Μπορεί ο Αν. Υπουργός (πλέον) κ. Σπίρτζης να προσπαθεί με υπερβάλλοντα ζήλο να δώσει αποδείξεις νομιμοφροσύνης προς τον ΣΥΡΙΖΑ που τον έκανε Υπουργό.

Αλλά κάποιος πρέπει να του εξηγήσει ότι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομίων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη διοικητική αρχή, απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, τα δε μέλη της απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας (όπως ο νόμος ορίζει), δεν δέχονται δε οδηγίες ή πιέσεις από κανένα σε σχέση με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί.

 

Δεν έχει λοιπόν κανένα δικαίωμα να προβαίνει σε πράξεις – όπως η χθεσινή επιστολή με την απαίτηση για παραιτήσεις- οι οποίες είναι πλήρως εκτός θεσμικού πλαισίου και κινδυνεύουν να εκθέσουν διεθνώς την χώρα.

 

Προφανώς όμως ο κ. Σπίρτζης αποτελεί ένα πειθήνιο γρανάζι στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να ελέγξει- ποδηγετήσει και τις ανεξάρτητες αρχές, εν όψει εξελίξεων για τις συχνότητες και των συμφερόντων που ήδη αναπτύσσονται.