Μέλος των “Νέων Ηγετών για το Αύριο” του Crans Montana Forum είναι η Αντιπρόεδρος Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Ζέφη Δημαδάμα, για τα επόμενα τρία χρόνια, αποτελώντας τη μοναδική Ελληνίδα από την ίδρυση του Φόρουμ. Η επίσημη ανακήρυξη των εφτά νέων μελών πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη, στις 14-16 Οκτωβρίου 2015.

Η πρωτοβουλία του Crans Montana Forum έγκειται στην ενίσχυση της δραστηριοποίησης των νέων ηγετών σε παγκόσμιο επίπεδο, με βάση την επαγγελματική και επιστημονική τους αναγνωρισμένη εμπειρία, με στόχο τη μεταξύ τους συνεργασία, για την από κοινού αναζήτηση λύσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα.

(Περισσότερα στοιχεία θα βρείτε http://www.cmf.ch)