Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ερώτηση της βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ελένης Βατσινά, για τα προβλήματα που καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα για προγράμματα ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

Την παράταση της προθεσμίας λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) και την επέκταση της εφαρμογής του σε περιπτώσεις προσυμφώνων πώλησης, ζητά με ερώτησή της προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά.

Στην ερώτησή της με θέμα τα προβλήματα που καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα για τα προγράμματα ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, η κ.Βατσινά τονίζει τις δυσλειτουργίες που ανακύπτουν κατά τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος και τις δυσχέρειες που προκύπτουν στις υπηρεσίες που εκδίδουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Όπως επισημαίνει η βουλευτής, το ΟΠΣΚΕ “δε λειτούργησε για ένα αξιόλογο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η παράταση λειτουργίας του”, η οποία “επιβάλλεται και λόγω του ότι οι Υπηρεσίες Δόμησης έχουν επιβαρυνθεί με την έκδοση εγγράφων σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα”.

Ταυτόχρονα η κ.Βατσινά υπογραμμίζει ότι “δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο Σύστημα για τις περιπτώσεις που έχει συναφθεί Προσύμφωνο Πώλησης Ακινήτου κι έτσι αποκλείονται εν δυνάμει ιδιοκτήτες από το ΟΠΣΚΕ”, ενώ το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις υπό σύσταση επιχειρήσεων.

Για τους λόγους αυτούς, η Ελένη Βατσινά απευθύνεται στον Υπουργό ζητώντας να μεριμνήσει για την παράταση της προθεσμίας λειτουργίας του ΟΠΣΚΕ και την επέκταση της εφαρμογής σε περιπτώσεις προσυμφώνων πώλησης, δήλωσης πρόθεσης μισθώσεως και σε παράταση στις περιπτώσεις που έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές. 

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.