστανται. Την αναστήλωση μπορούν να αναλάβουν κατασκευαστικές εταιρείες, υπό αυστηρές περιβαλλοντικές, ενεργειακές και αισθητικές προδιαγραφές, ενώ για την χρηματοδότηση θα μπορούν να διατεθούν πόροι από το Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου προϋποθέτει συντονισμένες ενέργειες για την ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών (πχ τηλεπικοινωνιών, υγείας, μεταφορών κλπ.) ενώ, από την άλλη πλευρά, θα δημιουργήσει οικονομική δραστηριότητα και εκτός της περιόδου της τουριστικής σεζόν και θα προσφέρει μια κοινωνική και ίσως και εθνική ποικιλομορφία που θα καταστήσει και το τουριστικό προϊόν πιο ενδιαφέρον, παράλληλα με την αναζωογόνηση της υπαίθρου.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο (human capital) και τα ιδιαίτερα ποιοτικά του χαρακτηριστικά αποτελούν κρίσιμη παράμετρο επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τουριστικής ανάπτυξης αλλά και ευημερίας. Η δημιουργία ενός σύνθετου, επιμελημένου προϊόντος που θα αξιοποιεί την σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία προϋποθέτει εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρηματίες ενώ και οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένη με την καλλιέργεια κουλτούρας αναγνώρισης – συνειδητοποίησης της ευρύτερης σημασίας του τουρισμού στην καθημερινότητα και στην πρόοδο της κοινωνίας.

Μόνο έτσι η τουριστική δραστηριότητα θα μπορέσει να προσανατολιστεί προς την ανάπτυξη ποιοτικής επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της απασχόλησης, ιδιαίτερα των γυναικών και των νέων, αλλά και την βιώσιμη και ανθεκτική τουριστική ανάπτυξη.

Οι κυβερνητικές αρχές, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και οι επιχειρήσεις απαιτείται να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους και να συνεργάζονται ώστε να προσφέρουν ολοκληρωμένες βιώσιμες εμπειρίες στους ταξιδιώτες, να προστατεύουν το μέλλον των προορισμών και φυσικά να σέβονται ένα πιο αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο. Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, καθαρές τεχνολογίες, βιώσιμες πρακτικές, ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων, προστασία του περιβάλλοντος, ανάπτυξη εναλλακτικών προορισμών, διαχείριση ροών συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες όλων των εμπλεκομένων.

Η ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητα είναι στενά συνδεδεμένες έννοιες και βασικοί πυλώνες της βιωσιμότητας του ελληνικού τουρισμού. Η ενίσχυσή τους είναι εξαιρετικά σημαντική για την παραγωγικότητα και τη φήμη του ελληνικού τουρισμού.

Η βελτίωση στη διαχείριση των προορισμών μέσω αποτελεσματικών πολιτικών και διακυβέρνησης, με την αξιοποίηση της ψηφιοποίησης και με σεβασμό στη βιοποικιλότητα και την προστασία της φύσης, σε συνδυασμό με την καινοτομία και τη διαφοροποίηση των τουριστικών προϊόντων μπορεί να συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού. Η στήριξη και προώθηση του τουρισμού που χαρακτηρίζεται από περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα θα οδηγήσουν σε ισχυρότερη και βιωσιμότερη τουριστική οικονομία.

 1. Κεντρικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις και Δράσεις

4.1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ

i. Αναβάθμιση ή κατασκευή νέων λιμενικών υποδομών και βελτίωση της διασυνδεσιμότητάς τους με οδικούς / σιδηροδρομικούς άξονες και αερολιμένες
ii. Βελτίωση / αναβάθμιση του διαπεριφερειακού και ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου
iii. Αναβάθμιση των μεθοριακών σταθμών
iv. Ενίσχυση του προφίλ / επιπέδου φιλικότητας των προορισμών για άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα
v. Βελτίωση / ενίσχυση βασικών υποδομών των προορισμών (υγεία, ενέργεια, υδροδότηση, αποκομιδή αστικών απορριμμάτων, πολιτική προστασία)

4.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

i. Ανάπτυξη Περιφερειακών Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DΜMO) για κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας και εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού αναφορικά με την τουριστική προβολή των Περιφερειών.
ii. Χάραξη στρατηγικής για τον εμπλουτισμό και σύνδεση των κύριων και συμπληρωματικών προϊόντων του ελληνικού τουρισμού σε περιφερειακό επίπεδο
iii. Ανάπτυξη digitalinfopoints στις βασικές πύλες εισόδου και σε κεντρικά σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος

4.3. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
i. Δημιουργία ενιαίων διαδικτυακών τουριστικών πυλών για τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας
ii. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στις τουριστικές επιχειρήσεις
iii. Ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών σε τουριστικούς πόλους της χώρας (Έξυπνοι Προορισμοί)
iv. Δημιουργία μηχανισμού πληροφόρησης και κεντρικής πλατφόρμας ευφυούς τουρισμού (εθνικό DataHub)

4.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

i. Ανάδειξη της Ελλάδας σε ένα ελκυστικό, βιώσιμο και αειφόρο προορισμό μέσω εστιασμένων χωρικών αναπλάσεων, ρύθμισης των ζωνών δόμησης, σχεδίων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπογειοποίησης καλωδίων δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, κλπ.
ii. Βελτίωση ενεργειακού προφίλ της Ελλάδας και προώθηση δράσεων αξιοποίησης των ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενεργειακών και υδάτινων πόρων
iii. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής & πολιτιστικής κληρονομιάς
iv. Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα των τουριστικών πόλων του προορισμού και ενίσχυση των δυνατοτήτων καλύτερης διαχείρισης και ελέγχου των τουριστικών ροών

4.5. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

i. Αναβάθμιση συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών του τουριστικού τομέα
ii. Ενίσχυση / υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της ίδρυσης καινοτόμων επιχειρήσεων στον τουρισμό.

4.6. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

i. Αναβάθμιση και βελτίωση βασικών πολιτιστικών υποδομών και συμπληρωματικών υποδομών μουσείων και μνημείων
ii. Προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικού, ιστορικού και θρησκευτικού αποθέματος
iii. Διασύνδεση του πολιτισμού με τα υπόλοιπα κύρια και συμπληρωματικά τουριστικά προϊόντα, σύνδεση πολιτιστικών διαδρομών με γαστρονομικές / γευσιγνωστικές εμπειρίες, δημιουργία ολοκληρωμένων, οργανωμένων και υψηλού επιπέδου δικτύου θεματικών διαδρομών ιστορικού και θρησκευτικού περιεχομένου
iv. Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού
v. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την αναβάθμιση της προσφερόμενης εμπειρίας
vi. Απρόσκοπτη πρόσβαση σε μουσεία, αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους μέσω της εφαρμογής κοινού ψηφιακού εισιτηρίου και σύγχρονης και χρηστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας αγοράς ψηφιακού / φυσικού εισιτηρίου
vii. Βιώσιμη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

4.7. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / YACHTING

i. Αναβάθμιση / επέκταση κατάλληλων υποδομών για ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής.Η χώρα διαθέτει περισσότερες από 250 εν δυνάμει μαρίνες από τις οποίες, οι λογιζόμενες σήμερα ως υφιστάμενες ή μελλοντικές μαρίνες, δεν υπερβαίνουν τις 50.
ii. Στοχευμένη προώθηση, προβολή και ανάδειξη του yachting από την ανάπτυξη λειτουργικού δικτύου μαρινών, με σύγχρονες υποδομές.
iii. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών με Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού, εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών για την βέλτιστη λειτουργία των τουριστικών λιμένων / μαρίνων,

4.8. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

i. Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Συνεδριακού Κέντρου στον αστικό ιστό της Αθήνας με την αξιοποίηση του Κλειστού Γυμναστηρίου του Taekwondo
ii. Ανάπλαση του Διεθνούς Εκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης
iii. Δημιουργία συνεδριακού κέντρου άνω των 1.000 ατόμων στην δυτική πλευρά της Κρήτης
iv. Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και επέκταση των συνεδριακών χώρων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών
v. Δημιουργία συνεδριακού κέντρου στην Θράκη.

4.9. ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

i. Παροχή κινήτρων και χρηματοδοτικών κινήτρων και ενισχύσεων για την ανάπτυξη / επέκταση υποδομών ολοκληρωμένου αγροτουριστικού προϊόντος
ii. Βελτίωση επαρχιακού δικτύου για πρόσβαση σε πόλους Αγροτουρισμού.
iii. Οργάνωση αγροτουριστικού δικτύου σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές / πρότυπα του Αγροτουρισμού με ανάδειξη της βιοποικιλότητας, της πρωτογενούς παραγωγής, της λαογραφικής παράδοσης και του τρόπου ζωή των κατοίκων και διασύνδεση με τους παραδοσιακούς οικισμούς για την προσφορά υψηλού επιπέδου βιωματικών, εναλλακτικών και εξατομικευμένων εμπειριών
iv. Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αγροτουρισμού
v. Δημιουργία κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τη λειτουργία των αγροτουριστικών μονάδων:
vi. Εφαρμογή συστήματος πιστοποιήσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των υποδομών και των εμπειριών Aγροτουρισμού

4.10. ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

i. Ανάπτυξη εθνικού δικτύου ορειβατικών, περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών με αναβάθμιση, καθαρισμό και ανακατασκευή υφιστάμενων και κατασκευή νέων μονοπατιών
ii. Δημιουργία ή / και αναβάθμιση υπαίθριων οικοτουριστικών υποδομών
iii. Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Οικοτουρισμού
iv. Ρυθμιστικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος, ίδρυση εθνικών φορέων διαχείρισης για τις περιοχές Natura 2000, κατάρτιση σύγχρονων διαχειριστικών σχεδίων και μελετών, κλπ.
v. Κατάρτιση και εξειδίκευση εθνικής στρατηγικής και νομοθετικού πλαισίου
vi. Εφαρμογή συστήματος πιστοποιήσεων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, της ποιότητας και της ασφάλειας των οικοτουριστικών πόρων / υποδομών / εμπειριών / δραστηριοτήτων

4.11. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ

i. Δημιουργία / αναβάθμιση υποδομών ναυταθλητικών δραστηριοτήτων σε λίμνες, ποτάμια και παραθαλάσσιους προορισμούς, δημιουργία δικτύων διαδρομών ορειβατικού σκι σε υφιστάμενες δασικές οδούς και ορειβατικά μονοπάτια, ιδιαίτερα σε ορεινά συγκροτήματα που δεν διαθέτουν χιονοδρομικά κέντρα καθώς και πλησίον ορεινών οικισμών.
ii. Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για extreme sports, δημιουργία θαλάσσιων καταδυτικών πάρκων
iii. Στρατηγική μελέτη σχετικά με τις ευκαιρίες για ανάπτυξη αλιευτικού τουρισμού στους παραθαλάσσιους προορισμούς
iv. Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Υπαίθριων Δραστηριοτήτων και Περιπέτειας
v. Προώθηση πιστοποιήσεων ποιότητας και ασφάλειας των επιχειρήσεων, των συλλόγων, των υποδομών και των επαγγελματιών

4.12. ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

i. Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών προώθησης τοπικής γαστρονομίας και προϊόντων (γαστρονομικά μουσεία, υποδομές οινο-τουρισμού σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, επισκέψιμοι χώροι παραδοσιακής αγροτο-διατροφικής παραγωγής, κλπ.)
ii. Καλλιέργεια γαστρονομικής ταυτότητας και ανάπτυξη ολοκληρωμένου και υψηλού επιπέδου εμπειριών (προβολή και ανάδειξη ενιαίας γαστρονομικής ταυτότητας / γαστρονομικού brand ανά προορισμό, κλπ.)
iii. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών για ενίσχυση του Γαστρονομικού Τουρισμού, ολοκληρωμένη ψηφιακή πύλη Γαστρονομικού Τουρισμού.

iv. Προώθηση της επέκταση των δικτύων διανομής τοπικών προϊόντων και των συνεργασιών προώθησης τοπικών πρώτων υλών και παρασκευών διαμέσου των τουριστικών επιχειρήσεων καταλύματος σίτισης, εστίασης και διασκέδασης για την προσφορά καταλόγων που να βασίζονται στο μέγιστο δυνατό σε τοπικές πρώτες ύλες και συνταγές και τυποποιημένων προϊόντων του προορισμού / της Περιφέρειας προς πώληση

v. Ανάπτυξη / αναβάθμιση / αυστηροποίηση των σημάτων πιστοποίησης επιχειρήσεων (διασυνδεδεμένο με το γαστρονομικό brand κάθε προορισμού / Περιφέρειας και με πρόγραμμα προβολής και προώθησης των πιστοποιημένων επιχειρήσεων μέσω των Περιφερειακών DMMOs.

4.13. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΥΕΞΙΑΣ

i. Μελέτη και υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής για την πλήρη αξιοποίηση / εκμετάλλευση και σύγχρονη αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση των ιαματικών πηγών
ii. Στοχευμένη ανάπτυξη & προώθηση του Τουρισμού Ευεξίας μέσω της διασύνδεσής του με τα υπόλοιπα τουριστικά προϊόντα / πόρους / εμπειρίες / δραστηριότητες του κάθε προορισμού (π.χ. πολιτισμός, τοπικά προϊόντα, γαστρονομία, φύση),
iii. Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ιαματικού Τουρισμού
iv. Εφαρμογή συστήματος πιστοποιήσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των υποδομών και των εμπειριών του Τουρισμού Ευεξίας, προγράμματα ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών των μονάδων με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την ενεργειακή αυτονομία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΑΞΙΑ, ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Πα.Σο.Κ. τέσσερις δεκαετίες πριν, με τον ερχομό του στην εξουσία εφάρμοσε μια καινούργια πολιτιστική πολιτική, που είχε βάση στην Ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία, σε πλαίσιο αποδοχής, ίσων ευκαιριών και εξωστρέφειας, με στόχο την πολιτιστική διάχυση, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών με όρους ισότητας, τη θεσμική ανανέωση της κρατικής πολιτικής και την ενδυνάμωση των δημιουργών.

Πληθώρα θεσμών προήλθαν από την πολιτιστική πολιτική των κυβερνήσεων του Πα.Σο.Κ.που άλλαξαν το τοπίο των τεχνών και πυροδότησαν μια πολιτιστική έκρηξη, που έκτοτε δεν σταμάτησε ποτέ.
Τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα, το Κέντρο Κινηματογράφου, η θεσμική ανανέωση των κρατικών θεάτρων, η παγίωση των πολιτιστικών επιχορηγήσεων, ο ευρωπαϊκός θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας, οι νόμοι για τον κινηματογράφο, τα συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα, οι τιμητικές συντάξεις των καλλιτεχνών, η αύξηση των δημοτικών θεάτρων, ο σχεδιασμός για το νέο μουσείο σύγχρονης τέχνης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ο εμπλουτισμός των μουσείων, οι ενοποιήσεις αρχαιολογικών χώρων και τα αρχαιολογικά πάρκα, το νέο Μουσείο Ακροπόλεως και φυσικά η μεγάλη προσπάθεια για τον επαναπατρισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, είναι μερικά μόνο κεφάλαια από την πολιτιστική πολιτική του Πα.Σο.Κ., στην οποία βασίστηκαν όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις έκτοτε, χωρίς καμία όμως να προσθέσει ή να ανανεώσει ριζικά μια νέα μεταρρύθμιση.
Σηματοδοτημένη από την Μελίνα Μερκούρη, η πολιτιστική μας πολιτική έβαζε πάντα στο επίκεντρο τον καλλιτέχνη/δημιουργό, την αξία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την συμμετοχή των πολιτών, ως αναπόσπαστο τρίπτυχο της δημοκρατίας.

Ο πολιτισμός για εμάς είναι δημόσιο, συλλογικό, αγαθό που πραγματώνεται σε συνθήκες ελευθερίας, διαλόγου, αποδοχής, σεβασμού και ανθρωπιάς. Αποτελεί στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας, διαχρονικό χαρακτηριστικό του Ελληνισμού ανά τους αιώνες, πρωταρχικό στοιχείο ελευθερίας, έκφρασης, αυτοπροσδιορισμού, επικοινωνίας, διαπαιδαγώγησης. Ένα πλαίσιο ενότητας, σύμπνοιας και συνεργασίας.
Ο Πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει μεγάλη αναπτυξιακή δύναμη της χώρας μας, ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πολιτιστικές δράσεις ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής και συμβάλλουν στην αυτογνωσία και τη συναδέλφωση. Η στήριξη των δημιουργών, της πολιτιστικής κληρονομιάς και η σύνδεσή τους με τις τοπικές κοινωνίες, μπορούν να πυροδοτήσουν μια καινούργια, μοναδική και απόλυτα ελληνική ανάπτυξη, που δε θα χάνει ποτέ το συγκριτικό της πλεονέκτημα.
Οι αξίες μας: ισότητα, ανθρωπιά, αποδοχή.

Με βάση τα παραπάνω, αυτοί είναι οι βασικοί μας άξονες για τον πολιτισμό, όχι μόνο για την επόμενη τετραετία, αλλά ως σημείο αναφοράς στην πολιτιστική πολιτική της πατρίδας μας:

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΘΕΑΤΡΟ/ΧΟΡΟΣ:
Με το ξέσπασμα της πανδημίας του covid-19 οι παραστατικές τέχνες παγκοσμίως υπέστησαν πρωτόγνωρο πλήγμα, καθώς σχεδόν αυτομάτως η διεξαγωγή κάθε λογής παραστάσεων απαγορεύτηκε. Η πανδημία ανέδειξε το σύνολο των παθογενειών που ταλαιπωρούν τους καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών και το σύνολο των συντελεστών και τεχνικών που εργάζονται σε αυτές. Εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία, τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα βρέθηκαν αντιμέτωπα με την πολιτική αδιαφορία των κυβερνήσεων, με αποτέλεσμα εργασιακά κεκτημένα να καταργηθούν και οι εργαζόμενοι στις παραστατικές τέχνες να αφεθούν στην απόλυτη αβεβαιότητα.
Η αδιαφορία αυτή άφησε πίσω της ένα χαοτικό τοπίο ωρομίσθιων και ανασφάλιστων εργαζομένων, που δημιουργούσαν σε κακές έως στοιχειώδεις εργασιακές συνθήκες, με σπουδές αδιαβάθμητες, εργαζόμενοι ενός κατώτερου θεού. Η δημοσιοποίηση πολλών περιπτώσεων κακοποιητικής συμπεριφοράς από λογής “υπεύθυνους”, πρωταγωνιστές, σκηνοθέτες και θιασάρχες, έκανε επιτακτική την ανάγκη διαμόρφωσης μιας συνολικής μεταρρύθμισης του θεατρικού τοπίου.
Για το λόγο αυτό διαμορφώνουμε μια αξιακή βάση προτάσεων, που θα στηρίζονται:

 1. στο άριστο εργασιακό περιβάλλον, με σεβασμό προς όλους τους εργαζόμενους-ες.
 2. Στην κατοχύρωση της δημιουργικής εργασίας.
 3. Στην αναβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών.
 4. Στη στήριξη των νέων καλλιτεχνών.
  Και προτείνουμε:
 5. Υπογραφή συλλογικών συμβάσεων ανάμεσα στις ενώσεις εργοδοτών και καλλιτεχνών/τεχνικών.
 6. Ένταξη των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων στο καθεστώς πλήρους ασφάλισης. Να απαγορευτεί η ωρομίσθια απασχόληση των καλλιτεχνών. Ορθολογικοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών των καλλιτεχνών ώστε να μην χάνουν ένσημα από πολλαπλή απασχόληση. Να θεσπιστεί το επίδομα καλλιτέχνη και η βασική σύνταξη που να συνυπολογίζει το έργο. Θα θεσπιστούν πρόσθετες κοινωνικές παροχές για τις μητέρες ηθοποιούς/χορεύτριες και να θεσπιστεί ειδική άδεια μητρότηταςμε αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απομάκρυνσης από την εργασία. .
 7. Αναβάθμιση καλλιτεχνικών σπουδών σε ανώτατο επίπεδο με την ίδρυση δύο ανώτατων σχολών παραστατικών τεχνών σε Αθήνα &Θεσσαλονίκη.
 8. Αναβάθμιση προγραμμάτων σπουδών και πιστοποιήσεις όλων των ιδιωτικών σχολών παραστατικών τεχνών.
 9. Αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων – Δη.Πε.Θε. Αναβάθμισή τους σε Περιφερειακά, με σταθερή χρηματοδότηση από Περιφέρεια-ΥΠΠΟΑ και Δήμους. Αύξηση χρηματοδότησης και ενεργοποίησή τους στο ακέραιο. Αναμόρφωση χάρτη ΔηΠεΘε. Κίνητρα απασχόλησης σε αυτά νέων καλλιτεχνών.
 10. Επιλογή καλλιτεχνικών διευθυντών στους εποπτευόμενους από το δημόσιο οργανισμούς, μέσα από ανοιχτές διαδικασίες, με σαφή κριτήρια επιλογής, αιτιολογημένες αποφάσεις και επιτροπές στελεχωμένες τόσο από μέλη εγνωσμένου κύρους, όσο και θεσμικούς παράγοντες του ΥΠΠΟΑ. Αναμόρφωση πλαισίου επιλογής καλλιτεχνικών διευθυντών σε Εθνικό Θέατρο &ΚΘΒΕ και αναβάθμιση διοίκησης σε συλλογικό σχήμα.
 11. Νέο πλαίσιο επιχορηγήσεων, με σαφή διαχωρισμό καθιερωμένων θεάτρων και νέων θιάσων/ομάδων, συγκεκριμένες κλίμακες χρηματοδότησης και όχι με κυμαινόμενα κατά το δοκούν ποσά, με σαφή αναπτυξιακά κριτήρια, τόσο καλλιτεχνικά όσο και σε επίπεδο θέσεων εργασίας. Με σαφείς κατευθύνσεις προς τη στήριξη του ελληνικού θεατρικού έργου. Τέλος, με απολογισμό και έλεγχο της χρήσης του δημόσιου χρήματος.
 12. Αναμόρφωση χορηγικού νόμου, ώστε να υπάρξουν πραγματικά κίνητρα ενίσχυσης των παραστατικών τεχνών. Σήμερα οι χορηγίες κατευθύνονται κατά προτεραιότητα σε εμβληματικούς μεγάλους καλλιτεχνικούς οργανισμούς, ενώ οι μικρότερες καλλιτεχνικές εταιρείες και ομάδες μένουν εκτός χορηγιών, πρακτική απόλυτα αντίθετη με ό,τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 13. Ίδρυση οργανισμού υποστήριξης εξαγωγής των ελληνικών παραστάσεων εκτός συνόρων. Υποστήριξη της πολιτιστικής κινητικότητας με χρηματοδοτικά προγράμματα, επιβράβευση συνεργιών και συμμετοχή σε φεστιβάλ του εξωτερικού αλλά και στην Ελληνική ομογένεια.
 14. Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών: Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών μπορεί να επεκτείνει το κοινό του θεάτρου, προσφέροντας livestreaming των παραστάσεων, διαδραστικές εφαρμογές, εικονικές περιηγήσεις στα θέατρα και άλλες ψηφιακές εμπειρίες που μπορούν να φέρουν το θέατρο πιο κοντά στο ευρύτερο κοινό και να το καθιστούν πιο προσβάσιμο σε όλους.
 15. Στήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των θεατρικών επιχειρηματιών: Με την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης, επαγγελματικού συμβουλευτικού και οικονομικής στήριξης, μπορούμε να βοηθήσουμε τους θεατρικούς επαγγελματίες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να βελτιώσουν την παραγωγικότητατους και να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη. Πλαίσιο συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον τρόπο διοίκησης, το μάρκετινγκ και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των θεατρικών επιχειρηματιών.
 16. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος των καλλιτεχνικών ΑΜΚΕ. Μείωσητης φορολόγησής τους από το 22% στο 15%.
 17. Ενίσχυση της θεατρικής παιδείας: Με την επαν-ενσωμάτωσή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, για την την καλλιέργεια της θεατρικής τέχνης και αγωγήςτων νέων.
  ΧΟΡΟΣ (ειδικότερα)
 18. Άμεση έναρξη διαβούλευσης με τη χορευτική κοινότητα για τα χρονίζοντα προβλήματα του κλάδου των εργαζομένων στο χορό.
 19. Σταθερή και αυξημένη χρηματοδότηση για την καλλιτεχνική παραγωγή του σύγχρονου χορού ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να καλλιεργήσουμε το κοινό και να δωθεί η ευκαιρία στην τέχνη του χορού να υπάρξει και να εξελιχθεί με όρους αξιοπρέπειας.
 20. Σταθερή παρουσία-ποσόστωση παραγωγών χορού στις σκηνές των κρατικά εποπτευόμενων φορέων (Εθνικό, ΚΘΒΕ, Μέγαρο Μουσικής, Δη.Πε.Θε.). Επιπρόσθετη χρηματοδότησή τους για την υλοποίηση χορευτικών παραγωγών.
 21. Ίδρυση πανεπιστημιακής Σχολής χορού.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου να μετονομαστεί σε Ελληνικό Kέντρο Κινηματογράφου και Oπτικοακουστικών Tεχνών και να στηριχτεί γενναία οικονομικά ώστε να πάρει το ρόλο που του αρμόζει μέσα στα πλαίσια της 4ης βιομηχανικής επανάστασης: αυτόν της καλλιέργειας και ανάδειξης νέων μορφών κινηματογραφικής και οπτικοακουστικης τέχνης, της οικονομικής τους στήριξης και της παγκόσμιας (εμπορικής και φεστιβαλικής) διακίνησης τους.
Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας θα μεριμνά για την άνθιση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας (μέσω του cash rebate για ξένες παραγωγές στην Ελλάδα.) Η δημιουργία μιας ταινίας/οπτικοακουστικού έργου να είναι έργο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και Oπτικοακουστικών Tεχνών (ΕΚΚΟΤ).
Περιπτώσεις αλληλοεπικάλυψης των δύο φορέων να περισταλούν. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες να εκτελούνται απο το ΕΚΚΟΤ, τα film offices να τα αναλάβει εξ ολοκλήρου το ΕΚΟΜΕ, το οποίο θα εκτελεί επίσης την ψηφιοποίηση των ελληνικών ταινιών.

Το ΕΚΚΟΤ θα προχωρήσει στην δημιουργία ενός αυτόματου point system για τη χρηματοδότηση παραγωγών με ποιοτικά και εμπορικά κριτήρια (συμμετοχή του παραγωγού σε φεστιβάλ, αριθμός εισιτηρίων στις αίθουσες, μεταδόσεις από τηλεοπτικα δίκτυα και συμπερίληψη σε πλατφόρμες streaming). Η χρηματοδότηση γραφής η επανεγγραφής σεναρίων θα γίνεται μετά από γνωμοδότηση 7μελους επιτροπής που θα ορίζει ο Πρόεδρος του ΕΚΚΟΤ για ένα χρόνο.

Διανομή ελληνικού έργου

· Πλατφόρμα Ελληνικών Ταινιών
Με πρωτοβουλία του ΕΚΚΟΤ δημιουργείται διεθνής εμπορική πλατφόρμα για θέαση όλων των έργων τα οποία το ΕΚΚΟΤ (συμ)παράγει ή υποστηρίζει. Ειδικές τιμές συνδρομών για πανεπιστήμια και σχολεία.

Δίκτυα δημόσιων προβολών Ελληνικών Έργων
Οικονομική ενίσχυση δημοτικών ή πανεπιστημιακών λεσχών, τοπικών κινηματογραφικών φεστιβάλ. Επιδότηση αιθουσών που προβάλουν ελληνικές και ξένες ταινίες και εκτός του συστημικού κυκλώματος διανομής (όπως αίθουσες τέχνης.)

Κινηματογραφική Παιδεία

Η κινηματογραφική/οπτικοακουστική εκπαίδευση να εφαρμοστεί ως καλλιτεχνική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες.
Να διοργανωθούν προγράμματα από ΕΚΚΟΤ σε συνεργασία με Υπουργείο Παιδείας που θα επιμορφώνουν εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων στις οπτικοακουστικές τέχνες τόσο σε επίπεδο χρήσης τους στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και σε επίπεδο παραγωγής μικρών ταινιών. Δημιουργία μαθητικών κινηματογραφικών ομάδων μέσα στα σχολεία.
Ενίσχυση και δημιουργία προγραμμάτων διαρκούς επιμόρφωσης καλλιτεχνών του οπτικοακουστικού σε συνεργασία με επίσημους φορείς και τα σχετιζόμενα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Κινηματογραφικά Φεστιβάλ
Για τον ορισμό Διευθυντικών Στελεχών των Κινηματογραφικών Φεστιβάλ: Διαγωνισμός με βασικό κριτήριο του υποψήφιου το επαγγελματικό έργο και τις σπουδές στο αντικείμενο.
Ο ρόλος των Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και Δράμας να ενισχυθεί αφενός ως κέντρο pitching αφετέρου ως αγορά για την προώθηση της διανομής ελληνικών ταινιών στο εξωτερικό (αίθουσες, πλατφόρμες κλπ.)

1,5% για τον κινηματογράφο

Να εκτελεστούν οι υποχρεώσεις ως προς την παραγωγή ελληνικών ταινιώντηλεπικοινωνιακών παρόχωνstreaming και ελεύθερων ή συνδρομητικών τηλεοπτικών σταθμών βάσει της διάθεσης του 1,5% του κύκλου εργασιών τους.
Οι πάροχοι/σταθμοί που δεν προχωρούν οι ίδιοι σε παραγωγή να καταβάλουν το αντίστοιχο ποσό στο ΕΚΚΟΤ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας είναι το πλέον αναγνωρίσιμο στοιχείο της ταυτότητάς μας παγκοσμίως. Η προστασία, ανάδειξη, διάσωση και προβολή της συνεπάγεται ανάδειξη και προβολή του σημαντικού ρόλου των Ελλήνων στον Ευρωπαϊκό και δυτικό πολιτισμό. Η πολιτιστική κληρονομιά συμβάλλει αναπτυξιακά στην εξωστρέφεια, την επισκεψιμότητα και τον τουρισμό και ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα τοπικών κοινωνιών.
Η αναμόρφωση του συνόλου των εποπτικών μηχανισμών των μνημείων μας, έχει στόχο να συνδέσει τα μνημεία με την αληθινή ζωήκαι να επαναπροσδιορίσει μια βιωματική σχέση μεταξύ μνημείων – τοπικών κοινωνιών, εκπαιδευτικής κοινότητας και επισκεπτών.
Η ανάδειξη και προβολή της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και η σύνδεσή της με την τοπική κοινωνία και οικονομία ισχυροποιεί και προβάλλει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε τόπου, ενώ παράλληλα συμβάλει στην ισόρροπη ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας. Σε αυτή την προοπτική έχουν ιδιαίτερη σημασία:
• Η συνέχιση του προγράμματος εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των υποδομών (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία) και η ουσιαστική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Οι υποδομές στην πολιτισμική κληρονομιά είναι άμεσα συνυφασμένες με το φυσικό περιβάλλον της χώρας και την αειφόρο ανάπτυξη του.
• Η δημιουργία και η διάθεση επώνυμων πολιτιστικών-τουριστικών προϊόντων
• Η ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών
• Οι συνέργειες στο πλαίσιο ολοκληρωμένων περιφερειακών προγραμμάτων.
• Η εκπαιδευτική προσέγγιση της πολιτισμικής μας κληρονομιάςκαι η “συνομιλία” των νέων με αυτή.
• Η διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού και διαχειριστικού πλαισίου που ενθαρρύνει και στηρίζει την ολική προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ένταξή της στη σύγχρονη ζωή.

Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνουμε τις εξής δράσεις:

 1. Πιστοποίηση και δραστική βελτίωση υποδομών του συνόλου των αρχαιολογικών μας χώρων.
 2. Δημιουργία υποδομών σε αναδυόμενα μνημεία που βρίσκονται υπό αναστήλωση, με ιδιαίτερη έμφαση στα αρχαία θέατρα, ως μνημεία πολυσυλλεκτικά.
 3. Σύνδεση των μνημείων με τουριστικές και πολιτιστικές διαδρομές βιωματικού χαρακτήρα, όπου θα αναδεικνύεται το σύνολο της τοπικής ταυτότητας και των προϊόντων ενός τόπου, στο πνεύμα των πολιτιστικών διαδρομών του σωματείου Διάζωμα. .
 4. Εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στους τρόπους πρόσβασης στα μνημεία, (καθολική εφαρμογή ψηφιακών εισιτηρίων, ψηφιακή εφαρμογή συμπερίληψης του συνόλου των μνημείων με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, κλπ).
 5. Κατοχύρωση και πιστοποίηση της ιδιότητας του αρχαιοφύλακα.
 6. Ενίσχυση των αρχαιολογικών ανασκαφών και επίλυση ζητημάτων των αρχαιολόγων.
 7. Μια νέα σύγχρονη μουσειακή πολιτική: σηματοδότηση των μουσείων σε χώρους γνώσης και ψυχαγωγίας. Νέα κριτήρια επιλογής διευθυντών μουσείων, αναβάθμιση επαρχιακών μουσείων με νέες τεχνολογίες, δημιουργία νέων μουσείων, σηματοδότηση των μουσείων σε χώρους γνώσης και ψυχαγωγίας.
 8. Δημιουργία καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία, ώστε οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά.
 9. Καθολική προσβασιμότητα ΑΜΕΑ σε όλους τους δημόσιους επισκέψιμους χώρους. ΜΟΥΣΙΚΗ
  Τα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικής πρέπει να αποκτήσουν και τυπικά δύο κατευθύνσεις: μία για Μουσικολόγους και μία για Σολίστ/συνθέτες/Μαέστρους.
  Στην πρώτη κατηγορία θα μπορούν να εισάγονται οι ενδιαφερόμενοι μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων με την εξέταση των ειδικών μαθημάτων Ντικτέ και Αρμονίας.
  Για τα τμήματα οργάνουθα γίνεται ακρόαση στο όργανο που επιλέγει ο μαθητής μαζί με κάποια μαθήματα γενικής παιδείας. Τα τμήματα αυτά θα λειτουργούν όπως οι Μουσικές Ακαδημίες του Εξωτερικού, και θα παρέχουν τίτλο ΑΕΙ.
  Για μαθητές ωδείων πάνω από 18 ετών θα είναι ανοιχτό το όριο ηλικίας εισαγωγής στα μουσικά τμήματα. Ειδικά για τους απόφοιτους ωδείου, όσους κατέχουν πτυχίο/δίπλωμα να δίνεται η δυνατότητα να μπαίνουν με κατατακτήριες στο δεύτερο έτος των μουσικών και μόνο πανεπιστημιακών τμημάτων κατεύθυνσης οργάνου για να ακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές.
  Τα ωδεία πρέπει να αποκτήσουν διαβαθμισμένους τίτλους, με κατάταξη των πιστοποιημένων πτυχίων στο επίπεδο προσόντων 5, με βάση το ευρωπαϊκό προσοντολόγιο (και όχι ΤΕ ή ΠΕ).
  Αναβάθμιση σπουδών μουσικών σχολείων και ίδρυση νέων. ΒΙΒΛΙΟ
  Η ελληνική λογοτεχνία αποτελεί πυρηνικό συστατικό του πολιτισμού της πατρίδας μας. Οι λογοτέχνες, οι συγγραφείς και οι εκδότες μας, αισθάνονται ανυπεράσπιστοι μπροστά στις νέες συνήθειες που φέρνει η ψηφιακή επανάσταση και αλλάζουν τη σχέση αναγνώστη-βιβλίου. Για την ενίσχυση των κλάδων του βιβλίου προτείνουμε:
 10. Άμεση εξόφληση των χρεών του δημοσίου προς τους εκδότες, όσον αφορά τη χρήση πανεπιστημιακών συγγραμάτων με ταυτόχρονη ορθολογικοποίηση του συστήματος προμηθειών και πληρωμών του δημοσίου, καθώς και των προκηρύξεων για την προμήθειά τους.
 11. Ανάπτυξη δικτύου δημοτικών βιβλιοθηκών σε όλους τους δήμους, με προτεραιότητα στην περιφέρεια.
 12. Σχεδιασμός και εφαρμογή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καινοτόμων δράσεων για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας.
 13. Σχεδιασμός προγραμμάτων ενίσχυσης της δημιουργικής γραφής.
 14. Ασφαλιστική θωράκιση των συγγραφέων μας.
 15. Επανίδρυση και αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚεΒι)για την ενίσχυση και διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό. ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
 16. Νέα κρατική πολιτική εκθέσεων σύγχρονης τέχνης, με στόχο την ελληνική περιφέρεια.
 17. Οικονομικές ενισχύσεις σε νέους δημιουργούς.
 18. Αναβάθμιση μαθήματος εικαστικών στα σχολεία.
 19. Νέο εικαστική πολιτική με στόχο την τόνωση και διάδοση της σύγχρονης δημιουργίας, με φουάρ και νέες θεσμικές εκθέσεις. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Με όραμα την συμμετοχή στα αγαθά του Πολιτισμού και στόχο την Πολιτιστική Αποκέντρωση η Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού στην πορεία των τελευταίων (40) ετών διεκδίκησε και κυρίως με την πολιτική βούληση των Κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ απέκτησε αρμοδιότητες και πόρους, που διεύρυναν τον τομέα της πολιτιστικής ανάπτυξης στις Τοπικές Κοινωνίες . Προτείνουμε:
 20. Την στήριξη των Δημοτικών Εκπαιδευτικών θεσμών (Δημοτικών
  Ωδείων, σχολές χορού κ.α ).
 21. Την ανάδειξη της κλασικής και της λαϊκής τέχνης.
 22. Την σταθερή ενίσχυση των δημοτικών φεστιβάλ που αναβαθμίζονται και πιστοποιούνται, καθώς και των δημοτικών θεατρικών και πολιτιστικών χώρων.
 23. Την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (ήθη και έθιμα, παραδόσεις, λαογραφικές συνήθειες) σε επίπεδο καταγραφής, σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και συνεταιρισμούς.
 24. Την αποκέντρωση αυτών των εκδηλώσεων &στις Τοπικές Κοινότητες με κριτήρια πληθυσμιακά και χωροταξικά.
 25. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτιστικών διαδρομών που θα συνδέουν την πολιτιστική κληρονομιά, τα τοπικά προϊόντα και τις ομορφιές της χώρας,
 26. Τη δημιουργία φορέων διαχείρισης (DMO) και παρακολούθησης των Πολιτιστικών διαδρομών για έλεγχο και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και της διαχείρισής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η βέλτιστη χρήση των λιγνιτών στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος, επιβάλλει την εξέταση μεθόδων και επενδύσεων σε συστήματα CCS (Carbon Capture Systems)
Δεδομένης της ανάγκης για ενεργειακή απεξάρτηση και της προαναφερθείσας κατάρρευσης των κατασκευών την τελευταία 15ετία είναι δεδομένο ότι η χώρα χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης των μεταφορικών και ενεργειακών δικτύων της μέσα από ένα πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων και συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα.
Ο στόχος είναι να συνδέονται όπως αναφέρθηκε παραπάνω παραγωγικοί κόμβοι και μεταφορικοί κόμβοι της χώρας, ήτοι λιμάνια, σιδηροδρομικοί σταθμοί και τα αεροδρόμια με τον καλύτερο δυνατόν
Η χώρα στο πεδίο αυτό πρέπει να προσαρμόζεται στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία των δικτύου μεταφορών και ενέργειας.
Εκτός από την έξυπνη κινητικότητα, τις πολυτροπικές μεταφορές, τις καθαρές μεταφορές και την αστική κινητικότητα στο κομμάτι των μεταφορών και για την έξυπνη διανομή ενέργειας στο κομμάτι της ενέργειας πρέπει που αποτελούν οριζόντιες προτεραιότητες της ΕΕ πρέπει η Ελλάδα να προσαρμόζεται και στις ανάγκες και προτεραιότητες όπως αυτές προκύπτουν από τις πολιτικές για τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.
Πρόσφατο παράδειγμα μια ψηφίδας αυτής της πολιτικής είναι η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης με την Ειδομένη με στόχο τη σταδιακή σιδηροδρομική σύνδεση με την Κεντρική Ευρώπη, η αναβάθμιση (εξηλεκτρισμός) του σιδηροδρομικού δικτύου της Αν. Μακεδονίας-Θράκης και η σύνδεσή του με τους στρατηγικής σημασίαςλιμένες Αλεξανδρούπολης και Καβάλας.
Σε αυτό το πλαίσιο ο εθνικός σχεδιασμός όμως έχει ένα ακόμα μεγαλύτερο μεσοπρόθεσμο στοίχημα.

Πρέπει να προσαρμοστεί αλλά και στο βαθμό που μπορεί να προσαρμόσει τις αποφάσεις για το σχέδιο υποδομών που δρομολογούνται στα Δυτικά Βαλκάνια (την Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο και Σερβία) στο πλαίσιο των πολιτικών για την ένταξη τους στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια μια διαδικασία που ξεκίνησε με την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης το 2003 επί Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα αποτελεί σημαντική η σωστή ανάγνωση και ανάλυση του οικονομικού και επενδυτικού σχεδίου για τα Δυτικά Βαλκάνια όπως έχει υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο .
Ας σημειωθεί ότι η ΕΕ προωθεί την λειτουργία ενιαίας ενεργειακής αγοράς στα Δυτικά Βαλκάνια και η Ελλάδα, με τα ενεργειακά δίκτυα και τις υποδομές που διαθέτει και συνεχίζει να αναπτύσσει, θα είναι αδιανόητο να μην έχει ουσιαστικό ρόλο.
Σημειώνεται ότι οι έξι χώρες μαζί έχουν συνολικό ΑΕΠ σχεδόν στο 60% του Ελληνικού ΑΕΠ. Συνεπώς το μέγεθος της οικονομίας τους, η γεωγραφική εγγύτητας τους και η ενταξιακή προοπτική τους ανοίγουν πολλές ευκαιρίες για την Ελλάδα.
Αφενός αναβαθμίζουν τη δυναμική τόσο των σταθμών LNG, των αγωγών και τουIGB ενώ πιθανώς να αυξήσεις και τις εξαγωγές των ελληνικών διυλιστηρίων.
Παράλληλα κρίσιμος ειδικά για τη Δυτική Ελλάδα αναμένεται να είναι ο αυτοκινητόδρομου Αδριατικής-Ιονίου, γνωστού και ως «Μπλε Διαδρόμου» που θα διατρέχει τις ακτές τις Κροατίας και θα φτάνει μέσω Αλβανίας στην Ελλάδα, όπου τμήμα του θα είναι ο οδικός άξονας Ιωαννίνων-Κακαβιάς.
Επιπλέον ενδιαφέρον φαίνεται ότι υπάρχει για τη δημιουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Pogradec-Ιεροπηγής.
Εν γένει οι κομβικές επιλογές του Ευρώπης σε υποδομές και δίκτυα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν τις αντίστοιχε εθνικές στρατηγικές επιλογές.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μέλλον του κλάδου της Ναυτιλίας στην εποχή των τεχνολογικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων πρέπει να είναι: Σύγχρονος καιενεργειακά αυτοδύναμος στόλος, ανταγωνιστικές υποδομές και υπηρεσίες, πυλώνας ανάπτυξης και ποιοτικής αναβάθμισης του εθνικού τουριστικού προϊόντος, της εγχώριας βιομηχανίας και μεταποίησης και μηχανισμός παραγωγής σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας .
Τόσο η εγχώρια όσο και η ποντοπόρος ναυτιλία, αποτελούν παραγωγικές δραστηριότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με τις εθνικές δυνατότητες επιχειρηματικής και εμπορικής ισχύος, ανταγωνιστικής κυριαρχίας σε διεθνές επίπεδο, πηγή δημοσίων εσόδων, περιφερειακής συνδεσιμότητας της νησιωτικής χώρας και διαχρονικής παροχής χιλιάδων θέσεων εργασίας καθώς και υπεραξίας στις μεταφορές και στον τουριστικό κλάδο. Προκειμένου αυτή η θετική συνεισφορά του κλάδου να συνεχιστεί και να καταφέρει να πρωτοπορήσει απέναντι στις νέες προκλήσεις της εποχής, ιδίως των τεχνολογικών εξελίξεων και των περιβαλλοντικών απαιτήσεων προτείνουμε παρεμβάσεις σε 4 κύριους άξονες, με συνδυασμένες πρωτοβουλίες τόσο της πολιτείας όσο και των επιχειρηματικών και επενδυτικών δυνάμεων του κλάδου.

Προτάσεις για την Ναυτιλία

 1. Εμπορικός στόλος ενεργειακής αυτονομίας και τεχνολογικής πρωτοπορίας

Η ανανέωση των δρομολογημένων και μη ακτοπλοϊκών πλοίων όλων των κατηγοριών σε ορίζοντα δεκαετίας, με νέα πλοία μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) για την κλιματική αλλαγή, με τελικό στόχο την εκμηδένιση των αέριων ρύπων που εκλύονται από τα πλοία αυτά.

Παράλληλα, εκσυγχρονισμός και τεχνολογική αναβάθμιση σκαφών, μέσω κινήτρων συμπράξεων και συνεργασιών, με εγχώριες εταιρείες παραγωγής λύσεων και εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας. Μέσω του ευρύτερου στόχου για την ανάκαμψη της εγχώριας υπεραξίας και επαναβιομηχάνισης της εθνικής οικονομίας προτείνονται σειρά επενδυτικών και φορολογικών κινήτρων για την αξιοποίηση των ελληνικών ναυπηγικών εγκαταστάσεων και του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού.

 1. Αναβάθμιση του θαλάσσιου τουρισμού, των λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών και των λειτουργιών του δημόσιου τομέα
  Στο πλαίσιο των δημοσίων επενδύσεων και της αξιοποίησης του ταμείου ανάκαμψης για την αναβάθμιση και ενίσχυση των δημοσίων υποδομών και δικτύων, παρεμβάσεις τεχνολογικής, περιβαλλοντικής και αναβάθμισης λιμένων και μαρίνων σε όλη την επικράτεια και προσαρμογή των τουριστικών υποδομών στις ανάγκες του περιηγητικού τουρισμού και της κρουαζιέρας. Εφαρμογή πολιτικής προσέλκυσης περιηγητικών πλοίων μικρού μεγέθους, με δυνατότητα προσέγγισης σε περισσότερους σταθμούς και αντίστοιχα την ελεγχόμενη προσέγγιση μεγάλων κρουαζιερόπλοιων σε σταθμούς μεγάλης ζήτησης, με επιβολή τοπικών και εποχικών τελών ελλιμενισμού / αγκυροβολίας.

Ενθάρρυνση της διανυκτέρευσης πλοίων, ώστε να ωφελούνται οι τοπικές οικονομίες, καθότι το ισχύον σύστημα «allinclusive» τους αποστερεί έσοδα. Παροχή κινήτρων για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης / επισκευών / συντήρησης που διενεργούνται κατά τη χειμερινή περίοδο, καθώς και για τον εφοδιασμό των πλοίων με εγχώρια προϊόντα. Δημιουργία εγκαταστάσεων υποδοχής λυμάτων και σταθμών ηλεκτροδότησης στα μεγάλα λιμάνια.

Προσέλκυση αλλοδαπών σκαφών αναψυχής για μόνιμο ελλιμενισμό στις ελληνικές μαρίνες. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μέσω ΣΔΙΤ των υφιστάμενων και η κατασκευή νέων μαρινών.

Ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός των διαδικασιών νηολόγησης, ναύλωσης και άλλων που αφορούν τη σχέση με τον δημόσιο τομέα, στην ψηφιακή εποχή.

 1. Προσαρμογή της λιμενικής πολιτικής στην σύγχρονη συνδεσιμότητα και στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις
  Ο τρόπος λειτουργίας του Λιμένα Πειραιά και η κινητικότητα αναφορικά με περιφερειακά λιμάνια, σε συνδυασμό με την εξέλιξη των θαλάσσιων μεταφορών και την προβλεπόμενη αναβάθμιση της Ελλάδος ως μεταφορικού κόμβου μεταξύ της Ευρώπης και της Εγγύς, Μέσης και Άπω Ανατολής αλλά και της ανατολικής Αφρικής, απαιτούν προσαρμογή της γενικότερης λιμενικής πολιτικής είτε ως προς τον κεντρικό σχεδιασμό είτε ως προς τις παράπλευρες υπηρεσίες.

– Οι κόμβοι διασύνδεσης συγκοινωνιακών μέσων αποτελούν βασικούς κρίκους της μεταφορικής αλυσίδας επιβατών και εμπορευμάτων. Η λειτουργία τους απαιτεί ανταποδοτικότητα, ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα στο μέγιστο επίπεδο.

– Επίτευξη του περιβαλλοντικού στόχου πριν από το 2040, στο θέμα της αποκομιδής στερεών και υγρών αποβλήτων από τα πλοία, με την ευέλικτη και λιγότερο γραφειοκρατική λειτουργία της υπηρεσίας αυτής, ώστε ο διαχειριστής του πλοίου να έχει τη δυνατότητα επιλογής του κατάλληλου πιστοποιημένου αναδόχου χωρίς τη μεσολάβηση του λιμενικού οργανισμού.

– Ολοκλήρωση της δημιουργία Εθνικής Ενιαίας Πλατφόρμας Λιμενικής Κοινότητας (NationalIntegratedPortCommunitySystem), ώστε να απλουστευθούν και να διευκολυνθούν όλοι οι φορείς, ιδιωτικοί και δημόσιοι, που εμπλέκονται κατά τον ελλιμενισμό και την εξυπηρέτηση των πλοίων, με συνθήκες διασφάλισης του απορρήτου των πληροφοριών.

 • Συνεργασία πολιτείας με περιβαλλοντικούς φορείς και φιλοζωικές οργανώσεις, για τα μέτρα για την προστασία των απειλούμενων φυσητήρων, αλλά και άλλων θαλάσσιων απειλούμενων ειδών. Τεχνολογικές εφαρμογές είτε επάνω σε πλεούμενα είτε σε κομβικά θαλάσσια και παραθαλάσσια σημεία.
 1. Εργασία, εκπαίδευση και τεχνολογική κατάρτιση
  Η εφαρμογή και απόδοση μιας σύγχρονης ανταγωνιστικής και αναπτυξιακής ναυτιλιακής πολιτικής απαιτεί την εξασφάλιση της ποιότητας και των συνθηκών του εργασιακού περιβάλλοντος καθώς και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, μέσα από ρήτρες, πλαίσιο κανόνων και μηχανισμούς ελέγχων και λογοδοσίας. Παράλληλα απαιτείται η συνεχής υποστήριξη των εργαζομένων του κλάδου ως προς την συνεχή επανεκπαίδευση και δια βίου τεχνολογική κατάρτιση προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ραγδαίες ταχύτητες των τεχνολογικών και ψηφιακών εξελίξεων.

– Εξέλιξη της πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, το κόστος λειτουργίας των οποίων καλύπτεται ως επί το πλείστον από εισφορές των πλοίων. Αξιοποίηση του εξαιρετικά σημαντικού ακαδημαϊκού και ερευνητικού δυναμικού που διαθέτει η Ελλάδα, με διεθνή αναγνώριση, σε όλους τους κλάδους που αφορούν τη ναυτιλιακή τεχνολογία και τις επιστήμες.

 • Ενίσχυση της διασύνδεσης της επιστημονικής κοινότητας και των κλάδων της καινοτομίας με τους φορείς της ναυτιλίας. Η συμβολή Ελλήνων επιστημόνων και τεχνικών θα είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του προγράμματος της ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου.

