Δήλωση Φωφης Γεννηματά για τροπολογίες της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, που αφορούν στον ακατάσχετο επιχειρηματικό λογαριασμό και την προστασία από τις κατασχέσεις των προνοιακών, αναπηρικών, οικογενειακών επιδομάτων και βοηθημάτων:

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη με συνέπεια στην πράξη και όχι στα λόγια, στηρίζει τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προστατεύει τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες.
Οι τροπολογίες που κατέθεσαν σήμερα στη Βουλή οι Βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης δίνουν την ευκαιρία να γίνει πράξη ο ακατάσχετος επιχειρηματικός τραπεζικός λογαριασμός και να κατοχυρωθεί η προστασία από τις κατασχέσεις των προνοιακών, αναπηρικών, οικογενειακών επιδομάτων και βοηθημάτων.
Η Κυβέρνηση έχει την ευθύνη να αποδείξει ότι είναι στοιχειωδώς συνεπής με τις διακηρύξεις της υιοθετώντας τις προτάσεις μας, αποδεχόμενη τις τροπολογίες στην Βουλή.
Σε αντίθετη περίπτωση θα έχουμε για μια ακόμη φορά την πλήρη εξαπάτηση του Ελληνικού λαού.

Επισυνάπτονται τα κείμενα των τροπολογιών:

Προστασία προνοιακών, αναπηρικών και οικογενειακών επιδομάτων και κάθε μορφής βοηθημάτων ή οικονομικών ενισχύσεων, επαναφορά του ύψους του ακατάσχετου λογαριασμού φυσικών προσώπων στα 1.500 ευρώ

Θεσμοθέτηση ακατάσχετου επιχειρηματικού τραπεζικού λογαριασμού φυσικών και νομικών προσώπων