Σε Δηλώσεις, Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Με δήλωσή του στην Ολομέλεια της Βουλής, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης για τις συμβάσεις προμήθειας των 18 RAFALE, ο Γραμματέας της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή της τροπολογίας του Κινήματος Αλλαγής με θέμα «Διασφάλιση της διαφάνειας, του δημοσίου συμφέροντος και της συμμετοχής της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ) στην υλοποίηση των συμβάσεων για τα RAFALE» και συγκεκριμένα την ενσωμάτωση του δεύτερου σκέλους της στο τέταρτο άρθρο που προβλέπει:

«Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημερώνει την Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής για την πορεία υλοποίησης των συμβάσεων του άρθρου πρώτο, δεύτερο και τρίτο σε ειδικές συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται για τον σκοπό αυτό, κάθε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος τους.», αλλά και την δήλωση του Υπουργού στα πρακτικά της Βουλής ότι αποδέχεται το περιεχόμενο του πρώτου σκέλους της που προβλέπει:

«Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ενημερώνει εγγράφως τους αντισυμβαλλόμενους που αναφέρονται στις Συμβάσεις των άρθρων: πρώτο, δεύτερο και τρίτο ως ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ για τις επιχειρήσεις του Μητρώου Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, κρατικές και ιδιωτικές, που τηρείται στην Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ) προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη συνεργασίας και ιδίως για την εφαρμογή του άρθρου 34.5 του «άρθρο δεύτερο» στους τομείς:    

α. Επισκευών και συντήρησης των αεροσκαφών και των παρελκομένων τους

β. Συντήρησης και ανανέωσης του χρόνου ζωής σε επιλεγμένα πυραυλικά συστήματα των αεροσκαφών και

γ. Εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού»

Το Κίνημα Αλλαγής με εθνικά υπεύθυνη στάση, ψήφισε ΝΑΙ στο ν/σ για την προμήθεια των RAFALE και με την τροπολογία που κατέθεσε επεδίωξε τη διαφάνεια, τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και τη συνεργασία με τις επιχειρήσεις της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανίας»

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Μιχάλης Κατρίνης: «Λέμε "ναι" στην ανάγκη προμήθειας των αεροσκαφών παρά τις ενστάσεις μας»Έμπρακτη αναγνώριση από την Πολιτεία του μεταρρυθμιστικού έργου του Αναστάσιου Πεπονή