Νησιωτική Πολιτική
Η Ελλάδα είναι μια χώρα με έντονο πολυνησιωτικό χαρακτήρα, καθώς η συνολική έκταση των νησιών καλύπτει το 18,7% της συνολικής επιφάνειας της χώρας και ο πληθυσμός τους (απογραφή 2011) αντιστοιχεί στο 15,1% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
Τα νησιά μας αδιαμφισβήτητα παρουσιάζουν πλεονεκτήματα που σχετίζονται κυρίως με το φυσικό κάλος και την ελκυστικότητά τους, την ιδιαίτερη πολιτισμική και πολιτιστική κληρονομιά τους, την μακρόχρονη παράδοση φιλοξενίας και την προσαρμοστικότητα των κατοίκων τους. Ως συνέπεια όμως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, που συνοψίζονται με τον όρο «νησιωτικότητα», τα ελληνικά νησιά αντιμετωπίζουν διαχρονικά δυσκολίες και προκλήσεις, που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην απομόνωση και τη δυσκολία προσβασιμότητας, στην πληθυσμιακή απομείωση και γηρασμό, στην μη απρόσκοπτη και αποτελεσματική παροχή υγειονομικής περίθαλψης, στον άναρχο πολεοδομικό σχεδιασμό και την επιβάρυνση του περιβαλλοντικά ευαίσθητου οικοσυστήματός τους, στην ανεπάρκεια των υποδομών και των συστημάτων ύδρευσης και διαχείρισης αποβλήτων, στις περιορισμένες επιλογές απασχόλησης και επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν του τουρισμού και φυσικά στην ανασφάλεια που βιώνουν ιδιαίτερα τα μικρότερα και απομακρυσμένα νησιά, όπως λόγω της προσπάθειας επιρροής και εκφοβισμού τους από τρίτα κράτη με τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά.
Συγκεκριμένες πολιτικές στήριξης της νησιωτικότητας:

 • Εφαρμογή της «ρήτρας νησιωτικότητας», για κάθε νομοθετική ρύθμιση που αφορά άμεσα ή έμμεσα τα ελληνικά νησιά.
 • Μετεξέλιξη της σημερινής Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής σε ένα σύγχρονο διυπουργικό φορέα άσκησης επιτελικού σχεδιασμού για τη νησιωτική πολιτική.
 • Σύσταση Ερευνητικού Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής, που θα υποστηρίζει σε επίπεδο τεχνογνωσίας και επιστημονικής τεκμηρίωσης τόσο το Υπουργείο όσο και τις νησιωτικές περιφέρειες.
 • Εξειδίκευση μέτρων ενίσχυσης της συνοχής των νησιών με κριτήριο το επίπεδο νησιωτικότητας (μέγεθος, αριθμός κατοίκων, βαθμός απομόνωσης, γεωστρατηγική σημασία κλπ.
 • Δημιουργία Οργανισμού Νησιωτικών Μεταφορών, σε επιτελικό επίπεδο, ώστε να οργανωθεί αποτελεσματικά ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, και η παρακολούθηση του συγκοινωνιακού έργου όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς, θαλασσίων και αεροπορικών και χερσαίων στον νησιωτικό χώρο.
 • Επέκταση του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και στους ναύλους των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων και των Ι.Χ. οχημάτων)
 • Εισαγωγή μίας νέας πολιτικής πρόταση, του «Υγειονομικού Ισοδυνάμου» (κατά αντιστοιχία του «Μεταφορικού Ισοδυνάμου») στα ελληνικά νησιά ως ένα πακέτο πολιτικών για την άμβλυνση των αντικειμενικών ανισοτήτων μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας σε ότι αφορά στις παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες υγείας.  
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
  ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της κλιματικής κρίσης, με σημαντικές καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος, έντονες καιρικές αλλοιώσεις και δυσμενείς ανατροπές σε επάρκεια και αναπλήρωση πόρων, όπως κατεξοχήν το νερό και το δασικό απόθεμα. Η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, του μηδενισμού δηλαδή των συνολικών εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, είναι μονόδρομος για να αποφευχθεί η περιβαλλοντική ανισορροπία, η υποβάθμιση της υγείας και της ποιότητας ζωής, και κυρίως, νέες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες.
  Η περιβαλλοντική πολιτική που προτείνουμε ως απολύτως απαραίτητη και επείγουσα διαμορφώνεται σε τρείς άξονες:
  Πρώτος άξονας η προστασία του φυσικού πλούτου σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων με στόχους:

● Ένα νέο οίκο-αναπτυξιακό πρότυπο με προστασία της βιοποικιλότητας και γεωποικιλότητας καθώς των ιδιαίτερων φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων των προστατευόμενων περιοχών. Στήριξη ήπιων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων οικοτουρισμού και παραγωγής τοπικών προϊόντων.
● Ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και του Δασολογίου
● Πολυετή Σχέδια Διαχείρισης των δασών, μέσα από ένα ολοκληρωμένο χωροταξικό σχέδιο
● Αγροτική παραγωγή με τη χρήση βιολογικών μεθόδων παραγωγής, ενίσχυση της γεωργίας ακριβείας για τη μείωση των φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, στήριξη της ποιοτικής βελτίωσης και διατήρησης παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων, ενίσχυση της γονιμότητας των εδαφών και δημιουργία μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων.
● Προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και ΣΔΙΤ σε έργα κατασκευής, λειτουργίας, ελέγχου και συντήρησης περιβαλλοντικών υποδομών, εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων μεγάλης και μικρής κλίμακας.
● Συνεργασία της αυτοδιοίκησης και της κεντρικής κυβέρνησης με φορείς της κοινωνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας για την επέκταση της χωριστής συλλογής και ανακύκλωση αστικών αποβλήτων (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, βίο-απόβλητα) και την καλύτερη οργάνωση της διαχείρισης ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (ελαστικά, οχήματα, ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές).
Δεύτερος άξονας μια Νέα Κλιματική Νομοθεσία
Η κυβέρνηση της ΝΔ επιτάχυνε την απολιγνιτοποίηση με δραματικές συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες, που δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένες για μία ταχεία εγκατάλειψη της ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα. Πρόσφατα, μετά την εκδήλωση του ενεργειακού εμπαργκο από την Ρωσία υπαναχώρησε ξανά επαναφέροντας σε λειτουργία λιγνιτικές μονάδες αλλά και πάλι χωρίς επεξεργασμένο σχέδιο και ρόλο στον μελλοντικό ενεργειακό χάρτη ως ψυχρή εφεδρεία. Οι αιφνίδιες αλλαγές έχουν υπονομεύσει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν και αμφιβολίες για την επίτευξη των κλιματικών στόχων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι το πρώτο κόμμα που κατέθεσε ολοκληρωμένο πλαίσιο για μια νέα κλιματική νομοθεσία. Οι βασικοί στόχοι είναι:
i. Κλιματική ουδετερότητα στην Ελλάδα έως το 2050. Θεσμοθέτηση ποσοτικών δεσμεύσεων για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2030, το 2040 και το 2050 σε σύγκριση με τα ποσοστά εκπομπών του 1990.
ii. Συγκεκριμένοι στόχοι μείωσης των εκπομπών που προκαλούνται από δράσεις της κυβέρνησης και του Δημόσιου τομέα έως το 2030.
iii. Συγκεκριμένος προϋπολογισμός υποστήριξης επίτευξης των στόχων και των σχετικών δομών που απαιτούνται.
Επίσης προβλέπονται μια σειρά από πρωτοβουλίες για να ενισχυθεί η κοινωνική ευθύνη των πολιτών απέναντι στο περιβάλλον, όπως οι εξής:
● Να συσταθεί μια Κλιματική Κοινωνική Συνέλευση, που θα ανοίξει τον διάλογο στην κοινωνία, με συμμετοχή ιδίως των νέων, καθώς και η δημιουργία ενός Ανεξάρτητου Εθνικού Επιστημονικού Συμβουλίου, με ισχυρές και ουσιαστικές αρμοδιότητες.
● Ηλεκτρονικές Εφαρμογές που θα δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο τις αρμόδιες αρχές για περιβαλλοντικές παραβάσεις.
● Καθιέρωσης αντισταθμιστικής πολιτικής στις μεγάλες επενδύσεις για να εξασφαλίζονται οφέλη για την τοπική κοινωνία και να διευκολύνονται παράπλευρες επιχειρηματικές και επαγγελματικές ευκαιρίες και ευκαιρίες απασχόλησης για την τοπική οικονομία.
● Ενημέρωσης μέσω αναγραφής στις συσκευασίες για την ποσότητα CO2 που παρήχθη και επιβάρυνε το περιβάλλον, μέχρι το τελικό προϊόν να φθάσει στο καλάθι του, καθώς και για την ύπαρξη γενετικά τροποποιημένων στοιχείων.

Τρίτος άξονας δράσεων η προστασία του υδάτινου δυναμικού με συγκεκριμένες δράσεις, όπως οι εξής:

● Θεσμοθέτηση ως πολιτικού στόχου της μηδενικής ρύπανσης σε όλα τα ύδατα. Αυστηροί έλεγχοι και θέσπιση υψηλών αποτρεπτικών προστίμων.
● Ειδική μέριμνα για τον ποταμό Ασωπό και άλλους ρυπασμένους υδάτινους πόρους.
● Ορθολογική διαχείριση των χερσαίων υδάτινων πόρων που περιλαμβάνει:
Κατασκευή μικρών φραγμάτων και υδαταποθηκών για εξοικονόμηση νερού και αντιπλημμυρική προστασία.
Έργα αντλησιοταμίευσης στα φράγματα για αποταμίευση ενέργειας και εξοικονόμηση νερού.
● Εξοικονόμηση με τον σταδιακό εκσυγχρονισμό και την αλλαγή του υπογείου δικτύου ύδρευσης των αστικών κέντρων.
● Αξιοποίησή για γεωργική και άλλες χρήσεις, των υπογείων, εποχιακών η επεξεργασμένων (Ψυττάλεια) υδάτων που χάνονται στη θάλασσα.
● Αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.
● Φυσική αποκατάσταση ποταμών και ρεμάτων, εντός και εκτός των αστικών κέντρων. Αντιπλημμυρικά έργα με σύγχρονες Περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Κοινωνική Πολιτική, Θεσμοί και Δημόσια Αγαθά

Α. ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ιστορική πορεία
Πώς το δημογραφικό μπλοκάρει τις στρατηγικές της χώρας
Διαθέσιμες επιλογές
Η δημογραφική παρακμή εντείνεται
Μια κοινωνία χωρίς νέους
Οι δύο δείκτες ηλικιακής εξάρτησης
Η επιβάρυνση του ασφαλιστικού συστήματος
Η γήρανση της κοινωνίας

Β. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΜΕ ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Δ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Ε. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
Ζ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ– ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Η. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Θ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ


Προλεγόμενα: Οι σύγχρονες προκλήσεις
Στην εποχή της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης το Κοινωνικό Κράτος καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις πέρα από τον παραδοσιακό ρόλου του που είναι η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την προάσπιση των βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων στην εργασία, στην υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση, στην παιδεία, στην κατοικία, στην προστασία επιμέρους αδύναμων κοινωνικών ομάδων.
Η κλιματική κρίση και η συντελούμενη 4η «ψηφιακή» βιομηχανική επανάσταση αλλάζουν άρδην την παραγωγική διαδικασία και τις απαιτήσεις της εργασίας, ειδικά στους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς παραγωγικούς κλάδους και μαζί με αυτές και τις ανάγκες που καλύπτει το κοινωνικό κράτος.
Παράλληλα, στη χώρα μας όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης η δημογραφική συρρίκνωση λόγω χαμηλής γονιμότητας αλλά και καθαρής, έστω και πλέον μειωμένης, εκροής ακόμα και σήμερα Ελλήνων πολιτών ως μετανάστες, παρά την αποκλιμάκωση του φαινομένου σε σχέση με την κλιμάκωση του στη μέση της προηγούμενης δεκαετίας, δημιουργούν νέες προκλήσεις για το ασφαλιστικό σύστημα, το εθνικό σύστημα υγείας και τους μηχανισμούς κοινωνικής αλληλεγγύης.
Οι παραδοσιακοί μηχανισμοί κοινωνικής αλληλεγγύης, σε μια εποχή με επιταχυνόμενων αλλαγών, πρέπει να βρίσκονται σε μια συνεχή μορφή εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης, με θεσμικά εργαλεία και πόρους.
Στην ελληνική δημόσια σφαίρα διατυπώνεται συχνά η άποψη ότι οι δημόσιες δαπάνες για την κοινωνική προστασία είναι κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου το μόνο ζήτημα που χρειάζεται λύση είναι το υψηλό μερίδιο των δαπανών που κατευθύνονται σε συντάξεις σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σημειωτέον ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων και των συντάξεων χηρείας και τέκνων) στην Ελλάδα είναι 18% του ΑΕΠ όταν ό μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 12,9% του ΑΕΠ σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2020 .
Ωστόσο η επάρκεια της χρηματοδότησης του κοινωνικού κράτους αξιολογείται αν προσμετρηθούν και οι πόροι που αποδίδονται στην Παιδεία όπου η Ελλάδα με δαπάνες 4,5% του ΑΕΠ σε σχέση με το 5% του μέσου όρου των χωρών της ΕΕ κατατάσσεται 5η από το τέλος και στην Υγεία όπου με δαπάνες 6,7% του ΑΕΠ σε σχέση με το 8% του μέσου όρου των χωρών της ΕΕ κατατάσσεται 11η από το τέλος, και μάλιστα για ένα έτος αναφοράς όπου οι δαπάνες για την υγεία ήταν αυξημένες λόγω της πανδημίας Covid-19.
Συνεπώς υπάρχει ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης του κοινωνικού κράτους στη χώρα. Αυτό μπορεί να συμβεί αφενός μέσα από την αναδόμηση του φορολογικού συστήματος προς μια πιο δίκαιη κατεύθυνση όπως προτείνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, από την εξοικονόμηση πόρων από τις Γενικές Δημόσιες Δαπάνες, όπου η χώρα σημειώνει αδιαφανείς «πρωτιές» στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά μέσα από την καλύτερα στοχευμένη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων που χρηματοδοτούν το κοινωνικό κράτος.
Ειδικότερα για το θέμα των συντάξεων το βασικό σενάριο της Eurostat για την εξέλιξη της συνταξιοδοτικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ έως το 2060 που βασίζεται στα σχετικά δημογραφικά σενάρια για τις ευρωπαϊκές χώρες καταδεικνύει ότι πιθανότατα έως το 2025 η χώρα μας θα μετριάσει την συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ και μακροπρόθεσμα θα βρεθεί πιο κοντά στους νέους μέσους όρους που θα διαμορφωθούν. Αυτό σημαίνει ότι μέσα από συνετή διαχείριση της συνταξιοδοτικής δαπάνης δεν απαιτείται να βρεθεί δημοσιονομικός χώρος για άλλες κοινωνικές δαπάνες μέσα από περικοπές συντάξεων όπως έγινε με την περικοπή του ΕΚΑΣ, κατά την εκτέλεση του 3ου Μνημονίου από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα μπορούσαν να βρεθούν και κάποιοι πόροι για την θέσπιση κατώτατης σύνταξης που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.
Πέρα από αυτό στόχος μας είναι να παρέχουμε μια σειρά από κρίσιμα δημόσια αγαθά σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και περιοχής. Από τις νέες οικογένειες, τα παιδιά, την διαδικασία μόρφωσης, την αντιμετώπιση της ανεργίας, την υγεία και τις συντάξεις, η Πολιτεία πρέπει να έχει την δυνατότητα να καλύπτει τις ανάγκες αυτές με υγιείς πόρους από ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα και ένα σύγχρονο ασφαλιστικό σύστημα.
Εν γένει όμως πέρα από το ζήτημα της αύξησης των κοινωνικών δαπανών απαιτείται και αλλαγή υποδείγματος σε κάθε ένα από τα πεδία πολιτικής που συνθέτουν την κοινωνική πολιτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

 1. Ιστορική πορεία
  Πριν από 200 χρόνια που έγινε η Επανάσταση του 1821, στόχος ήταν να μεγαλώσει όχι μόνο η έκταση του νέου κράτους με την απελευθέρωση της ιστορικής ελληνικής επικράτειας, αλλά και ο πληθυσμός του που θα ζούσε πλέον ελεύθερα και καλύτερα από το καθεστώς της οθωμανικής δουλείας. Για τον λόγο αυτό άλλωστε η άνοδος του πληθυσμού ήταν διαρκής και εντονότερη από τις κατά καιρούς εδαφικές επεκτάσεις που λάβαιναν χώρα έπειτα από πολεμικές νίκες ή παραχωρήσεις.

Η τελευταία άνοδος (1995-2009) και πτώση (2010-σήμερα) του πληθυσμού. Πηγή: Ameco, Eurostat.

Ακόμα πιο εντυπωσιακή ήταν η μεταπολεμική εξέλιξη. Παρά τις καταστροφές της Κατοχής, την αλληλοσφαγή του Εμφυλίου και την αθρόα μετανάστευση του αγροτικού στοιχείου προς την Βόρεια Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ο πληθυσμός της Ελλάδας μεταξύ 1949-2009 αυξήθηκε κατά 53%. Μια αξιοπρόσεκτη αύξηση παρατηρείται τις δεκαετίες του 1990 και του 2000, όταν η οικονομία ενσωματώθηκε στο Ευρώ, η χώρα ισχυροποιήθηκε και προσέλκυσε αρκετούς οικονομικούς μετανάστες ιδιαίτερα από τις γειτονικές χώρες.
Μετά όμως μπήκε στην βαθιά κρίση του 2010 και η ύφεση προκάλεσε ξανά ένα κύμα μετανάστευσης προς το εξωτερικό. Όπως φαίνεται και στο σχετικό διάγραμμα, μεταξύ 2010 και 2019 ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 400.000 άτομα. Αυτή την φορά όμως δεν ήταν οι ανειδίκευτοι αγροτικοί πληθυσμοί αλλά εξειδικευμένα στελέχη, η φυγή των οποίων φρέναρε την άνοδο της εθνικής παραγωγικότητας και ήταν ένας από τους λόγους που κατέρρευσε με τόσο πάταγο η ελληνική οικονομία στην διάρκεια των Μνημονίων.
Το κύμα φυγής που σημειώθηκε ήταν αριθμητικά το μεγαλύτερο, οικονομικά το επαχθέστερο και εθνικά το απειλητικότερο από όσες αιμορραγίες πληθυσμού είχαν συμβεί στην διάρκεια των 200 ετών ελεύθερου κράτους, με εξαίρεση τον Πόλεμο του 1940 και την Κατοχή. Μερικοί ισχυρίζονται ότι κάποιοι από αυτούς ήταν οικονομικοί μετανάστες και τώρα παλιννόστησαν στην πατρίδα τους. Και πάλι όμως το κόστος ήταν σημαντικό γιατί έτσι χάθηκε η ευκαιρία ενσωμάτωσης τους στην Ελλάδα όπου θα συνέχιζαν να προσφέρουν εργασία και εισφορές. Οι συνέπειες της φυγής μεγεθύνονται ακόμα περισσότερο όταν προβληθούν στο ευρύτερο δημογραφικό τοπίο της χώρας, το οποίο ανεξάρτητα από τις παραπάνω εξελίξεις βρισκόταν ήδη εδώ και τρείς δεκαετίες σε μία συστηματική παρακμή.

 1. Πώς το δημογραφικό μπλοκάρει τις στρατηγικές της χώρας
  Όπως είναι γνωστό, οι τέσσερις κρίσιμες παράμετροι για την μακροπρόθεσμα βιώσιμη ανάπτυξη μιας χώρας είναι: ο πληθυσμός (δημογραφικό), η παραγωγικότητα, η καινοτομία και οι επενδύσεις. Χώρες που επιτυγχάνουν συνδυασμό παράλληλης αύξησης πληθυσμού και παραγωγικότητας, αποκτούν μια ιδιαίτερη δυναμική. Στην περίπτωση της Ελλάδας.
  Συνδυάζοντας τώρα το φαινόμενο της χρόνιας δημογραφικής παρακμής με την μεγάλη φυγή της προηγούμενης δεκαετίας, προκύπτει ένα ιδιαζόντως ζοφερό σενάριο για την εξέλιξη του πληθυσμού τα προσεχή χρόνια. Οι συνέπειες δεν θα περιοριστούν μόνο στις μονότονες στατιστικές των απογραφών, αλλά θα επηρρεάσουν άμεσα και σημαντικά όλα τα δύσκολα προβλήματα της χώρας: πρώτα από όλα φυσικά την οικονομία, αλλά επίσης την άμυνα, την γεωπολιτική της θέση, την εισροή μεταναστών, ακόμα και το πώς προσλαμβάνεται η χώρα στον εξωτερικό κόσμο ως συνδυασμός ισχύος και αξιών πολιτισμού. Ας τα δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα:
  Πρώτη και καθοριστική θα είναι η επίδραση στην οικονομική εξέλιξη, κυρίως στην σφαίρα της παραγωγής και μετά στις μακρο-οικονομικές διαστάσεις. Η μείωση του ενεργού πληθυσμού θα περιορίσει την εκμάθηση νέων τεχνολογιών και με τη σειρά του αυτό θα οδηγήσει σε υποστελέχωση την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σε μια περίοδο που όλη η Ευρώπη ανασυντάσσεται σε ένα νέο και απαιτητικό μοντέλο παραγωγής, στην Ελλάδα θα κυριαρχούν μικρές μονάδες χαμηλής τεχνολογίας και κυρίως στον τομέα των απλών υπηρεσιών. Αυτό είναι το χρόνιο μειονέκτημα της Ελλάδας να επιτύχει τις λεγόμενες «οικονομίες κλίμακας» που θα της έδιναν μια ισχυρή ώθηση στον διεθνή συναγωνισμό για την προσέλκυση μεγάλων ξένων επενδύσεων.
  Η αδυναμία προσέλκυσης και βιωσιμότητας μονάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας θα επηρεάσει άμεσα και αρνητικά όλο το σύμπλεγμα εισοδημάτων, συντάξεων και ασφαλιστικού συστήματος. Επειδή και τα εισοδήματα θα είναι χαμηλότερα αλλά και οι παραγωγικές ηλικίες που τα δημιουργούν θα συρρικνωθούν. Ταυτόχρονα, οι πιο ηλικιωμένοι λαμβάνουν συντάξεις κατά πολύ μεγαλύτερες από αυτές που σχεδιάζεται να δοθούν στους σημερινούς εργαζόμενους. Βραχυχρόνια, η μόνη διαφυγή είναι να αυξάνεται το δημόσιο χρέος για να πληρώνει τις μεγάλες συντάξεις αλλά για την Ελλάδα η υπερχρέωση έχει προ πολλού υπερβεί τα όρια ανοχής της Ευρωζώνης και τα περιθώρια είναι από ισχνά έως απλώς ανύπαρκτα.
  Σημειωτέον, ότι από τον Β΄ Παγκόσμιο και μετά, συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο καθώς κάθε γενεά προσδοκούσε να ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη. Η μείωση του πληθυσμού επιφέρει μία ραγδαία ανατροπή αυτού του μοντέλου αλληλεγγύης γενεών, προκαλώντας εντάσεις και εχθρότητες που ως κοινωνία δεν έχουμε διαχειριστεί ξανά.
  Η δημογραφική γήρανση θα πλήξει επίσης την γεωπολιτική ικανότητα της χώρας, γιατί με μειωμένο πληθυσμό στις δυναμικές ηλικίες θα καταφεύγει όλο και περισσότερο στην προμήθεια ακριβών οπλικών συστημάτων που κάθε φορά θα επιβαρύνουν την ήδη εξασθενημένη δυναμική της οικονομίας. Κάτι παρόμοιο δηλαδή με το σύνδρομο των κρατιδίων στον Αραβικό Κόλπο να αγοράζουν διαρκώς όπλα για να μην τους καθυποτάξει το Ιράν. Η διαφορά είναι όμως ότι εμείς χωρίς τα πετρέλαια θα χρεωνόμαστε όλο και περισσότερο, επιτείνοντας το αδιέξοδο του ασφαλιστικού συστήματος και του χρέους που είδαμε παραπάνω.
  Παρά τους ορατούς και μεγάλους κινδύνους για την εξέλιξη της χώρας, υπάρχουν αρκετοί που θεωρούν ότι το μοντέλο δημογραφικής γήρανσης είναι οικονομικά βιώσιμο με ένα τρόπο που στην πραγματικότητα το οξύνει. Η υπόθεση είναι ότι η Ελλάδα με την ηλιοφάνεια που έχει θα προσελκύει και άλλους ηλικιωμένους από την Βόρεια Ευρώπη που θα προστίθενται στις δικές μας ομάδες συνταξιούχων, διαμορφώνοντας έτσι την αποκαλούμενη “ασημένια οικονομία” (silvereconomy) από το χρώμα των κροτάφων που θα κυριαρχούν στον πληθυσμό. Προβλέπεται ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια ισχυρή ζήτηση υπηρεσιών διαμονής και προϊόντων διαβίωσης, από κατοικίες και σπορ έως τοπικές κουζίνες και περίθαλψη που θα επαρκούν για να κρατούν την οικονομία σε υψηλά επίπεδα δραστηριότητας και απασχόλησης.
  Το μοντέλο αυτό μπορεί όντως να αναπτυχθεί στην Ελλάδα, σε καμμία περίπτωση όμως δεν αποτελεί υποκατάστατο μιας εύρωστης οικονομίας ή ακόμα περισσότερο την εναλλακτική επιλογή μιας δυναμικής κοινωνίας. Ο λόγος είναι ότι η χώρα θα παραμείνει σε τεχνολογική υστέρηση αφού τα περισσότερα αγαθά δεν θα είναι διεθνώς εμπορεύσιμα, ενώ είναι πιθανό ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων να προέρχεται από μετανάστες αφού το εγχώριο δυναμικό δεν θα επαρκεί ή δεν θα επιλέγει αυτές τις εργασίες.
  Με λίγα λόγια, η δημογραφική παρακμή αναπόφευκτα θα επιφέρει όλο και περισσότερες αρνητικές συνέπειες στην κοινωνική συνοχή, την εθνική ισχύ και την παραγωγική ικανότητα της χώρας. Συμπυκνώνει και εκφράζει τις μείζονες δυσκολίες και τα επικείμενα αδιέξοδα, από την διαρκή κρίση στα ελληνοτουρκικά έως το συνταξιοδοτικό χάος. Και από το εκρηκτικό δημόσιο χρέος που πάλι συσσωρεύτηκε τα τελευταία χρόνια έως την επιρροή της χώρας στα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα, η οποία συχνά κλονίζεται παρά τις σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για να ανατρέψουν την φθίνουσα φορά των πραγμάτων.
 2. Διαθέσιμες επιλογές
  Το δημογραφικό είναι λοιπόν μακράν το μείζον θέμα που έχουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε ως χώρα. Αν χειροτερεύσει, όλα θα πάνε χειρότερα. Αν βελτιωθεί σημαντικά, θα ανοίξουν παράθυρα ευκαιρίας σε πολλούς τομείς. Δυστυχώς όμως δεν επιδέχεται λύσεις που είναι ταυτόχρονα εύκολες και γρήγορες. Στην πραγματικότητα, μόνο δύο τρόποι υπάρχουν να το επηρρεάσουμε:
  (α) Ο ένας τρόπος είναι με την συστηματική άνοδο της γονιμότητας του πληθυσμού, αν και τα εργαλεία πολιτικής που είναι διαθέσιμα δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικά και παίρνει συνήθως μια γενεά για να ολοκληρωθούν.
  (β) Ο δεύτερος τρόπος είναι με την άμεση μετανάστευση που αυξάνει τόσο τον πληθυσμό όσο και τον μέσο όρο της γονιμότητας. Το πρόβλημα σήμερα έχει γίνει πιο περίπλοκο με την έκρηξη του κύματος προσφύγων και θέλει ένα πολύ επιδέξιο μηχανισμό επιλογής και πλήρους ενσωμάτωσης για να μετριαστούν οι δυσκολίες προσαρμογής τους στην χώρα μας και να επιταχυνθεί η αποδοχή τους από την ελληνική κοινωνία.
  Στην Ελλάδα πρέπει να συνδυαστούν και οι δύο προσεγγίσεις, με στόχο πρώτα να ανακοπεί η δημογραφική παρακμή και μετά να αρχίσει η λεγόμενη «δημογραφική αναστροφή», αν θέλουμε η χώρα να παραμείνει σε μια τροχιά ισχυροποίησης και προόδου και μετά τα 200 πρώτα χρόνια. Στην συνέχεια θα περιγράψουμε ποια υπήρξαν τα γεγονότα που οδήγησαν στην δημογραφική κατάρρευση τις προηγούμενες δεκαετίες και πώς οι συνέπειες τους μπορούν – έστω και εκ των υστέρων – να αντιμετωπιστούν.
 3. Μια κοινωνία χωρίς νέους

Η ιστορική εξέλιξη της γονιμότητας στην Ελλάδα δείχνει ότι εδώ και τέσσερις δεκαετίες βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από το κατώφλι αναπαραγωγής του πληθυσμού. Έτσι ο πληθυσμός διαχρονικά μειώνεται και σε απόλυτα μεγέθη αλλά και σε σύγκριση με άλλες χώρες που έχουν καλύτερη δυναμική.
Για παράδειγμα, το 2000 η Ελλάδα είχε το 2,52% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, ενώ σήμερα έχει το 2,37%. Αν και η πτώση φαίνεται μικρή, μπορεί να έχει σοβαρές μακροχρόνιες συνέπειες σε αποφάσεις κατανομής πόρων με βάση τον πληθυσμό. Πρόσφατα η Ελλάδα έλαβε 32 δισεκ. Ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως αν ίσχυε η αναλογία του 2000 θα μπορούσε να λάβει επιπλέον 2 δισεκ. Ευρώ, δηλαδή πάνω από 1% του ΑΕΠ.
Ακόμα δυσμενέστερη είναι η σύγκριση με κράτη που την απειλούν διαχρονικά, όπως φυσικά η Τουρκία. Την δεκαετία του 1960, οι γείτονες ήταν τρεισήμισι φορές περισσότεροι από μας ενώ σήμερα είναι οκταπλάσιοι και καθένας μπορεί να βγάλει μερικά συμπεράσματα για τις πιθανές επιπτώσεις στην διαχρονική αντιπαράθεση των δύο χωρών.
Η δημογραφική παρακμή προκαλεί όμως και εσωτερική ανασύνθεση του πληθυσμού εις βάρος των νεότερων ηλικιών που καλούνται να συνεισφέρουν με όλο και μεγαλύτερο κόστος προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις μεγαλύτερες ηλικίες. Χωρίς να υπεισέλθουμε σε περίπλοκους υπολογισμούς, μπορεί κανείς εύκολα να δει πως οι αυριανοί εργαζόμενοι θα είναι ένα κλάσμα των αυριανών συνταξιούχων, ενώ θα έπρεπε να είναι σαφώς περισσότεροι.

Η επιβάρυνση του ασφαλιστικού συστήματος
Ο αναδιανεμητικός χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήματος, επιβάλει την δραστική αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος και το συνδέει με την εξέλιξη των συντάξεων αλλά και με τα όρια του χρόνου εργασίας. Με την πρόοδο στην μακροζωία,ο βίος επιμηκύνεται και σταθεροποιείται η αναλογία απασχόλησης προς την διάρκεια ζωής.
Υπάρχει όμως και μια άλλη ανισορροπία στην σύνθεση του πληθυσμού που αφορά τον άνω δείκτη. Μετά το 1990 βλέπουμε μία διαρκή σταθερή άνοδο, η οποία οφείλεται στην όλο και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που καταγράφεται στην χώρα μας ως αποτέλεσμα των καλύτερων υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται.
Μετά το 2009 ο δείκτης εξάρτησης γίνεται ακόμα εντονότερος, αυτή την φορά όμως λόγω της φυγής των 400.000 που επιφέρει άμεση μείωση στον συνολικό ενεργό πληθυσμό της χώρας. Έτσι οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών από το 20% του ενεργού πληθυσμού που ήταν την δεκαετία του 1980, είναι πλέον στο 35% δυσκολεύοντας το σημερινό ασφαλιστικό σύστημα.
Τις συνέπειες αυτής της όξυνσης τις ζούμε ήδη: οι σημερινοί εργαζόμενοι υπόκεινται σε μεγάλη αφαίμαξη για να πληρώνουν τις συντάξεις των μεγαλύτερων. Δυστυχώς το ίδιο θα επαναληφθεί και με τις δικές τους συντάξεις, τροφοδοτώντας έτσι ένα διαρκή κύκλο φθοράς και αντιπαράθεσης μεταξύ γενεών, αν δεν αντιστραφούν οι δημογραφικοί συσχετισμοί.

Η γήρανση της κοινωνίας
Η συγκέντρωση όλο και μεγαλύτερων τμημάτων του πληθυσμού σε μεγαλύτερες ηλικίες θα έχει και άλλες συνέπειες που θα είναι δύσκολα διαχειρίσιμες, καθώς οι πιο ηλικιωμένοι είναι συνήθως και πιο διστακτικοί να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους ή να χρησιμοποιήσουν τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας. Οι εμπειρίες της πρόσφατης πανδημίας είναι ένα δραματικό παράδειγμα της καταπόνησης που μπορεί να επέλθει στο σύστημα υγείας της χώρας, αν ο εκτεταμένος πληθυσμός μεγάλης ηλικίας αρνείται να συμμορφωθεί με τις επιταγές της επιστήμης και τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Βεβαίως, η ελληνική κοινωνία πρέπει να είναι περήφανη που πέτυχε να διασφαλίσει μεγαλύτερο και καλύτερο βίο για την πλειοψηφία των απομάχων. Για να συνεχίσει όμως αυτή η διαδικασία βελτίωσης πρέπει η κοινωνία γρήγορα να γεμίσει νέους και παιδιά.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΜΕ ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Η μακροχρόνια, σταθερή και ουσιαστική αντιμετώπιση του Δημογραφικού, απαιτεί γενναίες πολιτικές αποφάσεις κι ένα συνολικό πλαίσιο μακροχρόνιου σχεδιασμού αλλά και άμεσων μέτρων τα οποία θα ανακουφίσουν τις τρέχουσες γενιές και θα χτίσουν οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες κατάλληλες και ασφαλείς για την συνεχή πληθυσμιακή αναπαραγωγή και αναγέννηση:
(α) Τόνωση της γεννητικότητας του ελληνικού πληθυσμού. Πρέπεινα καταστεί απολύτως σαφές ότι ο δείκτης γεννητικότητας στην Ελλάδα είναι σήμερα σε τόσο χαμηλά επίπεδα, που θα απαιτήσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα για να επανέλθει στο επίπεδο άνω του 2,1 τέκνα ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας και να διασφαλίσει έτσι την βιωσιμότητα του πληθυσμού. Κατά συνέπεια, τα οποιαδήποτε μέτρα ενίσχυσης γεννητικότητας θα είναι συστηματικά ανεπαρκή για να αντιστρέψουν την δημογραφική γήρανση τις επόμενες δεκαετίες, και για αυτό χρειάζεται και μία πολιτική που αφορά την διεύρυνση του πληθυσμού.
(β) Παλινόστηση και μετανάστευση: σημαντική δημογραφική τόνωση στο μεσοχρόνιο διάστημα μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν παράλληλα υιοθετηθεί μια συστηματική πολιτική προσέλκυσης τόσο Ελλήνων του εξωτερικού για επιστροφή και μετεγκατάσταση στην Ελλάδα όσο και μεταναστών με διαδικασίες πλήρους οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης τους στην ελληνική κοινωνία.
(γ) Καταπολέμηση κινήτρων φυγής στους νέους: λήψη και εφαρμογή μέτρων τα οποία θα ανακουφίσουν τις τρέχουσες γενιές και θα χτίσουν οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες κατάλληλες και ασφαλείς για την συνεχή πληθυσμιακή αναπαραγωγή και αναγέννηση.

Η δέσμη μέτρων δημογραφικής ανάκαμψης περιλαμβάνει:
(1) Διασφάλιση στέγασης και βελτίωση ποιότητας
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προφανώς όχι μόνο αγνόησε πλήρως το οξύ στεγαστικό πρόβλημα, ειδικά των νέων, αλλά απέφυγε να δεσμεύσει κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπέρ της Κοινωνικής Κατοικίας. Επίσης κατάργησε την εργατική και εργοδοτική συμμετοχή υπέρ Εργατικής Κατοικίας, προέβλεψε στον νέο Πτωχευτικό Κώδικα ιδιωτικό Φορέα Αγοράς και Επανενοικίασης (S&LB) που θα αποκτήσει την κυριότητα ευάλωτων υπερχρεωμένων νοικοκυριών για να τα επαναμισθώνει σε αυτά και αφήνει να λιμνάζει 1,5 δις Ευρώ στην ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) που υπολογίζονται στο αποθεματικό της Γενικής Κυβέρνησης.
Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με παρέμβαση του τον Απρίλιο του 2022 έθεσε ως βασική πολιτική προτεραιότητα το πλαίσιο μίας ολιστικής και συνεκτικής πολιτικής για την στέγαση με βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής περιλαμβάνονται κατ’ αρχάς μέτρα όπως η επιδότηση ενοικίου για την άμεση αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους στέγασης.
Η ενίσχυση θα χορηγείται είτε ως επίδομα ενοικίου και βοήθημα αποπληρωμής δανείων Α΄ κατοικίας ενώ θα καθορίζεται από το ετήσιο εισόδημα και την ατομική περιουσία του δικαιούχου και τα εξαρτώμενα μέλη του νοικοκυριού, εάν είναι ενταγμένοι σε ευάλωτη ομάδα πληθυσμού (άνεργος, πολύτεκνος, ΑΜΕΑ, χαμηλοσυνταξιούχους), θα συνυπολογίζει και τα υπόλοιπα κόστη στέγαση νοικοκυριού (ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση, στέγαση) και θα ενσωματώσει το υφιστάμενο επίδομα που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ σε μικρό αριθμό δικαιούχων απόλυτης φτώχειας. Θα καθοριστεί ανώτατο πλαφόν στα τ.μ. κατοικίας ανά ομάδα πληθυσμού καθώς και στο ύψος του δηλωθέντος μισθώματος και δόσης δανείου.

Ωστόσο αυτού του τύπου οι ενισχύσεις δεν αποτελούν βιώσιμη λύση καθώς αντιμετωπίζουν επιφανειακά το πρόβλημα. Για αυτό πυρήνας της πρότασης μας είναι ένα δημόσιο απόθεμα κοινωνικών κατοικιών, σύγχρονων και βιοκλιματικών, το οποίο δεν θα διατίθεται για ιδιοκατοίκηση όπως στο παρελθόν, αλλά προς ενοικίαση.
Ειδικότερα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, η αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων και φθινόντων οικισμών, σε συνδυασμό με προσφορά ποιοτικών κατοικιών σε εσωτερικούς μετοικούντες και εξωτερικούς μετανάστες και σε ψηφιακούς νομάδες, θα δημιουργούσε μια καλή δυναμική, δημογραφικά, οικονομικά και αναπτυξιακά στην περιφέρεια.
Η πρόταση αυτή είναι δοκιμασμένη αφού υπάρχουν πετυχημένα παραδείγματα από τα οποία μπορούμε να μάθουμε, τόσο από την Πορτογαλία όσο και από άλλες χώρες της Ευρώπης με πλούσια εμπειρία στον τομέα αυτό. Εκμεταλλευόμενοι τα ακίνητα του δημοσίου και τις δημόσιες εκτάσεις (ΕΦΚΑ – ΕΤΑΔ – ΔΥΠΑ τ. ΟΕΚ κλπ), μπορούμε να προχωρήσουμε, αξιοποιώντας και ευρωπαϊκούς πόρους, στην κατασκευή και ανακατασκευή χιλιάδων κατοικιών, οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες μέσα στις πόλεις και θα διατίθενται προς ενοικίαση με κοινωνικά κριτήρια σε προσιτές τιμές.
Ειδική πρόβλεψη πρέπει να υπάρξει για νέες οικογένειες, ώστε να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση του δημογραφικού. Τα έσοδα από αυτά τα ενοίκια θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τις εργασίες συντήρησης των κατοικιών αυτών, την κατασκευή νέων ή την υλοποίηση κοινωνικών πολιτικών.
Οι βασικές γραμμές ενός προγράμματος κοινωνικής κατοικίας θα μπορούσαν να είναι οι εξής:

1) Απαραίτητη προϋπόθεση να ιδρυθεί ένας Οργανισμός Στεγαστικής Πολιτικής, ως μια Δημόσια Διοικητικής Δομή, η οποία θα έχει και την ευθύνη εφαρμογής των αποφάσεων. Ο Οργανισμός αυτός θα απορροφήσει και τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης που προβλέπει ο νέος Πτωχευτικός Νόμος (ν.4738/2020)

2) Η Πολιτεία μέσω του φορέα είτε διαθέτει είτε αγοράζει γη που κρίνεται κατάλληλη για οικιστική ανάπτυξη και διατηρεί τον έλεγχο του είδους και της φύσης της οικιστικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια, ζητά προτάσεις από ιδιώτες κατασκευαστές, οι οποίοι θα κατασκευάσουν και θα διατηρήσουν την ιδιοκτησία των οικιστικών μονάδων. Μια κριτική επιτροπή αξιολογεί αυτές τις προτάσεις με βάση τέσσερα κριτήρια: αρχιτεκτονική ποιότητα, περιβαλλοντική και ενεργειακή απόδοση, κοινωνική βιωσιμότητα και οικονομικές παραμέτρους όπως προτεινόμενα επίπεδα ενοικίου και κόστος. Αφού η κριτική επιτροπή επιλέξει έναν κατασκευαστή, ο φορέας (ή ο Δήμος) διαθέτει τη γη στον κατασκευαστή σε προσιτή τιμή . Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα δανειοδότησης του κατασκευαστή με ευνοϊκούς όρους όπως χαμηλά επιτόκια και παρατεταμένες περιόδους αποπληρωμής.

3) Οι ιδιώτες κατασκευαστές που συνεργάζονται με την κυβέρνηση για την κατασκευή οικονομικών κατοικιών απαιτείται να επιτρέψουν την ενοικίαση πχ. των μισών από τα νέα διαμερίσματα σε κατοίκους χαμηλότερου εισοδήματος, ενώ μπορούν να μισθώσουν τις υπόλοιπες μονάδες σε κατοίκους μεσαίου εισοδήματος.

4) Τα ενοίκια ρυθμίζονται από έτσι ώστε κανένας από τους κατοίκους να μην πληρώνει περισσότερο από 20 έως 25 τοις εκατό του εισοδήματος του νοικοκυριού του για στέγαση. Οι εισοδηματικοί περιορισμοί για τις επιδοτούμενες μονάδες ισχύουν μόνο όταν οι οικογένειες μετακομίζουν για πρώτη φορά. Αυτή η ρύθμιση οδηγεί σε σημαντικό αριθμό κατοίκων μέτριου εισοδήματος που ζουν σε επιδοτούμενες κατοικίες και αυτή η ανάμειξη κατοίκων με διαφορετικά επίπεδα εισοδήματος βοηθά στην κοινωνική ένταξη. Δεδομένου ότι σταδιακά δημιουργείται σημαντικό απόθεμα οικονομικά προσιτών κατοικιών, οι κάτοικοι μεσαίου εισοδήματος δεν παραγκωνίζουν τους κατοίκους χαμηλότερου εισοδήματος, συνεπώς οι οικιστικές αναπτύξεις δεν μετατρέπονται ούτε σε θύλακες της μεσαίας τάξης ούτε γίνονται γκετοποιημένες και στιγματισμένες συγκεντρώσεις φτώχειας.

5) Οι πόροι για αυτό το πρόγραμμα θα προέλθουν από Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας στα Πρότυπα του Πορτογαλικού Προγράμματος, από τους λιμνάζοντες πόρους του πρώην ΟΕΚ αλλά και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Παράλληλα, πρέπει να παρέχουμε κίνητρα σε ιδιοκτήτες κατοικιών να ενοικιάσουν τις κατοικίες τους που παραμένουν κενές και αναξιοποίητες για μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις όπου το πρόβλημα στέγασης είναι εντονότερο. Τα κίνητρα αυτά μπορεί να είναι φορολογικές ελαφρύνσεις, ή ακόμα και η χρηματοδότηση του κόστους ανακαίνισής τους, με την υποχρέωση όμως να τις διαθέτουν στη συνέχεια για μακροχρόνια ενοικίαση σε προσιτές τιμές.
Επιπλέον, στο πρότυπο και άλλων χωρών θα πρέπει να υιοθετήσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο με σαφείς κανόνες και όρια για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, για τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου παρατηρείται εντονότερη πίεση στις τιμές των ενοικίων.

(2) Οικονομικές και θεσμικές ενισχύσεις
Πέρα από τα κίνητρα απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και την κατάρτιση σε νέες τεχνολογίας ώστε η απόκτηση παιδιών να μην αποτελεί αντικίνητρο απασχόλησης ή επαγγελματικής εξέλιξης η πρόταση μας για εκτεταμένο πρόγραμμα παροχής κατοικιών ή διευκόλυνση ενοικίασης/απόκτησης έχει ειδική στόχευση για νέα ζευγάρια με στόχο τη διασφάλιση και τη βελτίωση ποιότητας της στέγασης.
Επιπλέον για εμάς χρειάζεται αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός των επιδομάτων τέκνων με επικαιροποίηση κριτηρίων και διεύρυνση των δικαιούχων. Στην Ελλάδα χορηγούνται μια σειρά από επιδόματα ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Η χορήγηση γίνεται μετά από τον έλεγχο εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να μην επεκτείνεται σε οικογένειες με κάπως υψηλότερα εισοδήματα αλλά να συγκεντρώνεται στις φτωχότερες. Επίσης τα επιδόματα είναι χαμηλά για τα πρώτα παιδιά, αυξάνονται όμως σημαντικά για τα επόμενα.
Προτείνουμε γενναιότερες ενισχύσεις από το πρώτο παιδί, για να ενισχυθεί οριζόντια η τεκνοποίηση. Αν ενισχυθεί ακόμη και στο επίπεδο των 1-2 τέκνων θα σημάνει μια εντυπωσιακή άνοδο πληθυσμού. Επίσης χρειάζεται άμβλυνση των εισοδηματικών κριτηρίων ώστε όλο και μεγαλύτερες εισοδηματικές ομάδες να αποκτούν κίνητρα τεκνοποίησης. Συγκεκριμένα:
● Χορήγηση επί πλέον μηνιαίου επιδόματος 200 ευρώ για κάθε νέο παιδί (και ως την ηλικία των 3 ετών) για άτεκνα ζευγάρια και ζευγάρια με 1 παιδί, που έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα ως και 20.000 ευρώ.
● Καθιέρωση Εθνικού «Αποταμιευτικού Λογαριασμού» για κάθε παιδί με συμμετοχή τόσο του γονέα, όσο και της Πολιτείας. (Η οικογενειακή συμμετοχή θα εκπίπτει από τον ανάλογο φόρο εισοδήματος.)
● Κάθε οικογένεια δικαιούται «κοινωνική επιταγή» για κάθε παιδί, ώστε να υλοποιείται δικαίωμα της ένταξης και φροντίδας όλων των παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.
● Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα δικαιώματα των πολύτεκνων. (Δεν θίγονται τα δικαιώματα αυτών που σήμερα έχουν πολύτεκνη ιδιότητα).
Επιπλέον είναι αναγκαίες μια σειρά από εργασιακές διευκολύνσεις και τα κίνητρα κυρίως προς την μητέρα με στόχο να μειωθεί το επαγγελματικό κόστος ευκαιρίας από την απόφαση να απόκτησης τέκνων. Προτείνουμε:
● Άδειες μετ’ αποδοχών για λοχεία και ανατροφή, μειωμένα ωράρια εργασίας και θετική μοριοδότηση μητέρων στις προαγωγές, αξιοποίηση της τηλε-εργασίας, δημιουργία κατάλληλων υποδομών σε χώρους εργασίας (πχ Παιδικών Σταθμών).
● Εξισορρόπηση των δικαιωμάτων μεταξύ των εργαζομένων μητέρων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα και διεύρυνση διευκολύνσεων και προς τους δύο γονείς.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Είναι βασική αρχή μας ότι η Ανάπτυξη δεν είναι βιώσιμη χωρίς στήριξη των εργαζομένων, χωρίς κοινωνική συνοχή και αποτελεσματικό σύστημα Κοινωνικής Προστασίας.

Από τα οφέλη της ανάπτυξης, πρέπει να μειώνονται οι ανισότητες, να δημιουργούνται ποιοτικές θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς αμοιβές, αλλά και να αυξάνονται οι προοπτικές εργασίας για τους ανέργους. Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα υψηλό και δυστυχώς είμαστε ακόμη «Ευρωπαϊκοί» πρωταθλητές στην ανεργία των νέων.

Στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και η εργασία αλλάζει.Νέες μορφές εργασίας (π.χ. τηλεργασία) έρχονται στο προσκήνιο.Θέσεις εργασίας χάνονται σε παραδοσιακούς, αλλά δημιουργούνται σε νέους τομείς.Τον κύριο ρόλο πια διαδραματίζουν η γνώση, η κατάρτιση, η ποιότητα του ανθρώπινουδυναμικού.Σε αυτό επενδύουν οι ανεπτυγμένες οικονομίες και όχι όπως τις παλιές εποχές στο φθηνό ημερομίσθιο.Η σύγχρονη αντίληψη αποδέχεται ότι ο ανασφαλής και χαμηλά αμειβόμενος εργαζόμενος δεν μπορεί να είναι παραγωγικός.

Η Κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει σε μια αντίληψη από το παρελθόν, ιδεοληπτική, βαθιά συντηρητική. Συγκεκριμένα:

•Όλα αυτά τα χρόνια υπονομεύει συστηματικά και αφαιρεί με σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων, βασικά εργασιακά δικαιώματα.
Επιλέγει να ενισχύει τους ασύδοτους εργοδότες, ακόμη και εις βάρος εκείνων που πιστεύουν στην αξία του κοινωνικού διαλόγου και της συλλογικής διαπραγμάτευσης.
•Απορρυθμίζει το εργασιακό τοπίο στην χώρα μας, προωθώντας ουσιαστικά το μοντέλο της φθηνής και απαξιωμένης εργασίας.Ακόμη και οι καθυστερημένες και υπό την πίεση της ακρίβειας αυξήσεις στον κατώτερο μισθό, δεν ανέστειλαν την αρνητική κατάσταση που η πολιτική της δημιουργεί.
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ένας από τους βασικούς λόγους της αύξησης του κινδύνουφτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στη χώρα μας, είναι η αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων με ελαστικές μορφές απασχόλησης, και χαμηλές αμοιβές. 700.000 εργαζόμενοι σήμερα δουλεύουν με μισθό κάτω των 700 ευρώ. Το 40% του συνόλου.

•Σε μια εποχή κρίσης στο Δημογραφικό, αντί να προωθεί την συμφιλίωση μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής, η ΝΔ δημιουργεί επιπλέον εμπόδια, υποχρεώνοντας τον εργαζόμενο σε εξαντλητικά ωράρια εργασίας.
•Στην εποχή που ο Κοινωνικός διάλογος είναι όσο ποτέ αναγκαίος, η ΝΔ επιλέγει τον δρόμο του αυταρχισμού, περιορίζει δραστικά τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, αντιμετωπίζει ως «αντίπαλο» τα συνδικάτα.

Το δικό μας «Εργασιακό όραμα» για το αύριο στηρίζεται σε δύο άξονες:

• Στην στρατηγική της ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, με ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
Με ρήτρα απασχόλησης σε κάθε κυβερνητική πράξη ή Νόμο που αφορά την ανάπτυξη και τις επενδύσεις.
•Στην ομαλή προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή με κανόνες, ασφάλεια, και προστασία του εργαζόμενου.
Με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του και με κύριο μέσο την συλλογική διαπραγμάτευση. Με την εγγύηση της επιτυχούς ανταπόκρισης του εργαζόμενου και την διαρκή απασχόληση του στις νέες συνθήκες.


ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

α) Πολιτικές στήριξης και ένταξης των ανέργων στην Εργασία

1) Κίνητρα για την πρόσληψη εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

•Στόχος η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, ώστε η ανεργία στην χώρα να πέσει σε μονοψήφιο νούμερο.
Τα κίνητρα αφορούν την πρόσληψη 50.000 νέων εργαζομένων (ως 29 ετών) και 50.000 μακροχρόνια ανέργων, με πλήρη απασχόληση.
Επιδοτείται 1 θέση εργασίας για επιχειρήσεις ως 10 άτομα και ως 3 για τις μεγαλύτερες.
•Το Πρόγραμμα κινήτρων περιλαμβάνει την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, για 4 χρόνια.Η επιδότηση θα είναι 100% τον πρώτο χρόνο, 75% τον δεύτερο, 50% τον τρίτο και 25% τον τέταρτο χρόνο.
• Το κόστος της παρέμβασης για τον πρώτο χρόνο υπολογίζεται στα 220 εκ. ευρώ και αναλογικά για τα επόμενα.
Όμως η ένταξη 100.000 ανέργων στην εργασία, θα μειώσει το δημοσιονομικό κόστος (Επιδόματα ανεργίας, κοινωνικές μεταβιβάσεις) και θα αυξήσει τα έσοδα του κράτους (λόγω κατανάλωσης) και των ασφαλιστικών οργανισμών.
Ταυτόχρονα ενισχύεται στοχευμένα και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

2) Πολιτικές στήριξης των ανέργων.

• Voucher 600 ευρώ τον μήνα-για ένα χρόνο σε κάθε απολυμένο.
Το voucher μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επιδότηση σε εργοδότη ,για πρόσληψη του ανέργου.
•Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, εντός εξαμήνου από την εγγραφή κάθε ανέργου, θα του προτείνει μια θέση εργασίας, ή κατάρτισης ή εργασιακής εμπειρίας.
•Κάρτα απεριορίστων διαδρομών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για ένα μακροχρόνια άνεργο.

β) Εργασία με δικαιώματα και αξιοπρέπεια.

Ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των εργαζόμενων.

1)Κατάργηση των διατάξεων των Νόμων της Νέας Δημοκρατίας που καταστρατηγούν βασικά εργασιακά δικαιώματα.

Ειδικότερα όσον αφορά τις ατομικές (αντί των συλλογικών) συμβάσεις για τις αλλαγές στο ωράριο εργασίας, την κατάργηση της δικαστικήςπροστασίας για παράνομες απολύσεις, τον περιορισμό της επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων, την αποδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες.

2) Νέα ρύθμιση στις εργασιακές σχέσεις, σε συμφωνία της Πολιτείας με τους Κοινωνικούς εταίρους, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή προσαρμογή στις νέες συνθήκες της παραγωγής.

Με σαφείς κανόνες προστασίας της ασφάλειας των εργαζομένων:

 • Οι γενικοί όροι αμοιβής και απασχόλησης των εργαζομένων διαμορφώνονται με Συλλογικές Διαπραγματεύσεις.
 • Οι ατομικές συμβάσεις καθορίζουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.
 • Υποχρεωτικότητα και καθολική εφαρμογή των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων, σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου, είτε συμμετέχουν στις εργοδοτικές οργανώσεις, είτε όχι.
 • Το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας επανέρχεται στον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας και αναβαθμίζεται.
 • Καθολική εφαρμογή της κάρτας εργασίας και του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, με στόχο την μηδενική ανοχή στην μαύρη και αδήλωτη εργασία και την παραβίαση νόμων, συμβάσεων, δικαιωμάτων.
 • Πλήρης εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία που ως τώρα παραμένει στα χαρτιά.
 • Θέσπιση αυστηρών διαδικασιών πιστοποίησης εργολαβικών εταιρειών, για την τήρηση της νομοθεσίας και την προστασία των εργαζόμενων στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Σε συμφωνία με τους Κοινωνικούς Εταίρους, συγκροτείται ένα νέο «Κοινωνικό Συμβόλαιο της Ψηφιακής Εποχής», για την πρόσβαση όλων των εργαζομένων στην γνώση, στα νέα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, στην στρατηγική υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.
  Στόχος η εξασφάλιση της ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ του εργαζόμενου. Γι’ αυτό παρέχονται κίνητρα-αλλά και απαιτούνται ποσοτικοποιημένες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων-για την επανακατάρτιση και ανταπόκριση των εργαζομένων τους στις νέες εξελίξεις.

3) Αξιοπρεπείς αμοιβές.

 • Άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και εν συνεχεία καθορισμός του από τους κοινωνικούς εταίρους μέσω της εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
 • Ουσιαστικές αυξήσεις για τους Δημόσιους Υπαλλήλους που να προστατεύουν το εισόδημά τους από τον πληθωρισμό.

γ) Πλήρη δικαιώματα στους εργαζόμενους με τηλεργασία, στις πλατφόρμες και στις επιχειρήσεις delivery.

1) Για τους εργαζόμενους με τηλεργασία.

•Αναμφίβολα η τηλεργασία ωφελεί τις επιχειρήσεις, γι’ αυτό και διευρύνεται σε σημαντικό βαθμό.
•Βέβαια εξυπηρετεί και αρκετούς από τους εργαζόμενους, που θέλουν μεγαλύτερη επαφή με την οικογένειά τους, ή να μη χάνουν χρόνο ανάπαυσης και δημιουργικότητας με μακρινές μετακινήσεις.
Όπως και εξυπηρετεί περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία.
• Σε κάθε περίπτωση πρέπει:

 • Να εξασφαλίζεται η συναίνεση του εργαζομένου και όχι να εξαναγκάζεται αυτός σε αλλαγή της μορφής εργασίας του.
 • Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ιδιαίτερα το ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Η δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου τηλεργασίας ως προέκταση του ΣΕΠΕ θα συμβάλλει ιδιαίτερα στον έλεγχο των συνθηκών και την τήρηση των συμβάσεων.

 • Να παρέχει ο εργοδότης όλα τα μέσα και να καλύπτει το κόστος επικοινωνίας. Όχι να επιβαρύνει τον εργαζόμενο.
 • Να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα στην εξέλιξη του εργαζόμενου που μπορεί να δημιουργήσει η απουσία του από το γραφείο.
 • Να προωθούνται εκδηλώσεις «εργασιακής συναδέλφωσης» με τους τηλεργαζόμενους, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα «κοινωνικοποίησης» (με ευθύνη των εργοδοτών και των συνδικάτων).

2) Για τους ταχυδιανομείς (delivery, πλατφόρμες)
•Κατοχύρωση τους ως ΜΙΣΘΩΤΟΙ, απολαμβάνοντας πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
• Ένταξη τους στα βαρέα και ανθυγιεινά, και ενίσχυση των συνθηκών ασφαλείας στην δουλειά τους.
Με μέτρα όπως η προφύλαξης από καιρικές συνθήκες, ή οριοθέτηση ζωών διανομής, ή θέσπιση ανώτατου ορίου χιλιομέτρων, ή ορθολογική αποζημίωση των καυσίμων, ή παροχή από τον εργοδότη του αναγκαίου εξοπλισμού (μηχανάκι,κινητό κα.) και των μέσων ατομικής προστασίας.

δ) Αντιμετώπιση των διακρίσεων-Στήριξη των εργαζόμενων γυναικών.

• Καμία ανοχή σε διακρίσεις στους χώρους εργασίας, καμία ανοχή σε διαφοροποιημένες αμοιβές.
• Καμία παραβίαση των δικαιωμάτων της μητέρας. Οι άδειες λοχίας δεν θα μείνουν στα χαρτιά και όταν επιστρέφει η γυναίκα θα ξαναβρίσκει τη θέση της.
•Καμία ανοχή σε φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.
•Κανένα παιδί έξω από βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.
•Συζήτηση για την «έμφυλη ανάκαμψη» για στήριξη κλάδων παραγωγής που απασχολούν πολλές γυναίκες και καθιέρωση υποχρεωτικής απασχόλησης ποσοστού γυναικών στις δημόσιες επενδύσεις.
• Καμία διάκριση λόγω φυλής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού.

ε) Έναρξη του διαλόγου για την διερεύνηση μελλοντικής μείωσης του χρόνου εργασίας, στο πλαίσιο της αύξησης της παραγωγικότητας, της εξέλιξης των νέων τεχνολογιών και της ρομποτικής.

•Ώστε οι νέες τεχνολογίες να μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όσο και για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων.
•Διερεύνηση πιλοτικών εφαρμογών σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους.


Κοινωνική ασφάλιση:
Βιώσιμες λύσεις για αξιοπρεπείς συντάξεις.

Είναι αδιαπραγμάτευτη για μας η ευθύνη του κράτους να διασφαλίζει ένα Δημόσιο, Κοινωνικό Ασφαλιστικό Σύστημα, που εγγυάται την αξιοπρέπεια για όλους τους πολίτες. Χρειάζεται Εθνικός Διάλογος για μια ουσιαστική Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση έτσι ώστε το Ασφαλιστικό Σύστημα:

· Να είναι βιώσιμο, αλλά και να συνδυάζει με μια νέα αρχιτεκτονική την αναγκαία ανταποδοτικότητα με την Κοινωνική Δικαιοσύνη και την άρση των αδικιών.

· Να εγγυάται στους νέους ανθρώπους, ότι θα έχουν ανάλογα με σήμερα δικαιώματα στο τέλος του ασφαλιστικού τους βίου.

Προτείνουμε:

● Θεσμοθέτηση αξιοπρεπούς εγγυημένου εισοδήματος για τους χαμηλοσυνταξιούχους με επαναφορά μιας νέας μορφής ΕΚΑΣπου θα καλύπτει περίπου 350.000 δικαιούχους.

● Αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων του ΕΦΚΑ (προσλήψεις, ψηφιακή επάρκεια) με στόχο την έκδοση όλων των εκκρεμών συντάξεων.

● Ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα της Ασφάλισης, με σύσταση και ανάπτυξη των Επαγγελματικών Ταμείων.

● Αυξήσεις στους συνταξιούχους από το 2023, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απώλειες λόγω του πληθωρισμού.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Προστασίας
Προτείνουμε ένα κοινωνικό συμβόλαιο που θα κινητοποιήσει όλους τους εμπλεκομένους, με την εγγύηση του επιτελικού κοινωνικού κράτους που σχεδιάζει, θέτει κανόνες, κατανέμει αρμοδιότητες και εργαλεία, ελέγχει και διασφαλίζει ποιότητα και καθολικότητα, χωρίς αποκλεισμούς για τους πολίτες λόγω φύλου, ηλικίας θρησκείας, καταγωγής, αναπηρίας, κάθε κοινωνικού στίγματος. Που θα ορίζει και θα εντοπίζει την κατάσταση ευαλωτότητας σε κάθε αποκλεισμένη κατηγορί απολιτών, που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό, εργασιακή ανασφάλεια, ενδοοικογενειακή βία, μακροχρόνια ανεργία, κατάσταση αναπηρίας, μοναξιά και απόρριψη, κακές συνθήκες υγείας, γήρανσης, αδυναμία εξασφάλισης αγαθών κοινής ωφέλειας, κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζουμε τις νέες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις κοινωνικής του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας με στόχο την κοινωνική συνοχή και τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών των πολλαπλών κρίσεων.
Η βασικήπολιτική μας επιλογήμακροπρόθεσμα είναι η ΠΡΟΛΗΨΗ έναντι τη ςθεραπείας ή της καταστολής.
Η κοινωνική πολιτική και η πολιτική απασχόλησης εντάσσονται από κοινού σε πρόταση θετικού αθροίσματος, δεδομένου ότι η κοινωνική ενσωμάτωση και ενδυνάμωση αυξάνει το προϊόν που είναι διαθέσιμο για όλους. Άραη κοινωνική πολιτική δεν διανέμει παθητικά εκ των υστέρων, αλλά συμμετέχει ως αναπτυξιακός κρίκος στη διαδικασία παραγωγής.
Οι παρεμβάσεις στην πρόνοια πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενθάρρυνση, αποδέσμευση των ατομικών δυνατοτήτων και υλοποίηση της πραγματικής ελευθερίας των πολιτών.
Για ποικίλες πρόσκαιρες ανάγκες – οικονομικές, κοινωνικές ή υγειονομικές – η πρόνοια να λειτουργεί ως εφαλτήριο επανενεργοποίησης, προκειμένου να προλάβει την περιθωριοποίηση και τη δημιουργία νέων αποκλεισμών.
Οι μόνιμες ανάγκες πρέπει να αντιμετωπίζονται με γνώμονα τους τρόπους που ξεπερνούν τα εμπόδια και εξασφαλίζεται η ισότιμη ένταξη ενός εκάστου στην κοινωνική ζωή. Τέλος, στη σύγχρονη πολυ-πολιτισμική κοινωνία η πρόνοια παίζει ένα κρίσιμο ρόλο όσο διαρκεί η ένταξη στην οικονομία και κοινωνία μεταναστών και προσφύγων και πολλών άλλων αποκλεισμένων πληθυσμών.
Οι δομές των δημόσιων, αλλά και κοινωνικών και ιδιωτικών φορέων υλοποιούν, αφού πρώτα αξιολογούνται με βάση την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους.
Δίνουμε βάρος στην Ποιότητα της Κοινωνικής Πολιτικής και την πλήρη αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων.
Προτείνουμε το σύνολο των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας και των φορέων που έχουν πιστοποιηθεί για την πρόνοια-αλληλεγγύη, να αποτελούν το Πανελλαδικό Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
Το νέο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Προστασίας-Φροντίδας αποτελεί αναπτυξιακό παράγοντα και εγγυητή των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στις διεθνείς προδιαγραφές των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δικαιωμάτων των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι τα παιδιά, οι γυναίκες, οι μετανάστες, τα ΑμΕΑ, οι ΡΟΜΑκλπ (Συμβάσεις ΟΗΕ, Συμβουλίου της Ευρώπης, Συνθήκες ΕΕ).
Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια αποβλέπει στην μετάβαση από προσεγγίσεις που ευνοούσαν την ιδρυματοποίηση και την επιδοματική πολιτική προς νέες προσεγγίσεις που ευνοούν τις ανοικτές δομές και ανάπτυξη συμπράξεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ανάμεσα σε δήμους, τοπική οικονομία, εθελοντικό κίνημα, ΜΚΟ κοινωνικού έργου, εταιρική κοινωνική ευθύνη.
Στην κατεύθυνηση αυτή απαιτούνται:
● θεσμικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του οικογενειακού δικαίου, που καθιερώθηκε από το 1983, με μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων, όπως καθιέρωση οικογενειακού δικαστηρίου.
● Στηρίζουμε κάθε τύπο οικογένειας και συμβίωσης, με έμφαση τις μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με μέλη ΑμΕΑ, τις άγαμες μητέρες, τις οικογένειες μεταναστών, τις πολύτεκνες οικογένειες, τις οικογένειες ειδικών ομάδων μειονοτικής μορφής.
● Προτείνουμε την αναθεώρηση του θεσμού και των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας στα παιδιά που προέρχονται από τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας του Κράτους, την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης των παιδιών, μέσω του θεσμού της Αναδοχής και αποϊδρυματοποίησης, την θέσπιση ενιαίων θεσμικών διαδικασιών για τους θεσμούς της υιοθεσίας και Αναδοχής.
● Αναθεώρηση του καθεστώτος της ιδιωτικής υιοθεσίας.Εκσυγχρονισμός του συστήματος αναδοχής παιδιών και περίθαλψης των απροστάτευτων ανηλίκων.
● Γενίκευση του θεσμού των Στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης, μες συνδυασμό των προγραμμάτων «Βοήθειας στο Σπίτι» και της «νοσηλείας κατ’ οίκον» για όλα τα άτομα που δεν μπορούν να μετακινηθούν (κυρίως ΑΜΕΑ και ηλικωμένοι)
● Αποσύνδεση της αναπηρίας από την λειτουργικότητα. Η αναπηρία αποτελείται από ένα σύνολο διαγνωστικών κατηγοριών και όχι από μία διαγνωστική κατηγορία. Ισότιμα πρέπει να αντιμετωπίζονται παιδιά και ενήλικες με αναπηρία όλων των διαγνωστικών κατηγοριών.
● ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ των ΑμεΑστηνεκπαίδευση και την εργασία με κάθε δυνατήστήριξη και γενίκευση του θεσμού του προσωπικούσυνοδού, για όλα τα άτομα με αναπηρία, στο σύνολο τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Μετά την τριετή δοκιμασία της πανδημίας, έχει πλέον καταστεί εθνική ανάγκη να πραγματοποιηθεί αναμόρφωση και αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στόχος θα είναι η επάρκεια και αξιοπιστία του ως πυλώνα παροχής υγειονομικής ασφάλειας και ποιότητας ζωής για τους πολίτες καθώς και ως κριτήριο ελκυστικού προορισμού της χώρας μας προς κάθε βραχυχρόνιο ή μακροχρόνιο επισκέπτη, φιλοξενούμενο, εργαζόμενο ή επενδυτή.
Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα είναι πρώτη προτεραιότητα η ενίσχυση του συστήματος υγείας με σύγχρονο εξοπλισμό και αντίστοιχης εμπειρίας ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με κάλυψη όλων των οργανικών κενών ειδικά για τις υποστελεχωμένες περιφερειακές και ακριτικές δομές. Παράλληλα θα προχωρήσουμε άμεσα σε όλες τις αναγκαίες τομές για την ανακούφιση του ΕΣΥ, ως δευτεροβάθμιου συστήματος υγείας, ώστε να παίξει το κεντρικό ρόλο του.
Το όραμα μας για την υγεία του 21ου αιώνα
Χρειαζόμαστε ένα δημόσιο σύστημα υγείας, ευέλικτο, αποτελεσματικό, ανταγωνιστικό και πρωτοπόρο Δημόσιο σύστημα: Αυτή είναι η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες. Ένα ΕΣΥ αναγεννημένο και ισχυρό, που «σπάει» ανισότητες, που καλύπτει την πλειοψηφία της κοινωνίας μας σε κάθε γωνιά της πατρίδας.Ένα ΕΣΥ όπως αρμόζει στην ιστορία, στην ταυτότητα της παράταξης μας. Που το οραματίστηκε και το έκανε πράξη. Γιατί πάνω από όλα είναι ο άνθρωπος, οι αξίες, οι αρχές και οι ιδέες μας.
Πρώτα δύο κρίσιμες επισημάνσεις:
1)Το ΕΣΥ μέσα στην πανδημία ανταποκρίθηκε σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις της κρίσης, χάρις όμως στην αυτοθυσία του προσωπικού του και στην ανθεκτικότητα των δομών του.Ταυτόχρονα όμως υπογραμμίστηκαν και οι παθογένειες του.Τώρα η ΝΔ, σαν να μην έμαθε τίποτα από την πανδημία προωθεί ένα ακόμα πλήγμα.Επιχειρεί με το τελευταίο σχέδιο νόμου να υπονομεύσει μια βασική αρχή του ΕΣΥ:
Την δωρεάν και καθολική παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, ενώ η χώρα μας έχει τις τρίτες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία.
Η ουσιαστική κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών του ΕΣΥ, οδηγεί στην μετατροπή ενός δημόσιου και κοινωνικού αγαθού, σε αντικείμενο της ιδιωτικής αγοράς.
Συνεχίζει την υποχρηματοδότηση της υγείας και δεν προχωρά στις λειτουργικές αλλαγές που χρειάζονται τα Νοσοκομεία, ευνοώντας την συναλλαγή.
Είναι αναγκαία η αύξηση των αποδοχών των υγειονομικών του ΕΣΥ.
Αλλά αυτή θα πρέπει να προκύψει μέσα από την αναβάθμιση του μισθολογίου και από την διεύρυνση της απογευματινής λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων.
Μέτρο που αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό και τον τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ οδηγεί και στην δραστική μείωση της λίστας αναμονής για χειρουργεία και εξετάσεις.
2) Η πορεία αναγέννησης του ΕΣΥ δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στις αναγκαίες ποσοτικές παρεμβάσεις αλλά οφείλει να λάβει υπόψη τις ραγδαίεςαλλαγές που συντελούνται στον τομέα της Υγείας.Η επιχορήγηση των Νοσοκομείων από τον κρατικό προϋπολογισμό μειώθηκε κατά 860 εκατομμύρια ευρώ από το 2015 έως σήμερα.Το χειρότερο όμως είναι ότι ενώ υπήρχε η δυνατότητα διάθεσης νέων πόρων, στον σχεδιασμό της αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναδείχθηκε η ιδεοληπτική και βαθιά συντηρητική πολιτική της ΝΔ.
Η Κυβέρνηση με όλα τα γνωστά προβλήματα επιλέγει να διαθέσει συνολικά μόνο το 4,2% των πόρων του Ταμείου για τις υποδομές Υγείας, όταν η γειτονική Ιταλία διαθέτει το 10% .Πόροι ανεπαρκείς που δεν φθάνουν για μια ουσιαστική τομή.
Αυτή την εικόνα είμαστε αποφασισμένοι να ανατρέψουμε με τις εξής πολιτικές:
⮚ άμεση αύξηση της χρηματοδότησης από τον Προϋπολογισμό και σταδιακή αύξηση στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
⮚ διάθεση του 10% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την υγεία και τις κοινωνικές υποδομές.
Ο σχεδιασμός μας για το ΕΣΥ του μέλλοντος απαιτεί 8 μεγάλες αλλαγές.
1η παρέμβαση:Ανάπτυξη του τομέα της Δημόσιας Υγείας, ως ολοκληρωμένη δημόσια υπηρεσία, με ισχυρές δομές σε κάθε Περιφέρεια της χώρας.Αναβάθμιση του ΕΟΔΔΥ ώστε να σχεδιάζει και να αξιολογεί πολιτικές, να καταγράφει και να επιτηρεί τους δείκτες υγείας του πληθυσμού και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους επιστήμονες και ερευνητικούς φορείς για την αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων.
2η παρέμβαση:Ενιαίο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας υπό δημόσια εποπτεία.Χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην πρόληψη αλλά και στην χαρτογράφηση του πληθυσμού (βιοτικό επίπεδο, χρόνια νοσήματα, εξαρτήσεις από ουσίες κλπ.), για να αποκτηθεί γνώση η οποία θα κατευθύνει τη λήψη αποφάσεων στις πολιτικές υγείας. Όπως επίσης και η ανάπτυξη μέσα στο ΕΣΥ των σύγχρονων τομέων πρόληψης νοσημάτων και μεθόδων θεραπείας όπως η Ψυχική Υγεία, η Διαιτολογία και η Σωματική Αγωγή.
Για τον σκοπό αυτό προτείνουμε:

 • Την δημιουργία τοπικών δικτύων ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε όλη τη χώρα. Με αναβαθμισμένο ρόλο της Αυτοδιοίκησης στην λειτουργία τους.Τα δίκτυα αναπτύσσουν νέου τύπου υπηρεσίες Οικογενειακής Ιατρικής, με την ευθύνη ενός οικογενειακού γιατρού, και την συμμετοχή επαγγελματιών υγείας. Υπηρεσίες που φθάνουν σπίτι μας όταν τις έχουμε ανάγκη. Τόσο για τις ευπαθείς ομάδες, όσο και για το σύνολο του πληθυσμού.
 • Έμφαση στην πρόληψη. Με ενημερωτικές εκστρατείες για τον εμβολιασμό των παιδιών, για την σωστή διατροφή, με εθνικό σχέδιο προσυμπτωματικού ελέγχου χωρίς τα αυθαίρετα ηλικιακά όρια που έθεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οδοντιατρική φροντίδα για τα παιδιά.
 • Δωρεάν γονιδιακό έλεγχο με τεστ στα παιδιά όσων έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού, όπως προτείνει η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.
 • Να ενισχυθεί το πρόγραμμα Φώφη Γεννηματά και οι κινητές μονάδες να μπορούν να βρεθούν και στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της χώρας
 • Ενίσχυση της ψυχικής υγείας.
 • Ο ΕΟΠΥΥ ως ασφαλιστικό ταμείο, αξιολογεί, διαπραγματεύεται, ρυθμίζει, με ενιαίους κανόνες τις συνεργασίες και την δημόσια δαπάνη.
  3η παρέμβαση:Σύγχρονα και λειτουργικά Δημόσια Νοσοκομεία
 • Με αξιοκρατική επιλογή Διοικητών
 • Με ολοκληρωμένους προϋπολογισμούς και αυτονομία στην λήψη λειτουργικών αποφάσεων.
 • Με ολοήμερη λειτουργία, ιδίως στον χειρουργικό τομέα και στις επεμβατικές μονάδες κάθε ειδικότητας με τις ανάλογες αμοιβές βέβαια στο προσωπικό.
 • Με δυνατότητα συμβάσεων με ασφαλιστικές εταιρείες για άντληση πρόσθετων εσόδων.
 • Ένας νέος χάρτης Υγείας, που ανταποκρίνεται στις πληθυσμιακές αλλαγές.Ώστε να μην έχουμε 17 Νοσοκομεία στο κέντρο της Αθήνας και να μην υπάρχει 1 Νοσοκομείο στην πολυπληθή πια Ανατολική Αττική.
  4η παρέμβαση:Δημιουργία Σύγχρονων και καινοτόμωνμονάδων περίθαλψης εκτός Νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
 • Κέντρα Χρόνιων Παθήσεων
 • Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας.
 • Δημόσια Κέντρα Αποκατάστασης, που λειτουργούν με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, με τους απαραίτητους επαγγελματίες υγείας και ενσωματωμένες κοινωνικές υπηρεσίες.
  5ηπαρέμβαση:Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ.
 • Κάλυψη των πραγματικών κενών του ΕΣΥ με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό παραϊατρικό προσωπικό, με διαφανείς διαδικασίες
 • Νέα σύγχρονα οργανογράμματα, ώστε να προκηρύσσονται άμεσα όλες οι θέσεις που εκκενώνονται.
 • Αναθεώρηση του συστήματος αμοιβών, και αύξηση τους, ώστε να αμείβεται σωστά η προσπάθεια των υγειονομικών αλλά και να προσελκύεται προσωπικό υψηλών προδιαγραφών και προσόντων.
 • Ένταξη των υγειονομικών του ΕΣΥ στα βαρέα-ανθυγιεινά.
 • Παροχή κινήτρων για ειδικότητες στις οποίες υπάρχουν ελλείψεις
 • Ειδικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι γιατροί:
  ● Ριζική αναμόρφωση και rotation στο σύστημα Ιατρικής Εκπαίδευσης και νέο αντικειμενικό σύστημα εξετάσεων για την απόκτηση ειδικότητας.
  ● Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και αύξηση των αποδοχών των ειδικευόμενων.
  ● Αξιοποίηση νέων γιατρών που σήμερα δουλεύουν στο εξωτερικό, στις νέες μονάδες οικογενειακής ιατρικής.
  ● Ενίσχυση των δυνατοτήτων εξέλιξης των νέων ιατρών με μεταπτυχιακά προγράμματα σε συνεργασία με ιατρικές σχολές και ερευνητικά κέντρα και σε συνέργεια με άλλες επιστήμες (βιολογία, χημεία κλπ).

6η παρέμβαση:Η Υγεία στα Νησιά.

 • Κάθε νησί θα έχει είτε επαρκώς στελεχωμένο Νοσοκομείο (για τα μεγάλα), είτε μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε διασύνδεση με το πλησιέστερο Νοσοκομείο και πλήρη στελέχωση (για τα μικρότερα)
 • Για τα πολύ μικρά νησιά ένα περιφερειακό ιατρείο με μόνιμο ιατρό.
 • Κίνητρα για την εξεύρεση του κατάλληλου επιστημονικού δυναμικού με πρόσθετες αμοιβές, επιδοτήσεις ενοικίων και μοριοδότηση για μόνιμες θέσεις σε Νοσοκομεία επιλογής τους.
  7η παρέμβαση: Λειτουργία Ανεξάρτητου Μηχανισμού Αξιολόγησης,για τον έλεγχο ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.
  Παράλληλα με τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό και την βελτίωση λειτουργίας των δομών και λειτουργιών του ΕΣΥ προτείνεται η εισαγωγή αξιολόγησης με αντικείμενο τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας των μονάδων υγείας καθώς και την διαπίστωση της επαρκούς στελέχωσης και κατανομής του υγειονομικού δυναμικού. Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει διεθνώς συγκρίσιμα δεδομένα για βασικούς δείκτες ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης, όπως αποτρέψιμες νοσηλείες, καθώς και θνησιμότητα έπειτα από εισαγωγή στο νοσοκομείο για ορισμένες παθήσεις.
  8η παρέμβαση: Ψηφιακός μετασχηματισμός της Υγείας.
  Η Ελλάδα σήμερα υστερεί στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας αλλά μπορεί εύκολα να αναπτύξει υπηρεσίες τηλεϊατρικής, τηλε- συμβουλευτικής και τηλε-παρακολούθησης ασθενών. Η επένδυση στις ψηφιακές υποδομές μπορεί να βελτιώσει θεαματικά το χάσμα παροχής ποιοτικής περίθαλψης ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια, να προσελκύσει αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό και να αποτελέσει τομέα συνεχούς έρευνας, ανάπτυξης εφαρμογών και καινοτομίας στο χώρο της υγείας. Επιπλέον η ψηφιοποίηση θα ενισχύσει σημαντικά την διαφάνεια σε όλους τους τομείς, την αξιοπιστία του συστήματος, την εμπιστοσύνη μεταξύ του επιστημονικού- υγειονομικού προσωπικού και των ασθενών καθώς και στην σημαντική εξοικονόμηση πόρων.
 • Θέλουμε να καλύψουμε το χάσμα ποιοτικής περίθαλψης μεταξύ κέντρου καιπεριφέρειας, αναπτύσσοντας υπηρεσίες τηλεϊατρικής, τηλε-συμβουλευτικής και τηλε-παρακολούθησης ασθενών. Αλλά και να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη συνεχούς υποστήριξης ηλικιωμένων, αναπήρων, μοναχικών ατόμων με χρόνιες παθήσεις
 • Να κάνουμε πράξη τον ψηφιακό φάκελο υγείας, την ψηφιακή κάρτα, τα στοχευμένα προληπτικά προγράμματα, τις καινοτόμες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.  
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή η παιδεία συγκροτεί κρίσιμο πεδίο μετασχηματισμών, θεωρήσεων και συμπεριφορών, που οδηγούν στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, τις νέες τεχνολογίες, τον ψηφιακό κόσμο και την πράσινη ανάπτυξη. Το σχολείο αποτελεί το καθοριστικό στοιχείο ενσωμάτωσης των νέων σε αυτή την διαδικασία παρέχοντας γνώσεις και δεξιότητες, αλλά επίσης και ένα σύστημα αξιών στους αυριανούς πολίτες.
  Η συστηματική υποχρηματοδότηση του εκπαιδευτικού συστήματος που εφαρμόστηκε οριζόντια και χωρίς επαρκή αξιολόγηση την περίοδο των Μνημονίων σε συνδυασμό με την προϋπάρχουσα λάθος στόχευση και πλημμελή οργάνωση, υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του.
  Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής το κόστος της παιδείας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως λειτουργική δαπάνη αλλά ως κρίσιμη επένδυση για το μέλλον της χώρας με υψηλή προστιθέμενη αξία, ισχυρό κοινωνικό αντίκρισμα, πολλαπλή επίδραση στην οικονομία και στην παραγωγή και αξιακό όφελος για την κοινωνία και την δημοκρατία. Για αυτό προτείνουμε αναπτυξιακές εκπαιδευτικές πολιτικές με σημαντική και στοχευμένη οικονομική ενίσχυση του συστήματος ώστε μεσοπρόθεσμα η δημόσια δαπάνη να φτάσει τη μέση δαπάνη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  (α) Αντιστροφή της υστέρησης
  Το μεγάλο πρόβλημα είναι η μαθησιακή κρίση (learning crisis) που επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου (human capital) στην Ελλάδα.
  Μελέτες όπως η Ετήσια Έκθεση 2019, της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – ΑΔΙΠΠΔΕ, η Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2019, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019, και τα αποτελέσματα PISA 2012, 2015 και 2018, επιβεβαιώνουν την επιδείνωση στις επιδόσεις των μαθητών. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η διαπίστωση ότι το 2018 οι επιδόσεις των μαθητών στην Ελλάδα υπολείπονταν κατά πολύ των επιδόσεων άλλων όμοιων χωρών, και μάλιστα το 2018 είναι σε πτώση σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του 2014 (PISA 2018). Οι «άριστοι» μειώνονται ενώ οι «αδύναμοι» πληθαίνουν. Μόλις το 6,2% των Ελλήνων μαθητών πέτυχε πολύ υψηλές επιδόσεις σ’ ένα έστω γνωστικό αντικείμενο το 2018, από 6,8% το 2015, ενώ στην Πορτογαλία είναι 15,2%, στην Εσθονία 22,5%.
  Ο δείκτης «Ανθρώπινο Κεφάλαιο» που αναπτύχθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα μετράει πόσο κεφάλαιο χάνει μια χώρα λόγω της έλλειψης η της κακής ποιότητας εκπαίδευσης και υγείας. Βέλτιστες ποιοτικές υπηρεσίες δημόσιας εκπαίδευσης για όλους είναι ένας από τους κύριους τρόπους επένδυσης σε όλους τους νέους και τις νέες μιας χώρας (The Human capital index; The Learning crisis; The World Bank, 2019). Η Ελλάδα έχει χαμηλή συγκριτικά θέση εξαιτίας της μαθησιακής κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας δεν επενδύει αποτελεσματικά στους ανθρώπους της, στους νέους της. Η τάση αυτή είναι άκρως ανησυχητική για την ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου στην Ελλάδα, καθώς παγιώνει και διευρύνει τις ανισότητες και είναι μεγάλο εμπόδιο για την βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα μας.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η υστέρηση καταγράφεται την ίδια στιγμή που η αναλογία εκπαιδευτικών προς μαθητές είναι από τις ευνοϊκότερες παγκοσμίως και θα έπρεπε ο διαθέσιμος χρόνος εκπαίδευσης να είναι μεγαλύτερος και πιο στοχευμένος ανά μαθητή. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί δεν υστερούν σε τυπικά προσόντα σε σχέση με τους συναδέλφους τους στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, υποδηλώνει ότι σε πολλές περιπτώσεις ο συνδυασμός εκπαίδευσης/διαπαιδαγώγησης έχει πρακτικά εγκαταλειφθεί ή εφαρμόζεται μόνο περιστασιακά.
  Τα προβλήματα αυτά οξύνθηκαν από τις ετερόκλητες αλλά εξίσου αναποτελεσματικές πολιτικές που ασκήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Είτε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την εμμονή του σε διαδικασίες φαινομενικής αναβάθμισης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων χωρίς καμμία ουσιαστική αξιολόγηση, είτε από την κυβέρνηση της ΝΔ που προωθεί μια σειρά από αλλαγές χωρίς να επιδιώκει την παραμικρή συναίνεση με άλλες πολιτικές δυνάμεις, μαθητές, εκπαιδευτικούς και εν γένει την κοινωνία.
  Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής αντιπροτείνει ποιοτική εκπαίδευση για όλους τους μαθητές και μείωση του «μαθησιακού χάσματος». Η μετρήσιμη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τα δημόσια σχολεία της χώρας μας αποτελεί την πιο δίκαιη στρατηγική παρέμβαση προς όφελος των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων και υποστηρίζει την όποια οικονομική ανάκαμψή και βιώσιμη ανάπτυξη.

(β) Ένας νέος εθνικός διάλογος
Για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής η Παιδεία είναι εθνική υπόθεση. Για αυτό δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε όλες τις προτάσεις μας μετά από ανοιχτή δημόσια συζήτηση και επιδιώκοντας τη μέγιστη δημοκρατική νομιμοποίηση, αναγνωρίζοντας ότι μόνο έτσι θα εξασφαλιστούν σημαντικά και μακροπρόθεσμα οφέλη για την ελληνική κοινωνία.
Βασική επιλογή μας είναι η επανασύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας το οποίο ως ανεξάρτητο όργανο θα συμβάλει στην ανάδειξη όλων βασικών προτεραιοτήτων και θα συντονίζει ένα συνεχή εθνικό διάλογο για μεταρρυθμιστική πολιτική στην εκπαίδευση.
Για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος προτείνουμε να τεθούν στον δημόσιο διάλογο οι εξής τέσσερις μεταρρυθμίσεις:
1) Εθνικό Απολυτήριο. Αποκτάται με πανελλήνιες εξετάσεις σε βασικό κορμό μαθημάτων, στις οποίες συμμετέχουν οι απόφοιτοι Λυκείων. Δεν είναι μόνο το κύριο προαπαιτούμενο για την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση αλλά και βασικό εργαλείο για την αναμόρφωση και την διαρκή αξιολόγηση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό θέτουμε και τον στόχο με το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι μαθητές να έχουν πιστοποίηση γνώσεων στην Πληροφορική και σε μία Ξένη Γλώσσα.

2) Εθνικό Πτυχίο: Αντίστοιχη μεταρρύθμιση όμως χρειάζεται και η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για αυτόν τον λόγο δίπλα στον θεσμό του Εθνικού Απολυτήριου προτείνουμε και την απόκτηση «εθνικού πτυχίου» που θα πιστοποιεί την ακαδημαϊκά προσόντα όλων των αποφοίτων παρεμφερών σχολών και τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος να μην διαθέτει βάση σύγκρισης προσόντων και γνώσεων μεταξύ ομοειδών αποφοίτων από διαφορετικά ιδρύματα. Με την σειρά της αυτή η έλλειψη σύγκρισης προκαλεί σύγχυση στην αγορά εργασίας και οδηγεί σε λανθασμένες αποφάσεις επιλογής προσωπικού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

3) Αναβάθμιση του ρόλου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Είναι εξαιρετικά σημαντικό η Αρχή να ενισχυθεί με όλα εκείνα τα θεσμικά εργαλεία που θα την βοηθήσουν για να αξιολογεί με συστηματικό τρόπο όλα τα τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και να τους παρέχει τις απαραίτητες κατευθύνσεις για να προσαρμοστούν στις δυναμικές σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ΑΔΙΠ καταστρώνει συγκριτικό πίνακα με τις αξιολογήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δημοσιεύει τα αποτελέσματα της σε ετήσια ΄Εκθεση.

4) Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η αναβάθμιση και ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης τόσο με ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους αλλά πρωτίστως με αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών και προγράμματα μαθητείας αποτελεί μία κρίσιμη προϋπόθεση για την συνολική βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην χώρα μας και την ανάγκη διάθεσης εξειδικευμένων στελεχών σε σύγχρονους τομείς τεχνολογίας και καινοτομίας.

Για την επιτυχία αυτού του στόχου θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν αναβαθμισμένα επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους της και μία αμφίδρομη κινητικότητα με τις δομές της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

5) Για την προσέλκυση φοιτητών από όλες τις κοινωνικές κατηγορίες, προτείνουμε να ληφθούν μέτρα οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με παιδιά φοιτητές ή καταρτιζόμενους στην επαγγελματική εκπαίδευση (όπως η έκπτωση φορολογίας ή η αύξηση του αφορολόγητου για γονείς φοιτητών και σοβαρή στεγαστική συνδρομή), παράλληλα με τις υποτροφίες αριστείας».

(γ) Οι παιδαγωγικοί στόχοι
Βασική θέση της σοσιαλδημοκρατικής πρότασης μας, είναι ότι το σύγχρονο σχολείο δεν πρέπει μόνο να εκπαιδεύει αλλά και να διαπαιδαγωγεί. Για αυτό άλλωστε είναι βασική μας δέσμευση η ουσιαστική στήριξη με ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας, σε συνδυασμό όμως με μια αδιάκοπη προσπάθεια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας τους, εξύψωση των παρεχόμενων γνώσεων και επέκταση της μάθησης σε νέες περιοχές.
Για αυτό πέρα από τους εκπαιδευτικούς στόχους που θέτουμε βάζουμε δίπλα σε αυτούς και τους κρίσιμους παιδαγωγικούς στόχους της παιδείας.
Όραμα μας η αρμονική συμπόρευση των κρίσιμων εκείνων πολιτικών και παρεμβάσεων που θα κάνουν τους νέους του σήμερα ικανούς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος τόσο ως εργαζόμενοι αλλά ταυτόχρονα ως πολίτες. Γιατί η σοσιαλδημοκρατία επιζητά πολίτες, που συμμετέχουν ενεργά στο δημόσιο βίο.
Γιατί για την παράταξη μας η παιδεία συνδέεται εκτός από τη μόρφωση και την προαγωγή του ορθολογισμού, και με τη συνεχή εμβάθυνση της δημοκρατίας και τη διαρκή ενίσχυση της «ανοιχτής κοινωνίας».
Η πρότασή μας εστιάζει σε ένα Σχολείο του Πολιτισμού και της Παιδείας, της Τέχνης και της Αγωγής. Ένα σχολείο το οποίο – χωρίς να μειώνει την παιδευτική απόλαυση της μάθησης και τη χαρά της γνώσης – προάγεται η πνευματική ελευθερία και η θετική στάση για τη ζωή, εξανθρωπίζεται ο πολίτης και διαμορφώνει συνειδήσεις αλληλεγγύης, αλληλοσεβασμού, ανεκτικότητας και αντιλήψεις πολιτικής και οικολογικής δράσης.
Ένα σχολείο που προάγει τη συνεργατικότητα, τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης, την αγωγή υγείας, τη σεξουαλική αγωγή, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την αισθητική αγωγή, τη βιβλιοφιλία, την έρευνα.
Φυσικά αυτό προϋποθέτει έμφαση στην Προσχολική Αγωγή με στόχο την ισότιμη ένταξη όλων των παιδιών στην Ελληνική Παιδεία και Κοινωνία με συστηματικές ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης και καλλιέργειας.
Παράλληλα οι υποστηρικτικές πολιτικές για την Ειδική Αγωγή θα υπηρετούνται από ένα σχολείο για όλους που μπορεί να διαφοροποιήσει και να προσαρμόσει το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα, ανάλογα με τις δυνατότητες του μαθητή.
Όμως το όραμα μας είναι το εκπαιδευτικό σύστημα να μην υπηρετεί μόνο μαθητές, εκπαιδευόμενους και φοιτητές. Ο ρόλος τους θα είναι να προάγει συστηματικά, σε συνέργεια με τις υφιστάμενες δομές, την Κατάρτιση και εν γένει τη Διά Βίου Μάθηση που στοχεύουν αφενός στην ικανοποίηση της ανάγκης για εφ’ όρου ζωής πρόσβαση στη γνώση, και αφετέρου αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και διατήρησης της απασχόλησης.
Στα πλαίσια αυτών των αρχών προκρίνουμε τις παρακάτω συγκεκριμένες προτάσεις για την Προσχολική, τηνΠρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και την Επαγγελματική Εκπαίδευση:
⮚ Ουσιαστική ενοποίηση των προγραμμάτων της Πρωτοβάθμιας και της υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο).
⮚ Δραστική μείωση των γνωσιακών τους περιεχομένων και παράλληλη μετατόπιση του βάρους στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας, στην εμπέδωση της θεωρητικής γνώσης και στην αξιοποίησή της, στην απόκτηση δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας, ευχέρειας στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων, σχεδιασμού συστημάτων και κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς και του κοινωνικού-οικονομικού-πολιτισμικού περιβάλλοντος.
⮚ Μετατόπιση του «βάρους» στην καθημερινή λειτουργία και την ουσιαστική επαφή των μαθητών με τα αντικείμενα, από τις εξεταστικές διαδικασίες και τον όλο και μεγαλύτερο όγκο της εξεταστέας ύλης.
⮚ Θέσπιση της, ανύπαρκτης σήμερα, δυνατότητας των μαθητών να κάνουν επιλογές μέσα σε ένα ευέλικτο, ανοιχτό σχολείο που θα προσφέρει ποικιλία αντικειμένων τα οποία θα το καθιστούν ελκυστικότερο για τα παιδιά.
⮚ Ουσιαστική ανάπτυξη αντικειμένων πολιτισμού, αθλητισμού και αισθητικής αγωγής, τα οποία σήμερα αποτελούν τους «παρίες» των προγραμμάτων.
⮚ Ίδρυση/επαναλειτουργία και εμπλουτισμός των Σχολικών Βιβλιοθηκών σε κάθε σχολική μονάδα ή ανά συγκρότημα σχολικών μονάδων καθώς και της πρόσβασης σε ψηφιακές βιβλιοθήκες.
⮚ Αναβάθμιση του τομέα των ξένων γλωσσών με αναμόρφωση προγραμμάτων και διδακτικού υλικού, με στόχο να απαλλαγούν οι οικογένειες από το πρόσθετο κόστος της εκμάθησης και της πιστοποίησής τους, οι οποίες θα ολοκληρώνονται εντός του δημοσίου σχολείου.
⮚ Ανοικτά σχολεία όλων των βαθμίδων, σε ανοικτές κοινωνίες. Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ, κόμβοι ανταλλαγής απόψεων, καινοτομίας και διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία και οικονομία – κοινωνικούς εταίρους.
⮚ Θεσμική, επιστημονική και υλικοτεχνική στήριξη του έργου των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων.
⮚ Ενίσχυση και διεύρυνση, σε όλες τις βαθμίδες, των θεσμών άμβλυνσης των ανισοτήτων όπως το Ολοήμερο Σχολείο και οι παράλληλες δομές ενισχυτικής διδασκαλίας και αντισταθμιστικής αγωγής. Ιδιαίτερη σημασία στα σχολεία εκπαίδευσης μειονοτήτων με αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, της τεχνολογίας και των υποδομών.
⮚ Μέριμνα ώστε στα Νηπιαγωγεία να ενισχυθούν οι εκπαιδευτικοί στο έργο τους, να ενισχυθεί και να οργανωθεί η διοίκησή τους και να στελεχωθούν με βοηθητικό προσωπικό, το οποίο είναι αναγκαίο.
⮚ Το δημόσιο σχολείο παραμένει ευθύνη και αποκλειστική αρμοδιότητα της πολιτείας, με κέντρο το Υπουργείο Παιδείας, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, το προσωπικό και το βασικό πλαίσιο προγραμμάτων, με ευρεία όμως και ουσιαστική αυτονομία, όσον αφορά την οικονομική διαχείριση, τη διοίκηση, την εξειδίκευση των προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού του υλικού.
⮚ Θεσμική και οικονομική στήριξη της διοίκησης του σχολείου, ώστε να αναπτυχθεί στηριζόμενο στις δυνάμεις του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη συμβολή των κοινωνικών εταίρων (γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστικοί και άλλοι κοινωνικοί φορείς).
⮚ Καταπολέμηση του συγκεντρωτισμού και της τεράστιας γραφειοκρατίας που «στραγγαλίζουν» την δημιουργικότητα και κατασπαταλούν ανθρώπινους και υλικούς πόρους, μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και θεσμικές αλλαγές.
⮚ Αξιολόγηση όλων των συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήματος: θεσμών, πολιτικών, υποδομών, χρηματοδότησης, διοίκησης και εκπαιδευτικών, αξιοπιστία και διαφάνεια στην επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης και διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
⮚ Αύξηση του αριθμού και επέκταση της γεωγραφικής κατανομής Πειραματικών Σχολείων όλων των βαθμίδων και Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Αθλητικών Γυμνασίων και Λυκείων.
⮚ Στήριξη των μαθητών όλων των βαθμίδων της Γενικής και της Ειδικής Αγωγής από ειδικές δομές και από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.
⮚ Ευρεία μεταρρύθμιση του Λυκείου, ώστε, αφενός μεν να πάψει να είναι αποκλειστικά μηχανισμός εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αφετέρου να οργανωθεί στη λογική των όσο το δυνατόν περισσοτέρων δυνατοτήτων επιλογών που θα έχουν οι μαθητές.
⮚ Πλήρης, ουσιαστική, με σύγχρονες μορφές, ανάπτυξη, σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του θεσμού της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού με απασχόληση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας σε κάθε σχολική μονάδα.
⮚ Σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή συγκροτήματα ΕΠΑ.Λ. ίδρυση «Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Σταδιοδρομίας» και στελέχωσή τους με ικανό αριθμό «Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού».
⮚ Καθιέρωση του πολλαπλού βιβλίου και «Ανοικτού Φακέλου Μαθήματος» όπου θα εμπλουτίζεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αλλά και τους εκπαιδευτικούς.

(δ) Καταπολεμώντας την υστέρηση της πανδημίας
Τέλος είναι προφανές ότι η πανδημία κατέδειξε με τον πιο έντονο τρόπο το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του πανεπιστημιακού δασκάλου: ως παιδαγωγού, ως επιστήμονα, ως συνδημιουργού του μέλλοντος της νέας γενιάς.
Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην εκπαίδευση ήταν σχεδόν παραλυτικές. Για τη συντριπτική πλειονότητα των οικογενειών στην Αμερική και την Ευρώπη, η διαδικτυακή διδασκαλία ήταν κάτι μεταξύ απογοήτευσης και καταστροφής. Δεδομένα από όλο τον κόσμο υποδηλώνουν ότι, κατά μέσο όρο, τα παιδιά έχουν μάθει πολύ λιγότερα από ότι συνήθως.

Μέχρι τον Μάρτιο του 2021, οι μαθητές των δημοτικών σχολείων στην Αγγλία είχαν μείνει σχεδόν τρεις μήνες πίσω στις γνώσεις. Το περασμένο καλοκαίρι, μαθησιακά τεστ σε παιδιά στο Βέλγιο τεκμηρίωσαν αντίστοιχου μεγέθους ελλείψεις.

Μια μελέτη μαθητών στην Ολλανδία διαπίστωσε ότι κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εξ αποστάσεως μάθησης οκτώ εβδομάδων το πρώτο εξάμηνο του 2020, ο μέσος μαθητής δεν έμαθε τίποτα νέο. Στα παιδιά που ήδη μειονεκτούσαν, οι επιπτώσεις ήταν σφοδρότερες. Η ολλανδική μελέτη διαπίστωσε ότι η απώλεια μάθησης ήταν πάνω από 50% μεγαλύτερη στα παιδιά με γονείς χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου. Οι βαθμολογίες των μαύρων μαθητών στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 50% περισσότερο από αυτές των λευκών μαθητών. Δεν είναι νέο ότι για τους μαθητές από τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα, τα οικονομικά και κοινωνικά «μειονεκτήματα» έξω από τις πύλες των σχολείων επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ικανότητα ενός παιδιού να επωφεληθεί από αυτό που συμβαίνει εντός του σχολείου.

Δεν έχουμε ιδιαίτερους λόγους να αμφισβητήσουμε την υπόθεση ότι οι επιπτώσεις είναι αντίστοιχες και στη χώρα μας, αν συνυπολογίσουμε μάλιστα και τις χρόνιες ελλείψεις, υστερήσεις και αδυναμίες του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Οι συνέπειες τους εντείνονται από την κοινωνική περιθωριοποίηση. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ένα στα 3 παιδιά στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με τη χώρα μας να κατατάσσεται τρίτη στην παιδική φτώχεια πίσω από τις Ρουμανία και την Βουλγαρία. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των οικογενειακών επιδομάτων, η όποια οικονομική στήριξη των οικογενειών αυτών είναι απαραίτητη αλλά δεν αρκεί. Η επένδυση σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας μπορεί να αποφέρει οφέλη σε όλη τη διάρκεια της ζωής των παιδιών.

Καλύπτοντας τον χαμένο χρόνο: Οι προσπάθειες για να βοηθήσουμε τα παιδιά να ανακτήσουν την χαμένη μάθηση αποτελούν μια μεγάλη ευκαιρία να τεθούν τα θεμέλια για ένα καλύτερο και δικαιότερο εκπαιδευτικό σύστημα. Ειδικοί από πολλές χώρες πιστεύουν ότι η συμπληρωματική ή ενισχυτική διδασκαλία σε μικρές ομάδες μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τους μαθητές που υστερούν. Μια πρόσφατη μελέτη στη Βρετανία διαπίστωσε ότι 12 ώρες προσωπικής διδασκαλίας θα μπορούσαν να προωθήσουν τις μαθηματικές δεξιότητες ενός παιδιού όσο τρεις μήνες συμβατικής εκπαίδευσης. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να αποκαταστήσουμε τη ζημιά που προκλήθηκε από το κλείσιμο του σχολείου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και τα συνοδεύοντα κοινωνικά προβλήματα.

