Συνάντηση με το Προεδρείο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) πραγματοποίησαν ο Βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και υπεύθυνος της Κ.Ο. για θέματα Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υποδομών Γιάννης Μανιάτης, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ, καθώς και ο Γιάννης Οικονομίδης, τ. Γ.Γ. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στόχος της συνάντησης ήταν να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτροπή απώλειας των κοινοτικών κονδυλίων για δημόσια έργα που υλοποιούνται από το τρέχον ΕΣΠΑ με πιθανή συνέπεια τη μη δυνατότητα ένταξης νέων έργων στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο.Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συνδέσμου εξέφρασαν τις απόψεις τους για τις νομοθετικές ρυθμίσεις που πρόκειται να βγουν στη διαβούλευση αναφορικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο έργων, μελετών και μητρώων χωρίς να υπάρξει επαρκής χρόνος για συζήτηση και αναλυτική παρουσίαση των θέσεων του συνδέσμου σε ένα τόσο σημαντικό για τον κατασκευαστικό κλάδο νομοθέτημα.Επίσης συζητήθηκαν σχετικά αιτήματα του Συνδέσμου προς τους αρμόδιους Υπουργούς, όπως η καταβολή του Φ.Π.Α., η απουσία συμψηφισμών, κ.ά.