Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία, το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημειώνει:

Με την κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, τον Απρίλιο του 2012, αλλά και με τη συνταγματική επιταγή που απορρέει από το άρθρο 21 του Συντάγματος της Χώρας μας, η Ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία «να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.

 

Ευθύνη και χρέος όλων μας είναι να το διασφαλίσουμε με τη διαρκή μέριμνα για ίση μεταχείριση σε θεσμικό, πολιτικό, κοινωνικό , εργασιακό  και  οικονομικό επίπεδο καθώς επίσης και με την ανάπτυξη μέτρων για την  παροχή ευκαιριών και την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης.

 

Με δεδομένο ότι οι επιπτώσεις της κρίσης έχουν βαρύτερο αντίκτυπο στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, σε μια κοινωνία αλληλεγγύης, χρέος της πολιτείας και των πολιτών είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για όλους χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Το ΠΑΣΟΚ που από το 1981 έβγαλε από το κοινωνικό περιθώριο τα Άτομα με Αναπηρία και ανέπτυξε θεσμούς, προγράμματα και δράσεις που τα στηρίζουν, θα συνεχίσει στο παραπάνω πολιτικό πλαίσιο.

Η Κυβέρνηση όμως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δυστυχώς έχει σε δεύτερη μοίρα τις αναγκαίες για τα Άτομα με Αναπηρία πολιτικές. Δυο από τα πολλά παραδείγματα για τα οποία δεν είπε λέξη ο Π/Θ για τη συνάντηση του με εκπροσώπους των αναπήρων κινήματος:

1) Από τον Ιανουάριο είναι χωρίς χρηματοδότηση τα 44 κέντρα ημερήσιας φροντίδας Παιδιών με Αναπηρία, ανοικτές δομές που στηρίζουν 1430 παιδιά και

2) Ενώ είμαστε στο Δεκέμβριο του 2015 και οι ανεπάρκειες της Κυβέρνησης δεν φρόντισαν να διανεμηθούν κάρτες μετακίνησης Αμεα για το 2015 ενώ το 2014 διανεμήθηκαν το Μάρτιο.

Επιπλέον ο κ.Σπίρτζης εισηγήθηκε διάταξη που ψηφίστηκε από τη κυβερνητική πλειοψηφία από 01-01-2016 αν το Υπουργείο Εργασίας για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει καταβάλλει τα χρήματα που υποχρεούται, ο ΟΑΣΑ θα διακόπτει τη παροχή δωρεάν μετακίνησης στα Άτομα με Αναπηρία».