Προτείνουμε «Ενισχυτικά Μαθήματα» από δασκάλους και καθηγητές σε μικρές ομάδες μαθητών δημοτικού και γυμνασίου που υστερούν. Συνδυασμένα με συμβουλευτική και καθοδήγηση (tutoring, coaching κλπ.) σχετικά με τις απαιτήσεις μελέτης του σχολείου. Το μοντέλο εφαρμογής είναι σχετικά απλό και τα «ιδιαίτερα» αυτά μαθήματα θα μπορούσαν να γίνονται (και) διαδικτυακά σε μικρές ομάδες είτε και σε διαθέσιμες αίθουσες πχ. των δήμων ή άλλων φορέων με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Επίσης, από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ύψους 2,5 δις. για έργα στους ΟΤΑ, θα μπορούσε ένα πολύ μικρό μέρος να διατεθεί για τη δημιουργία μόνιμων και κατάλληλα εξοπλισμένων «δομών» για τα ενισχυτικά μαθήματα, αλλά και τις ψηφιακές δεξιότητες, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, κλπ.
Το πρόγραμμα «Ενισχυτικά Μαθήματα» θα μπορούσε να υλοποιηθεί στην αρχή πιλοτικά μέσω χρηματοδότησης από μια διαθέσιμη πίστωση του ΕΣΠΑ και να επεκταθεί, αφού προσαρμοστεί κατάλληλα, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Διαθέτουμε όλα τα απαιτούμενα: Αποφοίτους με τα κατάλληλα προσόντα (γιατί όχι και φοιτητές), ειδικούς στη συμβουλευτική και πανεπιστημιακά τμήματα παιδαγωγικής και ψυχολογίας να σχεδιάσουν τα προγράμματα και να επιμορφώσουν τους «δασκάλους ενίσχυσης».
Ο συντονισμός με τα σχολεία και τους ΟΤΑ είναι – ή μπορεί να γίνει – ένα σχετικά απλό θέμα με τη χρήση μιας απλής ψηφιακής πλατφόρμας, η οργάνωση και η διαχείριση παραπέμπει σε ένα πρόγραμμα (ουσιαστικής) κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Τα οφέλη θα είναι μεγαλύτερα, αν τα προγράμματα αυτά αποκτήσουν σταδιακά μόνιμο χαρακτήρα.
Φυσικά, καμία επιπλέον βοήθεια δεν θα ωφελήσει ιδιαίτερα τα παιδιά εάν τα προβλήματα εκτός σχολείου υπονομεύουν και θέτουν μεγάλα εμπόδια στην προσπάθειά τους. Για το λόγο αυτό, χρειάζονται υποστηρικτικά δίκτυα από εκπαιδευμένους συμβούλους που σε συνεργασία με τα σχολεία και τους «δασκάλους ενίσχυσης», θα δημιουργούσαν εξατομικευμένα σχέδια υποστήριξης για κάθε μαθητή που έχει ανάγκη συνολικότερης ενίσχυσης, πέρα δηλαδή από τις εκπαιδευτικές δυσκολίες, αντιμετωπίζοντας συναισθηματικά προβλήματα και προβλήματα υγείας, ενθαρρύνοντας και συμβουλεύοντας τους γονείς κλπ.

(ε) Εκπαιδευτικοί
Για την παράταξη μας ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του πανεπιστημιακού καθηγητή είναι κεντρικός και πρέπει να ενισχυθεί με τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να αναδειχθεί η παιδαγωγική λειτουργία του αλλά και για να ενθαρρυνθεί η αυτενέργεια των εκπαιδευτικών, δασκάλων και καθηγητών μέσα από ολόπλευρη οικονομική και επαγγελματική στήριξη τους, με προτεραιότητα στην επιμόρφωσή τους, και με ενίσχυση της ακαδημαϊκής ελευθερίας των πανεπιστημιακών καθηγητών.
Ένα νέο πλαίσιο διαλόγου και συνεργασίας της Πολιτείας, του Εκπαιδευτικού Δυναμικού και του μαθητικού και φοιτητικού κινήματος θα θεμελιώσει την Παιδεία που έχει ανάγκη η πατρίδα μας τον 21ο αιώνα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
Η χώρα μας κάθε χρόνο βρίσκεται αντιμέτωπη με τη διαχείριση πληθώρας φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και κρίσεων. Η προστασία από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές είναι μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση που αφορά όλους τους πολίτες, όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και όλους τους κλάδους της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας. Προκειμένου να αναπτυχθεί και να μεταρρυθμιστεί αποτελεσματικά η Πολιτική Προστασία απαιτείται σωστή θεσμοθέτηση, ξεκάθαρες αρμοδιότητες, προσωπικό με γνώσεις και δεξιότητες, κατάλληλα μέσα και υλικά και απαραιτήτως πολιτική ηγεσία η οποία να αντιλαμβάνεται τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και να προβαίνει στη σωστή διαχείριση. Στις μεγάλες πυρκαγιές, πλημμύρες, επιδημίες, σεισμούς, καιρικά φαινόμενα και σε άλλες καταστροφές η Πολιτική Προστασία είναι στην ημερήσια διάταξη.
Η ίδρυση της πολιτικής προστασίας (1995 επί πρωθυπουργίας Ανδρέα Παπανδρέου) και ο εμβληματικός νόμος 3013/2002 για την αναβάθμιση της (και οι δύο επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ) έθεσαν την χώρα στην αιχμή των εξελίξεων σε επίπεδο ΕΕ και διεθνώς. Ακολούθησαν οι νόμοι 4249/2014 και 4662/2020 που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ στην ολότητα τους. Ειδικά ο νόμος 4662/2020, δεν περιλαμβάνει πλήρες και εσωτερικά συνεπές πρότυπο για την Πολιτική Προστασία (ΠΠ) / Διαχείρισης Διακινδύνευσης Καταστροφών (ΔΔΚ) καθώς αφενός μεν διατηρούσε αυτούσια ρυθμίσεις για τον σχεδιασμό και την αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών , αφετέρου δε δημιουργούσε νέες θέσεις οι οποίες οδηγούσαν στην συνύπαρξη ετερόκλητων και διαφορετικής φιλοσοφίας ρυθμίσεων, χωρίς να επιλύονται τα ουσιαστικά ζητήματα και παράπεμπε σε μεγάλο αριθμό νέων ΥΑ και ΚΥΑ, χωρίς μάλιστα να ορίζει σαφείς κατευθύνσεις. Ως εκ τούτου τα ακόλουθα βασικά προβλήματα παραμένουν άλυτα εδώ και δύο δεκαετίες:
● Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την Πολιτική Προστασία, τους φυσικούς, τεχνολογικούς και λοιπούς κινδύνους όσον αφορά τους ρόλους και αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων Φορέων και οργάνων σε κεντρικό και αποκεντρωμένο επίπεδο χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, ασάφειες, επικαλύψεις και ελλείψεις.
● Η ορολογία είναι ελλιπής, εξακολουθεί να μην είναι κοινή και δεν υπάρχει σαφής αντιστοίχιση μεταξύ των διαφόρων τομέων της επιστήμης και της τεχνικής.
● Δεν έχει οριστεί και κατανοηθεί η διαλειτουργικότητα στα τέσσερα επίπεδα της (στρατηγική, επιχειρησιακή, τακτική, τεχνολογική) και οι οργανωτικές και λειτουργικές προϋποθέσεις για την επίτευξή της στον κύκλο ζωής των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών κινδύνων.
● Ο οριζόντιος και κάθετος συντονισμός παρουσιάζει αδυναμίες καθόσον εξακολουθεί να μην υπάρχει ένα κοινό σύστημα διοίκησης/διαχείρισης περιστατικού και διυπηρεσιακού Συντονισμού των πολλών και διαφορετικών Φορέων που εμπλέκονται στα τρία επίπεδα συντονισμού και συνεργασίας. Η συγκρότηση, η οργάνωση και η λειτουργία των κεντρικών και αποκεντρωμένων οργάνων Πολιτικής Προστασίας δεν βρίσκεται σε συμφωνία με τις αρχές και τις μεθόδους των διεθνώς αποδεκτών συστημάτων διοίκησης και συντονισμού.
● Ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης εξακολουθεί να γίνεται στη βάση της ΥΑ 1299/2003 αποκλειστικά ανά τύπο καταστροφής, χωρίς αξιοποίηση των σύγχρονων μοντέλων και μεθοδολογιών με τον ορισμό λειτουργιών και ικανοτήτων και στην βάση (πιθανών, χείριστων) σεναρίων που προκύπτουν από την αξιολόγηση διακινδύνευσης .
● Ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης παραμένει καθηλωμένος στο στάδιο της καταγραφής ρόλων και αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων και δεν εστιάζεται στην κρίσιμη και ουσιαστική δραστηριότητα της αναγνώρισης κενών, ελλείψεων και επικαλύψεων και στην διατύπωση προτάσεων για την επίλυση των δυσλειτουργιών που παρουσιάζονται στην υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων για την επίτευξη του σκοπού της ΠΠ.
● Δεν έχουν οριστεί οι βασικές γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για το προσωπικό στις υπηρεσίες και όργανα πολιτικής προστασίας, ώστε ακολούθως να αναπτυχθεί σχετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης
● Δεν έχουν καθοριστεί οι τομείς που απαιτούν διυπουργική συνεργασία και συντονισμό και δεν έχουν συσταθεί αντίστοιχα όργανα (μόνιμες Επιτροπές, προσωρινές Ομάδες Εργασίας) για την ανάπτυξη των τομεακών στρατηγικών και των αντίστοιχων σχεδίων δράσης. Ενδεικτικοί τομείς: ορολογία και πρότυπα, αξιολόγηση κινδύνων, διυπηρεσιακή/διατομεακή εκπαίδευση, διυπηρεσιακές/διατομεακές ασκήσεις, άντληση διδαγμάτων & συμπερασμάτων και καλών πρακτικών, κόστος καταστροφών, επικοινωνία κινδύνων, κλπ.
● Οι ελλείψεις στην στελέχωση του μηχανισμού είναι σημαντικές σε όλα τα επίπεδα με πιο έντονο το πρόβλημα στους ΟΤΑ.
● Δεν υπάρχει Μεθοδολογία και Σύστημα Ανατροφοδότησης για την άντληση διδαγμάτων και συμπερασμάτων και την διάχυση καλών πρακτικών από ασκήσεις και καταστροφές.
● Δεν υπάρχει κοινή μεθοδολογία αξιολόγησης διακινδύνευσης και καταγραφής των συνεπειών. Δεν γίνονται μελέτες περίπτωσης
● Η επικοινωνία των διαφόρων κινδύνων είναι αποσπασματική, προσανατολισμένη στην μονόδρομη επικοινωνία, δεν είναι επαρκώς στοχευμένη στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, δεν εδράζεται σε μοντέλα ατομικής ετοιμότητας, δεν αξιοποιεί σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και δεν αξιολογείται ως προς την αποτελεσματικότητα της.
Όλες οι παραπάνω ελλείψεις συντηρούν την λειτουργία των εμπλεκομένων Φορέων σύμφωνα με το πρότυπο των «μη επικοινωνούντων σιλό» και συντελούν στον αποσπασματικό χαρακτήρα των διάφορων πρωτοβουλιών, δράσεων και προγραμμάτων, όπως καταδείχθηκε στους πρόσφατους σεισμούς στην περίπτωση του προγράμματος του ΥΠΕΝ για την χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση τα κτίρια να έχουν ελεγχθεί για την αντισεισμική τους επάρκεια. Το υφιστάμενο σύστημα δεν έχει μηχανισμούς παρακολούθησης και ελέγχου ούτε υποστήριξης της ανάπτυξης ικανοτήτων των Φορέων. Δεν διαπνέεται από την κουλτούρα της διαρκούς βελτίωσης που οφείλει να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό ενός συστήματος που αποσκοπεί στην προστασία της ζωής, της υγείας, της περιουσίας των πολιτών καθώς και του περιβάλλοντος και του πολιτιστικού πλούτου της χώρας.
Σαν αποτέλεσμα στις διαφόρων τύπων καταστροφές από τις οποίες πλήττεται η χώρα, από τις δασικές πυρκαγιές και τα έντονα καιρικά φαινόμενα μέχρι τεχνολογικά μεταφορικά δυστυχήματα και γεωδυναμικά φαινόμενα καταδεικνύονται διαρκώς οι ίδιες αρνητικές επιπτώσεις και ελλείψεις σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης, εξοπλισμού, εκπαίδευσης, ασκήσεων, συνεργασίας, συντονισμού και ανατροφοδότησης.
Η Πολιτική Προστασία είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο σύστημα. Αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις αρμοδιότητες της πολιτείας, που δεν μπορούν να εκχωρηθούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Περιλαμβάνει φάσεις και δραστηριότητες όπως η Πρόληψη και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων, η Ετοιμότητα και η Επέμβαση και τέλος η Αποκατάσταση και η ανάλυση μετά την καταστροφή. Οι οριζόντιες δραστηριότητες περιλαμβάνουν την Ανάλυση επικινδυνότητας και Αξιολόγηση Διακινδύνευσης, το Σύστημα Διοίκησης, Ελέγχου, Επικοινωνίας, Συντονισμού και Πληροφόρησης και την Ενημέρωση και Εκπαίδευση των πολιτώνσε όλες τις βαθμίδες.
Στην Επέμβαση που είναι κατ’ εξοχήν κρατική αρμοδιότητα εμπλέκονται οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης οι οποίες ενεργούν με διαφορετική κάθε φορά μεθοδολογία ανάλογα με το είδος, την ένταση και την έκταση των συμβάντων. Σημαντικός είναι πάντοτε ο ρόλος της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και των εθελοντών, αλλά και η συνεργασία και ο συντονισμός με εταιρείες και οργανισμούς που λειτουργούν κρίσιμες εγκαταστάσεις και υποδομές της χώρας
Παρόλο που σε κεντρικό επίπεδο οι κυβερνήσεις φαίνεται να δραστηριοποιούνται στο νομοθετικό πεδίο, όχι πάντα με επιτυχία, στην πράξη δεν φαίνεται να έχει γίνει αντιληπτή η σημασία της πολυπλοκότητας και του συντονισμού των υπηρεσιών και φορέων για την προστασία των πολιτών. Άλλο «επιτελικό» και άλλο συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό κράτος. Στόχος ενός επιτελικού κράτους είναι να δημιουργήσει εκείνες τις δομές του ώστε να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και πώς θα το κάνει ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας σε κάθε περίπτωση και δεν χρειάζεται ο εκάστοτε πρωθυπουργός ή υπουργός να φέρει ειδική στολή και σήματα προσποιούμενος για λόγους επικοινωνίας πως καθοδηγεί τους έμπειρους και εκπαιδευμένους επαγγελματίες που ξέρουν πολύ καλύτερα το αντικείμενο τους. Το λεγόμενο «επιτελικό» κράτος δεν είναι, και δεν μπορεί να είναι, αποτελεσματικό όσο είναι θεσμικά συγκεντρωτικό και ταυτόχρονα διαδικαστικά ανοργάνωτο και χαοτικό. Το σύγχρονο δημοκρατικό επιτελικό κράτος έχει συνολικό και ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων των Φορέων του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, δεν αναθέτει απλώς αρμοδιότητες και δράσεις. Επιτελικό κράτος, στον τομέα της πολιτικής προστασίας, δεν υπήρξε παρά τη δημιουργία 16 νέων θέσεων στην πυραμίδα διαχείρισης των κρίσεων ( θέση υφυπουργού, θέση αναπληρωτή γενικού γραμματέα, θέση εθνικού συντονιστή και 13 θέσεις περιφερειακών συντονιστών) τους οποίους μέχρι σήμερα δεν κατόρθωσε να εντάξει λειτουργικά στην οργάνωση και λειτουργία των δομών πολιτικής προστασίας.
Επίσης σε αυτό συμβάλλει, αφενός, το εξαιρετικά πολύπλοκο και συχνά μεταβαλλόμενο θεσμικό και νομικό πλαίσιο και αφετέρου η έλλειψη ενημέρωσης και η απουσία συνειδητοποίησης των αρμοδίων και των εκλεγμένων οργάνων, δημάρχων και περιφερειαρχών με αποφασιστικές αρμοδιότητες για το τί είναι η Πολιτική Προστασία και ποιος είναι ο δικός τους ρόλος. Παρεξηγημένος είναι επίσης και ο ρόλος των Τοπικών Αρχών και των εθελοντών, που υπερτονίζεται όσον αφορά την Επέμβαση αλλά υποβαθμίζεται, αν δεν αγνοείται, στις φάσεις της Πρόληψης και της λήψης αποφάσεων και μέτρων.
Πέρα από τις απαραίτητες δράσεις της πολιτείας για την ενίσχυση του συστήματος Πολιτικής Προστασίας, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί από νωρίς στον πολίτη μια «κουλτούρα» πρόληψης. Αυτή ξεκινά από την ανάλυση της επικινδυνότητας για κάθε κίνδυνο και των πιθανών επιπτώσεων σε κάθε περιοχή. Οι πολίτες συνήθως την αγνοούν και η πολιτεία δίνει προτεραιότητα στην απόκριση ενώ με σημαντικά μικρότερο κόστος θα είχε πετύχει καλύτερα αποτελέσματα αν είχε επενδύσει στην πρόληψη και στην ευαισθητοποίηση και προετοιμασία των πολιτών. Παράλληλα οι μεγάλες φυσικές καταστροφές (σεισμοί και κατολισθήσεις, πλημμύρες και έντονα καιρικά φαινόμενα, δασικές και αστικές πυρκαγιές) απειλούν περιουσίες και συνεπάγονται μεγάλο κόστος. Για τους σεισμούς, έχει προβλεφθεί σχετική νομοθεσία και Κανονισμοί κι έχουν ευαισθητοποιηθεί στην εφαρμογή τους οι πολίτες. Για άλλες απειλές, από τις επί σειρά ετών εμπειρίες, προκύπτει ότι η πρόληψη (σε μερικές περιπτώσεις και η επέμβαση) είναι ελλιπέστατη ακόμη κι αν είναι πλέον γνωστό ότι οι απειλές αυτές θα ενταθούν στο άμεσο μέλλον λόγω της κλιματικής κρίσης.
Συνεπώς, η κουλτούρα της πρόληψης αφορά εκτός από όλα τα επίπεδα της διοίκησης (τοπική, περιφερειακή, εθνική) και τον κάθε πολίτη που θα πρέπει να γνωρίζει και λαμβάνει μέτρα αυτοπροστασίας.
Για την ενίσχυση της αντιμετώπισης μεγάλων καταστροφών, έχει συσταθεί στην Ευρώπη και κατ’ αναλογία θα έπρεπε να λειτουργεί και στη χώρα ένας Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, ένα Κοινό σύστημα επικοινωνίας και πληροφόρησης, τη δυνατότητα κινητοποίησης και αποστολής ομάδων εμπειρογνωμόνων και υλικού από κοινή ομαδοποίηση πόρων καθώς και ένα κοινό πρόγραμμα εκπαίδευσης και ασκήσεων των μονάδων επέμβασης. Ενώ η διακρατική συνεργασία συνήθως λειτουργεί η οργάνωση ενός τέτοιου Μηχανισμού στην χώρα μας είναι ατελής και πάσχει σε αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση μεγάλων καταστροφών.
Στον τομέα της Αποκατάστασης έχει συσταθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ που ενεργοποιείται για αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές σε μεγάλες φυσικές καταστροφές. Σε επίπεδο χώρας όμως οι κρατικές δράσεις αποκατάστασης είναι ατελείς, χρονοβόρες κι αποσπασματικές.
Το 112, ο κοινός ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης έχει καθιερωθεί στο πλαίσιο των μέτρων για τις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης. Έχει επίσης προβλεφθεί και η έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών σε περιπτώσεις επικείμενων ή εξελισσόμενων καταστροφών (αντίστροφο 112). Στη χώρα μας λειτουργεί πρόσφατα κέντρο διαχείρισης κλήσεων προς το 112 και εκπομπής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης προς τα κινητά τηλέφωνα των χρηστών που βρίσκονται στις απειλούμενες περιοχές. Έχει επίσης εφαρμοστεί ο προηγμένος γεωεντοπισμός των κλήσεων των καλούντων. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη ουσιαστική προσπάθεια για ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα 112 πλήρως αποδεκτό από τους πολίτες.
Η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση έκτακτης ανάγκης απαιτεί πρωτίστως ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διοίκησης, Ελέγχου, Επικοινωνίας, Συντονισμού και Πληροφόρησης. Ένα τέτοιο σύστημα (με τα αναγκαία πρωτόκολλα επικοινωνίας) θα εξασφάλιζε την συντονισμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση ατυχημάτων και καταστροφών από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Λειτουργεί σε Ευρωπαϊκό αλλά όχι σε Εθνικό επίπεδο παρότι υπάρχει σχετική εμπειρία από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004.
Παράλληλα, ένας αποτελεσματικός τρόπος για να προστατευτούν οι πολίτες σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών στηρίζεται στην αυτοοργάνωση σε επίπεδο οικογένειας, γειτονιάς και ΟΤΑ με επικεφαλής έναν υπεύθυνο ο οποίος, αφού εκπαιδευτεί, αναλαμβάνει να ενημερώσει τους συμπολίτες για το πώς θα ενεργήσουν πριν και κατά τη διάρκεια ατυχημάτων και μεγάλων εκτάκτων αναγκών και καταστροφών για την αυτοπροστασία τους.
Ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα στον Τομέα της Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να εξασφαλίζει τη δομή, στελέχωση, λειτουργία και διαλειτουργικότητα των φορέων και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης με σαφείς αρμοδιότητες και ρόλους, να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τις τοπικές αρχές και τους εθελοντές και να προβλέπει την συμβουλευτική αξιολόγηση και την υποστήριξηγια την τακτική αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα.
Η ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης κρίσεων, πέρα όμως από σχέδια και μηχανισμούς πρόληψης αντιμετώπισης κινδύνων και κρίσεων πρέπει να περιλαμβάνει και αξιόπιστους μηχανισμούς αποκατάστασης ζημιών, που δεν περιορίζονται στην χορήγηση επιδομάτων και αποζημιώσεων με βάση τις μικροπολιτικές επιλογές της εκάστοτε ηγεσίας, αλλά αποσκοπούν και στην μείωση της τρωτότητας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Πλαισίου Σεντάι του ΟΗΕ.
Στο επίπεδο αυτό προτείνεται η θεσμοθέτηση Ταμείου Ασφάλισης απέναντι στις φυσικές καταστροφές, με συμπληρωματική λειτουργία με τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να θωρακιστούν τα νοικοκυριά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, στα πρότυπα αντίστοιχων ταμείων υπάρχουν σε άλλες χώρες, κυρίως για την προστασία από σεισμούς αλλά και άλλες φυσικές καταστροφές.
Για την επίλυση των παραπάνω αδυναμιών απαιτείται ο αρμόδιος Οργανισμός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Διακινδύνευσης Καταστροφών, ΠΠ/ΔΔΚ, να αναλάβει το πραγματικό συντονιστικό του ρόλο στην διαμόρφωση και υποστήριξη της ανάπτυξης ενός συνολικού και ολοκληρωμένου συστήματος ΠΠ/ΔΔΚ που να μπορεί να αντιμετωπίσει τις αυξημένες προκλήσεις δεδομένων και των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Απαιτείται οι ρυθμίσεις να είναι συμβατές με το θεσμικό πλαίσιο της χώρας που ορίζει ότι οι σχέσεις μεταξύ του κέντρου και των ΟΤΑ είναι σχέσεις συνεργασίας και συναλληλίας και όχι ελέγχου και ιεραρχίας.
Για να επιτευχθούν τα ανωτέρω απαραίτητη είναι η εκπόνηση ενός σύγχρονου σχεδίου Διαχείρισης Διακινδύνευσης Καταστροφών, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του οποίου θα παρακολουθείται με σκοπό τη διόρθωση των αποκλίσεων και για την υλοποίησή του θα πρέπει να αξιοποιήσουμε μεγάλο μέρος των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο:

 • Χαρτογράφηση των Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων σε επίπεδο Δήμου με τη χρήση τεχνικών που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ)
 • Ανάπτυξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης για πιθανές κρίσεις, όπως νέες πανδημίες ή επιθέσεις στον κυβερνοχώρο σε κρίσιμες κρατικές υποδομές καθώς και νέες απειλές οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την κλιματική κρίση.
 • Δημιουργία ολοκληρωμένων σχεδίων προστασίας οικισμών που βρίσκονται σε δασικές περιοχές ή περιοχές μίξης αστικού και δασικού περιβάλλοντος.
 • Ουσιαστική αξιοποίηση της πληθώρας των διαθέσιμων εθελοντικών ομάδων βάσει της εξειδίκευσης που διαθέτουν με κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης για βελτίωση τους και την καλύτερη ενσωμάτωση τους στο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας .
 • Αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιών του ΠΣ που κάνουν συχνά δύσκολη την επικοινωνία των επιχειρούντων μεταξύ τους αλλά και με το κέντρο επιχειρήσεων.
 • Ολοκλήρωση του σχεδιασμού σύγχρονων δασικών χαρτών με πρόβλεψη για τις οικιστικές πυκνώσεις μέσα στο δασικό περιβάλλον.
 • Κατάρτιση ειδικών πλάνων με δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης και μέτρησης της θερμοκρασίας στα δάση.
 • Ειδικά σχέδια για την αγροτική παραγωγή σε ευάλωτες περιοχές και όσες θα πληγούν από την κλιματική κρίση (ξηρασία και ερημοποίηση)
 • Ενσωμάτωση της κλιματικής παραμέτρου στον σχεδιασμό των νέων υποδομών
 • Ενίσχυση επενδύσεων που συμβάλλουν στην πορεία προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία μέχρι το 2050 (έργα αιολικά, υδροηλεκτρικά, αποθηκευτικά, κ.ά.).
 • Βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, την ενεργειακή διασύνδεση των νησιών και την προώθηση μονάδων αποθήκευσης της παραγόμενης από τις ΑΠΕ ενέργειας.
 • Δημιουργία βασικών υποδομών για την προστασία των φυσικών πόρων του δάσους και της βιοποικιλότητας.
 • Εισαγωγή της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης στην εκπαίδευση
 • Σχεδιασμός πολιτικών για τα “κοινά αγαθά” με ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών (εθελοντές, δασικοί συνεταιρισμοί, κοινωνικές επιχειρήσεις , ΜΚΟ κ.α.)
 • Οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων διοικήσεων, ως Υπηρεσίες Διοίκησης και όχι Αυτοδιοίκησης να έχουν ως αρμοδιότητα την εκπροσώπηση της ΓΓΠΠ στο χώρο ευθύνης τους.
 • Εφαρμογή του Διοικητικού Χάρτη (Σχέδια Καλλικράτη και Κλεισθένη) της χώρας σε όλες τις αποκεντρωμένες Υπηρεσίες , ώστε να μην εμπλέκονται στα διοικητικά όρια ενός Δήμου ή μιας Περιφέρειας ή μιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Υπηρεσίες από άλλους Δήμους ή Περιφέρειες ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και να δημιουργούνται προβλήματα συντονισμού.
 • Να δύνανται να αξιοποιούνται εθελοντές Πολιτικής Προστασίας στην καθημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, όπως γίνεται και σε χώρες του εξωτερικού, αλλά και όπως αξιοποιεί και το ΠΣ τους εθελοντές του.
 • Κρατική μέριμνα και ασφάλιση όλων των πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων, εθελοντών διασωστών και εθελοντικών οχημάτων και σκαφών πριν και κατά την διάρκεια συμβάντων.
 • Δημιουργία πιστοποιήσεων οι οποίες θα βασίζονται σε εθνικά και ευρωπαϊκά πλαίσια για το σύνολο των εθελοντικών ομάδων. Οι εκπαιδεύσεις και οι πιστοποιήσεις θα πραγματοποιούνται στις έδρες των εθελοντικών ομάδων και όχι μόνο στην Αθήνα.
 • Ανάπτυξη ενός συστήματος για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους πληγέντες πληθυσμούς και στους εθελοντές μετά τις καταστροφές.
 • Δημιουργία αφορολόγητου για τις εθελοντικές ομάδες όταν αγοράζουν εξοπλισμό διάσωσης, πρώτων βοηθειών, οχημάτων και όταν γίνεται πλήρωση καυσίμων στα οχήματα/σκάφη τους.
 • Να μοριοδοτούνται και οι πιστοποιημένοι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας στις προκηρύξεις για προσλήψεις είτε στο Π.Σ. είτε σε άλλους ανάλογους φορείς.
 • Πέρα από τις συχνότητες του κάθε φορέα να υπάρχει μια συχνότητα που θα λειτουργεί σε κάθε συμβάν με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς για να υπάρχει σωστή επικοινωνία και διαλειτουργικότητα.
 • Πιστώσεις για την Πολιτική Προστασία των Δήμων και όχι μόνο για τις Δασικές Πυρκαγιές
 • Οι Υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας να μη διέπονται από τις γενικότερες διατάξεις του Δημοσίου ως προς τα λειτουργικά τους έξοδα, όταν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ωράριο, αργίες και πενθήμερη εργασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

1.Πολιτική ασφάλειας
Η Αστυνομία αποτελεί σημαντικό πυλώνα του δημοκρατικού πολιτεύματος και εγγύηση της τήρησης του κράτους δικαίου σε μία ευνομούμενη πολιτεία. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά με τις πολιτικές του συνέβαλε στον εκδημοκρατισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, καθιστώντας την από φόβητρο και διώκτη τόσο κατά την διάρκεια της Χούντας αλλά και κατά την προδικτατορική και πρώιμη μεταπολιτευτική περίοδο, σε υπηρεσία υποστηρικτική προς τον πολίτη, με γνώμονα την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας, της ελευθερίας και της δημοκρατίας.
Σε μία δημοκρατική κοινωνία η Αστυνομία οφείλει να συνδυάζει τόσο την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, όσο και την αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Αυτό το επιτυγχάνει με τα εξής μέσα:
● Με συνολικό στρατηγικό σχέδιο με κατεύθυνση κυρίως την πρόληψη και όχι μόνο την εκ των υστέρων ανάληψη αποσπασματικών δράσεων.
● Με συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού τόσο σε επιχειρησιακά ζητήματα όσο και σε θέματα δικαιωμάτων και σεβασμού του πολίτη.
● Με επαρκή κοινωνική ανταπόκριση στις ανάγκες προστασίας ευάλωτων ομάδων, όπως πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα με αναπηρία, ανήλικοι, Ρομά και εσχάτως οι γυναίκες με την έξαρση της έμφυλης βίας.
● Με διαφάνεια και λογοδοσία, ανοιχτή στην κοινωνία και τον δημοκρατικό έλεγχο των πεπραγμένων της.
● Με κανόνες στην εσωτερικήτης λειτουργία, περιθωριοποιώντας και καταπολεμώντας τη διαφθορά και τον κομματισμό, παθογένειες οι οποίες υπονομεύουν το αίσθημα αντικειμενικότητας και εμπιστοσύνης του πολίτη.
● Στελεχώνοντας τα αστυνομικά τμήματα με επάρκεια και θέτοντας στην εξυπηρέτηση του πολίτη το σύνολο των δυνάμεών της, χωρίς διακρίσεις και ειδική μεταχείριση.

Παρά τις άφθονες προεκλογικές διακηρύξεις της ΝΔ ότι η ασφάλεια θα είναι προτεραιότητα της νέας διακυβέρνησης, σήμερα είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση:
⮚ Απέτυχε στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της έμφυλης βίας, της οπαδικής/αθλητικής βίας, αλλά και της μικρο-παραβατικότητας στα αστικά κέντρα.
⮚ Εργαλειοποίησε την ασφάλεια και τα προβλήματά της αναδεικνύοντας μονίμως ζητήματα με συντηρητικό ιδεολογικό στίγμα, με στόχο την επικοινωνιακή τους αξιοποίηση για συγκεκριμένα εκλογικά ακροατήρια.
⮚ Εξετάζει την επανίδρυση της Αγροφυλακής, παρά την τραγική αποτυχία που σημείωσε ανάλογη κίνηση επί πρωθυπουργίας Κων/νου Μητσοτάκη.

Την ίδια ώρα, βρέθηκε στο στόχαστρο διεθνών οργανισμών, όπως η Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και εθνικών ανεξάρτητων αρχών, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη.
Στην τελευταία Έκθεση Αξιολόγησης της GRECO για την Ελλάδα, η πλειονότητα των συστάσεων (9 από τις 17) αφορά τον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην ‘Έκθεση επισημαίνεται μία σειρά από ζητήματα που αφορούν:
✔ Την Στρατηγική Ακεραιότητας ενάντια στην διαφθορά στην Αστυνομία, τον Κώδικα Δεοντολογίας, και την ασάφεια ως προς το ποιες παράλληλες δραστηριότητες μπορεί να έχει ένας Αστυνομικός,
✔ Ένα δίκαιο οικονομικό σύστημα επιβράβευσης των υπερωριών και κατανομής σε βάρδιες
✔ Ενίσχυση εγγυήσεων και διαφάνειας των δημοσίων καταγγελιών που αφορούν την ΕΛ.ΑΣ.
✔ Διαχρονικά μεροληπτική συμπεριφορά της Αστυνομίας, ιδίως εις βάρος αλλοδαπών πολιτών και Ρομά.
Στην ετήσια έκθεσή του για το 2021, ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρει ότι δέχθηκε συνολικά 308 υποθέσεις για το 2020, αυξημένες κατά 17% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος αναφοράς.

 1. Ένα νέο δημοκρατικό και αποτελεσματικό πλαίσιο για την Αστυνομία
  Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής προτείνει μια σειρά από ευρύτερες αλλά και συγκεκριμένες πολιτικές ικανές να αλλάξουν τόσο τις εντυπώσεις όσο και κυρίως την δομή και την αποστολή της Αστυνομίας στην προστασία και εξυπηρέτηση του πολίτη:
  1) Άμεση συμμόρφωση της Ελληνικής Αστυνομίας στις συστάσεις της αρμόδιας Επιτροπής για την καταπολέμηση της διαφθοράς (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης και ένταξη της Ελληνικής Αστυνομίας στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς

2) Ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των Ελλήνων Αστυνομικών, σε επίπεδο Αστυνομικής Ακαδημίας και Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατοχύρωση της διαρκούς μετεκπαίδευσης των Ελλήνων Αστυνομικών και απόκτηση επιχειρησιακών δεξιοτήτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση ετοιμότητας είναι η ουσιαστική ενίσχυση του στόλου μηχανοκίνητων οχημάτων και εκσυγχρονισμός του αστυνομικού εξοπλισμού.

3) Θέσπιση κοινών και σταθερών κριτηρίων για την πρόσληψη αστυνομικών και κατάργηση του κατακερματισμού στον τρόπο προσλήψεων που διευκολύνει την αναξιοκρατία και τα ρουσφέτια.

4) Σύσταση μόνιμου και αυτόματου μηχανισμού εποπτείας και κατανομής του αστυνομικού προσωπικού στις αστυνομικές υπηρεσίες σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Θέσπιση αξιοκρατικού και δίκαιου συστήματος αποσπάσεων, μετατάξεων και μεταθέσεων στο εσωτερικό της Ελληνικής Αστυνομίας με μοριοδότηση βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων.

5) Άρση μισθολογικών αδικιών και στρεβλώσεων και αποκατάσταση της εργασιακής αξιοπρέπειας των Ελληνίδων και Ελλήνων αστυνομικών.Εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων που αφορούν εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα των αστυνομικών.Αναγνώριση της επικινδυνότητας του αστυνομικού επαγγέλματος

6) Καθιέρωση διαφανούς ρυθμιστικού πλαισίου για την υπηρεσίας φύλαξης ευπαθών στόχων από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατάργηση της πελατειακής εξυπηρέτησης διαφόρων ατόμων και ομάδων μέσω της διάθεσης αστυνομικού προσωπικού σε θέσεις χωρίς πραγματική ανάγκη και με «καθήκοντα» που τελικά υποβιβάζουν και προσβάλλουν την αποστολή τους.

7) Κατάργηση της Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και απορρόφηση των Ειδικών Φρουρών στις μάχιμες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας

8) Ενίσχυση της συνεργασίας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Συνηγόρου του Πολίτη στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Αστυνομικής Αυθαιρεσίας με γνώμονα τη ταχεία αναφορά και διεκπεραίωση περιστατικών αστυνομικής αυθαιρεσίας

9) Τακτική ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας από την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας για τα πεπραγμένα της, όπως θα καταγράφονται σε Ετήσιες Εκθέσεις

10) Εκ νέου κατάρτιση και υλοποίηση συνολικού και ρεαλιστικού σχεδίου καταπολέμησης της έμφυλης βίας, με τη θέσπιση διαδικασιών άμεσης αναφοράς και επέμβασης σε σχετικές καταγγελίες.
11) Η αντιμετώπιση παραβατικών και κακοποιητικών συμπεριφορών δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην λογική της διαρκούς αστυνόμευσης και επέκτασης των μηχανισμών καταστολής. Την ίδια στιγμή χρειάζονται νέες Δομές Προστασίας και Επανένταξης (κακοποιημένες γυναίκες – παιδιά, μειονότητες, κλπ), σε συνδυασμό με την χάραξη και εφαρμογή μιας σωφρονιστικής πολιτικής με πρωτοβουλίες της επιστημονικής κοινότητας και της Κοινωνίας των Πολιτών.

 1. Φυλακές
  Το καλοκαίρι του 2019 η αρμοδιότητα των φυλακών μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρά τις επιφυλάξεις της παράταξής μας και σε αντίθεση με τα κρατούντα στις δημοκρατικές χώρες όπου παραδοσιακά η αντι-εγκληματική πολιτική ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η μεταφορά της συγκεκριμένης αρμοδιότητας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη ενίσχυση της καταστολής στο πεδίο του σωφρονισμού σε βάρος των εναλλακτικών της κράτησης μέτρων και κατ’ επέκταση της κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων. Ενδεικτικά αναφέρουμε :

● Την επ’ αόριστον αναστολή της κοινωφελούς εργασίας, με νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, αντί να αναληφθούν πρωτοβουλίες για τον εξορθολογισμό της σχετικής νομοθεσίας, την ενδυνάμωση του θεσμού και των αρμόδιων για την εφαρμογή του δημοτικών υπηρεσιών.
● Την de facto κατάργηση της Ηλεκτρονικής Επιτήρησης (“βραχιολάκι”) και την υποβάθμιση του θεσμού της ημιελεύθερης διαβίωσης, παρά τον σχεδιασμό στο παρελθόν για πιλοτική εφαρμογή στις φυλακές Κορυδαλλού.
● Τους περιορισμούς στη χορήγηση αδειών στους κρατούμενους (ν. 4760/2020) καθώς και τους περιορισμούς (ειδικά την περίοδο της πανδημίας) στις επικοινωνίες του κρατούμενου με την οικογένεια και την κοινωνία, που αποτελούν βασική παράμετρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ομαλής επανένταξης. Η παράταξή μας πρότεινε συγκεκριμένη ρύθμιση για τον αποσυνωστισμό των φυλακών, με ειδικά κριτήρια. Ωστόσο τα προληπτικά κατά του κορωνοϊού μέτρα επικεντρώθηκαν στην εύκολη λύση, δηλαδή σε περιορισμούς των δικαιωμάτων των κρατουμένων.
● Οι περιορισμοί στις προϋποθέσεις και άρα μεταγωγές στις αγροτικές φυλακές, με αποτέλεσμα να ερημώσουν οι φυλακές αυτές, ενώ υπάρχει υπερπληθυσμός στις κοινές φυλακές.

● Αναξιοκρατία στην πλήρωση καίριων θέσεων διοίκησης, με αυθαίρετες τοποθετήσεις υπαλλήλων και χωρίς τη νόμιμη διαδικασία κρίσεων. Σειρά μάλιστα, πρόσφατων δικαστικών αποφάσεων δικαίωσαν πρώην διευθυντικά στελέχη της υπηρεσίας που είχαν απομακρυνθεί παρανόμως από τις θέσεις τους. Πρόκειται για σαφή αποδοκιμασία εκ μέρους της δικαιοσύνης των μεθόδων που επέλεξε η κυβέρνηση αντί να προχωρήσει στην νόμιμη διαδικασία κρίσεων.

● Την χρόνια κόπωση των εργαζομένων στις φυλακές, η οποία υπό τις συνθήκες της πανδημίας έφτασε στα όριά της. Στους εργαζόμενους έχει επικρατήσει η εντύπωση της παντελούς απαξίωσης του έργου τους. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο και στις συνθήκες διαβίωσης και τα δικαιώματα των κρατουμένων και εν τέλει δυναμιτίζει κάθε τυχόν προσπάθεια αποτελεσματικής αντι-εγκληματικής πολιτικής.
● Την πολυετή καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας διορισμού των επιτυχόντων της προκήρυξης 6Κ/2018 (έγινε μόλις πρόσφατα, 4 χρόνια μετά).
● Η μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού αναμένεται να καθυστερήσει πολύ περισσότερο από όσο η κυβέρνηση εξήγγειλε αρχικά. Και αυτό παρότι έγιναν αυθαίρετα προπαρασκευαστικές πράξεις για τη μετεγκατάσταση του συγκροτήματος Κορυδαλλού χωρίς την αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης, το οποίο είχε εκπονηθεί το 2001, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, ενέργεια που προηγείται εκ του νόμου της κατασκευής νέας φυλακής ή της μεταφοράς υπάρχουσας.
● Εκκρεμεί η θέσπιση ειδικού ένδικου μέσου για τις συνθήκες κράτησης στα σωφρονιστικά καταστήματα, λόγος για τον οποίο καταδικάζεται η χώρα τα τελευταία χρόνια στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και πληρώνει υπέρογκα ποσά σε πρόστιμα.

Η παράταξή μας έχει επισημάνει την αποδυνάμωση, και κατά συνέπεια απαξίωση, του θεσμού των Αγροτικών Φυλακών (εικόνα που δεν αναμένεται να αλλάξει παρά την πρόσφατη διεύρυνση των προϋποθέσεων μεταγωγής κρατουμένων που εκτίουν ποινές φυλάκισης με το άρθρο 29 του ν.4937/2022). Η αποδυνάμωση των Αγροτικών Φυλακών σε συνδυασμό με την υποβάθμιση των εναλλακτικών της κράτησης μέτρων, έχουν απομακρύνει το σωφρονιστικό μας σύστημα από τον στόχο της ομαλής κοινωνικής επανένταξης.
Για την ασφάλεια στις φυλακές, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει τονίσει ότι η ασφάλεια στις φυλακές πραγματώνεται μόνο με όρους δυναμικής ασφάλειας, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, που είναι διαφορετικό από την διεύρυνση της καταστολής.
Χρειάζεται πρόληψη – ορθολογική κατανομή κρατουμένων – διοικητική αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και μόνο σε αξιοπρεπείς, κατάλληλες συνθήκες, χωρίς υπερπληθυσμό.
Για το σύνολο των ανωτέρω ζητημάτων το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει μεν καταθέσει πλήθος ερωτήσεων στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ουδέποτε όμως έλαβε κάποια απάντηση που να δείχνει ότι η κυβέρνηση προτίθεται να εκπονήσει ένα σοβαρό, συνεκτικό και αποτελεσματικό σχέδιο για το σωφρονιστικό σύστημα
Το έλλειμμα ενός τέτοιου σχεδιασμού το επιβεβαιώνει και το Συμβούλιο της Ευρώπης με πρόσφατη απόφασή του με την οποία καλεί τις Αρχές να υποβάλουν μια συνολική αξιολόγηση για τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων αυτών στον υπερπληθυσμό των φυλακών και να παράσχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

4.Προτάσεις/στόχοι για ένα σύγχρονο σωφρονιστικό σύστημα
1) Επιστροφή της αντι-εγκληματικής πολιτικής και των φυλακών στο φυσικό τους χώρο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αναχαίτιση του φαινομένου του υπερπληθυσμού.
2) Ενίσχυση της διαδικασίας μεταφοράς αλλοδαπών κρατουμένων για έκτιση της ποινής στη χώρας τους.

3) Μείωση της υποτροπής και διασύνδεση των αποφυλακισθέντων με την αγορά εργασίας. Επανένταξη και συντονισμένα προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης, αθλητισμού και ψυχαγωγίας σε όλες τις φυλακές. Πρόσβαση φοιτητών κρατουμένων, για λόγους σπουδών, και λοιπών κρατουμένων σε υπηρεσίες διαδικτύου.
4) Επένδυση στα εναλλακτικά μέτρα της κράτησης με την ενεργοποίηση του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας και την επέκταση εφαρμογής του μέτρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Ενίσχυση Υπηρεσιών Κοινωνικής Αρωγής Ενηλίκων και Ανηλίκων
5) Έμφαση στην εκπαίδευση, την ψυχοκοινωνική στήριξη κρατουμένων και την απεξάρτηση στις φυλακές. Ενίσχυση της επικοινωνίας του κρατουμένου με το οικογενειακό περιβάλλον
6) Νομοθετική πρόβλεψη του αποτελεσματικού ενδίκου βοηθήματος για την προστασία από τις γενικές συνθήκες κράτησης.
7) Ενίσχυση Αγροτικών Φυλακών με περισσότερους κρατουμένους και υλικοτεχνικής υποδομή
8) Ενίσχυση της προστασίας της Υγείας στις φυλακές. Πρόσληψη μόνιμων ιατρών και λοιπού νοσηλευτικού προσωπικού
9) Ενίσχυση της σωφρονιστικής διοίκησης με μόνιμους μηχανισμούς επιμόρφωσης.
10) Ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας στις φυλακές και νόμιμη διαδικασία κρίσεων των διευθυντικών στελεχών των φυλακών. Ενίσχυση της ορθής κρίσης του αποφασίζοντος οργάνου για τις μεταγωγές και τη χορήγηση αδειών. Επανεξέταση του ισχύοντος πλαισίου για την διοικητική διερεύνηση περιστατικών αυθαιρεσίας υπαλλήλων – κωδικοποίηση και εξορθολογισμός.

 1. Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών

Ο όρος γυναικοκτονία επιβάλλεται να καθιερωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Είναι παραπάνω από αναγκαίο να κατονομαστεί η δολοφονία των γυναικών επειδή είναι γυναίκες, ωςγυναικοκτονία, καθώς αυτό σηματοδοτεί με σαφήνεια μια εγκληματική πράξη, δηλώνοντας φόνο εκπρομελέτης με αμετάκλητες συνέπειες τόσο για το θύμα, όσο και το δράστη. Μέσω της γλώσσας καιτου συγκεκριμένου όρου όχι μόνο έρχεται στο προσκήνιο ένα ακραίο κοινωνικό φαινόμενο, αλλάπαράλληλα επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης απέναντι σε κυρίαρχες αντιλήψεις,κοινωνικές νόρμες και εδραιωμένα στερεότυπα της πατριαρχικής εξουσίας.
Στρατηγική πρόληψης της έμφυλης βίας, στην οποία θα περιγράφεται ο ρόλος κάθε φορέα και θα προκύπτει ένα βασικό πλαίσιο δράσεων και παρεμβάσεων σε διαφόρους τομείς.
Σεξουαλική παρενόχληση και βία στον κυβερνοχώρο.
Η δραματική αύξηση της βίας κατά των γυναικών στα μέσα κοινωνικήςδικτύωσης και στο διαδίκτυο καταδεικνύουν πως απαιτούνται πρόσθετεςπαρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί:

 • Η παρενόχληση στον κυβερνοχώρο
 • Η διαδικτυακή παρακολούθηση
 • Οι παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής
 • Η καταγραφή και ανταλλαγή εικόνων σεξουαλικής επίθεσης
 • Ο εξ αποστάσεως έλεγχο ή την παρακολούθηση (συμπεριλαμβανομένωντων εφαρμογών κατασκοπείας / “spy apps”)
 • Οι απειλές και εκκλήσεις για άσκηση βίας
 • Η σεξιστική ρητορική μίσους
 • Βία μεταξύ συντρόφων(Το 22% των γυναικών εκτιμάται ότι έχει πέσει θύμα σωματικής και/ή σεξουαλικής βίας και το 43% έχει βιώσει ψυχολογική βία. Η πλειοψηφία αυτών των περιστατικών δεν καταγγέλλεται).
 • Προτείνουμε τη λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία των θυμάτων ενδοσυντροφικής βίας, μέτρα που θα βοηθούν τα θύματα να επιτύχουν οικονομική ανεξαρτησία, επιτρέποντας στις γυναίκες να εγκαταλείψουν καταχρηστικές και βίαιες σχέσεις.
  Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών:
 • Ειδικά σχεδιασμένα παιχνίδια για την ενίσχυση των αντιστάσεων των νέων στη βία κάθε μορφής,που θα χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικό υλικό σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
 • Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές για την Τεχνητή Νοημοσύνηπροκειμένου να ενσωματώσουμε την γυναικεία οπτική στην ανάπτυξη των νέων αλγορίθμων: από τοντρόπο που ένα σύστημα ΤΝ «βλέπει» το γυναικείο σώμα για να κάνει ιατρικές διαγνώσειςως τα κριτήρια που αξιολογούνται ως θετικά, σε μια υποψηφιότητα για κάποια θέση εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Οι Πολιτικές του Κινήματός μας υποστηρίζουν και εξυπηρετούν τη διατήρηση και βελτίωση των φυσικών πόρων ισότιμα με τη διατήρηση και βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας.
Οι Πολιτικές μας έχουν τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνή χαρακτήρα στοχεύοντας στην εναρμόνιση της χώρας μας με τις διεθνείς πρακτικές και συμφωνίες για την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και την μεταβίβασή του σε καλύτερη κατάσταση στις επόμενες γενιές.
Με βάση αυτές τις αρχές τίθενται προτεραιότητες για τη δίκαιη και ισότιμη χρήσητων φυσικών πόρων, την πρόσβαση σε αυτούς και την απόλαυση και αξιοποίησή τους από όλους τους πολίτες, σε όποια περιοχή της χώρας και αν βρίσκονται ή σε όποια περιοχή του αστικού ιστού και αν κατοικούν ή δραστηριοποιούνται.
Το πλέγμα των πολιτικών μας για το περιβάλλον εναρμονίζεται και ακολουθεί τις διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (βλ. Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για το 2030), τηνΕυρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Νόμου για την αποκατάσταση της Φύσης, που ορίζουν το πλήρες θεσμικό πλαίσιο για τα Κράτη-Μέλη.
Στόχος είναι α) η προστασία, η διατήρηση και η ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της χώρας μας και β) η προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον
● με προγράμματα ανάκαμψηςγιατην ώθηση της οικονομίας προς μια αξιοβίωτη ανάπτυξη,
● με αυξημένη ανθεκτικότητα στις τρέχουσες και επικείμενες κοινωνικές, οικονομικές και κλιματικές μεταβολές.
Για την υλοποίηση των παραπάνω, προτεραιότητα αποτελεί η δημιουργία ενός διαυγούς και ανεξάρτητου συστήματος περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, όπου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να συμμετέχει ισότιμα στη διαμόρφωση αποφάσεων και πολιτικών για το περιβάλλον, τη χρήση των πόρων και τη στρατηγική που θα χαράσσεται με στόχο την ολοκληρωμένη, αξιοβίωτη ανάπτυξη.

Άξονες πρωτοβουλιών

● Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος:περιλαμβάνει δράσεις για την καταγραφή, αξιολόγηση και παρακολούθηση του περιβάλλοντος στην ξηρά, στη θάλασσα, αλλά και στο αστικό/δομημένο περιβάλλον, με στόχο τόσο την προστασία και τη βελτίωσή του, με σκοπό τη διατήρησή του, όσο και για την υποστήριξη του αξιοβίωτου σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, στην ύπαιθρο αλλά και στις πόλεις. Ο τρόπος επίτευξης θα γίνει με τη δημιουργία θέσεων εργασίας σχετικών με τη διαχείριση του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας και απορροφώντας αποφοίτους και επιστήμονες σχολών περιβάλλοντος, δημιουργώντας πρόσθετη αξία στο φυσικό απόθεμα της χώρας και στις συνθήκες διαβίωσης σε κάθε χωρική ενότητακάθε περιφέρειας της Ελλάδας.

