Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο αλλά και την επιστολή – απάντηση του κ. Γιούνκερ για το θέμα των κόκκινων δανείων, κατέθεσε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με το αν ήταν αίτημα των Θεσμών ή απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης το γεγονός πως στο πλαίσιο του τελευταίου προγράμματος χρηματοοικονομικής βοήθειας, δεν παρέχεται το δικαίωμα στους δανειολήπτες να εξαγοράσουν το δάνειο τους πριν αυτό πουληθεί.

Ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι αποτελεί μείζον ηθικό θέμα η διαχείριση των δανειακών υποχρεώσεων των πλέον οικονομικά αδύναμων Ελλήνων και ότι πρέπει να αναζητηθούν τρόποι προστασίας τους.

Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης ρωτά την Επιτροπή αν συζητήθηκε η ανωτέρω δυνατότητα κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων όπως έχει κατ’ επανάληψη Ελληνική κυβέρνηση δηλώσει, αλλά και εάν συμφωνεί η ίδια και με ποιο τρόπο πιστεύει ότι θα μπορούσαν να προστατευθούν οι καταναλωτές.

Ολόκληρη η Ερώτηση:

Στο πλαίσιο του τελευταίου προγράμματος παροχής χρηματοοικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα με το νόμο 4354/2015 ψηφίστηκε η απελευθέρωση των δανείων που κατέχουν οι Ελληνικές τράπεζες σε ειδικές εταιρείες διαχείρισης (fund).

Συγχρόνως προβλέπεται ότι οι δανειολήπτες και εγγυητές δεν θα ενημερώνονται για ενδεχόμενη πώληση του δανείου τους, ούτε θα έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς αγοράς του δανείου τους πριν την πώλησή του.

Η Ελληνική κυβέρνηση δήλωσε κατ’ επανάληψη ότι είχε κατατεθεί πρόταση ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον δανειολήπτη ή εγγυητή να εξαγοράσει το δάνειο του πριν αυτό πωληθεί, αλλά η πρόταση απορρίφθηκε από τους εκπροσώπους των θεσμών που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

○ Ήταν αίτημα των Θεσμών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ESM, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) ή απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να μην έχουν το δικαίωμα οι δανειολήπτες ή οι εγγυητές να εξαγοράσουν το δάνειο τους πριν αυτό πωληθεί;
○ Συζητήθηκε ποτέ η ανωτέρω δυνατότητα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων;
○ Διαφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέχεται η ανωτέρω δυνατότητα στους δανειολήπτες – εγγυητές, αν ναι για ποιους λόγους και με ποιόν άλλο τρόπο πιστεύει ότι θα μπορούσαν να προστατευθούν οι καταναλωτές;