Σημεία ομιλίας του Εισηγητή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Θεόδωρου Παπαθεοδώρου στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

«Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, Τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου, Ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»

  • Αυτό το Σχέδιο Νόμου αποδεικνύει για άλλη μια φορά τα αδιέξοδα της Κυβέρνησης και τις παλινωδίες της. Η Κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη για το νόμο που έφερε στη Βουλή και αυτόν που τελικά ψηφίζει. Έτσι, κατά την διάρκεια της δεύτερης ανάγνωσης, ο Υπουργός κ. Παππάς αναγκάστηκε να υποχωρήσει από την προηγούμενη θέση του, δηλ. την υποχρεωτικότητα και την απαγόρευση κάθε συναλλαγής εκτός συστήματος, και να περιορίσει την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην καταγραφή των συναλλαγών και στην δυνητική συμμετοχή των ενδιαφερομένων μέσω του συστήματος. Στην ουσία, η κυβερνητική πλειοψηφία, με άλλο 1ο Κεφάλαιο αυτού του νομοσχεδίου ξεκίνησε, για άλλο περιεχόμενο επιχειρηματολόγησε και μάλιστα σθεναρά και άλλο περιεχόμενο τελικά θα ψηφίσει.Επικροτούμε την αναδίπλωση, την υποχώρηση ή την προσχώρηση στην νομική και συνταγματική τάξη, επισημαίνουμε όμως την αντίφαση και την παραδοξότητα ενός σχεδίου νόμου, το οποίο άλλα αναφέρει στην αιτιολογική έκθεση και άλλα αναφέρει στα άρθρα δηλ. στο κύριο σώμα του σχεδίου νόμου. Πρόκειται για ουσιαστική αλλαγή της βούλησης του νομοθέτη και της κατεύθυνσης του Σχεδίου νόμου. Κάποιοι υποχρέωσαν τον κ. Παππά σε αυτή την αναδίπλωση ή μήπως πείστηκε από τα επιχειρήματά μας περί αντισυνταγματικότητας.
  • Έτσι προχώρησε σε «μεταποίηση» των σχετικών άρθρων.Δεν απαγορεύεται πλέον η εμπορεία διαφημιστικού χρόνου εκτός συστήματος στο νέο άρθρο 3. Η αποδόμηση του αρχικού Σχεδίου νόμου συνεχίζεται και με άλλες δύο ρυθμίσεις που ανάγουν την μεταποίηση  στο επίπεδο της «συμβολικής νομοθέτησης».Αν η δημοπρασία είναι πλέον προαιρετική, αν το σύστημα δεν προσδιορίζει πλέον τις τιμές, την κατανομή του διαφημιστικού χρόνου, την τιμολόγηση, την είσπραξη και την  εκκαθάριση (άρθρο 5), τότε γιατί να υπάρχει πλατφόρμα και ποιο το όφελος του διαχειριστή για να την σχεδιάσει και να την αναπτύξει μετά την αλλαγή του άρθρου 6;. Πως αιτιολογείται πλέον η φορολόγηση των συναλλαγών που καταγράφονται στο σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1; Δηλαδή η Κυβέρνηση θα βάλει τελικά καπέλο στην διαφήμιση επειδή υπήρξε νόμιμη συναλλαγή. Επίσης, επιβεβαιώνονται όλα αυτά που εμείς λέγαμε από την αρχή.Το γεγονός  ότι πλέον η αποστολή του ΕΣΡ περιορίζεται στο να διαπιστώσει την έγκαιρη λειτουργία του  συστήματος και να εγκρίνει τον Κώδικα Δεοντολογίας και ορθής πρακτικής!Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε ότι η αναδίπλωση του Υπουργού είχε ως αποτέλεσμα μία απόλυτα περιορισμένης κλίμακας παρέμβαση στο χώρο της διαφήμισης, χωρίς μεγάλη πρακτική σημασία. Πιστεύουμε δε ότι η εν λόγω αναδίπλωση δεν προκλήθηκε από τις συζητήσεις εντός των Επιτροπών, αλλά ενδεχομένως από ευρύτερους «αναστοχασμούς». Σημασία έχει ότι στην ουσία ο κ. Παππάς πήρε πίσω τις ρυθμίσεις που εισηγήθηκε με τόσο πάθος, όταν αναφερόταν πριν μία εβδομάδα στην «σπανιότητα»του αγαθού και σε άλλα συμπαθή, που ξαφνικά εξαφανίστηκαν από την πολιτική του επιχειρηματολογία. Ο κ. Παππάς απέτυχε άλλη μία φορά στην απόπειρα να ελέγξει τα ΜΜΕ και να κατευθύνει το διαφημιστικό χρήμα με όποιους αλγόριθμους και πλατφόρμες  προετοίμαζε.
