Ανακοίνωση του Τομέα Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ

Για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στην εξελισσόμενη διαδικασία διάθεσης ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΟΛΠ ΑΕ, δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά, στην τήρηση των διαφανών διαδικασιών και στη διασφάλιση του Δημοσίου συμφέροντος καθώς:

α) Η αλλαγή της σύμβασης παραχώρησης ελληνικού δημοσίου και ΟΛΠ ΑΕ δεν ολοκληρώθηκε με βάση τις νόμιμες διαδικασίες που επέβαλε ο αρχικός νόμος παραχώρησης(3654) καθώς, ουδεμία επιτροπή λειτούργησε και καμία διαπραγμάτευση δεν υπήρξε, μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ ΑΕ .

β) Δεν έχει ιδρυθεί Δημόσια αρχή λιμένος ( διαχωρισμός PortAuthority από το Operation)

γ) το ΤΑΙΠΕΔ δεν γνωστοποίησε την προσφερόμενη τιμή, από την μοναδική εναπομείνασα εταιρεία, μετά το άνοιγμα της οικονομικής της προσφοράς, έτσι ώστε να γνωρίζει ο ελληνικός λαός επί ποιας αφετηρίας ζητήθηκε, η βελτιωμένη προσφορά, για την οποία μας ενημέρωσε με δελτίο τύπου.

Το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι υπέρ της αξιοποίησης του λιμενικού συστήματος, προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις, με διαδικασίες όμως, που είναι συμβατές με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε θέματα ανταγωνισμού,διαφάνειας, αποτελεσματικότητας, εργασιακών σχέσεων και προστασίας του περιβάλλοντος.