12η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

    12η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ν.ΔΩΔ/ΝΗΣΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ” ΩΚΕΑΝΙΣ”
ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΚΤΑΙΟΥ
ΣΥΜΗΣ ΔΗΜΟΤ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΚΤΑΙΟΥ –  ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛΟΥ ΔΗΜΟΤ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΚΤΑΙΟΥ –  ΡΟΔΟΣ
Β.ΔΩΔ/ΝΗΣΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΑΠΗ (ΠΟΘΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ)
ΚΩ ΑΚΤΑΙΩΝ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΗΡΑΣ)
ΛΕΡΟΥ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ-ΣΥΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΣΟΚ
ΘΗΡΑΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΥΦΕΜΗ – ΦΗΡΑ
ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΕΓΕ)
ΤΗΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  “ΩΚΕΑΝΙΣ”
ΜΥΚΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ ΣΚΑΓΙΑΣ ΠΛΑΤ.ΜΑΝΤΩΣ