● Οι προστατευόμενες περιοχές ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: οι προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα καλύπτουν περισσότερο από το 28% της ξηράς και το 20% της θάλασσας. Στόχος μας είναι η ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών ως το τμήμα του εθνικού αποθέματος, το οποίο αποτελεί κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, της αγροτικής και αλιευτικής παραγωγής και κάθε άλλης υπηρεσίας που δημιουργείται και παράγεται μέσα στις προστατευόμενες περιοχές, με σεβασμό στην προστασία τους. Για να συμβούν τα παραπάνω, πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό το θεσμικό πλαίσιο προστασίας, διαχείρισης και λειτουργίας των προστατευόμενων περιοχών(Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και σχετικά Προεδρικά Διατάγματα, Σχέδια Διαχείρισης), σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΕ, κάτι το οποίο αποτελεί και πρωταρχικό στόχο υλοποίησης για το Κίνημά μας.

● Οι πολιτικές για τις προστατευόμενες περιοχές σε συνέργεια με τις πολιτικές για τον αγροτικό τομέα: υποστηρίζουμε τις δράσεις οικονομικής ενίσχυσης των δραστηριοτήτων που ασκούνται εντός των προστατευόμενων περιοχών, προκειμένου να παράγουν με βιώσιμο τρόπο προϊόντα υψηλής αξίας, τα οποία θα φέρουν και πιστοποίηση προέλευσης από προστατευόμενες περιοχές, δίνοντας με τον τρόπο αυτό πρόσθετη αξία στο εκάστοτε προϊόν ή/και υπηρεσία.

● Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και χωροταξικός σχεδιασμός (περιβαλλοντικός μετασχηματισμός): η περιβαλλοντική διακυβέρνηση αποτελεί ένα από το μεγάλα στοιχήματα για το Κίνημά μας, διότι πιστεύουμε ότι αποτελεί το μόνο πλέον εργαλείο που μπορεί βιώσιμα να θέσει το πλαίσιο της ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η συντονισμένη προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος με συγκεκριμένους, διεθνώς αποδεκτούς κανόνες και διαφανείς διαδικασίες που στηρίζονται στην επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτική, αποτελούν το μοναδικό πεδίο ανάπτυξης και συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αναγνωρίζοντας τις υπερτοπικές προεκτάσεις του περιβάλλοντος, ως παγκόσμιου αγαθού και συνδέοντάς το με πολιτικές και πρακτικές που υποστηρίζουν και εξυπηρετούν την περιβαλλοντική διπλωματία και την ισότιμη πρόσβαση στους φυσικούς πόρους, ειδικά σήμερα που οι στρατιωτικές και οικονομικές αναταράξεις είναι ξανά παρούσες και καθορίζουν αποφάσεις, πρακτικές και στρατηγικές.

Η διαφανής διακυβέρνηση του περιβάλλοντος, όπου ο ενημερωμένος πολίτης θα συμμετέχει και θα δια-αντιδρά σε όλες τις φάσεις επιλογής πολιτικής, δημιουργεί το απαραίτητο εκείνο πλαίσιο για ένα σύγχρονο χωροταξικό σχεδιασμό, που αφορά την κατανομή της χρήσης των πόρων στο χώρο και στο χρόνο, την βιώσιμη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που η χώρα μας διαθέτει σε αφθονία, την αειφορική τουριστική και αγροτική ανάπτυξη.

● Κλιματική διακυβέρνηση: θεωρώντας ότι ο ρόλος των πολιτών και της επιστήμης δεν πρέπει να περιορίζεται σε διαβουλεύσεις, εκ των υστέρων αξιολογήσεις ή γνωμοδοτήσεις κατόπιν πρόσκλησης του εκάστοτε υπουργού, προτείνουμε τη δημιουργία α) ισχυρώνοργάνων με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικής, τον έλεγχο και την αξιολόγηση, β) ανεξάρτητωνοργάνων δημόσιας συμμετοχής και επιστημονικής παρακολούθησης της πορείας της χώρας προς την κλιματική ουδετερότητα με ουσιαστικές αρμοδιότητες.

● Εθνικός Κλιματικός Νόμος (ν. 4936/22) – Προσαρμογή στην κλιματική κρίση – Οικοσυστήματα: η ΕθνικήΣτρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) και τα Περιφερειακά ΣχέδιαΠροσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)αποτελούν τα δύο κύρια εργαλεία για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με ελλείψεις και προβλήματα στην πρόβλεψη εφαρμογής,ιδιαίτερα της ΕΣΠΚΑ, στην πράξη. Προτείνουμε: τη δημιουργία μηχανισμού/εργαλείου που θα συμβάλει στην εφαρμογή και υλοποίηση της ΕΣΠΚΑ και στη διασφάλιση συνοχής μεταξύ αυτής και των ΠεΣΠΚΑ. Το Κίνημά μας θέτει ως προτεραιότητα: α) τη διασφάλιση συντονισμού και συνέργειας μεταξύ της εθνικής στρατηγικής και των ΠεΣΠΚΑ, β) την επίτευξη συνεργειών μεταξύ της ΕΣΠΚΑ και των ΠεΣΠΚΑ με άλλα εργαλεία ή στρατηγικές που περιλαμβάνουν δράσεις και μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας με σκοπό τη προσαρμογή (π.χ. Εθνική Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και σχέδιο δράσης, Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού), γ) την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης που θα εξειδικεύει τους στόχους, τα μέτρα και τις δράσεις της ΕΣΠΚΑ και θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες προβλέψεις για διαδικασίες υλοποίησης, χρηματοδότησης, αρμόδιους φορείς, και σαφείς κατευθύνσεις για την εφαρμογή της ΕΣΠΚΑ σε περιφερειακό και τομεακό επίπεδο ενισχύοντας τη συνοχή μεταξύ όλων των εργαλείων που περιλαμβάνουν δράσεις για την προσαρμογή.

● Αναδιάρθρωση των φορέων και των δημοσίων υπηρεσιών: οι φορείς και οι υπηρεσίες που διαχειρίζονται το περιβάλλον της χώρας, πρέπει να μετασχηματιστούν, ώστε να εξυπηρετούν με τον καλύτερο και απλούστερο τρόπο τις σύγχρονες ευρωπαϊκές Οδηγίες και Στρατηγικές. Προτείνουμετηνενδυνάμωσή τους με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, το οποίο είναι διαθέσιμο και καλά εκπαιδευμένο και η δημιουργία ενός θεσμοθετημένου δικτύου επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών με τη χρήση σύγχρονων γεω-χωρικών εργαλείων και εργαλείων πληροφορικής και διαδικτύου, ώστε να βελτιστοποιηθεί χρονικά και ποιοτικά η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και η εξυπηρέτηση του σκοπού τους που θα είναι τόσο η προστασία του περιβάλλοντος, όσο και η υποστήριξη της βιώσιμης κοινωνικο-οικονομικής δραστηριότητας.

● Αξιοποίηση και μόχλευση πόρων: η αξιοποίηση και η μόχλευση πόρων και κονδυλίων για το περιβάλλον από χρηματοδοτικά πλαίσια της Ευρώπης, αλλά και διεθνών φορέων και οργανισμών, αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της πολιτικής μας για το περιβάλλον, αφού η αξιοποίηση τέτοιων πόρων που επενδύονται στο φυσικό μας απόθεμα, παράγει πολλαπλάσια οφέλη και για τις τοπικές κοινωνίες,τόσο βραχυπρόθεσμα, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, όσο και μακροπρόθεσμα βελτιώνοντας το περιβάλλον ή/και τις υποδομές, δημιουργώντας συνθήκες κατάλληλες για την ανάπτυξη και επένδυση διαχρονικά και με βιώσιμο τρόπο.

● Δημιουργία ανθεκτικότητας και αποκατάσταση περιβάλλοντος: η εξελισσόμενη πορεία της κλιματικής κρίσης και οι σύγχρονες πολιτικές και οικονομικές αναταράξεις, καθιστούν ως προτεραιότητα τη δημιουργία ανθεκτικών οικοσυστημάτων, ανθεκτικού περιβάλλοντος στις επιπτώσεις αυτών των μεταβολών. Στόχος της πολιτικής μας είναι η αποκατάσταση και η βελτίωση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων της χώρας, με έμφαση στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές, αλλά και από φαινόμενα πλημμυρών, διαβρώσεων και ξηρασίας.

Η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων θα ακολουθεί πρακτικές που λαμβάνουν υπόψη μελλοντικά σενάρια κλιματικών και δημογραφικών μεταβολών, ενώ ταυτόχρονα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους θα πρέπει εκτός από τεχνικές παρεμβάσεις και αποκαταστάσεις, να εκπαιδεύονται και να ενισχύονται σε υποδομές και επιλογές χρήσεων γης οι τοπικές κοινότητες.Τοπικές κοινότητες που θα αναδειχθούν με τη βοήθεια και την υποστήριξη της πολιτείας ως οι θεματοφύλακες των περιοχών αυτών, αλλά και αυτοί που θα ενισχυθούν οικονομικά για την παραμονή τους στις περιοχές αυτές και τη δραστηριοποίησή τους σε βιώσιμες και ανθεκτικές παραγωγικές πρακτικές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου προτείνεται η δημιουργία ενός ενιαία συντονιζόμενου Σχεδίου Δράσης για την αποκατάσταση και δημιουργία ανθεκτικών οικοσυστημάτων.

● Βιώσιμες πόλεις: η βιώσιμη πόλη αποτελεί το στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδηθεί το συντομότερο δυνατό, ώστε ο κάθε πολίτης να νιώθει ότι αξίζει να ζει στην πόλη του και ταυτόχρονα να απολαμβάνει τα ίδια περιβαλλοντικά προνόμια με κάθε άλλο πολίτη, τόσο στην πόλη του όσο και μεταξύ των πόλεων.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, προτείνουμε την υλοποίηση του σχεδίου ‘Αξιοβίωτη και Δίκαιη πόλη’, που αφορά στην δημιουργία περιβαλλοντικών συνθηκών που θα προσφέρουν επιθυμητές συνθήκες άνεσης σε όλους τους πολίτες και ταυτόχρονα θα προσφέρουν αισθητική αξία και ασφάλεια σε κάθε γειτονιά, χωρίς διαχωρισμούς. Για την επίτευξη του στόχου, θα χρησιμοποιηθούν ποσοτικά κριτήρια αναλογίας έκτασης πρασίνου ανά κάτοικο σε συνδυασμό με κλιματικές και περιβαλλοντικές μεταβλητές, όπως η θερμοκρασία και το επίπεδο των ρύπων, αλλά και κοινωνικές μεταβλητές, όπως η δημογραφία των γειτονιών, ώστε να έχουν πρόσβαση σε ανοιχτούς χώρους και σε χώρους πρασίνου και αναψυχής οι κάτοικοι σύμφωνα με τις ανάγκες τους (π.χ. περιοχές με υψηλά ποσοστά ηλικιωμένων ή περιοχές με υψηλά ποσοστά οικογενειών με παιδιά). Με τον τρόπο αυτό οι πόλεις μας θα γίνουν δίκαιες, περιβαλλοντικά υγιείς και θα προσδιορίζουν από τη λειτουργία τους, τον μελλοντικό τρόπο ανάπτυξής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

Ο απόδημος Ελληνισμός αποτελεί για το Κίνημά μας το σταθερό και συνεπή υπερασπιστή των συμφερόντων της χώρας, της γλωσσικής, πολιτισμικής και εθνικής μας ταυτότητας. Είμαστε υπερήφανοι για το θεσμικό έργο και τις πολιτικές που προωθήσαμε ως Κυβέρνηση. Με Έλληνες να κατοικούν σε περισσότερες από 140 χώρες παγκοσμίως το όραμά μας (ή η πολιτική στρατηγική μας) είναι ο απόδημος ελληνισμός να ενεργοποιηθεί και να συνεισφέρει με τον δικό του τρόπο στην επόμενη μέρα και η πολιτεία να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες του.
Τοπρόγραμμά μας ανταποκρίνεται στην σύγχρονη καθημερινότητα των απόδημων Ελλήνων έτσι όπως διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψιν και το μεγάλο κύμα νέων επιστημόνων και επαγγελματιών που έφυγαν μαζικά από τη χώρα την περίοδο της κρίσης. Κύριος στόχος μας είναι η στήριξη του απόδημου ελληνισμού, η προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και των τεχνών, η γεφύρωση των σχέσεων με τις νεότερες γενιές των Ελλήνων της διασποράς και η δημιουργία μιας σταθερής επικοινωνίας με την πατρίδα σε εκπαιδευτικό, οικονομικό, επιχειρηματικό και πολιτιστικό επίπεδο.
Προτείνουμε:
1.Δικαίωμα ψήφου σε όλους όσους είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, χωρίς επιπλέον κριτήρια και περιορισμούς. Δεν νοείται να έχουμε μία Ελλάδα δύο ταχυτήτων και να στερούμε από Έλληνες πολίτες ένα δικαίωμα που θα είχαν εφόσον ταξίδευαν από το εξωτερικό στην πατρίδα τους. Όσοι φυσική παρουσία θα μπορούσαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στην Ελλάδα πρέπει να μπορούν να ψηφίζουν από τις χώρες διαμονής τους.

 1. Επιστολική ψήφος. Η επιστολική ψήφος έχει υιοθετηθεί από πολλές χώρες του κόσμου και τα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τα ποσοστά προσέλευσης στις κάλπες να είναι ιστορικά χαμηλά, με ακραία καιρικά φαινόμενα και πανδημίες να εισβάλλουν στις ζωές μας, με ένα αυξανόμενο ποσοστό πολιτών να ανήκουν στην τρίτη ηλικία και ένα άλλο που αφορά νεότερους πολίτες με απαιτητική καθημερινότητα, η έμμεση απαγόρευση συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές είναι ανεπίτρεπτη. Οι κυβερνήσεις που εργαλειοποιούν τη δυνατότητα προκήρυξης πρόωρων εκλογών, οφείλουν να διασφαλίσουν αντίστοιχα την ομαλή και έγκυρη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και στον απόδημο, διά της επιστολικής ψήφου, όπως άλλωστε συμβαίνει στην πλειονότητα των κρατών – μελών της ΕΕ.
 2. Στήριξη της ελληνικής γλώσσας και εκπαίδευσης στις χώρες που διαβιούν απόδημοι Έλληνες και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των καθηγητών. Η προώθηση, διατήρηση και η καλλιέργεια της γλώσσας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αναβάθμιση των σχέσεων της ελληνικής διασποράς με τη χώρα. Ιδιαίτερα σε κέντρα με αυξημένο αριθμό παιδιών με ελληνική καταγωγή, δεν επιτρέπεται να κλείνουν σχολεία μόνιμα ή προσωρινά λόγω έλλειψης προσωπικού ή μη συντήρησης των κτιρίων. Ταυτόχρονα η ελληνική πολιτεία πρέπει να λαμβάνει υπόψιν της το επίπεδο διαβίωσης στον τόπο διαμονής και να παρέχει επαρκείς οικονομικούς πόρους σε καθηγητές στα ελληνικά σχολεία.
 3. Στήριξη της επιχειρηματικότητας. Επιβάλλεται η ανάπτυξη και στήριξη των Ελλήνων επιχειρηματιών του εξωτερικού, ιδιαίτερα όσων δραστηριοποιούνται σε προώθηση ελληνικών προϊόντων (τρόφιμα, τουρισμός, τέχνη) να μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις και προγράμματα προώθησης σε συνεργασία με ελληνικούς φορείς αλλά και να δύνανται να επιχειρήσουν στην Ελλάδα. Η Ελληνική πολιτεία δεν μπορεί να δίνει χρυσές βίζες σε πολίτες τρίτων χωρών χωρίς να παρέχει χρυσούς λόγους σε Έλληνες πολίτες του εξωτερικού να επιχειρήσουν εντός και εκτός συνόρων.
 4. Διεκπεραίωση συναλλαγών με το Ελληνικό δημόσιο online, εύκολα και γρήγορα. Χρειάζεται άμεση βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τη Δημόσια Διοίκηση στους απόδημους Έλληνες. Η ταχεία λήψη πιστοποιητικών, η επεξεργασία συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων που σήμερα καθυστερεί δυσανάλογα και το κόστος που αφορά σε διάφορες διοικητικές πράξεις πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος της πολιτείας και της πολιτικής περί απόδημου ελληνισμού. Ενδεικτικό παράδειγμα το δυσανάλογο κόστος που καλείται ο Έλληνας πολίτης του εξωτερικού να καταβάλλει για πράξεις και πιστοποιητικά που στην Ελλάδα κοστίζουν το 1/3 ή δωρεάν και η καθυστέρηση διαθέσιμων ραντεβού που οφείλεται σε φόρτο εργασίας των υπαλλήλων σε πρεσβείες και προξενεία.

ΜΕΡΟΣ ΙV:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Α. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η δημοσιονομική πορεία μετά τα Μνημόνια
Το επίμονο εξωτερικό έλλειμμα
Ο περιορισμός του δημοσιονομικού χώρου
Ένα εφικτό δημοσιονομικό και αναπτυξιακό μείγμα
Μια συμμαχία του Νότου για το δημόσιο χρέος

Β. ΈΝΑ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Στρεβλώσεις
Μείωση έμμεσων φόρων
Εντοπισμός και φορολόγηση μεγάλου πλούτου

Γ. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ρευστότητα
Εξυγίανση χαρτοφυλακίου
Δικτύωση
Ευέλικτη εποπτεία
Κεφαλαιαγορά και Υπερταμείο

Δ. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ρυθμιστικές αρχές
Ρυθμίσεις των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (privateequityfunds).

Ε. ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 1. Η δημοσιονομική πορεία μετά τα Μνημόνια
  Στην αρχή των Μνημονίων, τόσο το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης όσο και το Ακαθάριστο Ισοζύγιο (δηλαδή μαζί με τους τόκους) βρισκόταν σε χαώδη αρνητικά επίπεδα ως ποσοστό του ΑΕΠ. Παρά την προσπάθεια εφαρμογής των προγραμμάτων δημοσιονομικής σταθεροποίησης, τα ελλείμματα εξακολουθούν να διογκώνονται έως το 2013 τόσο εξαιτίας της αποτυχίας να συλλεγούν επαρκή κρατικά έσοδα όσο και λόγω της μεγάλης πτώσης του ΑΕΠ που τα κάνει να φαίνονται ακόμα πιο έντονα όταν εκφράζονται ως ποσοστά του.

Ισοζύγιο Γεν. Κυβέρνησης ως % ΑΕΠ
Πηγή στοιχείων: Ameco, Eurostat. Για 2022 & 2023, προβλέψεις.

Η κατάσταση αρχίζει να βελτιώνεται το 2014 έπειτα από ένα μεγάλο κύμα περικοπών στις δημόσιες δαπάνες και επιβολής νέων φορολογικών συντελεστών και επιβαρύνσεων. Το πρωτογενές ισοζύγιο της Γενικής κυβέρνησης φαίνεται μόλις να έχει ισορροπήσει, αλλά το 2015 γίνεται και πάλι ελλειμματικό εξαιτίας της γενικότερης αναστάτωσης που επικρατεί στην ελληνική οικονομία λόγω του κινδύνου Grexit, του παράνομου δημοψηφίσματος και των τραπεζικών ελέγχων που ακολούθησαν και υπονόμευσαν κάθε προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα.
Όμως από το 2016 έως και το 2019 παρατηρείται μια συστηματική βελτίωση του πρωτογενούς πλεονάσματος που φτάνει στο 4.2% του ΑΕΠ εξαιτίας μιας πολύπλευρης και ιδιαίτερα επιβαρυντικής φορολογίας που επιβάλλεται στο πλαίσιο του Γ΄ Μνημονίου. Ακόμα και το ακαθάριστο ισοζύγιο γίνεται πλεονασματικό στο 1% του ΑΕΠ, στόχος που δεν είχε επιτευχθεί επί δεκαετίες. Η εικόνα αυτή ανατρέπεται εκ νέου το 2020, όταν χαλαρώνουν οι δημοσιονομικοί κανόνες σε όλη την ΕΕ προκειμένου οι κυβερνήσεις να χρηματοδοτήσουν τις απώλειες εισοδημάτων που έχουν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις λόγω αναστολής δραστηριοτήτων τους εξαιτίας της πανδημίας.
Συνολικά την περίοδο 2020-2021 εκτιμάται ότι δόθηκαν περίπου 48 δισεκ. Ευρώ σε διάφορους φορείς της οικονομίας, ένα ποσόν το οποίο είναι το κατά κεφαλή μεγαλύτερο σε ολόκληρη την ΕΕ. Καθώς όμως δόθηκε χωρίς έλεγχο ουσιαστικών κριτηρίων, χωρίς δεσμεύσεις για βελτίωση των επιχειρήσεων και χωρίς εγγυήσεις σταδιακής επιστροφής, το μεγαλύτερο μέρος καταγράφεται πλέον στο δημόσιο χρέος και αναμένεται να επιβαρύνει την εξυπηρέτηση του.
Η μεγάλη ύφεση που σημειώθηκε έκανε το έλλειμμα να φαίνεται ακόμα μεγαλύτερο και να μοιάζει με τα επίπεδα της κρίσης χρέους. Σταδιακά όμως η οικονομία μπαίνει σε τροχιά ανάκαμψης από το 2022 και τα έσοδα αποκαθίστανται.
Στις αρχές όμως του 2022 εμφανίζονται τρία νέα δεδομένα που πιέζουν τις δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας.
Πρώτον, η Ελλάδα προβαίνει σε εκτεταμένες προμήθειες αμυντικού υλικού για να αντιμετωπίσει την ραγδαία εκτράχυνση της τουρκικής επιθετικότητας.
Δεύτερον, έρχεται μια νέα διεθνής αναταραχή με εκρηκτική άνοδο στις τιμές ενεργειακών πρώτων υλών, λόγω της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός κάνει ξανά την εμφάνιση του σε διψήφια επίπεδα και το κράτος αναζητά ξανά έσοδα για να επιδοτήσει την μειωμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Όμως οι διαθέσιμοι πόροι έχουν δραματικά συρρικνωθεί λόγω της απερίσκεπτης διανομής των γιγαντιαίων επιδοτήσεων της πανδημίας, αλλά και λόγω της ανόδου των επιτοκίων δανεισμού που πυροδοτεί ο ξαφνικός πληθωρισμός.
Τρίτον, η άνοδος επιτοκίων που θα εγκλωβίσει την αγορά των ελληνικών ομολόγων σε χαμηλή ρευστότητα τερματίζοντας την περίοδο τεχνητής ευφορίας που δημιουργούσε το πρόγραμμα χαλάρωσης της ΕΚΤ με τις χαμηλές αποδόσεις. Η μετάβαση στους νέους δημοσιονομικούς κανόνες και η ανάκληση των αποφάσεων της ΕΚΤ θα ασκήσει μεγάλη πίεση στα ελληνικά ομόλογα, ιδιαίτερα μάλιστα εάν στο μεταξύ δεν έχουν ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα.

Με την επενέργεια όλων αυτών των παραγόντων, η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε μία πολλαπλή δοκιμασία χρηματοδότησης των εξωτερικών και δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα, πρώτη μεγάλη συνέπεια είναι η διεύρυνση του εξωτερικού ελλείμματος, έπειτα από μία βραχεία περίοδο συγκράτησης.

 1. Το επίμονο εξωτερικό έλλειμμα
  Το εξωτερικό έλλειμμα άρχισε και πάλι να διευρύνεται, προκαλώντας συνειρμούς με την κρίση χρηματοδότησης της περιόδου 2009-2010. Εάν η άνοδος των επιτοκίων δανεισμού επιταχυνθεί λόγω του πληθωρισμού που πλήττει την παγκόσμια οικονομία, η χώρα κινδυνεύει να βρεθεί ξανά σε συνθήκες περιορισμένης διεθνούς ρευστότητας και να υποχρεωθεί σε δυσμενείς ρυθμίσεις για το διευρυνόμενο εξωτερικό έλλειμμα. Οι αιτίες, οι συνέπειες και τα απαραίτητα μέτρα περιγράφονται στην συνέχεια.

Είναι αποκαλυπτική η σύγκριση των Ισοζυγίων Πληρωμών Ελλάδας, Ισπανίας και Πορτογαλίας σε όλη την περίοδο από την έναρξη λειτουργίας της ΟΝΕ μέχρι σήμερα. Τα πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας του Ευρώ, τα εξωτερικά ισοζύγια παραμένουν κατά μέσο όρο σε σταθερές αναλογίες προς το ΑΕΠ, μετά όμως το 2004 αρχίζει να εκδηλώνεται μία τάση χειροτέρευσης και των τριών, με πιο έντονες περιπτώσεις την Ισπανία και την Ελλάδα. Τα μεγάλα εξωτερικά ελλείμματα που δημιουργούνται λίγο πριν την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 είναι οι κύριοι μηχανισμοί που προκαλούν ασφυξία ρευστότητας στις οικονομίες και επιταχύνουν τα προγράμματα δανειακής διάσωσης.
(Στην Ελλάδα υπάρχει επιπλέον και το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα που επαυξάνει την πίεση ρευστότητας και οδηγεί στο μεγαλύτερο και πιο δραματικό πρόγραμμα από τις τρεις).

Και στις τρεις χώρες η εφαρμογή των προγραμμάτων περιελάμβανε αυστηρές πολιτικές λιτότητας, οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένη ύφεση και όπως είναι φυσικό συμπίεσαν δραστικά την ζήτηση εισαγωγών. Ταυτόχρονα η εφαρμογή πολιτικών εσωτερικής υποτίμησης εις βάρος των μισθωτών μείωσε βάναυσα το εργατικό κόστος και μόνο έτσι κατάφερε κάπως να βελτιώσει τα περιθώρια ανταγωνιστικότητας για τις εξαγωγές. Συνολικά, τα εξωτερικά ισοζύγια βελτιώνονται αισθητά και για τις χώρες της Ιβηρικής γίνονται πλεονασματικά. Μετά την πανδημία σημειώνουν οριακές απώλειες χωρίς όμως τάσεις επιστροφής στα μεγάλα ελλείμματα του παρελθόντος.

Ισοζύγιο Πληρωμών ως % ΑΕΠ
Πηγή στοιχείων: Ameco, Eurostat. Για 2022 & 2023, προβλέψεις.

Αντιθέτως για την Ελλάδα, η βελτίωση είναι μεν αισθητή σε σύγκριση με την καταστροφική πορεία 2006-2009 αλλά το ισοζύγιο δεν καταφέρνει να γίνει ποτέ πλεονασματικό τόσο ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης αδυναμίας των εξαγωγών να σημειώσουν ένα διατηρήσιμο άλμα όσο και της εκτίναξης των εισαγωγών σε κάθε επανεμφάνιση της ζήτησης. Το 2020, το ισοζύγιο γίνεται έντονα ελλειμματικό λόγω της μεγάλης πτώσης της τουριστικής κίνησης, της αδυναμίας των ελληνικών εξαγωγών να αντιμετωπίσουν το μποτιλιάρισμα στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, αλλά επίσης και της έξαρσης αγορών σε είδη πολυτελείας που χρηματοδοτήθηκαν από τις ανεξέλεγκτες ενισχύσεις των επιχειρήσεων που βρέθηκαν σε αναστολή.

Παρόμοια ελλειμματικότητα εμφανίζεται και τα επόμενα χρόνια (με μικρή προσδοκώμενη διόρθωση το 2023) πράγμα που επαναφέρει στο ακέραιο την ανάγκη χάραξης μιας πολιτικής ισχυροποίησης των εξαγωγών και υποκατάστασης των εισαγωγών όσο είναι δυνατόν. Αυτή είναι η πολιτική μας για την επίτευξη υψηλών ρυθμών Εθνικής Προστιθέμενης Αξίας, μαζί με την ενίσχυση των εξωστρεφών τομέων της ελληνικής οικονομίας, και αποτελεί τον βασικό στόχο και επιδίωξη του παρόντος Προγράμματος.

 1. Ο περιορισμός του δημοσιονομικού χώρου

3.1. Τα κρίσιμα μέτωπα χρηματοδότησης
Σήμερα – περισσότερο από ποτέ άλλοτε τις τελευταίες δεκαετίες – το κεντρικό ζήτημα για τους πολίτες, και όχι μόνο τους αδύναμους, είναι το ζήτημα της «κοινωνικο-οικονομικής ασφάλειας». Σε οικονομικό επίπεδο, επειδή τα σύννεφα πυκνώνουν επικίνδυνα και η πιθανότητα μακράς ύφεσης είναι πλέον ορατή, τα επόμενα χρόνια η χώρα μας απαιτείται να διαθέσει ακόμη περισσότερους δημόσιους πόρους για την αντιμετώπιση μιας πληθώρας παλιότερων και νεότερων απειλών, όπως:
Την ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τον ενεργειακό μετασχηματισμό της, την διαρκή ενίσχυση της εθνικής της άμυνας, την αναστήλωση των δημοσίων συστημάτων υγείας και παιδείας, την μεταστροφή του παραγωγικού της μοντέλου, την αντιμετώπιση της δημογραφικής γήρανσης με την ουσιαστική στήριξη της νέας γενιάς καθώς και την ενίσχυση των κοινωνικών δαπανών και υπηρεσιών με κύριο στόχο τη μείωση των ανισοτήτων.

Όμως στην χώρα μας ο δημοσιονομικός χώρος είναι δραματικά περιορισμένος και μάλιστα την στιγμή που μεγαλώνει η ανάγκη αύξησης δημοσίων δαπανών. Δύο είναι τα πιο κρίσιμα μέτωπα της δημοσιονομικής στενότητας:
(α) Αδυναμία εγχώριας χρηματοδότησης δημοσίων επενδύσεων: Έλλειψη επαρκών εθνικών πόρων για την χρηματοδότηση δημοσίων αγαθών, δημοσίων υποδομών και μεγάλων παραγωγικών επενδύσεων, ώστε να αναπληρωθεί η μαζική από-επένδυση που έγινε την περίοδο των Μνημονίων.
(β) Αδυναμία άντλησης νέων εσόδων: Τα συλλεγόμενα κρατικά έσοδα δεν επαρκούν για να χρηματοδοτήσουν τις αυξανόμενες ανάγκες τόσο λόγω της χρόνιας αναποτελεσματικότητας του φορολογικού συστήματος και της μακράς κόπωσης των πραγματικά φορολογούμενων.
Για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω ζητήματα και να διασφαλιστεί μια δημοσιονομική σταθερότητα τα επόμενα χρόνια έχουμε επεξεργαστεί ένα πλαίσιο παρεμβάσεων και στόχων, το οποίο περιγράφεται στην συνέχεια τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο αναγκαίων συμμαχιών στην ΕΕ.

3.2. Η ανάγκη αλλαγής του δημοσιονομικού παραδείγματος

Κατά συνέπεια, προβάλλει αδήριτη και επιτακτική η αναγκαιότητα για διευρυμένα δημόσια έσοδα και η συγκράτηση της αύξησης των δαπανών, τόσο για την επίτευξη του αναγκαίου πρωτογενούς πλεονάσματος για την μεσοχρόνια σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους όσο και για την ανασύσταση του κοινωνικού κράτους και την εύρωστη λειτουργία της πολιτείας.

Τα ζητήματα της φοροδιαφυγής/αποφυγής βρίσκονται, επί της ουσίας, εκτός της ατζέντας των κομμάτων της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υποστηρίζει πρόσφατα την μείωση της έμμεσης φορολογίας, δεν αναφέρεται όμως καθόλου στα θέματα της άμεσης φορολογίας στα οποία κατά την περίοδο 2015-2019 είτε είχε αυξήσει κατακόρυφα τους συντελεστές είτε είχε επιβάλει νέους φόρους, διαμορφώνοντας μια αβίωτη κατάσταση κυρίως στα μικρομεσαία εισοδήματα.

Στα ζητήματα της φορολογίας, η ΝΔ είναι υπέρ της μείωσης στην άμεση φορολογία, ιδιαίτερα των κερδών, μερισμάτων, εργοδοτικών εισφορών, κλπ. Η γνωστή – αλλά δύσκολα επιβεβαιούμενη στην πράξη – θέση είναι ότι η μείωση της φορολογίας των κερδών οδηγεί πρώτα σε επενδύσεις και αμέσως μετά σε ανάπτυξη μέσω ενός αυτόματου μηχανισμού διασποράς του οφέλους (trickle-downeffects). Καμμία ανάλογη σπουδή δεν επιδεικνύει πάντως για την μείωση της έμμεσης φορολογίας, που αποτελεί σήμερα την σημαντικότερη πηγή δημοσίων εσόδων αλλά είναι “απρόσωπη” και στην ουσία επιβαρύνει αναλογικά τους πλέον αδύναμους και τα μικρο-μεσαία στρώματα. Η ασύμμετρη επιβάρυνση των φτωχότερων έγινε ακόμα πιο επώδυνη με την πρόσφατη εκτόξευση των τιμών ενέργειας που πολλαπλασιάζονται από υψηλούς συντελεστές έμμεσης φορολογίας.

Με την ίδια ασάφεια θεωρείται ότι η μείωση του μη-μισθολογικού κόστους αυξάνει αυτομάτως την απασχόληση χωρίς να υπάρχει ανάγκη για ενεργές πολιτικές απασχόλησης. Μια ματιά μόνο στο μη-μισθολογικό κόστος στις χώρες του ΟΟΣΑ, δείχνει ότι τα υψηλότερα επίπεδα χαρακτηρίζουν χώρες όπως το Βέλγιο, η Γερμανία, η Αυστρία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και οι Σκανδιναβικές. Δηλαδή, οι χώρες που έχουν ισχυρότερες οικονομίες και αγορές εργασίας, υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης και κατά τεκμήριο, έχουν απορροφήσει τους εκατοντάδες χιλιάδες νέους του brain-drain. Αντίστοιχη είναι περίπου η εικόνα και στο ζήτημα της φορολογίας των μερισμάτων, κερδών κλπ.

Το βασικότερο, χαρακτηριστικό, ωστόσο, των χωρών αυτών είναι ότι διακρίνονται από πολύ υψηλότερα επίπεδα “θεσμικής ποιότητας”, δηλαδή αποτελεσματικής διακυβέρνησης, διαφανούς λειτουργίας των θεσμών, της δικαιοσύνης, εμπιστοσύνης στο κράτος και την δημόσια διοίκηση, χαμηλότερα επίπεδα διαφθοράς, κλπ. Για αυτό και έχουν πολύ χαμηλότερα επίπεδα παραοικονομίας, φοροδιαφυγής και “μαύρης” εργασίας. Η έννοια της “θεσμικής ποιότητας” και της “εμπιστοσύνης” αντανακλάται και σε υψηλότερα επίπεδα “φορολογικής ηθικής” που διακρίνει τις κοινωνίες αυτές. Για τον λόγο αυτό μπορούν να υποστηρίζουν πολύ δυναμικότερες οικονομίες με υψηλότερους συντελεστές άμεσης φορολογίας και μη-μισθολογικού κόστους.
Οι επιβαρύνσεις του τελευταίου δεν εμποδίζουν την εξάπλωση της ζήτησης νέων θέσεων απασχόλησης γιατί συνοδεύονται από ενεργητικές πολιτικές σύνδεσης με την αγορά εργασίας, οι οποίες με την σειρά τους έχουν επαρκή χρηματοδότηση από τα κρατικά έσοδα.

Στην περίπτωση της χώρας μας, φαίνεται ότι “ανταλλάσσουμε” την υστέρησή μας στα ζητήματα ποιότητας των θεσμών και της διακυβέρνησης με την μείωση των φορολογικών συντελεστών επί των κερδών, των μερισμάτων, αλλά επίσης και μια ντεφάκτο μείωση των εργοδοτικών εισφορών μέσω της συχνής αδιαφορίας για την είσπραξη τους.

Το μήνυμα που δίνεται είναι ότι έχουμε στην ουσία “παραιτηθεί” από την προσπάθεια να αυξηθούν οι μισθοί και το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων μέσω της αναβάθμισης της παραγωγής και της παραγωγικότητας, την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και την σταδιακή δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας. Η σημερινή εικόνα της αγοράς εργασίας αποκαλύπτει ότι το 1/3 των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, σχεδόν 800.000 εργαζόμενοι, απασχολούνται με μερική απασχόληση και μέσους μηνιαίους μισθούς γύρω στα 400€ (μεικτά). Το δίλημμα για πολλούς είναι ανεργία, παραοικονομία ή υποαπασχόληση με συνθήκες εργασίας.

Ταυτόχρονα, τα φορολογικά “παραθυράκια” επιτρέπουν ώστε ο τεκμαρτός (effective) φορολογικός συντελεστής επί των κερδών να είναι ακόμη χαμηλότερος από τον ονομαστικό, με την συνδρομή των μεγάλων λογιστικών εταιρειών.

Η κατάσταση αυτή ευνοεί κατά κύριο λόγο τις δυνάμεις που κλείνουν το μάτι σε αυτούς που κερδίζουν από την “ρηχή” οικονομία της χώρας μας. Όσο το 90% του ΑΕΠ είναι κατανάλωση, οι έμμεσοι φόροι θα χρηματοδοτούν κατά κύριο λόγο τις δημόσιες δαπάνες, η υποβάθμιση των θεσμών και της εμπιστοσύνης θα αντισταθμίζεται από την μείωση (ή την παράκαμψη) της άμεσης φορολογίας, χωρίς να επιτυγχάνεται μία εύρωστη και βιώσιμη σχέση εσόδων και δημοσίων δαπανών. Έτσι όμως ο κίνδυνος δημοσιονομικού εκτροχιασμού θα παραμονεύει σε κάθε εσωτερική δοκιμασία και διεθνή διαταραχή.

3.3. Εύρωστη ανάπτυξη, όχι βραχυχρόνια κερδοσκοπία

Ο δρόμος αυτός, ωστόσο, είναι αδιέξοδος. Ευνοεί μόνο την επιχειρηματικότητα με σημαία ευκαιρίας, καθώς και τα συνήθως βραχυχρόνια κερδοσκοπικά κεφάλαια – σε τομείς είτε χαμηλής στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, είτε “υπεραπόδοσης” όπως οι εξαγορές ακινήτων και ξενοδοχείων, είτε εξαγορές μεριδίων επιχειρήσεων με προοπτικές υψηλής κερδοφορίας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Καμμία από αυτά τα είδη ευκαιριακών επενδύσεων δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικό και μόνιμο στην παραγωγική αναβάθμιση της χώρας. Τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια σε παραγωγικούς τομείς, σπανίως κατευθύνονται σε χώρες χαμηλής θεσμικής ποιότητας, ανεξάρτητα από την φορολογία, ακόμα και αν επιχορηγηθούν από το κράτος με πολύ γενναίους όρους, εκτός αν αυτές έχουν αυταρχικά καθεστώτα που εγγυώνται την επενδυτική “ασφάλεια”.

Είναι, αντίθετα, ένα καθοδικό σπιράλ, όπου η υποβάθμιση της θεσμικής ποιότητας θα απαιτεί ολοένα και μικρότερη φορολογία, διεύρυνση της παραοικονομίας και της διαφθοράς. Ευνοεί, επίσης, την αέναη συνέχιση της κομματικοποίησης και της δυσλειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και την εξάρτησή της από την πολιτική βούληση του κόμματος που, κερδίζοντας τις εκλογές, παίρνει το κράτος ως λάφυρο και στη συνέχεια επικαλείται την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού ως άλλοθι για τις δικές του πολιτικές αδυναμίες.

Ο μοναδικός τρόπος για να μπορεί η χώρα να ανταπεξέλθει στις μεγάλες προκλήσεις, είναι να αποκτήσει στιβαρή δημοσιονομική λειτουργία, να επιδοθεί σε διαρκή αγώνα κατά της φοροδιαφυγής/αποφυγής και να εδραιώσει τη φορολογική ηθική στην κοινωνία και τους πολίτες. Αυτή είναι και η απαραίτητη προϋπόθεση για την δίκαιη κατανομή των βαρών και την καταπολέμηση των ανισοτήτων.

Συνοψίζοντας, η ισχυρή οικονομία προϋποθέτει ποιότητα των θεσμών και της διακυβέρνησης και εμπιστοσύνη στον κρατικό μηχανισμό. Μόνο με την καταπολέμηση της παραοικονομίας και της μαύρης εργασίας, της αναβάθμισης των μισθών και των συνθηκών εργασίας, της δίκαιης κατανομής των βαρών και της ουσιαστικής καταπολέμησης των ανισοτήτων μπορεί να χρηματοδοτηθεί ένα βιώσιμο κοινωνικό κράτος, να γίνουν σύγχρονες υποδομές για τα δημόσια αγαθά και να θεμελιωθεί ένα παραγωγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.

 1. Ένα εφικτό δημοσιονομικό και αναπτυξιακό μείγμα

4.1.Στόχοι
Τα επόμενα χρόνια και με την υπόθεση ότι δεν χειροτερεύουν ουσιωδώς οι δημοσιονομικές πρακτικές, το δημόσιο χρέος της χώρας αναμένεται να περιοριστεί ως ποσοστό του ΑΕΠ εξαιτίας της επενέργειας τριών παραγόντων:
(α) Την διατήρηση του μέσου κόστους εξυπηρέτησης του επίσημου χρέους στο 1,5% ετησίως για αρκετά ακόμα χρόνια μετά την συμφωνία του 2018. Ως γνωστόν, το επίσημο χρέος (δηλαδή προς τα κράτη και τους θεσμούς της ΕΕ) αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού δημόσιου χρέους. Κατά συνέπεια, η άνοδος των επιτοκίων στις αγορές θα επηρρεάσει μεν ανοδικά το επίπεδο πληρωμής τόκων για το μη-καλυπτόμενο μέρος του χρέους, όχι όμως ουσιωδώς για να ανατρέψει την ελεγχόμενη εξέλιξη του κόστους εξυπηρέτησης.
(β) Την επίτευξη θετικών ρυθμών ανάπτυξης, αν και χαμηλότερων από τις προβλέψεις που είχαν διατυπωθεί προ του πολέμου στην Ουκρανία.
(γ) Την επικράτηση ρυθμών πληθωρισμού αισθητά υψηλότερων από αυτούς που επικρατούσαν την προπολεμική περίοδο.
Χάριν παραδείγματος, εάν την προσεχή πενταετία η οικονομία μεγεθύνεται με ένα ρυθμό της τάξεως του 2,5% κατά μέσο όρο, και ο πληθωρισμός τρέχει με 4% κατά μέσο όρο, τότε κάθε χρόνο η αυτογενής μεταβολή του επίσημου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ θα είναι:
(1,5% – 2,5% – 4%)Χ(χρέος προηγούμενου έτους %ΑΕΠ)
Έτσι αν το επίσημο χρέος μία χρονιά είναι 160% του ΑΕΠ, η μείωση θα είναι 8 ποσοστιαίες μονάδες, αν είναι 100% του ΑΕΠ η αυτογενής μείωση θα είναι 5 μονάδες, κοκ.
Το μη-επίσημο χρέος (δηλαδή το δημόσιο που είναι εκτός των προνομιακών ρυθμίσεων επιτοκίουαλλά επίσης και το ιδιωτικό) θα βαρύνεται με τα αισθητά υψηλότερα νέα επιτόκια 4-6% και θα μεταβάλλεται σαφώς λιγότερο ως ποσοστό του ΑΕΠ:
(4% – 2,5% – 4%)Χ(χρέος προηγούμενου έτους %ΑΕΠ)
Έτσι αν το μη-επίσημο χρέος μία χρονιά είναι 60% του ΑΕΠ, η μείωση θα είναι 1,5 ποσοστιαίες μονάδες, αν είναι 100% του ΑΕΠ η αυτογενής μείωση θα είναι 2,5 μονάδες, κοκ.
Οι εξελίξεις αυτές δίνουν μεν μια ανάσα στην προοπτική του χρέους αλλά ενδέχεται να δημιουργήσουν απατηλές εντυπώσεις για την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και να παρασύρουν τις κυβερνήσεις σε ανεύθυνες σπατάλες που θα επαναφέρουν την ασφυξία και την υπερχρέωση στα δημόσια οικονομικά. Άλλωστε και το προνομιακό χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης που ισχύει σήμερα, σε λίγα χρόνια θα εκπνεύσει!

Σταθερότητα και όχι προεκλογικός καιροσκοπισμός
Για τους λόγους αυτούς πιστεύουμε ότι πρέπει να εγκαταλειφθεί ο δημοσιονομικός οπορτουνισμός και να υιοθετηθεί μια συστηματική πολιτική σταθερότητας με στόχο αφενός μεν τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας για διαρκή αναβάθμιση των επενδύσεων και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, καθώς και την ανάγκη για την εμπέδωση της αξιοπιστίας στην εξυπηρέτηση του υψηλού δημόσιου χρέους. Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύουμε ότι πρέπει να συμφωνηθεί με την ΕΕ ένας μετριοπαθής δημοσιονομικός στόχος με πρωτογενή πλεονάσματα της τάξεως του +1% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2030.

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο συστηματικής (και όχι σπασμωδικής όπως συνέβαινε μέχρι τώρα) δημοσιονομικής πολιτικής, θα υλοποιούνται πολιτικές για την συγκράτηση των καταναλωτικών δαπανών του δημοσίου, την αναδιάρθρωση της χρηματοδότησης των ΟΤΑ και την απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδύσεων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εθνικής συμμετοχής, όπως συνοπτικά αναφέρεται παρακάτω:
Όμως μακράν οι κυριότερες νέες πηγές χρηματοδότησης θα προέλθουν από νέα έσοδα, δηλαδή από την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, το οποίο ακόμη και σήμερα παρά τις σοβαρές επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν κατά την διάρκεια των Μνημονίων εξακολουθεί να είναι πολύπλοκο, αναποτελεσματικό και τελικά άδικο για τους ειλικρινείς φορολογούμενους. Σε αυτό τον τομέα, εστιάζονται οι κύριες δημοσιονομικές παρεμβάσεις μας και περιγράφονται ως εξής:

4.2.Δημόσιες Δαπάνες
Αξιολόγηση δημοσίων δαπανών ανά συγκεντρωτική κατηγορία και φορέα από ανεξάρτητη Επιτροπή εμπειρογνωμόνων με την συμμετοχή ελεγκτικών εταιρειών διεθνούς κύρους. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την περιγραφή βέλτιστων πρακτικών στην ΕΕ και σύγκριση των ελληνικών με αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιδόσεις. Η Επιτροπή λειτουργεί υπό την εποπτεία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής και δημοσιοποιεί τα πορίσματα πριν την ψήφιση του επόμενου προϋπολογισμού.

4.3.Χρηματοδότηση Αυτοδιοίκησης

Πρόβλεψη ιδίων πόρων για τις Περιφέρειες και τους Δήμους, συνιστάμενους σε ανταποδοτικά τέλη για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες και ίδιους φόρους, εντός των ορίων του νόμου (όπως, εκτός από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος επιτηδεύματος, το τέλος κυκλοφορίας οχημάτων και ο φόρος ακίνητης περιουσίας).

Για να λειτουργήσει το καθεστώς ιδίων πόρων αποτελεσματικά και βιώσιμα, απαιτείται νέα οριοθέτηση αρμοδιοτήτων, μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο μιας διοικητικής μεταρρύθμισης που θα εκκινεί αυτήν τη φορά από την καθιέρωση επιτελικής διοίκησης, με ταυτόχρονη αποκέντρωση, καθ’ ύλην ή κατά τόπο, των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του κεντρικού κράτους.
Η μεταρρυθμιστική αυτή τομή στο διοικητικό μας σύστημα αποτελεί όρο όχι μόνο για την ανάκτηση της πολιτικής αυτονομίας και της θεσμικής αξιοπιστίας του, αλλά και για την επίτευξη μιας κατά το δυνατόν πιο αποτελεσματικής πολιτικής ως προς την αντιμετώπιση των κρίσεων και των συσσωρευμένων προβλημάτων.

4.4. Αξιοποίηση ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης για επενδύσεις
Για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη εθνικών πόρων, πρέπει να στραφούμε συστηματικά και αποτελεσματικά στην έγκαιρη αξιοποίηση και εκταμίευση των πόρων των δύο αυτών ευρωπαϊκών ταμείων. Αυτό απαιτεί ένα σημαντικό ανασχεδιασμό δράσεων και διαδικασιών χρηματοδότησης και αξιολόγησης των επενδύσεων.
Η έγκριση των Ταμείων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούλιο 2020, αποτέλεσε μια μεγάλη στιγμή τόσο για την πορεία της Ένωσης συνολικά όσο και για τις προοπτικές που άνοιγε σε κάθε χώρα για να μετασχηματιστεί τεχνολογικά με την ψηφικοποίηση και περιβαλλοντικά με την απανθρακοποίηση.
Για την Ελλάδα, τα προβλεπόμενα κεφάλαια προβλέπονται της τάξεως των 32 δισεκ. Ευρώ, δηλαδή περίπου το 20% του ΑΕΠ εκείνης της χρονιάς (που το 2020 ήταν 165 δισεκ. Ευρώ με την ύφεση της πανδημίας)! Μεγάλο ποσόν, το οποίο θα μπορούσε να αντισταθμίσει ένα σημαντικό μέρος της από-επένδυσης που είχε γίνει στα χρόνια των Μνημονίων και μοιραία είχε οδηγήσει την ελληνική οικονομία να απωλέσει περίπου το 25% του ΑΕΠ.
Πλην όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν σύμφωνα με τις προσδοκίες. Η Ελλάδα – αλλά και κάμποσες άλλες χώρες της ΕΕ όπως η Πολωνία – βρέθηκαν προγραμματικά ανέτοιμες για να υποδεχθούν και να διοχετεύσουν τόσο σημαντικούς πόρους σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα ή έστω σε δέσμες από μικρότερα έργα που θα είχαν κεντρικό συντονισμό και στόχευση συμβατή με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Οι μεν ιδιωτικές επιχειρήσεις με την αρνητική εμπειρία που είχαν από την έλλειψη ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος είχαν ξεμάθει τον μακροχρόνιο αναπτυξιακό σχεδιασμό και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτητικές συνθήκες σε ελάχιστο χρόνο.
Ενώ ο δημόσιος τομέας, αποδεκατισμένος και αυτός από στελέχη και προγραμματικές υπηρεσίες, δεν μπορούσε να εφεύρει ένα μεγάλο στοκ αναπτυξιακών πρωτοβουλιών όσο φιλότιμα και αν προσπαθεί η νέο-ιδρυθείσα γραμματεία ΣΔΙΤ και ιδιωτικών επενδύσεων.
Για να αντιμετωπιστεί αυτή η βραδύτητα στην προετοιμασία νέων σοβαρών επενδύσεων που θα άλλαζαν την πορεία της οικονομίας επιστρατεύτηκε η παραδοσιακή συνταγή να παραγεμίζεις ένα πρόγραμμα με ότι βρεις μπροστά σου μήπως και καταφέρεις και αποφύγεις την απώλεια κοινοτικών πόρων. Έτσι στην πρόσφατη δέσμη έργων που εξαγγέλθηκε τον Μάιο 2022, βλέπουμε πολλά μικρο-έργα τα οποία καμμία σχέση δεν έχουν με τον φιλόδοξο μετασχηματισμό της οικονομίας. Εξαιρέσεις με σωστό προσανατολισμό υπήρξαν αρκετές, απλώς δεν είναι επαρκείς για να προσδώσουν στο Ταμείο Ανάκαμψης την δυναμική που έπρεπε να έχει.
Η δεύτερη προσέγγιση είναι να χαλαρώσουν τα κριτήρια ένταξης των έργων και να πρυτανεύσει μία γαλαντόμος εμπιστοσύνη προς τις επιχειρήσεις που θα σπεύσουν να αναζητήσουν το χρήμα χωρίς πολύ κόπο. Αν μία επιχείρηση αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα κατά 20%, μπορεί να το υποβάλλει προς αξιολόγηση σε μία τράπεζα για να λάβει το επόμενο 30% και μετά θα έλθει το Ταμείο Ανάκαμψης να καταβάλει το υπόλοιπο 50% χωρίς καμμία περαιτέρω αξιολόγηση της επένδυσης! Είναι πανεύκολο να υποθέσει κανείς πώς μία επιχείρηση μπορεί να κατεβάσει την πραγματική ιδία συμμετοχή της σε ελάχιστα επίπεδα.
Αλλά δεν είναι καν αυτός ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Το μέγα ηθικό και οικονομικό ζήτημα είναι αν οι αξιολογήσεις λάβουν ή όχι υπόψη τους την συμπεριφορά των επιχειρήσεων που θα κάνουν τις αιτήσεις – και ιδίως των επιχειρηματιών – στην προγενέστερη φάση των Μη-Εξυπηρετούμενων-Δανείων (ΜΕΔ). Για αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει επειγόντως να αλλάξει κριτήρια αξιολόγησης για τα επενδυτικά προγράμματα και τους επιχειρηματίες που τα διεκδικούν.
Διαφορετικά, αν κυριαρχήσουν οι αεριτζήδες θα στιγματίσουν μια από τις πιο φιλόδοξες αναπτυξιακές προσπάθειες ως άλλη μία βουτιά στα κρατικά ταμεία. Με τα γνωστά αποτελέσματα άλλων – όχι και τόσο πετυχημένων – περιόδων.

