Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ συνάντηση αντιπροσωπείας του Κινήματος αποτελούμενης από τους Παύλο Χρηστίδη, Εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Ζέφη Δημαδάμα, Γραμματέα Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Βασίλη Χρονόπουλου Αναπληρωτή Γραμματέα του Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Μάρας Λύσσαρη Μέλους του Τομέα Δικαιοσύνης με αντιπροσωπεία του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) αποτελούμενης από την  Μαρίνα Γαλανού, Πρόεδρο, την Άννα Κουρουπού, Γενική Γραμματέα και την Άννα Απέργη, Γραμματέα Περιφερειακού.

Παραδόθηκε υπόμνημα και ακολούθησε συζήτηση για το θέμα της αναγνώρισης ταυτότητας φύλου, καθώς και την τροποποίηση της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης διατυπώθηκε η σαφής πρόθεση εμβάθυνσης της συνεργασίας, με στόχο τη θεσμική κατοχύρωση των δίκαιων αιτημάτων της τρανς κοινότητας και την άρση κάθε διάκρισης που αντιμετωπίζουν.