Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ο Γιώργος Αρβανιτίδης, βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης και Αρμόδιος Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής μίλησε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και τοποθετήθηκε για τα αποτελέσματα της COP27 και για τη βιώσιμη παραγωγή ενδυμάτων και υποδημάτων.

Η “COP της Αφρικής” επικεντρώθηκε στη χρηματοδότηση και τη στήριξη για τις απώλειες και τις ζημίες που θα υποστούν ορισμένες χώρες δημιουργώντας ένα Ταμείο για τις πιο ευάλωτες χώρες. Αυτό όμως αποτελεί μεν μια θετική αλλά μια ανεπαρκής αντιμετώπιση για την κλιματική κρίση καθώς δεν αποτελεί επιτυχία για την προστασία του ίδιου του πλανήτη, ιδιαίτερα τώρα που η κλιματική κρίση έχει ήδη ξεφύγει από τον έλεγχο μας. Οφείλουμε να ελαχιστοποιήσουμε τις περαιτέρω μη αντιστρέψιμες αλλαγές και ζημιές και όχι απλά να διαχειριζόμαστε το μετά την κρίση και την καταστροφή.

Ο κ. Αρβανιτίδης συνέχισε την ομιλία του επισημαίνοντας τα λόγια του Σάιμον Στιλ, επικεφαλής του ΟΗΕ για το Κλίμα: Όλες οι κρίσεις είναι σημαντικές, αλλά καμία δεν έχει τέτοιες επιπτώσεις όπως η κλιματική αλλαγή, οι συνέπειες της οποίας θα επιδεινωθούν”. Και το αποτέλεσμα της COP 27 δυστυχώς έρχεται ως ένας ακόμα κρίκος μιας αλυσίδας που αναδεικνύει την πορεία μιας αναιμικής αποφασιστικότητας των ηγετών για το μείζον ζήτημα της Κλιματικής Κρίσης.

Στη χώρα μας, την Ελλάδα, χρειάζεται η κινητοποίηση των πολιτών, ώστε να κατανοήσουν και να κάνουν κτήμα τους την προοπτική αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από μια βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη.  Και αυτό είναι ευθύνη της πολιτικής.

Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της συνεδρίασης, ο βουλευτής τόνισε ότι η χώρα μας δεν έχει πετύχει καν τη χωριστή συλλογή των τεσσάρων βασικών υλικών, ενώ ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει προ δύο ετών νέους κανόνες χωριστής συλλογής.

Στη χώρα μας τέθηκαν μεταξύ άλλων με τον Ν.4819/2021 οι  ακόλουθοι στόχοι: 

α) έως το τέλος του 2025, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κατά βάρος, 

β) έως το τέλος του 2030, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 60% κατά βάρος, 

γ) έως το τέλος του 2035, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 65% κατά βάρος.

Ποια πρόοδος έχει γίνει στους παραπάνω στόχους, ενάμιση περίπου χρόνο μετά τη θεσμοθέτησή τους;;;

Επίσης, προβλεπόταν θέσπιση Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού µε σκοπό την προώθηση της ιεράρχησης των αποβλήτων, μεταξύ των οποίων αποβλήτων συμπεριλαμβάνονται και τα κλωστοϋφαντουργικά το αργότερο έως την 3η Ιανουαρίου 2022. Ενώ το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, οι παραγωγοί προϊόντων, μεταξύ των οποίων και των κλωστοϋφαντουργικών, υποχρεούνται να σχεδιάσουν και να οργανώσουν Συστήματα εναλλακτικής Διαχείρισης για το σύνολο των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά. 

Καθώς λοιπόν οι ανωτέρω στόχοι και ημερομηνίες δεν έχουν μετατεθεί ή αλλάξει ο κ. Αρβανιτίδης ζήτησε ενημέρωση για την πρόοδο που έχει γίνει.  

Ο Γιώργος Αρβανιτίδης έκλεισε την ομιλία του θέτοντας ερωτήματα για το πόσο έχει προχωρήσει η δημιουργία επαρκούς και ικανού τεχνικού προσωπικού ως της βασικής προϋπόθεσης για ένα νέο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο που έχει ανάγκη η χώρα μας και πόσο έχει υπάρξει δηλαδή η τεχνική κατάρτιση του προσωπικού πάνω στο οποίο θα στηριχθεί σε βιώσιμη βάση και στο πλαίσιο της Κυκλική Οικονομίας, αυτή η νέα παραγωγική διαδικασία στα χρόνια που έρχονται.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.