Σε Άρθρα – Απόψεις

Άρθρο στην εφημερίδα «Kontra News»

Οι ολοένα και κλιμακούμενες αγροτικές κινητοποιήσεις όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τα συσσωρευμένα και «καυτά» προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

¨Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο πρωτογενής τομέας είναι υψίστης σημασίας για τη χώρα μας.  Διαχρονικά συνιστά ένα από τα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας ενώ η συμβολή του τόσο στο ΑΕΠ όσο και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, είναι τεράστια. 

Όμως αν και η αξία του είναι πανθομολογούμενη, εκ του αποτελέσματος διαπιστώνουμε  τη διαχειριστική ανικανότητα της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να επιλύσει τα καίρια προβλήματα που τον ταλανίζουν, όπως προκύπτει από τα πέντε συναπτά έτη διακυβέρνησης της.  ¨Όλα τα παραπάνω συνεπάγονται τη συστηματική  υποβάθμιση και εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα, η οποία κατ΄ επέκταση συνεπάγεται το μαρασμό της ελληνικής περιφέρειας. 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας είναι πολλές και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ποιες είναι όμως αυτές  και πώς θα μπορούσαν να επιλυθούν;

Κόστος παραγωγής:

¨Ένα από τα μείζονα ζητήματα είναι η αύξηση του κόστους παραγωγής, η οποία επιτάθηκε από την ενεργειακή και ρωσο – ουκρανική κρίση.

Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το κόστος αγροτικής παραγωγής για το χρονικό διάστημα 2021 – 2023, αυξήθηκε κατά 25%. Πώς αποτυπώνεται όμως  η αύξηση αυτή με αριθμούς;

Ενδεικτικά, για λιπάσματα έχει καταγραφεί αύξηση κατά 62,4%, για αναλώσιμα 28%, για ενέργεια και λιπαντικά 38,5% και για ζωοτροφές 26,4%. 

Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει φυσικά να συνυπολογισθεί  και το καθημερινό κόστος διαβίωσης των αγροτικών νοικοκυριών. 

Το ΠΑΣΟΚ μεταξύ των ενδεδειγμένων μέτρων που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μείωση του κόστους παραγωγής προκειμένου ο αγροτικός κόσμος να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την παραγωγική του διαδικασία για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας της χώρας   έχει προτείνει:

  • Τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων μεταξύ των αγροτών με προτεραιότητα τους οργανισμούς άρδευσης, τις ομάδες παραγωγών, τα νησιά μας και τις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές. 
  • Το μηδενισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο
  • Τον έλεγχο του κόστους παραγωγής με ιδιαίτερη έμφαση στα αγροτικά εφόδια (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές κτλ). 

Αναθεώρηση ΚΑΠ:

Επιπλέον, επιτακτική ανάγκη αποτελεί και η αναθεώρηση της ισχύουσας ΚΑΠ. Η τελευταία,  αποκομμένη από την πραγματικότητα,  απότοκος της έλλειψης έστω και της στοιχειώδους διαβούλευσης με τον αγροτικό κόσμο και τους αρμόδιους φορείς, δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα.

Αποτέλεσμα της ήταν η μικρότερη πληρωμή βασικής ενίσχυσης που ιστορικά έχει δοθεί στους παραγωγούς μας. Τα λάθη και οι αστοχίες, όμως, συνεχίστηκαν και κατά την πληρωμή της Βασικής και της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης αλλά και του Εθνικού Αποθέματος. Το ίδιο συμβαίνει και με τα οικολογικά σχήματα. Η πολυπλοκότητα και το κατ’ ουσίαν πρακτικά ανεφάρμοστο τους καθώς επίσης και η μεταφορά  της πληρωμής τους η οποία αφορά το 25% της Άμεσης Ενίσχυσης, ποσού 425 εκ. ευρώ, για πρώτη φορά στα χρονικά για το επόμενο έτος, επιβεβαιώνουν την αποτυχία της.

¨Όλα τα παραπάνω, καταδεικνύουν την προχειρότητα και την ανεπάρκεια της Κυβέρνησης να επιλύσει βασικά ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, δεδομένης της αδυναμίας της να εφαρμόσει αυτά που η ίδια έχει εγκρίνει. 

¨Όπως έχει επισημάνει το ΠΑΣΟΚ, αναγκαία σημεία τροποποίησης της αποτελούν:

  • Η απλοποίηση των διαδικασιών των οικολογικών σχημάτων για τη συνολική απορρόφηση των ενισχύσεων. 
  • Ο καθορισμός λιγότερων και στοχευμένων συνδεδεμένων ενισχύσεων στα προϊόντα που συνιστούν προτεραιότητα.
  • Η  κατάθεση των δηλώσεων ΟΣΔΕ στην αρχή κάθε έτους για να καθίσταται εφικτή η πληρωμή τους στο τέλος εκάστου έτους.

Προς όφελος του αγροτικού κόσμου θα αποβεί και η αναμόρφωση του συστήματος ασφάλισης ΕΛΓΑ. 

Η τροποποίηση του είναι άμεσης αναγκαιότητας προκειμένου να συμπεριληφθούν και νέα αίτια που η εξελισσόμενη κλιματική κρίση έχει προκαλέσει και μέχρι τώρα δεν καλύπτονται (ακαρπία, εντομολογικές και μυκητολογικές προσβολές κτλ). Ενώ κρίσιμης σημασίας είναι και η   στελέχωση του με επιστημονικό προσωπικό για την άμεση καταγραφή των ζημιών και την τάχιστη αποζημίωση των παραγωγών.

«Ελληνοποιήσεις» και νοθεία:

Η έξαρση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων και της νοθείας ΠΟΠ ελληνικών  αγροτικών προϊόντων είναι ένα ακόμα ζήτημα που απασχολεί τους παραγωγούς μας. Η μόνιμη αυστηροποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά καθώς επίσης και η ενίσχυση των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο και όχι το ζητούμενο. Τα κατόπιν εορτής και εν μέσω σφοδρών πιέσεων ληφθέντα μέτρα, αποδεικνύουν την έλλειψη πολιτικής βούλησης από μέρους της Κυβέρνησης και την ανεπάρκεια της να διαχειριστεί την κατάσταση. 

Παράλληλα, η διασφάλιση της αγροτικής γης από κατασχέσεις και η ρύθμιση των «κόκκινων δανείων» των αγροτών είναι ένα ακόμα καίριας σημασίας ζήτημα. ¨Όπως είναι και το φλέγον ζήτημα των εργατών γής, για την επίλυση του οποίου,  απαιτούνται παρεμβάσεις που θα κατατείνουν στη στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών (αποκεντρωμένες διοικήσεις – πρεσβείες) για να μη παραμείνει η σχετική νομοθετική ρύθμιση ανεφάρμοστη. 

Το ΠΑΣΟΚ, λόγω των στενών δεσμών που διαχρονικά το συνδέει με τον αγροτικό κόσμο, με τη δέσμη  μέτρων που έχει καταθέσει, έχει ως στόχο την ανάδειξη της σημασίας του πρωτογενή τομέα τόσο με την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ασκώντας εποικοδομητική αντιπολιτευτική κριτική όσο και με τον εμπλουτισμό του με νέες προοπτικές. 

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.