Τι πρέπει να γίνει σήμερα
🡺 Σήμερα η μόνη αναπτυξιακή πολιτική που μπορεί να προσδώσει μόνιμα κίνητρα για την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων στο μέλλον, να ανορθώσει οριστικά την εθνική ανταγωνιστικότητα, να αναβαθμίσει τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και να καταρτίσει επαρκώς και επάξια το ανθρώπινο δυναμικό για να ανταπεξέλθει στις τεχνολογικές προκλήσεις και να διεκδικήσει ποιοτικές θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς αποδοχές είναι να διοχετευθεί ένα μεγάλο μέρος των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης σε μεγάλα αναπτυξιακά σχέδια και δίκτυα υποδομών τα οποία αλλάζουν ριζικά την σημερινή εικόνα υστέρησης της χώρας. Χαρακτηριστικά (αλλά όχι αποκλειστικά) παραδείγματα που θα μπορούσαν να εξεταστούν με την δέουσα επιμέλεια, αναλυτική κοστολόγηση και σοβαρότητα είναι μεταξύ άλλων και τα εξής:

♦ Εκτεταμένο σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο που θα άλλαζε τα μεταφορικά δεδομένα της χώρας και θα αποτελούσε καίρια συμβολή στο Πρόγραμμα Πράσινης Συμφωνίας (GreenDeal).

♦ Εθνικά και διασυνοριακά δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία θα διευκόλυναν σημαντικά την διασύνδεση και εμπορευσιμότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ευστάθεια του εθνικού συστήματος από τον κίνδυνο εθνικού black-out, αλλά επίσης και την ασφαλή τροφοδοσία της εγχώριας ζήτησης από γειτονικές χώρες.

♦ Ριζική αναμόρφωση του δημόσιου συστήματος υγείας με επαρκή αριθμό ΜΕΘ για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσιμων αναγκών νοσηλείας, όπως περιγράφεται στο οικείο κεφάλαιο του Προγράμματος.

 1. Μια Συμμαχία του Νότου για το δημόσιο χρέος

Παράλληλα με την εθνική δημοσιονομική πολιτική, θεωρούμε ότι χρειάζεται και μια ευρύτερη συνεννόηση στο πλαίσιο της Ευρωζώνης για το ζήτημα του δημόσιου χρέους ώστε να μην υπάρξουν πάλι προβλήματα χρηματοδότησης του τα οποία δίνουν αφορμή για να οργανωθούν κερδοσκοπικές επιθέσεις, όπως έγινε με την κρίση χρέους. Στην προσπάθεια αυτή πρέπει η χώρα μας να συντονιστεί και με τις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, οι οποίες αντιμετωπίζουν παρεμφερή προβλήματα χρηματοδότησης χρέους και μάλιστα οξυμένα εξαιτίας της προβλεπόμενης ανόδου των επιτοκίων δανεισμού στις διεθνείς αγορές.

Δημόσιο χρέος το 2021 στις χώρες της Ευρωζώνης ως % ΑΕΠ
Πηγή στοιχείων: Ameco, Eurostat

Έτσι σήμερα, εκτός από το πρόσφατο κύμα ακρίβειας, οι τέσσερις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου μοιράζονται και μια άλλη αγωνία, πολύ πιο δυσάρεστη και μακροχρόνια. Τα τελευταία χρόνια, οι χώρες της Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας τυχαίνει να έχουν και το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη ως ποσοστό του ΑΕΠ, όπως εύγλωττα δείχνει το σχετικό διάγραμμα.

Μακράν πιο βεβαρημένη περίπτωση βρίσκεται να είναι η Ελλάδα με δημόσιο χρέος που το 2021 άγγιξε το 203% του ΑΕΠ. Έχει όμως ένα πλεονέκτημα γιατί στο μεγαλύτερο μέρος του είναι οφειλές προς κράτη και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, άρα δεν κινδυνεύει να γίνει απαιτητό «εδώ και τώρα» με μαζικές ρευστοποιήσεις από τις ανυπόμονες αγορές όπως έγινε με την κρίση του 2010. Επιπλέον οι δόσεις αποπληρωμής είναι σταθεροποιημένες σε βάθος χρόνου και προς το παρόν τουλάχιστον δεν εγείρουν αξεπέραστα προβλήματα διαχείρισης.

Δύο άλλες χώρες της τετράδας έχουν χρέος 128% του ΑΕΠ η Πορτογαλία και 121% του ΑΕΠ η Ισπανία. Αν και τα επίπεδα αυτά είναι κοντά στο 127% που είχε προκαλέσει την ελληνική κρίση χρέους το 2010 και οδήγησε στα Μνημόνια, κανείς άμεσος κίνδυνος δεν φαίνεται να υφίσταται σήμερα για τις δύο Ιβηρικές χώρες, αν και κάποτε πρέπει να ξεκινήσει κάποια αποκλιμάκωση με τις κατάλληλες δημοσιονομικές διορθώσεις. Το μεγάλο πρόβλημα προκύπτει όμως για το χρέος της Ιταλίας. Στο 154% του ΑΕΠ το χρέος αντιπροσωπεύει 2,7 τρισεκ. Ευρώ και συνιστά κίνδυνο πρώτου μεγέθους όχι μόνο για την συγκεκριμένη χώρα αλλά και για την Ευρωζώνη, αφού αποτελεί σχεδόν το ¼ του συνολικού της χρέους.

Πάντως σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και οι τέσσερις χώρες του Νότου θα πρέπει στο προσεχές μέλλον να εφαρμόσουν περιοριστικές πολιτικές για να αναχαιτίσουν την περαιτέρω άνοδο του χρέους τους. Διαφορετικά θα υποχρεωθούν να δανείζονται με υψηλότερα επιτόκια, ιδιαίτερα τώρα που η Κεντρική Τράπεζα εγκαταλείπει την χαλαρή στάση που είχε μέχρι πρόσφατα υιοθετήσει με το πρόγραμμα εξαγοράς ομολόγων. Τα υψηλότερα επιτόκια με την σειρά τους θα επηρρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη και έτσι χωρίς σημαντική άνοδο του ΑΕΠ το ποσοστό του χρέους θα ανεβαίνει ακόμα περισσότερο.

Οι προειδοποιήσεις αυτές υπήρχαν ήδη από την εποχή της πανδημίας, πλην όμως όλοι περίμεναν ότι η «εκτόνωση ευφορίας» που θα ξεσπούσε με την λήξη της καραντίνας θα προκαλούσε μια σημαντική άνωση της ανάπτυξης και θα ελάφρυνε αισθητά την επιβάρυνση του χρέους. Παράλληλα, η διάθεση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα επαρκούσε τόσο για να προσδώσει ρευστότητα στην στριμωγμένη οικονομική δραστηριότητα όπως και για να χρηματοδοτήσει νέες και σύγχρονες υποδομές για τον μετασχηματισμό της σε πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο αυτόνομη κατεύθυνση.

Πριν όμως από την ουσιαστική αποκλιμάκωση της πανδημίας, ήλθε μια άλλη εξαιρετικά βίαιη κλιμάκωση της αβεβαιότητας με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όπως συνέβη και στην Ελλάδα, παρατηρούνται σε όλες τις χώρες επιπτώσεις στον πληθωρισμό λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας. Ταυτόχρονα όμως οι συνέπειες του πολέμου θα αφήσουν ένα μεγάλο αποτύπωμα και στο δημόσιο χρέος εξαιτίας μιας νέας κούρσας εξοπλισμών που διαφαίνεται στον ορίζοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πέραν από τις μονομερείς απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα μας λόγω Τουρκίας. Η πρόσθετη επιβάρυνση του δημοσίου χρέους κάθε χώρας θα οφείλεται τώρα στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών είτε στο πλαίσιο αναβάθμισης του ΝΑΤΟ όπου ανήκουν και οι τέσσερις χώρες είτε στο νέο σχήμα της Στρατηγικής Πυξίδας που σχεδιάζει η ΕΕ και αναμένεται να επιταχυνθεί με την συγκυρία του πολέμου.

Κατά συνέπεια, οι τέσσερις υπερχρεωμένες χώρες της Ευρωζώνης δεν πρέπει μόνο να ασχοληθούν με τις πολιτικές απομείωσης του ήδη συσσωρευμένου χρέους αλλά και αυτού που πρόκειται να σηκώσουν προσεχώς. Είναι προφανές ότι και οι τέσσερις έχουν κοινό συμφέρον να επιδιώξουν μια κοινή ρεαλιστική μεταχείριση στην Ευρωζώνη, πέραν από συγκυριακές διευκολύνσεις. Αυτό το οποίο ζητούν μερικοί απλώς να μην εγγράφονται οι αμυντικές δαπάνες στο δημοσιονομικό έλλειμμα είναι μεν χρήσιμο, αλλά έχει μόνο μια πρόσκαιρη λογιστική αξία για να αποφύγει μία χώρα τυχόν κυρώσεις από το Σύμφωνο Σταθερότητας. Μακροπρόθεσμα όμως καμμία ελάφρυνση δεν προκαλεί γιατί κάποτε η χώρα θα κληθεί να αποπληρώσει το χρέος που δημιουργήθηκε από δικό της δανεισμό.

Χρειάζεται μια πολύ πιο ουσιαστική ανακούφιση των υπερχρεωμένων χωρών από τις επικείμενες αμυντικές δαπάνες και ταυτόχρονα μία συντονισμένη προσπάθεια για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Δύο συγκεκριμένες προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή είναι οι ακόλουθες:

(α).Η στρατιωτική συνεισφορά κάθε χώρας στο ΝΑΤΟ ή την Πυξίδα να χρηματοδοτείται από αμιγώς κοινοτικούς πόρους αφού την κοινοτική άμυνα και ασφάλεια θα υπερασπίζεται. Αυτό θα αφαιρούσε αυτομάτως σημαντικές δαπάνες εξοπλισμών και επιμελητείας, ιδιαίτερα από χώρες – όπως η Ιταλία και η Ελλάδα – που διατηρούν μεγάλο στρατό. Οι δαπάνες θα πήγαιναν σε ένα κοινοτικό χρέος που θα ξεπληρωνόταν σταδιακά με κοινοτικούς φόρους (όπως ο φόρος άνθρακα) ή περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας.

(β). Ταυτόχρονα με τη δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση, οι χώρες του Νότου πρέπει να σχεδιάσουν κοινές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των οικονομιών τους, ώστε να μειώσουν την επιβάρυνση του χρέους προς το ΑΕΠ.

Μια προφανής επιλογή είναι να αξιοποιήσουν ένα μέρος από τα αμιγώς ευρωπαϊκά κονδύλια από κοινού με σχεδιασμό και πρωτοβουλίες για την διασύνδεση των υποδομών στις τέσσερις οικονομίες. Ενεργειακή αποθήκευση, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρισμού, κοινή διαπραγμάτευση καυσίμων και από κοινού ενεργειακά συμβόλαια με τρίτες χώρες είναι μερικά ενδεικτικά πεδία που μπορούν να υλοποιηθούν από τους τέσσερις και να χρηματοδοτηθούν από τα αντίστοιχα Ταμεία Ανάκαμψης. Η υιοθέτηση παρόμοιων πολιτικών και η συνεργασία τους για να τα πραγματοποιήσουν θα σχηματίσει ένα πολύ ενδιαφέρον πολιτικό κεφάλαιο εντός της Ευρωζώνης, στο οποίο η Ελλάδα πρέπει να πρωτοστατήσει.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΈΝΑ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 1. Σημερινές στρεβλώσεις
  Σύμφωνα με όλες τις διαπιστώσεις και τις πρόσφατες εμπειρικές έρευνες, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει ένα από τα πιο αναποτελεσματικά και συνάμα επιβαρυντικά φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  Το ελληνικό μίγμα φορολογικής πολιτικής παρουσιάζει εξαιρετικές στρεβλώσεις ακόμη και σε σχέση με τα δεδομένα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης που κατά τεκμήριο έχουν μικρότερη διάρκεια εφαρμογής.
  Οι στρεβλώσεις αφορούν και τις δύο βασικές κατηγορίες φορολογικών πηγών, δηλαδή τόσο την άμεση όσο και την έμμεση φορολογία. Στην άμεση φορολογία εισοδήματος τα προβλήματα εστιάζονται στην μεγάλη αποφυγή υποβολής φορολογικών δηλώσεων και την εκτεταμένη φοροδιαφυγή που κάτι τέτοιο συνεπάγεται. Παρά τις βελτιώσεις που σημειώθηκαν πρόσφατα για να αμβλυνθούν ορισμένες επιβαρύνσεις που είχαν επιβληθεί ιδιαίτερα με το Γ΄ Μνημόνιο, η φορολογία εισοδήματος εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονες στρεβλώσεις σε βάρος των μεσαίων εισοδημάτων και μεγάλη πολυπλοκότητα με τους πολλούς συντελεστές. Στόχος πρέπει να είναι η ελάφρυνση του φορολογικού βάρους και η απλοποίηση των διαδικασιών.
  Ακόμα πιο εξόφθαλμη στρέβλωση παρατηρείται όμως στην έμμεση φορολογία. Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ελλάδα ενώ έχει τον 3ο υψηλότερο ονομαστικό κύριο συντελεστή ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατατάσσεται 15η σε έσοδα από Φόρους Προστιθέμενης Αξίας ως ποσοστό του ΑΕΠ. Επιπλέον, ενώ είναι τρίτη σε έσοδα από φόρους επί της κατανάλωσης ως ποσοστό του ΑΕΠ, κάτι που προκαλεί μια από τους μεγαλύτερους λόγους έμμεσων και άμεσων φόρων ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ, εν τέλει ο τεκμαρτός συντελεστής φορολόγησης της κατανάλωσης υπολογίζεται στο 17,7% και κατατάσσει τη χώρα μας στη 19η θέση ανάμεσα σε αυτές της ΕΕ .
  Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν εξαιρετικά χαμηλή εισπραξιμότητα των φόρων κατανάλωσης που επιβεβαιώνεται και από πλειάδα εγχώριων ερευνών. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λεγόμενο «χάσμα έμμεσης φορολογίας», δηλαδή ο οφειλόμενος αλλά ανείσπρακτος από τις φορολογικές αρχές ΦΠΑ στην Ελλάδα(VATGap), ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο στην ΕΕ και υπολογίζεται γύρω στο 25,8% της συνολικής φορολογικής οφειλής ΦΠΑ. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα ποσόν της τάξεως των 5,35 δισ. Ευρώ, δηλαδή άνω του 2,5% του ΑΕΠ.
  Η ανάκτηση της φορολογικής αυτής απώλειας θα δημιουργούσε σημαντικά νέα περιθώρια στην δημοσιονομική πολιτική και μία αποτελεσματική μέθοδος είναι η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπως περιγράφεται στην συνέχεια.
 2. Γενίκευση ηλεκτρονικών πληρωμών
  Η αύξηση της αξίας των ηλεκτρονικών πληρωμών έχει θετική επίδραση όχι μόνο στην εισπραξιμότητα του ΦΠΑ, των υπόλοιπων φόρων κατανάλωσης αλλά και των φόρων εισοδήματος.
  Μάλιστα οι προοπτικές για τα δημόσια έσοδα είναι πολύ μεγάλες αν συνυπολογιστεί συνδυαστικά ότι για το έτος 2019 σύμφωνα με το ΙΟΒΕ η συνολική χρήση καρτών ως ποσοστό της ιδιωτικής κατανάλωσης παραμένει 18,4 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.
  Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εκτιμήσει ότι μια αύξηση στο μερίδιο της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης που πραγματοποιείται μέσω πλαστικού χρήματος κατά μια ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε αύξηση των εσόδων ΦΠΑ κατά περίπου 1% το πρώτο έτος, η οποία μακροπρόθεσμα μπορεί να ανέλθει έως 6%.
  Κατά συνέπεια, μία ασφαλής μέθοδος για την μείωση των υπέρμετρων επιβαρύνσεων έμμεσης φορολογίας, χωρίς τον κίνδυνο κατάρρευσης των κρατικών εσόδων, είναι η εφαρμογή πολιτικών που αυξάνουν την εισπραξιμότητα τους και δίνουν έτσι το περιθώριο μείωσης των συντελεστών. Κλειδί σε μία τέτοια προσπάθεια είναι η απευθείας είσπραξη τους μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Στην Ελλάδα η επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών το 2015, παρά τις καταστροφικές συνέπειες σε πολλά άλλα επίπεδα, έδωσε μια σημαντική ώθηση στην αξία των ηλεκτρονικών πληρωμών και πρωτίστως αυτών που πραγματοποιούνται με τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.
Ωστόσο η χώρα μας παραμένει από τις τελευταίες στην ΕΕ σε αξία ηλεκτρονικών πληρωμών ως ποσοστό της ιδιωτικής κατανάλωσης με το ρυθμό ετήσιας αύξησης της μάλιστα να σημειώνει κάμψη παρά τα κυβερνητικά μέτρα ενίσχυσης των ηλεκτρονικών πληρωμών που υιοθετήθηκαν και από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ.
Η εμφανής υστέρηση της χώρας όμως είναι ταυτόχρονα και μια ευκαιρία καθώς μια σοβαρή ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών ως ποσοστό της κατανάλωσης και εν γένει του ΑΕΠ μπορεί να εξασφαλίσει δημοσιονομικό χώρο τόσο για διόρθωση του φορολογικού μίγματος προς μια πιο κοινωνικά δίκαιη κατεύθυνση αλλά και για την εξασφάλιση πόρων για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.
To ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής προτείνει μια κοινωνική συμφωνία με τους πολίτες ώστε η χώρα να καταστεί μια από τις πρώτες σε αριθμό αξία ηλεκτρονικών πληρωμών ως ποσοστό της ιδιωτικής κατανάλωσης και αντιστοίχως με τα χαμηλότερα ελλείμματα ΦΠΑ.
Αυτός ο στόχος δεν είναι ακατόρθωτος. Ήδη επετεύχθη από την Πορτογαλία η οποία μέσα σε διάστημα λίγων ετών βρέθηκε από τις τελευταίες θέσεις στη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών ανάμεσα στις πρώτες της ΕΕ, με τις πληρωμές σε ρευστό να έχουν υποχωρήσει κάτω από το 50% των συνολικών.
Για να επιτευχθεί ο στόχος απαιτούνται μια σειρά από ισχυρά κίνητρα πρωτίστως στους καταναλωτές αλλά και στις επιχειρήσεις.
Είναι προφανές ότι τα υφιστάμενα μέτρα που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, είτε αυτά που είναι συνδεδεμένα με το αφορολόγητο είτε τα θετικά κίνητρα για τους καταναλωτές που προστέθηκαν από τον ν.4876/2021 δεν είναι επαρκή.

Στη θέση τους προτείνουνε έναν μηχανισμό ανταπόδοσης τόσο σε ατομικό επίπεδο με μεμονωμένα κίνητρα στους φορολογούμενους για τις ηλεκτρονικές πληρωμές που πραγματοποιούν όσο και σε συλλογικό επίπεδο με προβλέψεις για μειώσεις των φορολογικών συντελεστών όταν επιτευχθούν οι στόχοι αύξησης της φορολογητέας ύλης και δημοσίων εσόδων που θα προέρχεται από την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής τους.
Ειδικότερα για να δοθεί σημαντική ώθηση στις ηλεκτρονικές πληρωμές προτείνεται η κλιμάκωση των κινήτρων μέσω του διαχωρισμού των πληρωμών για δαπάνες με αγορές αγαθών και λήψης υπηρεσιών σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το κίνδυνο φοροδιαφυγής στις κατηγορίες αυτές. Το ύψος των εκπτώσεων των ηλεκτρονικών θα κλιμακώνεται με τρόπο που οι συντελεστές που θα επιστρέφουν ακόμα και ολόκληρο τον εισπραττόμενο ΦΠΑ ως μελλοντική έκπτωση του φόρου εισοδήματος για τους φορολογούμενους στις στην κατηγορία υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής.
Παράλληλα ανάλογες κλιμάκωση ανά κατηγορία δαπανών θα χορηγείται και στα μερίδια της φορολοταρίας η οποία ωστόσο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πρέπει να μοιράζει ως «δώρα» μεγαλύτερα ποσά σε λιγότερους φορολογούμενους ή ακόμα και δώρα από τα κατασχεμένα οχήματα ή ακίνητα από την ΑΑΔΕ.
Επιπλέον κίνητρα θα χορηγηθούν και σε νομικά και φυσικά πρόσωπα που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες μέσω της ετήσιας κατάταξης τους σε κατηγορίες οι οποίες κλιμακωτά θα εξασφαλίζουν προνομιακή πρόσβαση σε σύστημα γρήγορης εκκαθάρισης και επιστροφής ΦΠΑ, στα συστήματα έμμεσων τεχνικών ελέγχου αλλά και συμμετοχή σε σύστημα κλήρωσης δώρων κατάλληλα για νομικά πρόσωπα όπως κατασχεμένα οχήματα ή ακίνητα.
Ένα ακόμη κίνητρο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών θα μπορούσε να είναι η άμεση έκπτωση επί της αξίας ή επιστροφής μετρητών για πληρωμή με κάρτα ειδικά για τις κατηγορίες υψηλού ρίσκου φοροδιαφυγής.

Ωστόσο αυτό το μέτρο πρέπει να συνδεθεί με την ολοκλήρωση της, ουκ ολίγες φορές εξαγγελθείσας, διασύνδεσης όλων των ταμειακών μηχανών και φορολογικών μηχανισμών απευθείας με το TAXISnet. Προϋπόθεση αυτού είναι ένα αξιόπιστο σύστημα διασταυρώσεων και ελέγχων για την εξακρίβωση της ορθής χρήση των POS και της διασύνδεσης τους με τις ταμειακές μηχανές.
Όλα τα παραπάνω πρέπει να συνδυαστούν κατάλληλα και με τα κίνητρα που προσφέρονται από το τραπεζικό σύστημα για την επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.
Η εφαρμογή αυτής της κοινωνικής συμφωνίας και του εθνικού στόχου για τις ηλεκτρονικές πληρωμές που προτείνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μπορεί, μειώνοντας δραστικά τη φοροδιαφυγή, να αναμορφώσει το σύνολο της φορολογικής πολιτικής της χώρας αλλά και να εξασφαλίσει διαθέσιμους πόρους για τη στήριξη ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους.

 1. Ανισότητες εισοδήματος και πλούτου
  Ο συντελεστής ανισότητας Gini παρουσίασε σημαντικές αυξομειώσεις στην Ελλάδα κατά την δεκαετία της κρίσης 2010-2020. Το 2014, άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο ως αποτέλεσμα της βίαιης μείωσης των μισθών μέσω της «εσωτερικής υποτίμησης», μετά όμως το 2015άρχισε να υποχωρεί τόσο λόγω της εφαρμογής μιας έντονης επιδοματικής πολιτικής που ευνόησε τα χαμηλά εισοδήματα όσο και λόγω της φορολογικής επιβάρυνσης που αφαίμαξε τα πραγματικά εισοδήματα των μικρομεσαίων. Ειδικά το 2019 κατέγραψε την χαμηλότερη τιμή από την έναρξη της κρίσης ως αποτέλεσμα της αλλεπάλληλης χορήγησης επιδομάτων προς χαμηλόμισθους κατά την προεκλογική περίοδο. Το 2020 σημειώνεται αντιστροφή τάσης και ανέρχεται στο 31,4%, η έκτη μεγαλύτερη στην ΕΕ.
  Κατά την τελευταία δεκαετία, το 1% των πλουσιότερων Ελλήνων συγκέντρωσαν επιπλέον 10% του μεριδίου του συνολικού εθνικού πλούτου (από 15% το 2010 σε 25% το 2020) – μερίδιο που συνεχίζει να έχει ανοδική πορεία. Το 10% των πλουσιότερων Ελλήνων κατέγραψε ισόποση αύξηση του μεριδίου συνολικού εισοδήματος.
  Αντιθέτως, για το λιγότερο ευνοημένο 50% των Ελλήνων το μερίδιο στο σύνολο του εθνικού πλούτου έγινε αρνητικό -1.8%, με το συνολικό χρέος νοικοκυριών να ξεπερνά τον πλούτο του!
  Η μείωση του καθαρού εισοδήματος από εργασία στην Ελλάδα το 2020 ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη στην ΕΕ μετά την Μάλτα – στο 7% – υπερδιπλάσια του μέσου όρου της Ένωσης
  Παρά τις συνθήκες επίμονης υψηλής ανισότητας πλούτου και πιέσεων στα δημόσια οικονομικά όπως κατά την πανδημία του COVID-19, τα φορολογικά έσοδα από φόρους κληρονομιάς, περιουσίας και δωρεών στην Ελλάδα – ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία αντιμετώπισης της ανισότητας ευκαιριών – αποτελούν μόλις το 0,19% των συνολικών φορολογικών εσόδων: είναι το τέταρτο χαμηλότερο ποσοστό στον ΟΟΣΑ όπου ο μέσος όρος είναι υπερδιπλάσιος (0,53%), ενώ σε χώρες όπως στη Γαλλία 7 φορές μεγαλύτερο.
  Για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω φαινόμενα στην Ελλάδα και να αποδοθεί μεγαλύτερη δικαιοσύνη ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες φορολογουμένων, χρειάζεται να εισαχθούν νέα φορολογικά μέτρα όπως εξηγείται στην συνέχεια.

(α) Φορολογία εισοδήματος
Η Νέα Δημοκρατία πρόβαλε ως βασικό συστατικό του προεκλογικού προγράμματος της το 2019 τις φοροαπαλλαγές. Ωστόσο κατά τη διακυβέρνηση της, υπήρξε εξαιρετικά γαλαντόμος κυρίως στις απαλλαγές στους φορολογούμενους που τις χρειάζονταν λιγότερο. Έτσι μεγάλου μεγέθους φορολογικές απαλλαγές θεσπίστηκαν για τις αμοιβές σε μπόνους, καθώς και για τα μερίσματα (με τη φορολογία τους να μειώνεται από 10% σε 5%, τη δεύτερη χαμηλότερη στην Ευρώπη, επιπλέον της μείωσης της φορολογίας που είχαν τα νομικά πρόσωπα που αποδίδουν τα μερίσματα). Άγνωστο για ποιους λόγους, ευνοϊκή φορολόγηση εξασφαλίστηκε επίσης για ποδοσφαιριστές και προπονητές.
Κορωνίδα των μειώσεων υπήρξαν η αύξηση του αφορολόγητου στις δωρεές περιουσίας σε κάθε τέκνο έως 800.000 ευρώ καθώς και η κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ που είχε αποτέλεσμα την ελάφρυνση κατά 350 εκ. ευρώ κυρίως σε νοικοκυριά με μεγάλη και πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία.
Επιπλέον η Νέα Δημοκρατίας θέσπισε τέσσερα ευνοϊκά φορολογικά πλαίσια για κατοίκους εξωτερικού: (α) μέσα από τον θεσμό του «διαμένοντος μη-κατοίκου» (Non-Dom), (β) με την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος κατά 7% σε συνταξιούχους της αλλοδαπής οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στη χώρα μας, (γ) φορολογικά κίνητρα προσέλκυσης αλλοδαπών και ελλήνων εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων του εξωτερικού, με απαλλαγή κατά 50% από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για διάστημα έως 7 έτη υπό την προϋπόθεση πλήρωσης νέας θέσης μισθωτής εργασίας ή έναρξης νέας δραστηριότητας, και τέλος (δ) για τη λειτουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (Family offices).
Ωστόσο τα εν λόγω πλαίσια εκτός από το ότι θέτουν την χώρα σε ένα διεθνώς καταδικαστέο φορολογικό ανταγωνισμό που αποδεικνύεται τελικά επιζήμιος για όλα τα κράτη (racetothebottom), δεν φαίνεται να έχει παρά αμελητέα ουσιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία μέσα τουλάχιστον από μια ανάλυση των απολογιστικών δεδομένων που δόθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών. .
Η σοσιαλδημοκρατία αντιπαραβάλει σε αυτήν τη συντηρητική πολιτική που ευνοεί τα συμφέροντα των ήδη προνομιούχων, την σημασία της φορολογικής δικαιοσύνης ιδιαίτερα μάλιστα σε μια περίοδο αυξημένων κοινωνικών ανισοτήτων και κινδύνου μαζικής φτωχοποίησης. Για αυτό αντιπροτείνει μια διαφορετική προσέγγιση τόσο στη φορολογία του εισοδήματος όσο και της περιουσίας των φυσικών προσώπων και ειδικά αυτών με μεγάλο πλούτο με στόχο την στήριξη ενός αποτελεσματικού αναδιανεμητικού κοινωνικού κράτους και της στοχευμένης αναπτυξιακής πολιτικής.
Η εστίαση στη φορολογία των φυσικών προσώπων είναι αυτονόητη γιατί αυτά είναι εν τέλει τα πραγματικά υποκείμενα του φόρου. Ακόμα και όταν είναι ιδιοκτήτες νομικών προσώπων, αργά η γρήγορα, σε αυτά καταλήγει η περιουσία και το εισόδημα των νομικών προσώπων.
Στο επίπεδο του εισοδήματος φυσικών προσώπων, πρέπει να υιοθετηθούν εκ νέου, όπως έγινε το 2010, κατά το δυνατόν όσο πιο συμπεριληπτικές προοδευτικές κλίμακες φορολογίας με κλιμάκια, που θα εφαρμόζονται για τα εισοδήματα από διάφορες πηγές – έστω και αν διατηρηθεί η χωριστή φορολογική προσμέτρηση. Παράλληλα, θεωρούμε αναγκαία την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος, του χαρτοσήμου και της προκαταβολής φόρου αλλά επίσης ότι χρειάζεται πολύ πιο σοβαρή και αυστηρή στόχευση των τεκμηρίων διαβίωσης.
Ωστόσο αυτή είναι μόνο η μια πλευρά του νομίσματος της φορολογικής δικαιοσύνης. Απαιτείται αντίστοιχη προσέγγιση και στην έκφανση της φορολόγησης της καθαρής περιουσίας των φυσικών προσώπων.

(β) Φορολογία μερισμάτων και δωρεών
Είναι χρέος μας να μιλήσουμε για αναγκαίες αυξήσεις της φορολογίας των κερδών και των μερισμάτων, της φορολόγησης των γονικών παροχών, της σύγκλισης της φορολογικής μεταχείρισης κάθε είδους εισοδήματος ανεξαρτήτως πηγής, κλπ. Ως πρώτο βήμα για τα μερίσματα, προτείνουμε να ισχύσει:
● Τριπλασιασμός του συντελεστή φορολογίας μερισμάτων από 5% σε 15% με εφαρμογή στην διανομή κερδών χρήσης 2022. Σταδιακή σύγκλιση της φορολογίας με τα κλιμάκια που ισχύουν για την φορολογία εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, αλλά με χωριστό υπολογισμό ανά πηγή.

Πέρα από τη φορολόγηση μερισμάτων υπάρχει βεβαίως και το ζήτημα της φορολόγησης της κληρονομιάς και των δωρεών. Η συζήτηση γύρω από την αντιμετώπιση της κληρονομιάς αναζωογονήθηκε τα τελευταία χρόνια στη δημόσια σφαίρα μέσα από το έργο ορισμένων οικονομολόγων (όπως ενδεικτικά του ThomasPiketty).
Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2021 η φορολογία κληρονομιάς και δωρεών, που αντιστοιχεί μεσοσταθμικά μόλις στο 0,5% του συνόλου των φορολογικών εσόδων των χωρών του ΟΟΣΑ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυξήσει, τα δημόσια έσοδα, με αναπτυξιακά φιλικό και κοινωνικά δίκαιο τρόπο και μάλιστα αποφεύγοντας κάποιες από τις στρεβλώσεις της αύξησης άλλων τύπων φορολογίας.
Ειδικά η Ελλάδα σύμφωνα με την ως άνω έκθεση κατατάσσονταν, βάσει των στοιχείων έτους 2019, 8η από το τέλος σε έσοδα από φόρο κληρονομιάς και δωρεών από 24 χώρες του ΟΟΣΑ.
Για αυτό και η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας για αύξηση του αφορολόγητου στις δωρεές περιουσίας σε κάθε τέκνο έως 800.000 ευρώ καταδεικνύει πόσο παράταιρη είναι σύμφωνα με τις διεθνείς οικονομικές νόρμες.
Η αύξηση των φορολογικών εσόδων από την κληρονομιά και τις δωρεές, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ μπορεί να συμβάλει θετικά στους στόχους του κρατικού προϋπολογισμού και στη διασφάλιση της φορολογικής δικαιοσύνης.
Ωστόσο σημειώνεται ότι τόσο η επιβολή στη φορολογία του καθαρού πλούτου όσο και η φορολογία στην κληρονομιά πιθανώς να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές αποφάσεις των νοικοκυριών και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων και για αυτό κρίνεται ότι πρέπει να θεσπιστούν και να εφαρμοστούν στο πλαίσιο ενός μεσοπρόθεσμου προγράμματος για να αξιολογείται σταδιακά η εξέλιξη και η αποδοτικότητα τους. Ως πρώτο βήμα προτείνουμε:

● Περιορισμός του ορίου αφορολόγητων γονικών παροχών στις 400.000 ευρώ ανά διαθέτη κληρονομιάς έως το αθροιστικό ποσόν 800.000 Ευρώ ανά δικαιούχο κληρονόμο σε περίπτωση ύπαρξης πολλών μεταβιβάσεων. Επαναφορά των προγενέστερων συντελεστών φορολογίας για υψηλότερες αξίες.

(γ) Φορολόγηση καθαρού μεγάλου πλούτου
Στη δημόσια συζήτηση παγκοσμίως, η σοσιαλδημοκρατική προσέγγιση που κερδίζει έδαφος είναι η φορολόγηση του καθαρούμεγάλου πλούτου (δηλ. περιουσία μείον τον δανεισμό), με βάση την συνολική αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων (χρηματοοικονομικών και μη-χρηματοοικονομικών). Βεβαίως, για να έχει πιθανότητες να εφαρμοστεί αποτελεσματικά αυτό το σύστημα, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη περιουσιακή διαφάνεια, λόγω των κενών που υπάρχουν σήμερα στο περιουσιολόγιο, το κτηματολόγιο και γενικότερα στην καταγραφή του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας.
Πέραν από τις φορολογίες που επιβάλλονται στα περιουσιακά στοιχεία σε εθνικό επίπεδο, σημαντικό ρόλο παίζει σήμερα και η συμμετοχή κάθε κράτους σε διακρατικές συνεργασίες και πρωτοβουλίες για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή.
Ήδη μια σειρά από διακρατικές πρωτοβουλίες υπό την εποπτεία διεθνών οργανισμών προχωρούν στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και συχνά επιβάλουν σημαντική φορολογία στους πολυεθνικούς κολοσσούς. Μια άλλη κατεύθυνση πολιτικής με στόχο να μειώσει τα κίνητρα απόκρυψης πλούτου σε φορολογικούς παραδείσους προωθεί την φορολογία από κάθε κράτος σε εκείνο το τμήμα προστιθέμενης αξίας που παράγεται σε κάθε χώρα.
Όπως έδειξαν οι αποκαλύψεις φορολογικών παραδείσων που δημοσιεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει σημαντικός αριθμός πλουσίων Ελλήνων που καταφεύγει στις δόλιες πρακτικές αποφυγής φορολογίας, στερώντας έτσι την ελληνική Πολιτεία από σημαντικούς πόρους.
Στόχος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είναι η συμμετοχή σε όλες τις διεθνείς πρωτοβουλίες εντοπισμού και αποκάλυψης κρυφού πλούτου και η επιβολή του αναλογούντος φόρου σε επίπεδα παρόμοια με αυτά που επικρατούν σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Τα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα μπορούσαν έτσι να χρηματοδοτήσουν μια σειρά από κοινωνικές πολιτικές μείωσης των ανισοτήτων, αλλά επίσης και μείωσης άλλων φόρων οι οποίοι σήμερα βρίσκονται σε δυσβάστακτα υψηλά επίπεδα.

(δ) Εντοπισμός μεγάλου πλούτου
Έως τώρα το εγχείρημα δεν προχωρούσε με την πρόφαση τις τεχνικές και νομικές προκλήσεις στην εκτίμηση της καθαρής αξίας της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων, καθώς και στο γεγονός ότι ένα μέρος αυτής της περιουσίας παραμένει αδήλωτο στο εξωτερικό. Ωστόσο η περιουσία μπορεί να κρυφτεί αλλά όχι επ’ αόριστο και σίγουρα όχι όταν πρέπει να κληρονομηθεί, οπότε μπορεί να ελεγχθεί αλλά και να φορολογηθεί αναδρομικά.
Σύμφωνα με την Έκθεση του 2021,στη βάση των στοιχείων για το 2020, στους 8,462 εκατομμύρια ενήλικες κατοίκους αντιστοιχούν 722 δις ευρώ καθαρής περιουσίας (885 δισ. $ισοτιμία 30/12/2020) με μέσο όσο καθαρής (μετά την αφαίρεση χρέους) αξίας περιουσίας 85.320 ευρώ (104.603 $), με 30.735 ευρώ (37,681$) να αντιστοιχούν σε χρηματοοικονομικού χαρακτήρα περιουσία και 66.398 ευρώ (81,404$) σε μη-χρηματοοικονομικού χαρακτήρα (πρωτίστως ακίνητα) περιουσία και μέσο όρο ιδιωτικού χρέους 11.812 ευρώ (14,482$). Διάμεσος περιουσία θεωρούνται τα 46.977 ευρώ (57,595 $).
Τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται από τον συνδυασμό των δημόσια διαθέσιμων στοιχείων σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα:
(α) η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ έτους 2022 κατέδειξε σύνολο αξίας ακίνητης περιουσίας βάσει των νέων αυξημένων στην πλειονότητα των ζωνών αντικειμενικών αξιών 761,3 δισ. ευρώ (με τα 577,7 δισ. ευρώ να αντιστοιχούν σε φυσικά πρόσωπα) ,
(β) το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων φυσικών προσώπων κυμάνθηκε στα 135 δισ. ευρώ τον Δεκ. του 2021,
(γ) το ύψος της κεφαλαιοποίησης των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο στα τέλη του 2021 (66 δισ. με το 18% περίπου των μετοχών να το διακρατούν απευθείας ημεδαποί ιδιώτες), ενώ το ύψος του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων έφτασε στα 11 δισ. ευρώ βάσει της ετήσιας έκθεσης της επιτροπής κεφαλαιαγοράς .
Βάσει των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει ότι και στο πεδίο της φορολογίας του πλούτου των φυσικών προσώπων απαιτούνται συμπεριληπτικές προοδευτικές κλίμακες που θα συνυπολογίζουν τη χρηματοοικονομική περιουσία των φυσικών προσώπων στην ακίνητη περιουσία που διαθέτουν, αφού αφαιρεθεί φυσικά η αξία του ιδιωτικού χρέους του προσώπου (εκτός από το χρέος καταναλωτικής πίστης ή αυτού που δεν εμπίπτει στη στεγαστική ή επιχειρηματική πίστη).
Ωστόσο η κλιμάκωση του φόρου θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να φορολογηθούν επαρκώς τα 66.000 φυσικά πρόσωπα που συγκαταλέγονται στο 1% των προσώπων με τον μεγαλύτερο πλούτο παγκοσμίως (με λίγο πάνω από 1 εκ. δολάρια καθαρή περιουσίας). Μετά πρέπει να υπάρξουν πρόσθετα προοδευτικά κλιμάκια φορολογίας για τον μεγαλύτερο πλούτο ως εξής:
(i) για τα 4.062 άτομα με περιουσίες από 5 έως 10 εκ. ευρώ
(ii) για τα 1.394 άτομα με περιουσίες από 10 έως 50 εκ. ευρώ
(iii) για τα υπέρ-πλούσια (ultra-high net worth individuals) άτομα με περιουσίες από 50 έως 100 εκατομμύρια και για τα άτομα με περιουσίες από 100 έως 500 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης της CreditSuisse που πρέπει να επιβεβαιωθούν και να αξιοποιηθούν.

Σημειώνεται ότι τα συνολικά 66.000 άτομα αποτελούν μεν μόλις το 7 τοις χιλίοις του ενήλικου πληθυσμού αλλά υπολογίζεται ότι κατέχουν το 10% του καθαρού ιδιωτικού πλούτου. Το γεγονός ότι η αναλογία αυτή είναι σχετικά χαμηλή σε σχέση με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ δεν θα πρέπει να δικαιολογεί την κατάσταση ο υπερσυγκεντρωμένος αυτός πλούτος να εκφεύγει της φορολόγησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Καθώς τα προηγούμενα χρόνια η ελληνική οικονομία συνολικά δοκιμαζόταν από αλλεπάλληλα κύματα πιθανής χρεοκοπίας, βαθιάς ύφεσης, της απειλής του Grexit, της πανδημίας και τώρα της πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα υπέστη και αυτό μεγάλους κραδασμούς, χωρίς όμως τελικά να καταρρεύσει.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ πολλές μορφές αποθεματοποίησης πλούτου και επενδύσεων, όπως μετοχές, κρατικά ομόλογα αλλά και φυσικά περιουσιακά στοιχεία υπέστησαν μεγάλη απαξίωση, οι τραπεζικές καταθέσεις άντεξαν και μάλιστα διατηρώντας την αγοραστική τους δύναμη. Παρά τον καταρράκτη επικρίσεων και αφορισμών που επέπεσε επί δικαίων και αδίκων όλη εκείνη την περίοδο, οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά και σε σημαντικό βαθμό να προσαρμοστούν στις εξελίξεις – παρά τις ασυνήθιστες δυσκολίες.
Μετά από μια σειρά μετασχηματισμών και προσαρμογών, σήμερα αποτελούν τους μοναδικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας στην προσπάθεια μετασχηματισμού της σε κατευθύνσεις περιβαλλοντικά φιλικότερες, ψηφιακά καινοτόμες, εμπορικά ανταγωνιστικές και κοινωνικά χρήσιμες. Για να γίνει όμως αυτό αποτελεσματικά, υπάρχουν οι εξής τέσσερις προϋποθέσεις: ρευστότητα, εξυγίανση, δικτύωση, εποπτεία.

1.Ρευστότητα
Η εξέλιξη της ρευστότητας των τραπεζών βαίνει θετικά τα τελευταία δύο χρόνια, για λόγους όμως που δεν σχετίζονται πάντα με μία ανάλογη βελτίωση του οικονομικού κλίματος. Για παράδειγμα, το 2020 οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών αυξήθηκαν σχεδόν κατά 20 δισεκ. Ευρώ, ενώ η δραστηριότητα μειώθηκε κατά -9%.
Το ίδιο παρατηρείται και στις συγκρίσεις μακρύτερων περιόδων: Τον περασμένο Ιανουάριο 2022 σημειώθηκε περαιτέρω αύξηση των καταθέσεων στα 186 δισεκ. Ευρώ. Στο επίπεδο αυτό ήταν και στις αρχές του 2011, πριν δηλαδή αρχίσει η μεγάλη απόσυρση εξαιτίας της αβεβαιότητας του PSI και του ενδεχόμενου Grexit. Και πάλι όμως μπορεί κανείς να δει ότι η δραστηριότητα σήμερα παραμένει περίπου -20% χαμηλότερη από την αντίστοιχη του 2011.
Αιτία είναι ότι στο μεγαλύτερο μέρος τους η αύξηση των καταθέσεων προέρχεται από τις μαζικές δημοσιονομικές ενισχύσεις (αλλά και τις ποικίλες αναστολές υποχρεώσεων) που δόθηκαν για την αντιμετώπιση της οικονομικής απραξίας που προκάλεσε η πανδημία, ενώ για τους ίδιους λόγους είχε υποχωρήσει αισθητά η ζήτηση δανείων από τις επιχειρήσεις.
Ελπίζει κανείς ότι η επάρκεια ρευστότητας θα συνεχιστεί τα προσεχή χρόνια για τους σωστούς αυτή την φορά λόγους. Δηλαδή, από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης με τους οποίους θα χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις Πράσινης και Ψηφιακής Μετάβασης για να οδηγήσουν την ελληνική οικονομία σε μια μόνιμη επανευθυγράμμιση υψηλότερης και βιώσιμης ανάπτυξης. Χρειάζεται όμως να προσέξουμε δύο σημεία:
Ένα, την διάχυση επαρκών πόρων σε όλο το φάσμα μεγέθους των επιχειρήσεων. Αυτό συχνά χρειάζεται ειδική μέριμνα για τις μικρές που πιθανόν να δοκιμάστηκαν περισσότερο στην πανδημία και γνώρισαν την αποκοπή τους από την εφοδιαστική αλυσίδα. Από την άλλη πρέπει να ενθαρρυνθούν από τις ίδιες τις τράπεζες να συμμετάσχουν σε συστάδες (clusters), εξαγορές και συγχωνεύσεις που θα τους δώσουν περισσότερα πλεονεκτήματα και αντοχή στον διεθνή ανταγωνισμό.
Δύο, την αυστηρή αξιολόγηση των υποψήφιων επενδυτικών σχημάτων με κριτήρια την ανταγωνιστικότητα, τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και την δημιουργία Εγχώριας Προστιθέμενης Αξίας. Μόνο με την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής, θα αυξήσουμε την αντοχή της οικονομίας σε μελλοντικούς διεθνείς κλυδωνισμούς. Τόσο στην πανδημία, όσο και τώρα στον πόλεμο, οι οικονομίες που βασιζόταν υπερβολικά σε ξένες εισροές – αντί για εσωτερικές πηγές – υπέστησαν δραματική καθίζηση και αυτό στέρεψε τις χρηματορροές προς το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

 1. Εξυγίανση χαρτοφυλακίου
  Είναι γεγονός ότι έχουν περιοριστεί σημαντικά οι μη-εξυπηρετούμενες απαιτήσεις των συστημικών τραπεζών. Κατά την διάρκεια του 2021 τα Μη-εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) περιορίστηκαν στο 20% του συνόλου από 30% στο τέλος του 2020 – αν και πάλι η αναλογία τους παραμένει δεκαπλάσια από την μέση τιμή της Ευρωζώνης. Ακόμα πρέπει να επισημανθεί ότι πολλά από τα μη-εξυπηρετούμενα αφορούν στον τομέα των υπηρεσιών, με εξαιρετικά αμφίβολη την πιθανότητα ρυθμίσεων ή ανάκτησης.
  Είναι επίσης δηλωτικό της αποφυγής οριστικών και ξεκάθαρων λύσεων η πολιτική που συνιστά κάθε τόσο η κυβέρνηση (όπως και οι προηγούμενες βέβαια) προς τις τράπεζες να επιμένουν ή να αναβάλουν πλειστηριασμούς ανάλογα με την οικονομική συγκυρία και το πολιτικό κλίμα. Σε πρακτικό επίπεδο, αυτή η πολιτική ακορντεόν ωφελεί φυσικά τους συστηματικούς «μπαταχτσήδες» εις βάρος των συμμορφούμενων, δημιουργώντας όλο και περισσότερους θύλακες εκμετάλλευσης του συστήματος.
  Ένα κρίσιμο ζήτημα για να μειωθεί το υπερβολικό «μπούκωμα» μιας ομάδας ευνοούμενων επενδυτών, είναι αν οι αξιολογήσεις λαμβάνουν υπόψη τους την συμπεριφορά των επιχειρήσεων – και ιδίως των επιχειρηματιών – στην προγενέστερη φάση που εκτινάχθηκαν τα ΜΕΔ. Ένας μηχανισμός εντοπισμού των προβληματικών επιχειρήσεων θα ήταν μέσω του συστήματος Λευκός Τειρεσίας που άρχισε να δημιουργείται το 2018 αλλά δεν ολοκληρώθηκε ούτε τέθηκε μέχρι σήμερα σε εφαρμογή.

3.Δικτύωση
Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να βρίσκονται εκεί που υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης. Μετά την πανδημία και ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι πιθανό η προγενέστερη τάση της παγκοσμιοποίησης να ανακοπεί και η δραστηριότητα να συγκεντρωθεί σε γεωγραφικές περιφέρειες. Μία από αυτές είναι η περιοχή των Βαλκανίων, όπου ανήκουν χώρες ήδη μέλη της ΕΕ καθώς και χώρες που αγωνιούν να μπουν στην ΕΕ με το λεγόμενο σχήμα ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων. Και πλέον οι λόγοι δεν είναι μόνο οικονομικοί, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε. Στην διαδικασία αυτή οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο, πλην όμως έχουν αποδεκατιστεί!

Από την δεκαετία του 1990, οι ελληνικές τράπεζες είχαν αναπτύξει εκτεταμένη παρουσία στην περιοχή των Βαλκανίων. Στην κορύφωση, είχαν παρουσία σε 16 χώρες, ένα δίκτυο 3.500 καταστημάτων και 50.000 εργαζομένους. Οι ελληνικές τράπεζες υποστήριζαν τις δραστηριότητες πολλών ελληνικών επιχειρήσεων στην περιοχή των Βαλκανίων, συμμετείχαν πρωταγωνιστικά στις αποκρατικοποιήσεις πολλών κρατικών ομίλων και προχωρούσαν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις με τοπικά πιστωτικά ιδρύματα. Η πιο θεαματική στιγμή ήταν το 2006 όταν εξαγόρασαν επτά πιστωτικά ιδρύματα έναντι 3 δισεκ. Ευρώ. Μετά το 2009, άρχισε όμως η αντίστροφη πορεία.
Προφανώς η αναδιάρθρωση των ελληνικών τραπεζών σύμφωνα με τις προβλέψεις των Μνημονίων θα έπρεπε να περιλαμβάνει και μία αναλογική προσαρμογή της παρουσίας τους στο εξωτερικό. Η αίσθηση όμως που συχνά επικρατεί είναι ότι με μοχλό την ανακεφαλαιοποίηση, η πίεση που ασκήθηκε από τους πιστωτές υπερέβη τις καλές πρακτικές και οδήγησε στην έκλειψη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από ένα ζωτικό χώρο. Σήμερα διατηρούνται μόνο 12 θυγατρικές με λιγότερους από 10.000 εργαζομένους.
Είναι αδήριτη ανάγκη για τις ελληνικές τράπεζες να ξαναβρούν τον μίτο της επαναδραστηριοποίησης τους στον χώρο των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, είτε με επανίδρυση υποκαταστημάτων είτε αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες της σύγχρονης τραπεζικής. Για μεν τις χώρες που σήμερα ανήκουν στην ΕΕ, οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να συμμετέχουν σε πολλά επενδυτικά πρότζεκτ του Ταμείου Ανθεκτικότητας & Ανάκαμψης (ΤΑΑ), ιδιαίτερα σε όσα θα μπορούσαν να έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Παράδειγμα, η χρηματοδότηση δικτύων και υποδομών στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών, logistics, κλπ. Τέτοιες πρωτοβουλίες θα τις εντάξουν φυσιολογικά στην λεγόμενη «Συμμαχία του Νότου» μαζί με τα άλλα κράτη της ΕΕ που σήμερα προσπαθούν να διαμορφώσουν πιο ανταγωνιστικές οικονομίες και να γεφυρώσουν τις μεγάλες ανισότητες με τον Βορρά.
Με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στην ΕΕ, οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην ενταξιακή τους διαδικασία και να αξιοποιήσουν το κεφάλαιο τεχνογνωσίας που έχει συσσωρευτεί από την Τράπεζα Ανάπτυξης & Επενδύσεων της Μαύρης Θάλασσας.

