Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα

Χαριλάου Τρικούπη 50, 10680, Αθήνα

Τηλ. 2103665000

Site: www.pasok.gr

Email: pasok@pasok.gr

Twitter: @pasok

Facebook: https://www.facebook.com/pages/ΠΑΣΟΚ/17484026282

Flickr: https://www.flickr.com/photos/pasokphotos