Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Σημεία ομιλίας Ανδρέα Πουλά ως εισηγητή στο Νομοσχέδιο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» στη συνεδριαση της Κοινής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης

«Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο «σκούπα», με διευθετήσεις και ρυθμίσεις που όμως, απέχει πολύ από το να χαρακτηρίζεται ως «κατεπείγον».
Ως Κίνημα Αλλαγής είμαστε κάθετα αντίθετοι με την προσχηματική χρήση των κοινοβουλευτικών εργαλείων, με σκοπό την καταστρατήγηση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών.
Η διαδικασία του κατεπείγοντως αποτελεί επικοινωνιακό τρικ δήθεν νομοθετικής ετοιμότητάς σας και δήθεν ικανότητας σας στη διακυβέρνηση. Στην πραγματικότητά όμως, απλά διαχειρίζεστε μία καθημερινότητα με πολλά προβλήματα που κληρονομήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να έχετε ξεδιπλώσει ακόμα το πολιτικό σας πρόγραμμα και χωρίς σαφή πολιτική κατεύθυνση.
Ως προς τις διατάξεις του Υπουργείου Υγείας:
• Πρόχειρες λύσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγειας
• Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για τη λειτουργία των Συμβουλίων επίλογής και κρίσεων Ιατρών του ΕΣΥ
• Αναγκαιότητα δημιουργίας ενός δευτεροβάθμιου ελεγκτικού οργάνου στη διαδικασία επιλογής
• Διοικητική υποστήριξη του θεσμού του Οικογενειακού Γιατρού (γραμματειακή υποστήριξη σε 24ωρη βάση, την ηλεκτρονική διασύνδεση του με τα νοσοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα, τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή και άλλα)
• Ιεραρχία, συντονισμός και έλεγχος των Ιατροκοινωνικών παροχών στα ΚΦΠΜ και ΚΥΤ.
• Πλήρης αναθεώρηση του θεσμού των ιατρικών συνεδρίων με κριτήρια
• Ορθολογική και δίκαιη διαχείριση των πλεονασμάτων των νοσοκομείων
• Όχι πρόχειρα μπαλώματα για την κάλυψη των κενών χρηματοδότησης στα νοσοκομεία
Ως προς τις διατάξεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:
• Ανάγκη ευρύτερου σχεδιασμού και αναθεώρησης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
• Όχι στην επαναφορά συνταξιούχων σε θέσεις ευθύνης
• Όχι σε διατάξεις καταστρατήγησης του ενιαίου μισθολογίου αλλά γενικότερη αναθεώρηση των διατάξεων προκειμενου να μη δημιουργούνται δημόσιοι υπάλληλοι 2 ταχυτήτων
• Πρόσληψη συνοριοφυλάκων ορισμένου χρόνου με όρους αξιοκρατίας και διαφάνειας
Ως προς τις διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
• Προβληματική η σύσταση θέσεων μετακλητών υπαλλήλων και η πρόβλεψη ειδικού επιδόματος θέσης ευθύνης καταστρατηγώντας και εδώ τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου
Ως προς τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας:
• Είμαστε υπερ της διαδικασίας αξιολόγησης των ΕΠΙ και της δημιουργίας ενός νέου περιβάλλοντος για την πανεπιστημιακή έρευνα
Ως προς τις διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας:
• Η αναμόρφωση του ΟΑΕΔ προβλέπεται σε θολό τοπίο
• Δεν προσκομίζονται στοιχεια για τη δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΦΚΑ
Ως προς τις διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών:
• Οι διατάξεις για την κινητικότητα χαρακτηρίζονται από προχειρότητα
• Ο μεγάλος αριθμός εξαιρέσεων καταστρατηγεί το θεσμό της κινητικότητας
• Η επέκταση ποσόστωσης των 3/5 των παρατάξεων των Δημαρχων και των Περιφερειαρχών σε επιπλέον Επιτροπές και όργανα είναι αποσπασματική διάταξη – μπάλωμα
• Η θέσπιση άμισθων Αντιδημάρχων είναι δόλωμα συναινέσεων και φαλκιδεύει το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ως προς τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών:
• Είμαστε υπέρ της παράτασης της προστασίας της πρώτης κατοικίας μέχρι 30-4-2020
• Χρειάζεται νέος Νόμος για τη ρύθμιση οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων στην κατεύθυνση του Ν. 3869/2010
Ως προς τις διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος:
• Στη σωστή κατεύθυνση η επαναφορά της ελεγκτικής αποζημιώσης για τους Επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος»

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.