 1. Εποπτεία
  Στο ζήτημα της εποπτείας πιστεύουμε ότι ήλθε ο καιρός οι ελληνικές τράπεζες να αντιμετωπίζονται με παρόμοια θεσμικά εργαλεία όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Όταν ξέσπασε η κρίση χρέους το 2010 και οι ελληνικές τράπεζες έπρεπε να ανακεφαλαιοποιηθούν και να αναδιαρθρωθούν, η τεχνογνωσία που εκόμισε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ήταν σημαντική και κάλυψε την απουσία αντίστοιχων μηχανισμών στην Ευρωζώνη.
  Έκτοτε όμως έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα στην τραπεζική εποπτεία, τόσο με τον SSM όσο και με τις πολιτικές της ΕΚΤ. Σε τέτοιες συνθήκες, πρέπει σύντομα να διαμορφωθεί μία στρατηγική εξόδου του ΤΧΣ από τον ρόλο εποπτείας των τραπεζών και η τεχνογνωσία να απορροφηθεί από τους άλλους θεσμούς που έχουν πλέον καθιερωθεί. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο μπορεί να διατηρηθεί αυτοτελώς ή να υπαχθεί στο Υπουργείο Οικονομικών και σταδιακά να διατεθεί στην αγορά όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.
  Μαζί με την στρατηγική εξόδου, πρέπει το τραπεζικό σύστημα να απαλλαγεί πλέον από την καχυποψία ή/και την προκατάληψη που οδήγησαν σε αποκλεισμό στελεχών από τις διοικήσεις με κριτήρια που σχετίζονται όχι με την καταλληλότητα τους αλλά την εθνικότητα. Στις νέες συνθήκες που έχουμε μπροστά μας, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να ανταπεξέλθει με επάρκεια αλλά πρέπει να αφεθεί να δείξει τις δυνάμεις του.
 2. Κεφαλαιαγορά και Υπερταμείο
  Μια παράλληλη ζωτική λειτουργία του τραπεζικού συστήματος είναι η ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να υιοθετούν σύγχρονα εργαλεία άντλησης κεφαλαίων από την ελληνική και τις διεθνείς αγορές. Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει σε μια ουσιαστική ανάπτυξη της εγχώριας κεφαλαιαγοράς που μετά θα ενισχύσει με νέα κεφάλαια το τραπεζικό σύστημα και τις επιχειρήσεις.
  Θα ενισχύσει επίσης το κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής ασφάλισης με επιλογές εσωτερικού προσανατολισμού, με αποτέλεσμα την αύξηση των εγχωρίων επενδύσεων αλλά και την αποφυγή διοχέτευσης των κεφαλαίων προς επένδυση στο εξωτερικό.

Κρίσιμο ρόλο στην δραστηριοποίηση επενδύσεων και την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς μπορεί επίσης να παίξει και το λεγόμενο «Υπερταμείο», το οποίο σήμερα κατέχει τόσο τις μετοχές του ΤΧΣ όσο και των υπόλοιπων ΔΕΚΟ, ως απαίτηση σε βάρος της ελληνικής κυβέρνησης μετά το Δημοψήφισμα τον Ιούλιο 2015.
Ο χαρακτήρας του και οι όροι λειτουργίας είναι πρωτοφανείς για μια ευρωπαϊκή οικονομία του 21ου αιώνα και δείχνει την παθογένεια που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει κεντρικές οικονομικές δομές στην χώρα μας παρά την τυπική λήξη των Μνημονίων. Πιστεύουμε ότι όπως και για το ΤΧΣ, ανάλογη διαδικασία απεμπλοκής από την ιδιοκτησία και τον έλεγχο των ξένων πιστωτών πρέπει να εφαρμοστεί και στο Υπερταμείο.
Για την διοίκηση του, ισχύουν ακριβώς όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για το καθεστώς επιλογής ξένων στις τράπεζες και είναι πλέον καιρός να εφαρμοστούν επιτέλους ανοικτές αξιοκρατικές διαδικασίες. Αφού επανέλθει σε εθνικό έλεγχο, το Υπερταμείο πρέπει να εξελιχθεί σε ένα φορέα τριμερούς αποστολής για την χρηματοδότηση μακροχρόνιων επενδύσεων, συστηματικής αποπληρωμής μέρους του δημόσιου χρέους και μελλοντικής στήριξης του ασφαλιστικού συστήματος για την Νέα Γενιά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Α. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Παράλληλα με την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των εργαλείων χρηματοδότησης επενδύσεων, χρειάζεται ένα νέο πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου των αγορών. Για την διαμόρφωση μιας καλύτερης, πιο ανθεκτικής και πιο συμμετοχικής οικονομίας, οι επιχειρήσεις έχουν και αυτές την υποχρέωση να είναι υπεύθυνες έναντι του καταναλωτή, συνεπείς έναντι του κράτους και δίκαιες στους εργαζομένους τους.
Το κράτος χρειάζεται να γίνει πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό στην εποπτεία και τους ελέγχους που ασκεί, χωρίς εκδικητικότητα και γραφειοκρατία, αλλά με σαφή γνώμονα την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, την αντιμετώπιση της παραβίασης των εργασιακών και φορολογικών υποχρεώσεων και την προώθηση του ανταγωνισμού. Στην κατεύθυνση αυτή είχαμε ήδη από τις προηγούμενες εκλογές προτείνει τα εξής, τα οποία δυστυχώς εξακολουθούν να είναι απολύτως επίκαιρα και αναγκαία σήμερα:

 1. Αποτυχίες στην Διακυβέρνηση και την Εποπτεία των Αγορών
  Τις προηγούμενες δεκαετίες ιδρύθηκαν στην χώρα μας πολλές νέες ρυθμιστικές αρχές για τον έλεγχο και την εποπτεία των αγορών, την διασφάλιση του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών. Η ίδρυση τους υπαγορεύθηκε είτε από ανάλογες οδηγίες και πρακτικές της ΕΕ, είτε από την ανάγκη αντιμετώπισης νέων και πολύπλοκων συνθηκών που διαμορφώθηκαν στις αγορές και τις οποίες το μέχρι τότε θεσμικό πλαίσιο αδυνατούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.
  Σήμερα οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α.) στην Ελλάδα ανέρχονται πάνω από 30. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από αυτές, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) και Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Κάποιες θεωρούνται ως ανεξάρτητοι φορείς κατόπιν ειδικών ρυθμίσεων, όπως είναι Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ).
  Οι εκάστοτε πρωτοβουλίες ίδρυσης νέων αρχών εστίαζαν κυρίως στον υπό ανάπτυξη τομέα, χωρίς πάντα να λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση με άλλους τομείς. Μια από τις συνέπειες της αλλεπάλληλης και παράλληλης δημιουργίας Ρυθμιστικών Αρχών σε κάθε μεμονωμένο τομέα αγοράς είναι η συχνή επικάλυψη θεμάτων, η πολυπρόσωπη και δαπανηρή διάρθρωση δεκάδων οργάνων διοίκησης, οι εκτεταμένες απαιτήσεις ανθρώπινων και φυσικών πόρων συχνά για ομοειδή αντικείμενα, και τελικά η δυσκολία απόκτησης ολοκληρωμένης πληροφόρησης σε διατομεακά ζητήματα.
  Όχι σπάνια, ανακύπτει και σύγκρουση αρμοδιοτήτων και παρεμβάσεων για το ίδιο ζήτημα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις παρουσιάζεται αδυναμία αποτελεσματικής παρέμβασης και ελέγχου. Είναι χαρακτηριστικές οι αδυναμίες έγκαιρης και ολοκληρωμένης παρέμβασης σε τρεις τουλάχιστον κρίσιμες περιπτώσεις:

Παράδειγμα 1: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Παρά την μακρά εμπειρία στα θέματα τιμολόγησης και εμπορίας ηλεκτρισμού, η ΡΑΕ δεν διείδε εγκαίρως τις ανεξέλεγκτες συνέπειες που θα είχε η λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την διαμόρφωση των τιμών σε όλη την έκταση της ζήτησης, ούτε για την εκτόξευση των υπερκερδών των εταιρειών εμπορίας. Αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει μια περίοδος έντονης και αφύσικης ανόδου στις ενεργειακές τιμές που τίναξε στον αέρα τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και προκάλεσε αλγεινή εντύπωση για τον επερχόμενο πληθωρισμό.

Παράδειγμα 2: Ρυθμιστική Αρχή Παιγνίων.
Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας ο τομέας των στοιχημάτων και των τυχερών παιγνίων γενικότερα γνώρισε τρομακτική επέκταση στην χώρα μας, ιδιαίτερα με την χρήση διαδικτύου. Το 2021, ο συνολικός κύκλος εργασιών των τυχερών παιχνιδιών (TGR) ανήλθε σε 18,7 δισ. ευρώ έναντι 16 δισ. ευρώ το 2020. Υπερβαίνει δηλαδή πλέον το 10% του ΑΕΠ και διαρκώς επεκτείνεται!
Μόνο το 2021 η Επιτροπή Παιγνίων (ΕΕΕΠ) προχώρησε στην αδειοδότηση 15 νέων διαδικτυακών παρόχων παιγνίων, ενώ ένα νέο κύμα αναμένεται να προκαλέσει η ίδρυση νέων καζίνο και η επέκταση ήδη υφισταμένων. Η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται σχεδόν αποκλειστικά γύρω από τις εισπράξεις του κράτους, αφήνοντας εκτός ημερήσιας διάταξης τις ολέθριες μακροχρόνιες συνέπειες που προκαλεί στην κοινωνία ο εθισμός στα τυχερά παιγνίδια και η ανάγκη για αυστηρούς ελέγχους σε όσους συμμετέχουν.

Παράδειγμα 3: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Τα προβλήματα εταιρικής κατάχρησης εντάθηκαν τα χρόνια της κρίσης, στην διάρκεια της οποίας αρκετές επιχειρήσεις κήρυξαν πτώχευση αφήνοντας απλήρωτους εργαζόμενους, ανεξόφλητα δάνεια και χρέη στο δημόσιο, ενώ οι ιδιοκτήτες τους εξακολουθούσαν να διατηρούν αδικαιολόγητα μεγάλη προσωπική και οικογενειακή περιουσία. Οι «πτωχευμένοι πλούσιοι» είναι ένα φαινόμενο ευτελισμού των κοινωνικών αξιών, πρόκλησης για τους εργαζόμενους και τους άνεργους, αλλά και αδικίας και δυσφήμησης για τις συνεπείς επιχειρήσεις και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.
Οι περιπτώσεις αυτές προέκυψαν με κακές και δόλιες πρακτικές, είτε τοποθετώντας στην εμφανή διοίκηση αχυρανθρώπους, είτε περνώντας τα ατομικά περιουσιακά τους στοιχεία σε μέλη της οικογένειας (συζύγους, παιδιά) ή σε τραστ του εξωτερικού και offshore. Αυτές οι καταδολιευτικές μεταβιβάσεις μπορούν με τα σημερινά τεχνικά μέσα και την διακρατική δικαστική συνεργασία να εντοπιστούν πολύ πιο εύκολα από πριν.
Η Πολιτεία οφείλει να κινηθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά για να τις ακυρώσει και να αποδώσει τα οφειλόμενα στους εργαζόμενους και τα δημόσια ταμεία.
Μόνο με αυστηρό καταλογισμό ευθυνών και κατάσχεση των δολίως διαφυγόντων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να θεμελιωθεί ένα υπεύθυνο εταιρικό πλαίσιο που είναι αξιόπιστο και ελκυστικό για νέες πρωτοβουλίες και επενδύσεις.

Παράδειγμα 4: Αποτυχία ρυθμιστικών αρχών στην διασφάλιση δημοσίων αγαθών
Ενώ από την ίδρυση τους στην Ελλάδα οι Ρυθμιστικές Αρχές έχουν ως αποστολή να μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών ώστε να διασφαλίζεται είτε η απρόσκοπτη παραγωγή, παροχή και προμήθεια βασικών δημοσίων αγαθών είτε η αίσθηση αποτελεσματικότητας και ασφάλειας στην κοινωνία, εντούτοις πολλές φορές δεν υπήρξε έγκαιρος σχεδιασμός ή προληπτική δράση για την επίτευξη αυτών των στόχων – όπως έδειξαν και τα παραπάνω παραδείγματα.
Αγαθά όπως το νερό, η ενέργεια, οι μεταφορές εμφανίζουν αρκετά δείγματα αναποτελεσματικής λειτουργίας είτε εξαιτίας του ανεξέλεγκτου ιδιοκτησιακού καθεστώτος που δεν κρίνει καθοριστική την επαρκή παροχή τους είτε λόγω παρεμπόδισης της χρήσης τους από το ευρύ κοινό.

 1. Συντονισμός/Αξιολόγηση Ρυθμιστικών Αρχών
  Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια αξιολόγησης όλων των ΑΔΑ, παγκοσμίως, και ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν πιο άμεσα στην οικονομική δραστηριότητα όπως είναι οι παρακάτω: ΕΑ, ΕΕΤΤ, ΡΑΕ και η ΕΚ. Βασική αναφορά της προσπάθειας αυτής αποτελεί το εγχειρίδιο της Παγκόσμιας Τράπεζας που εκθέτει τα περιεχόμενα και τη σημασία της αξιολόγησης των ρυθμιστικών αρχών.
  Τα κύρια ερωτήματα που αφορούν την αξιολόγηση των ΑΔΑ είναι αν εκπληρώνονται αποτελεσματικά οι δεσμεύσεις και οι στόχοι των ΑΔΑ και αν οι δραστηριότητές τους έχουν θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία και οικονομία, από πλευράς κόστους και οφέλους. Επίσης, σκοπός της αξιολόγησης είναι να αναδείξει πιθανά εμπόδια και δυσλειτουργίες στην εκπλήρωση των στόχων των ΑΔΑ.
  Η αξιολόγηση των ΑΔΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί από Ομάδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, που θα προτείνει το Ελληνικό κοινοβούλιο με επαυξημένη πλειοψηφία. Η Ομάδα αυτή θα θέσει τις αρχές και την μεθοδολογία αξιολόγησης, και θα καθορίσει τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια της αξιολόγησης. Στο τέλος της αξιολόγησης, θα παραδώσει στην Ελληνική Βουλή την έκθεσή, τεκμηριώνοντας τα πορίσματα της έρευνας. Πριν από την εξωτερική αξιολόγηση, κάθε μια από τις ΑΔΑ θα μπορούσε να προβεί σε εσωτερική αξιολόγηση ακολουθώντας την μεθοδολογία αξιολόγησης που θα προταθεί από το πάνελ εμπειρογνωμόνων.
  Για τους λόγους αυτούς χρειάζεται να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο καλύτερου συντονισμού μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των ρυθμιστικών αρχών σε επιμέρους αγορές, όπως στους τομείς Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών, Επιβατηγών Μεταφορών, Παιγνίων, Νερού, και άλλων υπηρεσιών.
  Ο συντονισμός έχει στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση εταιρικών θεμάτων, την αντιμετώπιση νέων αναγκών, όπως το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το δικτυακό επιχειρείν και η εξοικονόμηση κόστους διοικητικής λειτουργίας.
  Επιπλέον θα διασφαλίζει την επαρκή και προσιτή παροχή κρίσιμων δημόσιων αγαθών στους πολίτες, και θα αποτρέπει την επικράτηση ιδιωτικών μονοπωλιακών συμφερόντων στην παραγωγή και διαχείριση τους.
  Για την απόκτηση μεγαλύτερου κύρους, προτείνουμε την ανάθεση στην Προεδρία της Δημοκρατίας της αρμοδιότητας να ορίζει τους προέδρους των Ανώτατων Δικαστηρίων και των Ανεξάρτητων Αρχών, ύστερα από υπόδειξη υποψηφίων από τη συμπολίτευση και την αντιπολίτευση στη Βουλή.
  Στο ίδιο πλαίσιο στηρίζουμε την ενεργοποίηση και ενίσχυση του θεσμού του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΧΑΑ και του ΣΕΒ και το οποίο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης για εισηγμένες και μικρο-μεσαίες εταιρείες.
  Επίσης την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των διοικητικών οργάνων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με διακριτούς ρόλους εποπτεύοντος-εποπτευόμενου, όπως, για παράδειγμα, την μη-συμμετοχή εποπτευομένων φορέων στο ΔΣ της ΕΚ.
  Οι ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να δημοσιεύουν ετήσιο απολογισμό δράσης, με τεκμηρίωση των παρεμβάσεων τους και εκτίμηση των συνεπειών που είχαν στην κατεύθυνση περαιτέρω ανάπτυξης και προώθησης του ανταγωνισμού στην ελληνική οικονομία. Οι απολογισμοί των ρυθμιστικών αρχών περιέχουν επίσης και σύγκριση επιδόσεων με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ώστε να διευκολύνεται και να παρακολουθείται η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών από την χώρα μας.
 2. Συντονισμός/Αξιολόγηση ελεγκτικών κλιμακίων αγορών
  Σήμερα υπάρχουν επίσης πολλές δημόσιες Υπηρεσίες και Επιθεωρήσεις, οι οποίες ελέγχουν την συμμόρφωση των επιχειρήσεων και των πολιτών στις οικονομικές και εργασιακές υποχρεώσεις τους, με στόχο την αντιμετώπιση παραβατικών φαινομένων, όπως φοροδιαφυγή, δασμο-αποφυγή, λαθρεμπόριο, μαύρη εργασία, εισφοροδιαφυγή, κλπ. Για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της οικονομικής και εργασιακής παραβατικότητας χρειάζεται μια νέα διάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών και ένας καλύτερος συντονισμός των ελέγχων και του καταλογισμού αδικημάτων.
  Προτείνουμε να διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο συντονισμού και κοινής δράσης που περιλαμβάνει το ΣΔΟΕ, τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων και μετρολογίας (ΚΕΔΑΚ), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς φυσικά και την Οικονομική Αστυνομία με ενισχυμένες αρμοδιότητες ελέγχου και καταλογισμού φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και εισφοροδιαφυγής.
  Οι ελεγκτικές αρχές οφείλουν να δημοσιεύουν ετήσιο απολογισμό δράσης, με τεκμηρίωση των παρεμβάσεων τους και εκτίμηση των αποτελεσμάτων που είχαν στην κατεύθυνση αντιμετώπισης παραβατικών πρακτικών στην ελληνική οικονομία. Οι απολογισμοί των ελεγκτικών αρχών περιέχουν επίσης και σύγκριση επιδόσεων με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ώστε να διευκολύνεται και να παρακολουθείται η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.

Β. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (PrivateEquityFunds, PEF).
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και στην Ελλάδα μια μαζική έλευση Ξένων Ιδιωτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων (ΞΙΕΚ, ή PrivateEquityFunds, PEF), τα οποία τοποθετούνται είτε στην αγορά ακινήτων είτε σε τράπεζες και ελληνικές επιχειρήσεις. Συνήθως η προέλευση και η ιδιοκτησιακή ταυτότητα των ΞΙΕΚ είναι άγνωστη, όπως επίσης και η φορολογική τους έδρα. Στόχος τους είναι η απόκτηση εγχώριας περιουσίας σε κατοικίες ή τουριστικά ακίνητα, η οποία μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις συνδυάζεται με την αυτόματη απόκτηση ελληνικού διαβατηρίου (η λεγόμενη «Χρυσή Βίζα»).
Για αρκετούς αναλυτές, η υποδοχή αυτών των επενδύσεων αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία τόσο για την ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης και την εισροή κεφαλαίων όσο και συνολικά για την διεθνοποίηση και αναβάθμιση της εθνικής οικονομίας – χωρίς να εξετάζεται επαρκώς η προέλευση και η παραμονή των κεφαλαίων στην χώρα μας. Σε πολλές περιπτώσεις όμως στοχεύουν στην αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων και την γρήγορη δημιουργία υπεραξίας, την οποία μετά σπεύδουν να ρευστοποιήσουν και να απέλθουν από την ελληνική οικονομική σφαίρα – κάτι που συχνά παραβλέπεται.
Παρόμοιες ανησυχητικές πρακτικές είχαν αναπτυχθεί χωρίς κανόνες και περιορισμούς και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατα όμως άρχισε να διαμορφώνεται μια ανησυχία για τις ανεξέλεγκτες πρακτικές των ΞΙΕΚ, την τάση τους να αποχωρούν αιφνιδιαστικά από τις αγορές στην πρώτη εκδήλωση μιας αναταραχής, καθώς και για την προσπάθεια διείσδυσης τους σε εθνικά ευαίσθητους τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η αμυντική βιομηχανία, υγεία, επισιτισμός, μέσα ενημέρωσης, κλπ.

Για παράδειγμα:
Στην Ισπανία, το 2020 δημοσιεύτηκαν δύο Βασιλικά Διατάγματα που τροποποίησαν την νομοθεσία για ξένες άμεσες επενδύσεις (ForeignDirectInvestment, FDI) με στόχο να προστατεύσουν τις ισπανικές εταιρείες από ευκαιριακές εξαγορές, σε μια περίοδο πτώσης της αξίας τους λόγω της πανδημίας. Ταυτόχρονα ανεστάλη το καθεστώς απελευθέρωσης σε στρατηγικούς τομείς, όπως η δημόσια ασφάλεια και υγεία.
Στην Ιταλία δημοσιεύτηκε ο νόμος “Golden Power” για τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων που απαγόρευε την διείσδυση κινεζικών συμφερόντων στις τηλεπικοινωνίες και τους τομείς της Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας. Όμως το 2020 ισχυροποιήθηκε ακόμη περισσότερο και περιέλαβε και άλλους τομείς όπως ενέργεια, σημαντικές υποδομές, φυσικοί πόροι κλπ. Μάλιστα η δύναμη ελέγχου και παρέμβασης του Ιταλικού κράτους μπορεί να αφορά ακόμα και “ευρωπαϊκές ξένες επενδύσεις” και όχι μόνο περιπτώσεις Κίνας ή άλλων χωρών εκτός ΕΕ.

Στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, μια πρόσφατη μελέτη εντόπισε ότι – μετά την πανδημία – σε όλες σχεδόν (με εξαίρεση την Πολωνία και την Τσεχία που διατηρούν ένα πιο χαλαρό καθεστώς) θεσπίστηκαν αυστηρότεροι κανόνες για τις ξένες επενδύσεις και εξαγορές (από χώρες εκτός ΕΕ), ιδιαίτερα όσον αφορά βασικές υποδομές, θέματα εθνικής ασφάλειας, φυσικούς πόρους και ιδιαίτερα το νερό, όπως επίσης και σε επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας. Κάποιες χώρες όπως Λιθουανία και Ουγγαρία επέβαλαν κανόνες και απαγορεύσεις και σε επενδύσεις που έχουν να κάνουν με ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο.
Σταδιακά έχει αρχίσει να διαμορφώνεται ένα καθεστώς ελέγχου και για τις αγορές ακινήτων σε χώρες της ΕΕ από ξένα επενδυτικά κεφάλαια. Για παράδειγμα στην Αυστρία οι αγορές ακινήτων υπόκεινται σε έλεγχο από τοπικές-περιφερειακές αρχές ως προς τη σκοπιμότητα – αναγκαιότητα της αγοράς και αν επηρρεάζουν κοινωνικά και πολιτισμικά την περιοχή στην οποία θέλουν να αγοράσουν.

Στο Βέλγιο υπόκεινται σε έλεγχο από την αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, ενώ στην Δανία εφαρμόζεται ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο, το οποίο η χώρα έχει εξασφαλίσει ως εξαίρεση από την Συνθήκη Προσχώρησης της στην ΕΕ. Ο μη-Δανός αγοραστής (ακόμα και προερχόμενος από άλλη χώρατης ΕΕ) ελέγχεται διεξοδικά για το τι θέλει να κάνει με το ακίνητο, οικογενειακή κατάσταση, ποινικό μητρώο κλπ. Ανάλογη εξαίρεση μέσω της Συνθήκης Προσχώρησης έχει πετύχει και η Μάλτα, όπου απαγορεύεται η απόκτηση εξοχικής κατοικίας από μη-μόνιμους κατοίκους.

Σε άλλες χώρες, οι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως σε φορολογικά θέματα ή στην τήρηση των διακρατικών συμφωνιών. Ορισμένες πάντως – όπως δυστυχώς και η Κύπρος – παραμένουν ξέφραγο αμπέλι …

Στην Ελλάδα, η άφιξη των ΞΙΕΚ όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκε με περιοριστικούς κανόνες, αλλά καλωσορίστηκε ως ένα υποκατάστατο εισροής επενδυτικών κεφαλαίων κατά την περίοδο των Μνημονίων που η οικονομία μας χαρακτηριζόταν από μεγάλη έλλειψη ρευστότητας.
Την ίδια περίοδο, η χορήγηση της Χρυσής Βίζας σε ποικιλώνυμους επενδυτές από το εξωτερικό υιοθετήθηκε και εκθειάστηκε από τις διάφορες κυβερνήσεις ως ένα μέσο προσέλκυσης κεφαλαίων και τόνωσης της καθημαγμένης αγοράς ακινήτων. Πλην όμως οι πολιτικές αυτές εφαρμόστηκαν άκριτα, χωρίς παρακολούθηση των εισροών κεφαλαίων και κυρίως χωρίς καμμία αξιολόγηση των επιπτώσεων που είχαν στις ελληνικές επιχειρήσεις και την ακίνητη περιουσία.
Μέσα στο διεθνοποιημένο περιβάλλον ολιγοπωλιακών τακτικών αλλά και των πολλαπλών γεωπολιτικών κρίσεων, εμπεριέχονται κίνδυνοι τους οποίους οφείλει η ελληνική πολιτεία να προβλέψει και να ρυθμίσει πριν υποστούμε μη-αναστρέψιμες βλάβες στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας και στην διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του κράτους και των ιδιωτών.
Σήμερα η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει ένα διπλό κίνδυνο:
Πρώτος κίνδυνος που έχει ήδη διαπιστωθεί σε μεγάλη έκταση είναι η απόκτηση μεγάλης ακίνητης περιουσίας από άγνωστους επενδυτές τρίτων χωρών, με άδηλες προθέσεις αξιοποίησης της και αυθαίρετης μελλοντικής μεταβίβασης σε άλλους ιδιοκτήτες. Σε πολλές περιπτώσεις, η υπερ-συγκέντρωση ιδιοκτησίας μπορεί να επηρρεάσει τον χαρακτήρα εξέλιξης μιας τουριστικής περιοχής ή να αλλοιώσει σκόπιμα την σύνθεση του πληθυσμού σε περιοχές εθνικής ευαισθησίας (όπως για παράδειγμα στην Θράκη).
Δεύτερος κίνδυνος είναι ότι σε περιπτώσεις εξαγοράς επιχειρήσεων, ενδέχεται να επηρεαστεί η βιωσιμότητα των επενδύσεων από την «βιασύνη» κλειδώματος υπεραξίας και η εγχώρια εταιρεία να βρεθεί αύριο αδύναμη να αντιμετωπίσει νέες τεχνολογικές προκλήσεις.
Η υψηλή πιθανότητα αιφνίδιας εξόδου από μία αγορά που επιδεικνύουν οι ΞΙΕΚ για να κεφαλαιοποιήσουν το βραχυχρόνιο κέρδος, κάνει επίσης την πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων πιο ευάλωτη στον κίνδυνο εξωτερικών διαταραχών. Ήδη, με αφορμή την ενεργειακή κρίση, πολλά ΞΙΕΚ άρχισαν να αποχωρούν από την ελληνική αγορά.
Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής πιστεύει ότι η οικονομική δραστηριότητα και ο πλούτος που δημιουργείται στην χώρα ωφελούνται μεν από τις σοβαρές ξένες επενδύσεις και τις διεθνείς συνεργασίες γιατί κομίζουν κεφάλαια και τεχνογνωσία, όχι όμως όταν αυτές γίνονται είτε εκτός πλαισίου ΕΕ είτε κερδοσκοπικά και σε βαθμό ανεξέλεγκτο που εξαφανίζει την γηγενή συμμετοχή στις επιχειρήσεις, τις τράπεζες και την κατοικία.
Για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα μαζικών εξαγορών ακινήτων και επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών της οικονομικής κρίσης αλλά και του έντονου ενδιαφέροντος που συνεχίζει να παρατηρείται από επενδυτικά funds προερχόμενα κυρίως από τις αναδυόμενες αγορές της Ανατολής και άλλες χώρες εκτός ΕΕ, προτείνεται η ενίσχυση των κανόνων διαφάνειας και η πρόβλεψη προστασίας της εγχώριας ακίνητης περιουσίας από τον κινδύνους της μαζικής αφελληνοποίησης.
Με λίγα λόγια πιστεύουμε ότι «η οικονομία της Ελλάδας πρέπει να λειτουργεί μεν σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκών κανόνων αλλά με ισχυρή εθνική συμμετοχή και πρωτοβουλίες», οι οποίες διασφαλίζουναφενός μεν την βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς υπερκορεσμό και καταστροφή του περιβάλλοντος, αφετέρου την εγχώριασυμμετοχή στην δημιουργία και συσσώρευση της ελληνικής οικονομίας.
Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνουμε μια σειρά μέτρων που θα βοηθήσουν στην καλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ ξένων και εγχώριων κεφαλαίων και την αποτροπή ενός γενικευμένου αφελληνισμού της ελληνικής οικονομίας και περιουσίας. Συγκεκριμένα:
(α) Άμεση και πλήρης κατάργηση του υποτελούς καθεστώτος της Χρυσής Βίζας σε όλες τις περιοχές της χώρας και για οποιοδήποτε ποσόν εξαγοράς κατοικίας. Σε περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, παύει να ισχύει στην λήξη της και δεν αντικαθίσταται.
(β) Η απόκτηση ακίνητης περιουσίας (κατοικιών, τουριστικών επιχειρήσεων, κλπ) υπόκειται σε έλεγχο σκοπιμότητας για την διαπίστωση της ανθεκτικότητας, βιωσιμότητας, και μη-αλλοίωσης κρίσιμων πολιτισμικών, γεωμορφικών και οικιστικών χαρακτηριστικών.
Νόμος θα καθορίζει το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό απόκτησης ακίνητης περιουσίας σε μία περιοχή από αγοραστές ξένης υπηκοότητας εκτός ΕΕ, μετά από εξειδικευμένες μελέτες της Περιφέρειας και των αρμοδίων τοπικών αρχών.
(γ) Χρειάζεται επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου ώστε να περιέχει προβλέψεις και κανόνες έναντι των μαζικών εξαγορών και να προστατεύει τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού.
(δ) Απαγορεύεται επί μία δεκαετία η εξαγορά από ΞΙΕΚ ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Υγείας, Ενέργειας, Ασφάλειας και Άμυνας ή και σε άλλους που θα θεωρηθούν στρατηγικής σημασίας σε μια κρίσιμη συγκυρία. Συνεργασίες και συνέργειες μπορεί να προβλέπονται μεταξύ χωρών της ΕΕ είτε μέσω διμερών συμφωνιών.
(ε) Υποστηρίζουμε την βιωσιμότητα των χιλιάδων εγχώριων επιχειρήσεων που αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες αιμοδοσίας της εθνικής οικονομίας και κυρίως ενίσχυσης της απασχόλησης και προώθησης των εγχώριων προϊόντων και υπηρεσιών. Η πολιτική αυτή, όχι μόνο δεν αποτελεί εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα, αλλά δημιουργεί πιο υγιείς προϋποθέσεις και πιο ελκυστικές συνθήκες για ουσιαστικές και μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε μια εθνική οικονομία που στηρίζεται σε σταθερές βάσεις και εκπέμπει περισσότερη επενδυτική σιγουριά και αποδοτικότητα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Μετά την οικονομική κρίση του 2008 το πρόβλημα του Ιδιωτικού Χρέους άρχισε να μεγαλώνει, να γίνεται επιβαρυντικό για κάθε οικονομία και δυστυχώς πήρε μια νέα διάσταση λόγω της κρίσης της πανδημίας αλλά και λόγω του πολέμου το πρόβλημα διογκώθηκε για τις επιχειρήσεις.
Προγραμματικός στόχος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ είναι να βοηθηθούν αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη, να προστατευθούν περιουσιακά στοιχεία των συνεπών οφειλετών και ιδιαίτερα η πρώτη κατοικία αλλά και δοθεί ο αναγκαίος κεφαλαιακός χρόνος και χώρος στις επιχειρήσεις για να ανταπεξέλθουν.

1.Η κατάσταση σήμερα
Σε παγκόσμιο επίπεδο η αύξηση του ιδιωτικού χρέους των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών επιδεινώθηκε την περίοδο της πανδημίας. Στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ήταν περίπου στο 50% του ΑΕΠ, 2011 – 2012 κορυφώθηκε κατόπιν υπήρξε μια μικρή μείωση και σήμερα βρίσκεται στα επίπεδα του 2016, πάνω από το 100% του ΑΕΠ της χώρας.
Σε απόλυτους αριθμούς, για το οικονομικά ασθενέστερο 50% η Ελλάδα διολισθαίνει από το 5.5% πλούτου τη δεκαετία του 2000 στο -1.8% χρέος το 2021. Δηλαδή, το οικονομικά ασθενέστερο 50% των ελληνικών νοικοκυριών έχει σήμερα περισσότερο χρέος από ό,τι πλούτο.
Ο τραπεζικός τομέας είναι εκτεθειμένος στο ιδιωτικό χρέος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το Ελληνικό ιδιωτικό χρέος ανήλθε σε 221 δις. ευρώ το 2021 και αυξημένο σημαντικά από τα 202 δις. ευρώ το 2019. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παραμένουν το 2021 σημαντικά υψηλότερα του μέσου των χωρών της ΕΕ(12,8% ως ποσοστό του συνόλου των δανείων έναντι μόλις 2,1% στην ΕΕ).

Συνολικά το ιδιωτικό χρέος υπερβαίνει τα 260 δισ ευρώ, το τελευταίο τρίμηνο του 2021. Οι απλήρωτες οφειλές προς Εφορία και ΕΦΚΑ ήταν 4,5 διςευρώ ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος τα νέα κόκκινα δάνεια ετησίως θα κυμαίνονται μεταξύ 4 – 6 δις ευρώ. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 1 εκ. τα κόκκινα δάνεια, είναι πάνω από 4 εκ. όσοι χρωστούν στην εφορία και πάνω από 2,3 εκ. όλοι όσοι χρωστούν στον ΕΦΚΑ.
Παρ’ όλες τις δηλώσεις της κυβέρνησης για ρύθμιση και μείωση των κόκκινων δανείων από τα τελευταία στοιχεία βλέπουμε ότι πάνω από το 50% των ρυθμίσεων ξανακοκκινίζουν σε διάστημα 3 έως 6 μηνών. Κόκκινα δάνεια είναι το 40% των στεγαστικών δανείων, 32% των επιχειρηματικών εκ των οποίων το 55% αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Ούτε με το πρόγραμμα «Γέφυρα», ούτε με το νέο πτωχευτικό κώδικα η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε να ρυθμίσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να καταστήσει ένα ουσιαστικό εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών αντίστοιχα. Δεν έχει γίνει ακόμα η σύσταση του φορέα που εξήγγειλε η κυβέρνηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας και όταν συσταθεί οι δικαιούχοι θα είναι περίπου, μόνο 3.500!
Οι αναγκαίες πολιτικές οφείλουν να κινηθούν στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των βασικών αιτιών σώρευσης του προβλήματος που είναι κυρίως
α) οι στρατηγικοί κακοπληρωτές (περίπου 20% του συνόλου, οι οποίο δεν καταβάλουν πληρωμές ούτε όταν ρυθμίζεται σε μικρότερες δόσεις η οφειλή τους) και
β) η οικονομική αδυναμία πληρωμής (80% του συνόλου) λόγω έλλειψης ρευστότητας.

2.Οι κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ
Με δεδομένη και την αποτυχία του εξωδικαστικού μηχανισμού του Πτωχευτικού Κώδικα που ψήφισε η Κυβέρνηση της ΝΔ και την απειλή για δεκάδες χιλιάδες πλειστηριασμούς από τα funds, κάνουμε μια σειρά από προτάσεις όπως οι εξής.

▪ Προστατεύεται πλήρως η Α’ κατοικία των δανειοληπτών που αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν τις οφειλές τους.
▪ Δίδεται δικαίωμα προσφοράς για την αγορά του δανείου στον δανειολήπτη, πριν πωληθεί στα funds .
▪ Καθορίζεται η δυνατότητα με δικαστική απόφαση χαμηλότερων δόσεων για την εξόφληση δανείων, και ορίζεται σταθερό και χαμηλό επιτόκιο για τις ρυθμίσεις.
▪ Για τους συνεπείς αλλά στην τρέχουσα συγκυρία οικονομικά αδύναμους δανειολήπτες, προβλέπεται η επιδότηση από το δημόσιο των δόσεων της αποπληρωμής για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
▪ Κατοχυρώνεται η προστασία της αγροτικής ακίνητης περιουσίας

Παράλληλα θα προωθήσουμε την σύσταση των εξής φορέων για την διαρκή παρακολούθηση και αξιολόγηση του προβλήματος των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων:

1) Σύσταση Υπηρεσίας Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

2) Σύσταση Φορέα Απόκτησης και Εκμίσθωσης Ακινήτων για Ευάλωτα και Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (περίπου 100.000).


ΜΕΡΟΣ V
ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

Α. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Γιατί χρειάζονται αλλαγές
Προτάσεις για Ευθύνη, Λογοδοσία, Διαφάνεια
Αποτελεσματικότερο κράτος

Β. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Γ. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ
Το Σχέδιο
Ψηφιακές δεξιότητες και απασχόληση
Ψηφιακός δημόσιος τομέας
Προώθηση της συμμετοχικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και λογοδοσίας.
Οι πολίτες πρωταγωνιστές σε μια έξυπνη πόλη
Ενδεικτικές Παρεμβάσεις σε Τομείς Πολιτικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 1. Γιατί χρειάζονται αλλαγές
  Έχοντας δεχθεί απανωτά κύματα οικονομικής ύφεσης την περίοδο 2009-2019 στην διάρκεια της οποίας το ΑΕΠ μειώθηκε σχεδόν κατά 24% και η κοινωνική συνοχή κλονίστηκε σοβαρά κοινωνική συνοχή, η Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία αποδείχθηκε ανθεκτική στις βασικές πολιτικές λειτουργίες της και τις στρατηγικές επιλογές ένταξης στην ΕΕ και την Ευρωζώνη. Ωστόσο η παρατεταμένη οικονομική και πολιτική κρίση ανέδειξαν τα σοβαρά «υποκείμενα νοσήματα» της που διαβρώνουν την αποτελεσματικότητα της.

Μέσος όρος ποιότητας θεσμών διακυβέρνησης 1996-2017.
ΕΑ11: Αρχικές χώρες Ευρωζώνης, New7: Νέες χώρες Ευρωζώνης. avg: Μ.Ο.
Ονομασία: WBGI=World Bank Governance Indicator. Πηγή: WorldBank

Οι συνταγματικοί, κοινοβουλευτικοί και διοικητικοί θεσμοί μπορεί να προσομοιάζουν με τους αντίστοιχους θεσμούς πολύ πιο ώριμων δημοκρατιών, ωστόσο οι περισσότεροι απέχουν σημαντικά από τις επιδόσεις των τελευταίων.

Η αποτελεσματικότητα των θεσμών στην Ελλάδα έδειξε κατά μέσο όρο μία μικρή τάση σύγκλισης με τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες, μετά το 2006 μπήκε όμως σε μια πορεία έντονης απόκλισης. Τα τελευταία χρόνια η αποτελεσματικότητα των θεσμών στην Ελλάδα απομακρύνεται ακόμα και από τον μέσο όρο των νεότερων χωρών της Ευρωζώνης, πολλώ δε μάλλον με τον αρχικό της πυρήνα.
Το πελατειακό κράτος και ο παρασιτικός κρατικοδίαιτος καπιταλισμός δεν ηττήθηκαν αλλά προσάρμοσαν τη δομή τους και τη λειτουργία τους στις νέες μικρότερες οικονομικές κλίμακες, παρά τις προσπάθειες να γίνουν ορισμένες μεταρρυθμίσεις που θα τις έκαναν λιγότερο πελατειακές. Αν και στην διάρκεια των Μνημονίων, αρκετές πολιτικές εφαρμόστηκαν στο όνομα της βελτίωσης των θεσμών, στην πραγματικότητα οι επιδόσεις των τελευταίων χειροτέρευσαν κατά πολύ, όπως δείχνουν οι σχετικοί διεθνείς δείκτες.
Η Ελλάδα κατατάχθηκε 5η από το τέλος ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ανάμεσα στις 37 χώρες του ΟΟΣΑ για το 2021 βάσει του τελευταίου «Δείκτη Αντίληψης για τη Διαφθορά» που εξέδωσε η Διεθνής Διαφάνεια, ενώ η βαθμολογία της την κατατάσσει μαζί με τα 2/3 των αξιολογούμενων χωρών με βαθμό κάτω από 50 (σε κλίμακα από 0 έως 100) που υποδηλώνει ότι έχουν σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς.
Κατατάχθηκε βάσει του τελευταίου «Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου» που δημοσίευσαν το 2021 οι «Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα» τρίτη από το τέλος ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ υποχωρώντας, σε ένα χρόνο κατά 5 θέσεις, στην 70η θέση στην παγκόσμια κατάταξη.
Η χώρα είναι συστηματικά ουραγός στην την ταχύτητα είναι ουραγός στην απονομή της παραμένει πολύ αργή συγκριτικά με τα ευρωπαϊκά δεδομένα όπως καταδεικνύεται από τις ετήσιες εκθέσεις «EU Justice Scoreboard» της Κομισιόν, που αξιολογούν την κατάσταση των δικαστικών συστημάτων κάθε χώρας της ΕΕ.
Επιπλέον η ειδική έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στα τέλη του 2020 περιέγραψε έντεκα προτεραιότητες για τη βιώσιμη μετάβαση στη μετά Covid-19 εποχή και επέλεξε να υπολογίσει στοχευμένα την επίδοση 37 χωρών στα πεδία αυτά στο «θεσμικό» πεδίο της «διασφάλισης ισχυρών κυβερνητικών αρχών και μακροχρόνιου οράματος για τους δημόσιους θεσμούς και κτισίματος εμπιστοσύνης των πολιτών» κατετάγη 32η από τις 37 χώρες και 19η από τις 20 αξιολογούμενες ευρωπαϊκές χώρες.
Εάν κάποιος συγκρίνει τις κατατάξεις των χωρών βάσει του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης του ΟΗΕ και του δείκτη ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, με τους προαναφερόμενους «θεσμικούς» δείκτες θα διαπιστώσει ότι κάποιες χώρες καταλαμβάνουν σταθερά τις υψηλότερες θέσεις σε όλες τις κατατάξεις.
Είναι λοιπόν προφανές ότι οι ώριμες δημοκρατίες καταφέρνουν να εξασφαλίσουν υψηλότερα επίπεδα εισοδήματος, περισσότερες ευκαιρίες επιτυχίας και καλύτερο βιοτικό επίπεδο για τους πολίτες τους.
Αντιθέτως σε χώρες που οι δημοκρατικοί θεσμοί είναι ανίσχυροι τους υποκαθιστούν μηχανισμοί συναλλαγής ανάμεσα στην πολιτική εξουσία, την οικονομική εξουσία και τους πολίτες.
Συνεπώς η ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών εκτός από τη βελτίωση τη ευρωστίας της δημοκρατίας έχει ευδιάκριτο οικονομικό αποτύπωμα στην οικονομική αποτελεσματικότητα και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.
Στην Ελλάδα οι κυριότερες και οι πιο σημαντικές δημοκρατικές τομές της έχουν την υπογραφή του ΠΑΣΟΚ. ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ΚΕΠ, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Συνήγορος του Πολίτη, Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, ΕΣΡ και η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ως πραγματικά Ανεξάρτητη Αρχή), είναι οι μεταρρυθμίσεις που συνέβαλαν στην αναβάθμιση της Δημοκρατίας μας και στην υποχώρηση του πελατειακού κράτους.
Επιπλέον η Διαύγεια, η Δημόσια Διαβούλευση, η απογραφή των Δημοσίων υπαλλήλων, η ανεξάρτητη ΕΛΣΤΑΤ, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων), ο ΕΟΠΠΥ, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οι Εισαγγελείς διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος, η άρση του τραπεζικού απορρήτου, την Αρχή για την καταπολέμηση του «μαύρου χρήματος» που θεσμοθετήθηκαν παρά το γεγονός ότι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ διαχειριζόταν το ναυάγιο το οποίο οδήγησε την ελληνική οικονομία η Κυβέρνηση της ΝΔ το 2009 αποτέλεσαν ένα κύμα μεταρρυθμίσεων που εκσυγχρόνισαν περαιτέρω το κράτος.
Ωστόσο οι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις υποχώρησαν μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Τις διαδέχθηκαν ένας συνεχής εκφυλισμός τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ με την απαξίωση των νομοθετικών διαδικασιών, την επανακομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης, διορισμούς μετακλητών σε θέσεις ευθύνης, την πλημμυρίδα των απευθείας αναθέσεων έργων και των κατά παρέκκλιση προσλήψεων, και όλα σε συνδυασμό με την προσπάθεια ποδηγέτησης της πολυφωνίας στα ΜΜΕ και της Δικαιοσύνης.
Η εφαρμογή του Συντάγματος χώλαινε ήδη από το 1975 επειδή δεν μπόρεσε να εμποδίσει το πολιτικό σύστημα να ενδώσει τελικά στην ασφυκτική πίεση που ασκήθηκε πάνω του για πελατειακές παροχές. Αν και υπήρξαν περίοδοι αντίστασης και ανάσχεσης, τις περισσότερες φορές υπονομεύτηκαν και τελικά υπερκεράστηκαν από το επόμενο κύμα.
Έτσι – για παράδειγμα – το κράτος, δεν μπόρεσε να λειτουργήσει ως σταθερό ανάχωμα στις συνεχώς διογκούμενες αξιώσεις για αποδοχές αναντίστοιχες προς τις επιδόσεις κάθε κατηγορίας αλλά και τις δυνατότητες της οικονομίας, για αθέμιτα προνόμια και για εκδουλεύσεις που παραβίαζαν τα όρια της νομιμότητας. Το ρουσφέτι εξελίχθηκε σε διαφθορά, που γρήγορα εξαπλώθηκε από την εκτελεστική εξουσία ως την έσχατη υπηρεσία είτε του κεντρικού κράτους είτε της αποκεντρωμένης διοίκησης.
Όταν, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο ορίζοντας άρχισε να σκοτεινιάζει, το κράτος όχι μόνο δεν περιόρισε παρωχημένες λειτουργίες και αδικαιολόγητες παροχές, όχι μόνο δεν κατάργησε άχρηστους οργανισμούς, αλλά αντίθετα τους διεύρυνε για να «εναποθέτει» σχολάζον ή εφεδρικό πολιτικό προσωπικό.
Παράλληλα, με την ανέλεγκτη διάθεση δημόσιων υπαλλήλων στα κόμματα, κομματικοποίησε ακόμη περισσότερο την δημόσια διοίκηση. Το σύστημα των «επαγγελματιών κομματικών στελεχών με δαπάνες του Δημοσίου» ενισχύθηκε με την ίδρυση νέων πολυπρόσωπων οργάνων, και αδικαιολόγητες παροχές προς τους ενδιαφερόμενους.
Από την άλλη, κοινό χαρακτηριστικό και των παρατάξεων που κυβέρνησαν τη χώρα από την Μεταπολίτευση, υπήρξε μια διάχυτη αίσθηση αλαζονείας και έλλειψης λογοδοσίας της εξουσίας προς τους πολίτες. Παρά την παραπομπή σε δίκη ορισμένων μεγάλων και επώνυμων στελεχών, πολλές υποθέσεις αγνοήθηκαν ή έκλεισαν προκλητικά και τελικά κλόνισαν την εμπιστοσύνη του κόσμου απέναντι στους πολιτικούς θεσμούς.
Η κρίση των θεσμών όχι μόνο δεν διορθώθηκε αλλά αντιθέτως κορυφώθηκε στην διάρκεια των Μνημονίων και σήμερα το καθήκον βελτίωσης της θεσμικής λειτουργίας του κράτους προβάλλει πιο απαραίτητο από ποτέ. Το μεγάλο δίδαγμα της δημοσιονομικής κρίσης του 2009-2010 και της απαξίωσης του πολιτικού συστήματος της χώρας που αυτή προκάλεσε ήταν διπλό: αφενός μεν η έλλειψη αποτελεσματικών ελέγχων στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος η οποία προκάλεσε τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό· και αφετέρου η συμπεριφορά των κυβερνώντων ως ενός περίκλειστου συστήματος αναπαραγωγής προνομίων το οποίο βρίσκεται σε αποκοπή από τις πραγματικές ανάγκες των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων και τα μακροχρόνια συμφέροντα της χώρας.
Σε ορισμένες από αυτές τις παθογένειες προσπαθούν να απαντήσουν οι προτάσεις που ακολουθούν, αρκετές από τις οποίες μπορούν να ξεκινήσουν από αύριο, αφού δεν χρειάζεται να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα για να πραγματοποιηθούν:

 1. Προτάσεις για Ευθύνη, Λογοδοσία, Διαφάνεια

1) Ποινική ευθύνη υπουργών: προκειμένου να εξομοιωθούν οι διαδικασίες διερεύνησης και παραπομπής όσων υπουργών παραβιάζουν τον νόμο με αυτούς που ισχύουν για τους κοινούς πολίτες,θα γίνει μεταφορά της αρμοδιότητας της Βουλήςστην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο.

2) Χρηματοδότηση: τροποποίηση του ισχύοντος νόμου για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και λογοδοσία. Δημοσίευση όλων των οικονομικών αποφάσεων στην Διαύγεια. Αλλαγή, ταυτόχρονα, των ρυθμίσεων για το πόθεν έσχες και τα οικονομικά των πολιτικών, με καθιέρωση ανεξάρτητων ελέγχων και διαφάνειας στην τήρηση των βιβλίων τους. Πρώτο βήμα, η αλλαγή της σύνθεσης της ειδικής επιτροπής του άρθρου 29§2 του Συντάγματος ώστε την πλειοψηφία να αποτελούν ανώτατοι δικαστές και επέκταση της αρμοδιότητάς της και στις εκλογές των ΟΤΑ.

3) Αποδέσμευση της συνταξιοδότησης των πολιτικών προσώπων από την βουλευτική, την υπουργική ή την αυτοδιοικητικήτους ιδιότητα.Κάλυψη των πολιτικών προσώπων από τον ασφαλιστικό τους φορέα, στον οποίο θα εξακολουθούν να καταβάλλουν τις κανονικές εισφορές για όσο χρόνο ασκούν πολιτικά καθήκοντα.

4) Σε συνεργασία με την Βουλή, επανεξέταση του καθεστώτος αποσπάσεων δημόσιων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ στους βουλευτές και τα κόμματα.Περιορισμός του αριθμού των μετακλητών στα πολιτικά γραφεία των υπουργών.

