Πολιτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΦΗ
Γραμματέας: ΞΕΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Μέλη:
1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
2. ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
3. ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 
4. ΖΑΡΠΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
5. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ 
6. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 
7. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ 
8. ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
9. ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
10. ΟΘΩΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
11. ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
12. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
13. ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