5) Επανεξέταση και αξιολόγηση του ασυμβιβάστου για τους βουλευτές που είναι ταυτόχρονα και ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως π.χ. οι δικηγόροι, στους οποίους πρέπει να απαγορευθεί να παρίστανται σε δικαστήρια που εδρεύουν στην εκλογική τους περιφέρεια. Ανάλογες προβλέψεις θα γίνουν και για άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες που εμπλέκονται με ζητήματα βουλευτικής δεοντολογίας, καθώς και με υποθέσεις της περιφέρειας των βουλευτών.

6) Ενίσχυση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της Βουλής, ιδίως σε επίπεδο Διαρκών Επιτροπών και δυνατότητα συστάσεως εξωκοινοβουλευτικών Εξεταστικών Επιτροπών, υπό την προεδρία ανεξάρτητων προσωπικοτήτων. Ταυτόχρονα η ίδια η Βουλή πρέπει να υιοθετήσει μέτρα με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και λογοδοσία. Δημοσίευση όλων των οικονομικών αποφάσεων στην Διαύγεια.

 1. Αποτελεσματικότερο κράτος

7) Χρονοδιάγραμμα για ενίσχυση και σταδιακή αποκατάσταση του κράτους πρόνοιας, με σεβασμό του δικαιώματος του καθένα να ζει αξιοπρεπώς. Μέτρα για άμεση και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα ανακούφιση των νεόπτωχων.

8) Ενιαία αντιμετώπιση Τύπου και Ραδιοτηλεόρασης, με ταυτόχρονη καθιέρωση κανόνων για αντιμετώπιση των fakenews στο διαδίκτυο.

9) Περιορισμός (τουλάχιστον κατά το 1/3) των μελών των ΔΣ σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

10) Κατάργηση των διορισμένων Συμβουλίων στις ΔΕΚΟ, τα Νοσοκομεία και τους λοιπούς οργανισμούς και άσκηση της διοίκησής από στελέχη προερχόμενα τόσο από την ίδια την διοικητική ιεραρχία τους όσο και εξωτερικούς που προσλαμβάνονται με ανοιχτό διαγωνισμό. Με ανοιχτό διαγωνισμό επιλέγεται και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

11) Καθιέρωση ανώτατου αριθμού οργανικών θέσεων στις ανώτατες βαθμίδες της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας (π.χ. 1000), και πρόβλεψη ότι αυτές καταλαμβάνονται με προαγωγή την οποία αποφασίζει το ΑΣΕΠ, ύστερα από αυστηρή αξιολόγηση των ενδιαφερομένων.

12) Ευθυγράμμιση της προστασίας των συνταγματικών δικαιωμάτων με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στα πεδία που υστερούμε: θρησκευτικές μειονότητες, σεξουαλική διαφορετικότητα, θέση της γυναίκας, δικαιώματα αλλοδαπών/μεταναστών. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της παρενόχλησης ιδίως στον χώρο εργασίας.

13) Πριν από κάθε σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, ανοίγουμε οργανωμένο δημόσιο διάλογο,όπως για τα δικαιώματα του παιδιού, για τις γυναικοκτονίες, για το προσφυγικό/μεταναστευτικό, για τη ΛΟΑΤΚΙ Κοινότητα, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των ατόμων τρίτης ηλικίας, τους Ρομά, τα Άτομα με Αναπηρία, οι εξαρτήσεις που λαμβάνουν νέες διαστάσεις εθισμών με τις σύγχρονες τεχνολογίες.

14) Νέο πλαίσιο ελέγχου και διαφάνειας για την συγκέντρωση εξουσίας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωση: Μετά από εκτενή δημόσιο διάλογο και διαβούλευση θα διαμορφωθούν κανόνες ώστε να διασφαλίζεται η ελευθεροτυπία, η πρόσβαση και η συμμετοχή, καθώς και να αποφεύγονται φαινόμενα καταχρηστικών συμπεριφορών που στρεβλώνουν την ποιότητα και επάρκεια της πληροφόρησης ή περιορίζουν και απειλούν τα δικαιώματα των πολιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Η παράταξη μας φιλοδοξεί η επιστροφή της στην διακυβέρνηση της χώρας να συνδεθεί με ένα ακόμα μεγάλο κύμα δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων που θα αλλάξουν το κράτος. Χαρακτηριστικές είναι οι εξής:
(α) Μια νέα Διαύγεια θα βελτιώσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της δημόσιας διοίκησης ρίχνοντας άπλετο φως σε όλες τις λειτουργίες της διοίκησης και όχι μόνο στις δημοσιοποιημένες πράξεις της και θα επεκταθεί σε κάθε δραστηριότητα στην οποία καταλήγει δημόσιο χρήμα ή δημόσια περιουσία.
(β) Το ΑΣΕΠ θα αποκτήσει κεντρικό του ρόλου στον πλήρη εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και οι αδιάβλητες και αξιοκρατικές διαδικασίες θα γίνουν ο απόλυτος κανόνας. Στο πλαίσιο αυτό το ΑΣΕΠ θα ενισχυθεί με δύο νέες αρμοδιότητες:
(i) Παρεμπόδιση και καταπολέμηση της οικογενειοκρατίας σε όλα τα επίπεδα δημόσιας διοίκησης και διαχείρισης. Οι συντεχνιακές πρωτοβουλίες (είτε ανοιχτές είτε στα μουλωχτά) για την επιλογή παιδιών και συγγενών υπηρετούντων λειτουργών στον ίδιο κλάδο θα απαγορευτούν δραστικά, όπως και κάθε δίαυλος επηρεασμού των αποφάσεων προσλήψεων μέσω πολιτικών, κομματικών ή συνδικαλιστικών μηχανισμών. Ιδιαίτερη αυστηρότητα θα επιδειχθεί στην στελέχωση των πανεπιστημιακών σχολών, όπου ο νεποτισμός και οι προσλήψεις συγγενών ήταν πάντα σε έξαρση, αφήνοντας εκτός ιδρυμάτων άξιους υποψήφιους.

(ii) Διασφάλιση διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών στην αξιολόγηση και επιλογή προαγωγών στην Δημόσια Διοίκηση.
Για την δημόσια λογοδοσία θα συντάσσεται Ετήσια Έκθεση που θα αξιολογεί τις ακολουθούμενες διαδικασίες.

(γ) Ο πλήρης εκσυγχρονισμός του προγραμματισμού, της εκτέλεσης και της δημοσιότητας όλων των δημόσιων συμβάσεων και των στοιχείων των αναδόχων θα αποτελέσει πρώτιστη προτεραιότητα μιας αναβαθμισμένης Εθνικής Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων.
(δ) Η νομοθετική διαδικασία θα εκσυγχρονιστεί και θα αναβαθμιστεί με ένα πιο διαδραστικό δημόσιο διάλογο με τους πολίτες και τους κοινωνικούς εταίρους γύρω τόσο από την πρωτογενή όσο και τη δευτερογενή νομοθεσία. Οι τροπολογίες θα περιοριστούν πλέον μόνο στον Συνταγματικά προβλεπόμενο ρόλο τους.
(ε) Η αναβάθμιση της Δικαιοσύνης δεν θα περιοριστεί πλέον μόνο στα ψηφιακά εργαλεία αλλά σε συνεργασία με το δικαστικό σώμα θα προωθηθεί και η αναγκαία αναδιοργάνωση και θεσμική ενίσχυση και θωράκιση της.
(στ) Τα ψηφιακά εργαλεία δεν θα περιορίζονται σε ηλεκτρονικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά. Όλος ο Δημόσιος Τομέας θα μετατραπεί σε μια μεγάλη πηγή ανοικτών δεδομένων που θα διευκολύνουν τη ζωή και τις αποφάσεις και τη δραστηριότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων και πρωτίστως τον έλεγχο της εξουσίας από τους πολίτες και από το ΜΜΕ.
Έτσι θα κοπεί και κάθε δυνατότητα να υπάρχει ανάγκη επίσπευσης υποθέσεων και μεσαζόντων που υπόσχονται να τις εξασφαλίσουν.
Το ΠΑΣΟΚ έχει αδιαμφισβήτητα ιστορικά εχέγγυα ότι μπορεί να πετύχει τις μεγάλες δημοκρατικές τομές και σύντομα θα τα μετουσιώσει ξανά σε δημιουργική μεταρρυθμιστική δράση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη δίκαιη ψηφιακή μετάβαση της χώρας μας. Βασίζεται σε συγκεκριμένες δράσεις, προδιαγράφει το πλαίσιο και τις αρχές για μια ολοκληρωμένη και συνεκτική ψηφιακή πολιτική, η οποία ενδυναμώνει τους πολίτες, τη δημοκρατία και απελευθερώνει δημιουργικές δυνάμεις του τόπου μας για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας και της οικονομίας. Το Σχέδιο “Ψηφιακή Ελλάδα” υπερβαίνει τη διάσταση της ψηφιακής διακυβέρνησης και αποτελεί προϊόν συλλογικής επεξεργασίας και διαβούλευσης με τους πολίτες, στελέχη φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα.
Το σχέδιο μας αξιοποιεί την συσσωρευμένη θετική εμπειρία από σημαντικές μεταρρυθμίσεις του προοδευτικού μας χώρου, όπως τα ΚΕΠ, η ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, οι Ηλεκτρονικές Προμήθειες με Διαφάνεια, η διαβούλευση, η διαφανής επιλογή στελεχών του δημοσίου καθώς και τις υποδομές που σήμερα χρησιμοποιούμε ως πλατφόρμες για βασικές ψηφιακές υπηρεσίες.
Μέσα από την υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδίου μας βάζουμε τα θεμέλια μιας δίκαιης ψηφιακής μετάβασης που θα ωφελεί όλους. Το αναλυτικό πρόγραμμα “Ψηφιακή Ελλάδα” είναι διαθέσιμο για διαβούλευση και σχολιασμό στην πλατφόρμα διαλόγου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής digitalsociety.gr, με στόχο το διαρκή εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του, ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο και δυναμικό εργαλείο, πυξίδα για την ψηφιακή μετάβαση της κοινωνίας και της οικονομίας.
To σχέδιο μας είναι ευθυγραμμισμένο σε επίπεδο δράσεων και με το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Δεκαετία εστιάζοντας σε τέσσερις βασικούς τομείς: Δεξιότητες, Κυβέρνηση, Υποδομές και Επιχειρήσεις.

Κύριοι στόχοι που πρέπει να πετύχουμε άμεσα:
● Κοινωνία χωρίς ανισότητες και ψηφιακό χάσμα
● Πληθυσμό με ψηφιακό εγγραμματισμό και ψηφιακούς επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης
● Ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές
● Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
● Ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και παροχή πραγματικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών με βάση τις διαφορετικές ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων
● Εκδημοκρατισμός των νέων αναδυόμενων τεχνολογιών με ισότιμη πρόσβαση από όλους

Τα βασικά δομικά συστατικά του συνολικού σχεδίου περιλαμβάνουν:
● Την αντίληψη για περιβάλλον στην Ευρώπη και τον Κόσμο και τις στρατηγικές κατευθύνσεις της χώρας μας, π.χ με βάση το δείκτη DESIη χώρα μας πρέπει να κάνει άλματα, όχι για να προσεγγίσει την πρώτη θέση, αλλά για να ανέβει από τις τελευταίες θέσεις και να βρεθεί μόλις στον μέσο όρο των άλλων χωρών της ΕΕ.
● Τις αρχές για τη δίκαιη ψηφιακή μετάβαση η οποία βασίζεται στην κατάκτηση της αξίας και των αποτελεσμάτων της τεχνολογίας από την κοινωνία και την οικονομία, στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, την προώθηση της συμμετοχικότητας, των ανοικτών τεχνολογιών και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας μας που παράγει τεχνολογία και μπορεί να την εξάγει σε άλλες αγορές.
● Tην Αποτελεσματική Ψηφιακή Μετάβαση του Δημόσιου Τομέα με παρεμβάσεις όπως την αποτελεσματική στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών με επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης, την υποστήριξη των στελεχών της δημόσιας διοίκησης, την άμεση αναβάθμιση πληροφοριακών υποδομών όπως το gov.gr, ώστε να παρέχει προσωποποιημένες υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, τα ανοικτά δεδομένα και την αποδοτική υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών σε τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας αξιοποιώντας αναδυόμενες τεχνολογίες, την λειτουργία των δημόσιων υποδομών ως ανοιχτή πλατφόρμα για την ανάπτυξη υπηρεσιών αξίας για την κοινωνία και την αναβάθμιση των ΚΕΠ.
● Την ενδυνάμωση της δημοκρατίας, της συμμετοχικότητας και την προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας μέσα από παρεμβάσεις όπως την ενίσχυση και επέκταση του θεσμού του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, της διεύρυνσης λειτουργίας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για νομοσχέδια και αποφάσεις της διοίκησης, της παρουσίασης ανοικτών δεδομένων για οικονομικά στοιχεία και δαπάνες, για όλους τους φορείς και επιχειρήσεις που διαχειρίζονται δημόσιους πόρους και της αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου μέσα από το διαδίκτυο.
● Την υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης και της τοπικής επιχειρηματικότητας με βασικούς μοχλούς τις ψηφιακές υποδομές και την τεχνολογία, την αποδοτική και διαφανή αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για δράσεις έξυπνων πόλεων (smartcities) που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στη καθημερινή λειτουργία των ΟΤΑ, το πράσινο και στο περιβάλλον, την έξυπνη μετακίνηση, την ανακύκλωση μέσω ψηφιακών εργαλείων και την υποστήριξη τοπικών εταιρειών τεχνολογίας στους δήμους μας, με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τοπικό επίπεδο και την ενίσχυση της συμμετοχικότητας.
● Τη στήριξη της Ψηφιακής και Νεοφυούς επιχειρηματικότητας με ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε γνώση και χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και την υποστήριξη της εξωστρέφειας των υφιστάμενων ελληνικών επιχειρήσεων, διευκολύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους ώστε να μπορούν να εισέλθουν ευκολότερα σε αγορές του εξωτερικού, μέσω της ψηφιοποίησης των πωλήσεων, των ενεργειών προώθησης, κοκ, και τη δημιουργία Ελληνικού Οικοσυστήματος τεχνολογίας και καινοτομίας που μπορεί να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας.
● Τη Συνεργασία με το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας, τις startup επιχειρήσεις, την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα για την άμεση αξιοποίηση καινοτόμων πρακτικών και αποτελεσμάτων σε μια σειρά προκλήσεων της κοινωνίας και της οικονομίας σε όλους τους τομείς πολιτικής: Υγεία, εκπαίδευση, αγροδιατροφή, ενέργεια, περιβάλλον, ακρίβεια κ.ά.
● Τον σχεδιασμό ψηφιακών παρεμβάσεων με διαφάνεια και αποδοτικότητα, ώστε η αγορά προμηθειών τεχνολογίας και υλοποίησης ψηφιακών δημόσιων υποδομών να είναι ανοιχτή σε προμηθευτές όλων των μεγεθών, και όχι μόνο σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.
● Την ισότιμη πρόσβαση στις ευκαιρίες των ευρυζωνικών δικτύων, τις επενδύσεις για τις οπτικές ίνες και την ευρυζωνικότητα στις πόλεις σε ένα μοντέλο που να βάζει στο κέντρο το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και του πολίτη. Καθολική ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών νέας γενιάς για όλους τους δημόσιους φορείς και όλα τα εμπορικά και βιοτεχνικά-βιομηχανικά κέντρα της χώρας και σε συνεργασία με τους Δήμους ακολουθώντας πετυχημένα ευρωπαϊκά μοντέλα όπως το WIFI4EU.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Θέλουμε να δούμε την ψηφιακή εποχή να δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα της τεχνολογίας και σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Οι ψηφιακές δεξιότητες έχουν νόημα μόνο όταν αποτελούν μέρος ενός ενιαίου και συνεκτικού εκπαιδευτικού προγράμματος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, ταν υποστηρίζονται από μια ολοκληρωμένη στρατηγική διάθεσης ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου.
Οι ψηφιακές δεξιότητες επηρεάζουν τη λειτουργία του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα και πρέπει να συνοδεύονται από ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης ανοικτών τεχνολογιών που μπορεί να συνδράμει το σύνολο της οικονομίας και ταυτόχρονα να ενισχύσει την απασχόληση των νέων επιστημόνων στην ίδια τους τη χώρα μέσα από την εξωστρεφή, βιώσιμη έρευνα και επιχειρηματικότητα.
Μέσα από το σχέδιο μας επιδιώκουμε να ανθίσει η ψηφιακή οικονομία, να ωφεληθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία. Να αυξηθούν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις απαραίτητες δομές στα Πανεπιστήμια, στα Ερευνητικά κέντρα και τις Τοπικές κοινωνίες ώστε να γίνουν φυτώρια ανάπτυξης και καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Εθνική Πολιτική για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.
Θα επιταχυνθεί και θα διαδοθεί περισσότερο η κατανόηση των ψηφιακών μέσων πράγμα απαραίτητο για το μέλλον μας. Είναι ανάγκη να διαμορφωθεί εθνική στρατηγική για τις ψηφιακές δεξιότητες σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και την τεχνική εκπαίδευση, η οποία να είναι αποδεκτή, ει δυνατόν, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Διαφορετικά, θα συνεχίσουμε να σπαταλάμε εθνικούς και κοινοτικούς πόρους χωρίς τα αναγκαία αποτελέσματα.
Στη χώρα μας είναι σημαντικό να υπάρχει, κατ’ αρχήν, διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό στα ελληνικά και αγγλικά και σε οπτικοακουστική μορφή σε ψηφιακό αποθετήριο, ενότητες για ελεύθερη χρήση στο Διαδίκτυο από όλους που θα παράγεται με ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτό λογισμικό.
Η στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται σε εθνικές έρευνες δεξιοτήτων με περιοδικό χαρακτήρα εστιασμένες τόσο στη μελλοντική ζήτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων όσο κι στις ανάγκες των πολιτών για δεξιότητες πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:
Για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων – καταλύτης της ψηφιακής μετάβασης της κοινωνίας και της οικονομίας
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης πρέπει να έχει στο επίκεντρο την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, την ενδυνάμωση του πολίτη, την ενίσχυση των θεσμών και της εμπιστοσύνης στη δημόσια διοίκηση. Η δράση της ψηφιακής μετάβασης του δημόσιου τομέα πρέπει να πραγματοποιείται με ανοιχτές διαδικασίες, να ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Σε αντίθετη περίπτωση πραγματοποιείται η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας με εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης θα είναι ημιτελής αν δεν συνδυαστεί με παρεμβάσεις στην εκπαίδευση, τη συμμετοχή των πολιτών και την ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας καθώς και την υποστήριξη ανοικτών προτύπων και διαδικασιών για την υλοποίηση ψηφιακών υποδομών με ίσες ευκαιρίες.

Βασικές Δράσεις:
1) Χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης έχουν όλα τα εφόδια και λειτουργούν σε ένα υγιές και αποδοτικό περιβάλλον.
Ψηφιακά εργαλεία συνεργασίας, διαχείρισης της διοικητικής γνώσης, διαδικασίες, και εκπαίδευση. Χρειάζεται ενίσχυση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης για την κλιμάκωση εκπαιδευτικών δράσεων και την παραγωγή ανοικτού απλοποιημένου εκπαιδευτικού περιεχομένου για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Χρειάζεται μια ανοικτή και αποδοτική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα μέσα από την αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και τη διαθεση εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ολους. Είναι αναγκαία η επιμόρφωση και κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων στο αντικείμενο της ψηφιακής διακυβέρνησης και διαμόρφωση ψηφιακής κουλτούρας.
2) Χρειάζεται Άμεση αναβάθμιση της κεντρικής διαδικτυακής πύλης gov.grσε μια πλατφόρμα η οποία θα παρέχει προσωποποιημένες υπηρεσίες για κάθε διαφορετική ανάγκη πολίτη και επιχείρηση. Η πλατφόρμα του gov.gr πρέπει να λειτουργεί σε όρους του 2022 και να επιτρέπει μέσα από ανοικτά πρότυπα την απλοποίηση των διαδικασιών του δημόσιου και του ιδιωτικά τομέα. Το gov.gr θα πρέπει να μετασχηματιστεί από απλός κατάλογος υπηρεσιών σε μια υποδομή που εξασφαλίζει στους πολίτες παροχή υπηρεσιών με διαφάνεια και πληροφόρηση καιεξατομίκευση.Οι πολίτες δεν θα πρέπει να υποβάλουν ξανά και ξανά στοιχεία που το κράτος γνωρίζει.Παράλληλα θα επιτρέπει στη δημόσια διοίκηση την παρακολούθηση των διαδικασιών.
3) Υλοποίησης δράσης social.gov για την διαφανή και εύκολη πρόσβαση του πολίτη σε δικαιώματα, κοινωνικές παροχές και δυνατότητες με αυτόματο και προσωποποιημένο τρόπο με βάση τις ανάγκες του.
Το Κράτος οφείλει να είναι προετοιμασμένο για κάθε διαφορετική ανάγκη αξιοποιώντας προς το συμφέρον των πολιτών τα δεδομένα που διαθέτει, και όχι να ζητά συνεχώς από τον πολίτη να τεκμηριώνει πράγματα που ήδη το κράτος γνωρίζει!. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να προβλεφθεί και η ασφαλής διαλειτουργικότητα και συνεργασία με πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης π.χ δήμοι και με δράσεις του ιδιωτικού τομέα.
4) ΔΙΑΥΓΕΙΑ 2.0 – Ενίσχυση και Ενδυνάμωση του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ που υλοποίησε το ΠΑΣΟΚ το 2010.
5) Διάθεση απλών εργαλείων αναζητήσεων και οπτικοποίησης δεδομένων για τους πολίτες. Το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ μπορεί να υποστηρίξει ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες διοίκησης. Η αξιοποίηση των δεδομένων του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ μπορεί να βοηθήσει τη διαμόρφωση πολιτικών εξοικονόμησης κόστους και την απλοποίηση των διαδικασιών όπως για παράδειγμα από την εφαρμογή αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης στις 50 εκ. Διοικητικές αποφάσεις και πράξεις που έχουν αναρτηθεί.
6) Ενισχύουμε τη συμμετοχικότητα και την διαφάνεια.
Αξιολόγηση από τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και τους πολίτες των έργων και δράσεων ψηφιακής μετάβασης, πριν την δέσμευση οικονομικών πόρων.
7) Ανοικτο Μητρώο παρόχων υλοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών αξιοποιώντας τις βασικές υποδομές του gov.gr (π.χ μηχανισμών taxis κλπ). Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα με ασφάλεια να χρησιμοποιούνται οι διαδικασίες π.χ υπεύθυνων δηλώσεων κ.α για την υλοποίηση υπηρεσιών σε τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας και με την αξιοποίηση μηχανισμών συγκατάθεσης από τους πολίτες με απλό και ασφαλή τρόπο.
8) Ανοικτή Δημόσια Διοίκηση. Πολίτης και επιχείρηση για κάθε συναλλαγή με το δημόσιο θα πρέπει να είναι ενήμεροι για το ποια υπηρεσία και σε τι στάδιο βρίσκεται οποιοδήποτε αίτημα. Μέσα από τη διάθεση ανωνυμοποιημένων στατιστικών δεδομένων μπορούμε να υποστηρίζουμε άμεσα υποστελεχωμένες υπηρεσίες ή να προλαμβάνουμε καταστάσεις στρεβλής λειτουργίας, μέσω της διαφάνειας, προστατεύοντας τον πολίτη και τον δημόσιο υπάλληλο.
9) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Δημόσιου Τομέα. Δημιουργία ευέλικτων και αποκεντρωμένων μοντέλων βάσει ενιαίων προτύπων για τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από την αγορά. Μετασχηματισμός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ σε εικονικό δίκτυο της δημόσιας διοίκησης επικεντρωμένο στην ασφάλεια και ανεξάρτητο από την τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία. (Δίκτυο Δημόσιου Τομέα). Χρήσιμο σε αυτή την περίπτωση θα ήταν και η αξιοποίηση μηχανισμών ανοικτών cloudmarketplaces για την συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών συνεργασίας, διαχείρισης γνώσης κ.α τα οποία θα έχουν πρόσβαση τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Ο Δημόσιος Τομέας πρέπει να πληρώνει τιμές αγοράς και όχι να υπερχρεώνεται για υπηρεσίες που δεν χρησιμοποιεί.
10) Ενιαίο ψηφιακό μητρώο πολιτών. Εφαρμογή ενιαίου κεντρικού συστήματος για τη διαχείριση του μητρώου των πολιτών. Συμμόρφωση με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για υπηρεσίες ταυτοποίησης και εμπιστοσύνης για την εφαρμογή ενιαίου μοντέλου πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου (eIDAS) και διασύνδεση με άλλες δράσεις π.χ Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) μέσα από τη διάθεση μηχανισμών διαλειτουργικότητας για τον ιδιωτικό τομέα με στόχο την απλοποίηση διαδικασιών και τη μείωση του κόστους.
11) Διασφάλιση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας για κεντρικές υποδομές π.χ GOVERP, CRM με την υιοθέτηση ανοικτών τεχνολογιών, τη μείωση κόστους για το δημόσιο τομέα, και τη διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα της δημόσιας διοίκησης για την αυτοματοποίηση διάθεσης στοιχείων.
12) Νέοι “Ψηφιακοί δρόμοι” – υλοποίηση δημόσιων υποδομών με διαφάνεια και αποδοτικότητα.
Για παράδειγμα τοDigitalMarketplace στο gov.UK έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο δημόσιος τομέας αγοράζει IT και ψηφιακές υπηρεσίες.Ανοίγοντας την αγορά προμηθειών σε προμηθευτές όλων των μεγεθών, σε εταιρίες startups κοκ και όχι μόνο σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, οδήγησε σε αυξημένο ανταγωνισμό, χαμηλότερες τιμές και πιο εξειδικευμένους και τοπικούς προμηθευτές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας, τοπικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας.
13) Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη δημόσια διοίκηση για την ευθυγράμμιση με το περιβάλλον της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης (industry 4.0), τις σχετικές τάσεις και τις αναδυόμενες τεχνολογίες σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν το RPA και την αυτοματοποίηση διαδικασιών (RoboticProcessAutomation), Τεχνητή Νοημοσύνη, blockchain, AR/VR. Απαραίτητη δράση προς αυτή την κατεύθυνση ειναι η συστηματοποίηση της συνεργασίας με το ελληνικό ανθρώπινο κεφάλαιο, το οικοσύστημα των startup εταιρειών για την μεταφορά τεχνολογίας από άλλους τομείς στη δημόσια διοίκηση.
14) Διάθεση ανοικτών (μη προσωπικών) δεδομένων opendata. Τα δεδομένα τα έχει πληρώσει ο φορολογούμενος και πρέπει να είναι ανοικτά και προσβάσιμα στους πολίτες για το δημόσιο έλεγχο και την ανάπτυξη οικοσυστήματος ψηφιακής οικονομίας. Τα ανοικτά (μη προσωπικά, δηλαδή στατιστικά, γεωγραφικά κ.α ) δεδομένα του δημόσιου τομέα είναι κεντρική πολιτική επιλογή της Ε.Ε. Είναι το καύσιμο της ψηφιακής οικονομίας και θα πρέπει να προωθηθούν σε όλους τους τομεις της οικονομίας όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός και το περιβάλλον. Εκτός από την προώθηση της διαφάνειας, θα απελευθερωθουν σημαντικές δημιουργικές δυνάμεις ελλήνων μηχανικών που έχουν ιδέες για το πώς μπορούν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα!
Θα πρέπει να δοθεί επίσης έμφαση στη διάθεση δεδομένων συλλογής τιμών από το κράτος π.χe-katanalotis.gov.grγια τα βασικά αγαθά , ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, τιμές καυσίμων (μέσα από τον ανασχεδιασμό του απαρχαιωμένου fuelprice.gr)με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών από εφαρμογές σύγκρισης τιμών και την διαφανή λειτουργία της αγοράς προς το συμφέρον του καταναλωτή.

Επιμέρους κατευθύνσεις
● Συμμετοχικά Εργαστήρια καινοτομίας govtech σε συνεργασία με τους φορείς, πολίτες και στελέχη της δημόσιας διοίκησης μέσα από το ΕΚΔΔ – Σύσταση μονάδων καινοτομίας σε επίπεδο Υπουργείου.
● Εφάπαξ καταχώρηση δεδομένων σε συστήματα του δημοσίου κατά την αλληλεπίδραση με τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και έλεγχος των δεδομένων από τον πολίτη. Να ξέρει ποια στοιχεία αποθηκεύονται στα δημόσια πληροφοριακά συστήματα και πώς αξιοποιούνται.
● Πράσινη διακυβέρνηση, με την αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διευκόλυνση της μετάβασης, περιλαμβανομένων των δημόσιων οργανισμών, προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Ύπαρξη ηλεκτρονικών αντί φυσικών αρχείων, προώθηση ανοικτών συνεργατικών εφαρμογών – projectmanagement.
● Διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών και της μεταφοράς τους σε τρίτους. Επιτυχής εφαρμογή του GeneralDataProtectionRegulation (GDPR) και διασφάλιση του δικαιώματος του πολίτη να γνωρίζει τα δεδομένα που συλλέγουν τα δημόσια πληροφοριακά συστήματα.
● Κάθε υπηρεσία, εφαρμογή ή υπολογιστικό σύστημα που αναπτύσσεται με δημόσιο χρήμα, θα πρέπει υποχρεωτικά να αποδίδεται στο δημόσιο και τους πολίτες που το πλήρωσαν, με άδεια ελεύθερης χρήσης και τροποποίησης του κώδικα, και πλήρη τεκμηρίωση, ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίησή του.
● Χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (π.χ. blockchain) για την ενίσχυση της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της συμμετοχικότητας.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ :Προώθηση της συμμετοχικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
Μέσα από τη δραστηριότητα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής βάζουμε το πλαίσιο της ενεργής συμμετοχής των πολιτών
● Να διαμορφώσουμε ένα ανοικτό, δυναμικό σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο έχει ως πρωταρχικό του στόχο την επανατοποθέτηση των σχέσεων κυβέρνησης και πολιτών.
● Ένα σύστημα συμμετοχικής διακυβέρνησης που βασίζεται στη συμμετοχή, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ανοικτότητα σε ολόκληρο το σύστημα διακυβέρνησης: κυβέρνηση, δημόσια διοίκηση αλλά και ιδιωτικός τομέας.
● Ένα τέτοιο σύστημα διακυβέρνησης προτείνει λύσεις σε προκλήσεις τόσο ιδεολογικές όσο και καθημερινές, πρακτικές, όπως η λειτουργία του πολιτικού συστήματος και των δημοσίων υπηρεσιών, οι εργασιακές σχέσεις, η διαχείριση των κοινών πόρων και ο τρόπος λήψης αποφάσεων σε πολλαπλά επίπεδα.
Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της συμμετοχικής διακυβέρνησης
1) Υποχρεωτική ένταξη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, κάθε φορέα και εταιρείας που διαχειρίζεται δημόσιους πόρους (Ενέργεια, Περιβάλλον, Υποδομές κ.α).
2) Υποχρεωτική ηλεκτρονική ανάρτηση των οικονομικών των κομμάτων στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
3) Ενίσχυση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης. Υποχρεωτική διαβούλευση και υποχρεωτική αναφορά για την συμμετοχή και τις προτάσεις των πολιτών και των φορέων. Ποια σχόλια λαμβάνονται υπόψη και ποια όχι και για ποιο λόγο. Πραγματική λογοδοσία για τις δυναμικές ανάγκες και τις προτάσεις της κοινωνίας
4) Παρουσίαση των οικονομικών και αναλυτικών στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε πραγματικό χρόνο (realtimeonline).
5) Αύξηση της συμμετοχής πολιτών στις διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικών. Μέσω της εφαρμογής λύσεων ΤΠΕ και με εξασφάλιση αποτελεσματικών και διαφανών διαδικασιών, οι πολίτες συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις σχετικά με τη δημόσια πολιτική, σε συζητήσεις και σε διαδικασίες χάραξης πολιτικής και στελέχωσης θέσεων ευθύνης.
6) Χρειάζεται να καταστεί κύριος στόχος η απλούστευση και ο εξορθολογισμός των πολυπληθών κανόνων δικαίου της χώρας μέσω της ευρύτατης υιοθέτησης πρακτικών Καλής Νομοθέτησης. Το σημερινό σύστημα συμβάλει αρνητικά και αυτό στις μεγάλες καθυστερήσεις του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης της χώρας μας. Η φιλική πρόσβαση στο σύνολο της νομοθεσίας μαζί με την χρήση πρακτικών ευρείας διαβούλευσης καθώς και κανόνων δομημένης σύνταξης πριν και κατά τη διαδικασία νομοθέτησης θα συμβάλλουν θετικά στην ενίσχυση του ουσιαστικού δημοκρατικού διαλόγου όσο, στην παραγωγή ευκρινέστερων διατάξεων και στην κωδικοποίηση της νομοθεσίας στην πηγή τους.
7) Σύστημα ,αξιολόγησης και ελέγχου του Κυβερνητικού έργου από τους πολίτες. Προτείνουμε την αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο τη λειτουργία συστήματος παρακολούθησης, διαφάνειας και συντονισμού του κυβερνητικού έργου. Το σύστημα πρέπει να ενημερώνεται υποχρεωτικά από όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα και να παρέχει ανοιχτά δεδομένα, ώστε να αποτελεί το μέσο που θα βοηθήσει στην έγκαιρη αντιμετώπιση των όποιων δυσκολιών προκύπτουν στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος.

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΗ – ΑΝΟΙΚΤΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΛΗ
Μια πόλη είναι έξυπνη όταν περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία λειτουργίας της και βασίζεται στην ανταλλαγή γνώσεων και τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και τοπικής οικονομίας. ο μοντέλο ανάπτυξης των έξυπνων πόλεων οφείλει να βρει καινοτόμες λύσεις για τα προβλήματα που υφίστανται. Εκτός από τις τεχνολογικές παρεμβάσεις στις πόλεις που ζούμε – οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται με την χρήση ανοικτών προτύπων – χρειάζονται στοχευμένα προγράμματα σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και εκπαίδευσης σε χρήσιμες εφαρμογές. Μέσα από το σχέδιο μας προτείνεται η λειτουργία συμμετοχικών εργαλείων και πρακτικών (ηλ. Διαβουλεύσεις, τοπικά δημοψηφίσματα, συμμετοχικός προϋπολογισμός) τα οποία θα δώσουν ρόλο και λόγο στους πολίτες για θέματα που αφορούν την καθημερινή τους ζωή.
Υλοποίηση σχεδίων τοπικών κοινωνιών για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών με:

 1. Συστήματα διάγνωσης, αναφορές αξιολόγησης και αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης του ψηφιακού χάσματος,
 2. Πρόσβαση σε υποδομές, διαδίκτυο, υπηρεσίες, εργαλεία και εγκαταστάσεις με ενίσχυση του δημοτικού δικτύου ευρυζωνικότητας (οπτικές ίνες, ασύρματο δίκτυο), παροχή συσκευών και διαδικτύου σε τοπικά κέντρα παροχής υπηρεσιών και
 3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ – Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΝΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ
Μέσα από το σχέδιο μας δίνουμε ευκαιρίες στο δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας για ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ενισχύουμε το οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ενεργοποιώντας φορείς και στελέχη για την από κοινού ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, μέσα από στοχευμένες δράσεις, δομές και παρεμβάσεις, όπως είναι τα εργαστήρια καινοτομίας, μαραθώνιοι καινοτομίας και δράσεις businessacceleration.
Με τέτοιες ενέργειες κινητοποιείται το δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο του οικοσυστήματος καινοτομίας, ενισχύεται η δημιουργία και η νεανική επιχειρηματικότητα, καθώς και οι συνεργασίες, αξιοποιείται η εμπειρία και η τεχνογνωσία των στελεχών των φορέων και προωθείται η καινοτομία. Επιπλέον, οι ενέργειες ανοιχτής καινοτομίας συμβάλλουν ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο “braindrain” και να μένουν οι νέοι επιστήμονες και επιχειρηματίες μας στη χώρα μας ενώ προωθούνται τα ανοικτά δημόσια δεδομένα (opendata) τα οποία αποτελούν βασικό συστατικό της ψηφιακής οικονομίας.
Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις κινητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, τις startup επιχειρήσεις και την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα βάζουμε τις βάσεις ώστε η χώρα μας να αποτελέσει ένας διεθνής κόμβος καινοτομίας και τεχνολογίας με εξωστρεφή προσανατολισμό.
Ενδεικτικές δράσεις:
● Λειτουργική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων – Ανοικτά Ερευνητικά αποτελέσματα για τη διάδοση της γνώσης, τη μείωση των ανισοτήτων και την αντιμετώπιση προκλήσεων.
Επιπλέον:
● Διοργάνωση δράσεων π.χ επιταχυντών και δομών καινοτομίας για την υποστήριξη του οικοσυστήματος καινοτομίας σε τομείς της οικονομίας και ανάδειξη καινοτόμων λύσεων.
● Ενθάρρυνση ουσιαστικών επενδύσεων στον χώρο της τεχνολογίας
● Διαφανές πλαίσιο λειτουργίας χρηματοδοτικών εργαλείων – funds τα οποία υποστηρίζονται με δημόσιους πόρους
● Δείκτες εξωστρέφειας χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων στον χώρο της τεχνολογίας
● Πλατφόρμες διάδοσης και αξιοποίησης καλών πρακτικών
● Ανάπτυξη συνεργασιών και αναβάθμιση EnterpriseGreece για την οργανωμένη και μεθοδική προσέγγιση ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα και προώθηση της εξωστρέφειας εταιρειών τεχνολογίας και τεχνολογικών ερευνητικών αποτελεσμάτων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
● Στην Εκπαίδευση: Βασική Εκπαίδευση: Χρειάζεται επιτάχυνση και ορθολογικός σχεδιασμός του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης, με παράλληλη διασφάλιση του δικαιώματος του παιδιού στην φυσική επικοινωνία με τους διδάσκοντες και συμμαθητές του και στον ελεύθερο χρόνο. Αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ταχεία ανεύρεση πηγών πληροφοριών και για την ανάπτυξη βιωματικής μάθησης. Καταπολέμηση της υπερφόρτωσης των μαθητών με τακτικές αναφορές των διδασκόντων.
Οι πρακτικές για τα μαθήματα STEM [Science, Technology, EngineeringMathematics] που είναι αναγκαία για την απόκτηση βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων μπορούν και πρέπει να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση και την κοινωνία της πληροφορίας και γνώσης εφόσον βασίζονται σε ελεύθερο και ανοικτό περιεχόμενο, προσβάσιμο από όλους τους μαθητές και τους γονείς, χωρίς περιορισμούς.
● Στον Τουρισμό: Ανάπτυξη προγραμμάτων για την παραγωγή ψηφιακών παιχνιδιών (Online και mobilegaming) στο πλαίσιο των δημιουργικών βιομηχανιών (CreativeIndustries), που περιλαμβάνουν επίσης την κινηματογραφική παραγωγή, τις οπτικοακουστικές και ψηφιακές τέχνες, την αρχιτεκτονική, το design, τη μουσική, τη διαφήμιση κ.α.
● Διάθεση ανοικτού πολιτιστικού περιεχομένου και ανοικτών δεδομένων για την ανάπτυξη υπηρεσιών εικονικής ξενάγησης με την χρήση πολλαπλών μέσων, υπηρεσίες μέσω κινητών συσκευών με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας (augmentedreality) για χώρους του Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού σε συνεργασία με το οικοσύστημα καινοτομίας, τεχνολογίας και έρευνας της χώρας μας.Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εργαζομένων του τουρισμού σχετικά με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την αποτελεσματική εφαρμογή τους στην καθημερινότητα.
● Ψηφιακή μετάβαση της Αγοράς Ενέργειας – Ενεργειακή Δημοκρατία: Χρειάζεται η ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων για την εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης και παρακολούθησης κόστους στα σπίτια (π.χ smarthome) και στις επιχειρήσεις, εφαρμογή ανοικτών προτύπων σε έξυπνους μετρητές για την αξιοποίηση των δεδομένων κατανάλωσης από τους πολίτες. Επιπλέον, απαιτείται διαφάνεια μέσω ψηφιακών μέσων στην υλοποίηση έργων ΑΠΕ ώστε να μην εμποδίζονται τα ώριμα έργα και να υλοποιούνται με τις ελάχιστες καθυστερήσεις, δίνοντας βάρος στις πραγματικές επενδύσεις.
Χρειάζονται βάσεις για Ενεργειακή Δημοκρατία μέσα από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην παραγωγή ενέργειας ώστε η ενεργειακή μετάβαση να γίνει με όρους αποτελεσματικότητας, διαφάνειας, και κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι παρεμβάσεις πρέπει να υποστηρίζονται παράλληλα από ανοικτές ψηφιακές πλατφόρμες που θα επιτρέπουν την λειτουργία και την κινητοποίηση των πολιτών και την εύκολη δημιουργία ψηφιακών ενεργειακών κοινοτήτων χωρίς γραφειοκρατία.
Είναι απαραίτητη η χρηματοδότηση/αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων αναδυόμενων τεχνολογιών blockchain, AI, drones κ.α για την παρακολούθηση και συντήρηση του δικτύου με όφελος προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και για την έγκαιρη διαχείριση κρίσεων.
● Ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροδιατροφικού τομέα με εφαρμογή πρακτικών έξυπνης γεωργίας, ενίσχυση νέων επιχειρηματιών και δημιουργίας περιφερειακών κέντρων ψηφιακών δεξιοτήτων. Λειτουργία ψηφιακών πλατφορμών σε θεματικό και γεωγραφικό επίπεδο για την σύνδεση με τον τουρισμό και την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών προϊόντων.
Υποστήριξη στην χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και πρακτικών π.χ IOT, drones, Επεξεργασίας δεδομένων, blockchain κ.α μέσω λειτουργίας κέντρων καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο και περαιτέρω ενίσχυση για την αξιοποίηση προγραμμάτων και αποτελεσμάτων έρευνας. Σημαντικό σε αυτό το σημείο είναι και η διάθεση ανοικτών δεδομένων από κεντρικά πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου π.χ ΟΠΕΚΕΠΕ κ.α για την μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους για τις υπηρεσίες προς αγρότες.
● Ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας “ΕΣΥ 2.0”: Αξιοποίηση των τεχνολογικών υποδομών της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που υλοποιήθηκε από το ΠΑΣΟΚ το 2010 και στόχευε σε αναβαθμισμένες παροχές, διαφάνεια, εξοικονόμηση φαρμακευτικής δαπάνης, και βελτίωση των υπηρεσιών υγείας. Η υποδομή μπορεί σήμερα να λειτουργήσει ως μοχλός για τον δραστικό εκσυγχρονισμό του εθνικού δημόσιου συστήματος υγείας.
Επιδιώκουμε την απλοποίηση των διαδικασιών και των ροών εργασίας σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας, με στόχο τον έλεγχο του κόστους, την αύξηση της διαφάνειας, και την ταχύτερη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Έχουμε επίσης την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε το εγχώριο ερευνητικό και επιχειρηματικό δυναμικό για νέες καινοτόμες εφαρμογές εξατομικευμένης ιατρικής ακριβείας, σε τομείς όπως οι διευρυμένοι ψηφιακοί φάκελοι υγείας, οι ψηφιακοί βοηθοί, η ψηφιακή κάρτα υγείας, τα στοχευμένα προληπτικά προγράμματα με εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων.
Η διαλειτουργικότητα των υφιστάμενων εφαρμογών και συστημάτων είναι απαραίτητη συνθήκη για την συγκέντρωση και διατήρηση των ψηφιακών δεδομένων και για την αξιοποίησή τους στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθοδολογιών. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των στελεχών του συστήματος υγείας σχετικά με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την αποτελεσματική εφαρμογή τους στην καθημερινή ιατρική πρακτική.
Κάθε επαγγελματίας του δημόσιου συστήματος υγείας θα εφοδιαστεί με μία ατομική ταμπλέτα υψηλών προδιαγραφών, μέσω της οποίας θα έχει ασύρματη πρόσβαση σε εφαρμογές και σε όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα των ασθενών που επιβλέπει, με βάση τον ΑΜΚΑ του κάθε ασθενούς.
Η διατήρηση των σχετικών ιατρικών δεδομένων όλων των πολιτών σε ένα ασφαλές αποθετήριο αποτελεί προϋπόθεση για την απλοποίηση των διαδικασιών, για την μείωση του κόστους, και για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες.

Επιμέρους κατευθύνσεις:
● Οι ασθενείς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πιο προσιτή ιατρική φροντίδα μέσω προηγμένων εφαρμογών τηλεϊατρικής
● Η έρευνα, η ανάπτυξη φαρμάκων, η ανάπτυξη θεραπείας, κ.λπ., εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από δεδομένα και γι’ αυτό η διατήρησή τους είναι ένα ζωτικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας της ιατρικής περίθαλψης.
● Υποστήριξη αποφάσεων για διοικητική αναδιοργάνωση των νοσοκομείων και επανασχεδιασμό του τρόπου παροχής των υπηρεσιών υγείας (π.χ. οργάνωση-ανάπτυξη κλινικών, συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, οργάνωση πόρων κ.ά.) μέσω εφαρμογών επιχειρησιακής ευφυίας
● Πλήρης ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων και αναλωσίμων, ο έλεγχος αντενδείξεων πριν από τη χορήγηση φαρμάκων με βάση τα δεδομένα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας
● Υπηρεσίες υποστήριξης ηλικιωμένων και μοναχικών ατόμων (e-inclusion – activeageing), υποστήριξης ΑμΕΑ, ασθενών με χρόνιες παθήσεις και άλλων ειδικών ομάδων πληθυσμού, υπηρεσίες κινητής τηλεϊατρικής, παρακολούθησης κρίσιμων δεδομένων με χρήση κινητών συσκευών

● Στην εργασία: Αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων π.χ. Εργάνη για τη μείωση της γραφειοκρατίας με τη διάθεση ανοικτών διεπαφών (APIs), Ψηφιακή Κάρτα Εργαζομένου με πρόσβαση σε υπηρεσίες και γνώση και πρακτικές που διασφαλίζουν τα δικαιώματα, εκσυγχρονισμός των παρωχημένων προσεγγίσεων κατάρτισης (vouchers κλπ) με σύγχρονες πλατφόρμες ανοικτού και ελεύθερου περιεχομένου για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για upskilling και reskilling εργαζομένων, εφαρμογή πλατφορμών προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε περιφερειακό και θεματικό επίπεδο (π.χ υπηρεσίες υγείας, εστίαση, αγροτικός τομέας κ.α)
Ενθάρρυνση απομακρυσμένης εργασίας και εργασίας από την περιφέρεια με παράλληλη προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.
● Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις: Διαμόρφωση Ψηφιακών Κόμβων (digitalhubsfornon-techSMEs) και υποδομών εκπαίδευσης/κατάρτισης, επίδειξης και πιλοτικής χρήσης νέων ψηφιακών τεχνολογιών που θα παρέχουν πρόσβαση σε τεχνολογικές υποδομές και εργαλεία για ΜμΕ επιχειρήσεις χαμηλής και μέσης έντασης τεχνολογίας, Δημιουργία κόμβου καλών πρακτικών αξιοποίησης τεχνολογιών σε τομείς της οικονομίας, απλοποίηση διαδικασιών στην επιδότηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού και μείωση της γραφειοκρατίας και του σημερινού Γολγοθά των δικαιολογητικών.
● Τηλεπικοινωνίες: Τόνωση του ανταγωνισμού με την ενθάρρυνση της εισόδου νέων παικτών στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με άμεσες επενδύσεις σε νεες και καινοτόμες τεχνολογικές υποδομές. Να μην αφήνονται περιθώρια για την κατάχρηση της δεσπόζουσας ή της ολιγοπωλιακής θέσης των πρώην κρατικών μονοπωλίων και των μεγάλων τηλεπικοινωνιακών παρόχων, και παράλληλα να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού που θα επιτρέπει την παροχή όλου του εύρους των ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στις καλύτερες δυνατές τιμές.
Επιπλέον απαιτείται η ουσιαστικοποίηση του ρόλου των ρυθμιστικών αρχών (Επιτροπή Ανταγωνισμού, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ) για την αποτροπή των εναρμονισμένων πρακτικών, της προστασίας των καταναλωτών, και εν γένει την αυστηρή τήρηση του εθνικού και του κοινοτικού νόμου, για την απαγκίστρωση της ΄χωρας από τις τελευταίες θέσεις των κατατάξεων της ΕΕ.
Oι υψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων από τα σταθερά και ασύρματα δίκτυα διευκολύνουν τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων των πολιτών, των επιχειρήσεων και του κράτους, σε εφαρμογές όπως η τηλεματική, η τηλεργασία, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία, οι έξυπνες κατοικίες/πόλεις, η γεωργία ακριβείας, οι εφαρμογές στην ιατρική, η ψηφιακή τραπεζική, οι εφαρμογές ασφάλειας κλπ.
Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτούνται εμπροσθοβαρείς δράσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων ενσύρματων και ασύρματων δικτυακών υποδομών, με έμφαση στην κάλυψη των ακριτικών και απομονωμένων περιοχών, και στην διευκόλυνση των μη προνομιούχων νοικοκυριών.
Επιπλέον, απαιτείται η προώθηση της καινοτομίας, με την διαφανή ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων, την παροχή απρόσκοπτης πρόσβασης σε ανοιχτά δεδομένα μεγάλης κλίμακας, για την ακώλυτη ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών της κατηγορίας industry 4.0.
● Άμυνα: Σήμερα πραγματοποιούνται διεθνώς σημαντικές επενδύσεις στο χώρο της Αμυντικής Βιομηχανίας. Η Χώρα μας μπορεί να κινητοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της για την υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών στο τομέα. Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να υποστηρίξουν την επιχειρησιακή μας ικανότητα.
Οι παρεμβάσεις που στηρίζουμε επιβραβεύουν εταιρείες και ερευνητικούς φορείς που δημιουργούν πρωτοποριακές τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες που ισχύουν στον αμυντικό τομέα. Μέσα από τέτοιες διαδικασίες στοχεύεται η τόνωση της αμυντικής καινοτομίας στην Ευρώπη και να προσφέρει στους μη παραδοσιακούς αμυντικούς φορείς (πολιτικές βιομηχανίες, ΜΜΕ, ερευνητικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια κ.λπ.) την ευκαιρία να να επιδείξουν την τεχνογνωσία τους σε τομείς που σχετίζονται με την άμυνα.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις στον τομέα της άμυνας
❖ Υποστήριξη χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της άμυνας (defencetechinnovationfund)
❖ Δημιουργία δομής και λειτουργίας καινοτομίας για την τεχνολογική ενίσχυση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με κύριο μοχλό έναν δυναμικό πυρήνα νέων προγραμματιστών, στελεχών, startup εταιρειών κ.ά. που θα αναπτύσσουν και θα εφαρμόζουν νέες ιδέες, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και γενικότερα θα συμβάλλουν σε ερευνητικό στάδιο σε καινοτόμες εφαρμογές που αφορούν τα αμυντικά συστήματα.
❖ Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για τα αμυντικά συστήματα και πιλοτική τους εφαρμογή σε εξοπλισμό και συστήματα.
❖ Ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρηματικούς επιταχυντές, οικοσυστήματα νεοφυών επιχειρήσεων και παρεμφερείς κόμβους συμμαχικών χωρών
❖ Ενίσχυση επικοινωνίας των βασικών αξιών, με ιδιαίτερη έμφαση στους άξονες της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της στήριξης των νέων και δυναμική συνεργασία με στρατευμένους που προέρχονται από θετικές σχολές .
❖ Δημιουργία προοπτικών και διεξόδων επαγγελματικού προσανατολισμού με δράσεις ανάπτυξης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στο στράτευμα, upskilling – reskilling

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.