  • Η Δημοκρατική Συμπαράταξη είναι, από θέση αρχής, υπέρ της διαφάνειας της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων Τύπου της Περιφέρειας με συγκεκριμένα κριτήρια όπως οι οικονομικοί δείκτες, το απασχολούμενο προσωπικό, οι πωλήσεις φύλλων, η αναγνωσιμότητα και οι φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες. Αυτά τα κριτήρια έχουν νόημα για να υπάρξει εξορθολογισμός της λειτουργίας του Περιφερειακού Τύπου, καταπολέμηση φαινομένων πολιτικής διαφθοράς και εκβίασης, αλλά και διαφάνειας στις οικονομικές συναλλαγές με το Κράτος.Τι από όλα αυτά κάνει η Κυβέρνηση; Σχεδόν τίποτα. Το σχετικό κεφάλαιο του Νόμου δεν αποτέλεσε ποτέ στοιχείο της διαβούλευσης, δεν συνιστά ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον Περιφερειακό και τοπικό Τύπο,περιλαμβάνει αποσπασματικές ρυθμίσεις για επιμέρους ζητήματα  όπως είναι οι κρατικές δημοσιεύσεις, και τέλος αρκείται σε μικρές διευθετήσεις και εξυπηρετήσεις πελατειακού τύπου.Τι κάνει στην πραγματικότητα;Εγκαθιδρύει ένα Μητρώο, το οποίο υπό άλλες προϋποθέσεις θα ήταν μία σωστή πολιτική ρύθμισης του χώρου, το οποίο όμως από την μία πλευρά θέτει ελαστικούς κανόνες και από την άλλη κλείνει πονηρά το μάτι σε υποψήφιους πελάτες.Στο άρθρο 14, σύμφωνα με το οποίο για να εγγραφούν οι Περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες στο Μητρώο απαιτείται να εκδίδονται ανελλιπώς οι ημερήσιες επί έξι μήνες και οι εβδομαδιαίες επί ένα έτος και να έχουν πωλήσεις από 200 έως 350 φύλλα πριν από την υποβολή αίτησης καταχώρησης. Με αυτήν την ρύθμιση κλείνει το μάτι σε πονηρούς ή επιτήδειους παράγοντες να εκδώσουν ένα φύλλο μικρής κυκλοφορίας τους επόμενους έξι μήνες, να εγγραφούν στο Μητρώο να διεκδικούν κρατικές διαφημίσεις ή διακηρύξεις με το σύστημα της τοπικής διαπλοκής και να εκβιάζουν τους αντιπάλους τους. Αυτό δεν είναι ρύθμιση για την εξυγίανση του χώρου. Θέση μας είναι όπως και θέση πολλών φορέων ότι  το Μητρώο δεν πρέπει να είναι εισιτήριο και ταυτότητα νομιμοποίησης  για κάθε ευκαιριακό εκδότη αλλά πρέπει να προσδιορίζει αντικειμενικές  αυστηρές προϋποθέσεις πιστοποίησης εγγραφής που θα εξαρτώνται από την διάρκεια την οικονομική επάρκεια και την βιωσιμότητα μίας εφημερίδας. Κάνετε λάθος και στον στόχο. Η αναγκαιότητα ρύθμισης του χώρου του Περιφερειακού Τύπου δεν είναι η κατανομή των κρατικών διαφημίσεων αλλά ο εξορθολογισμός και η θεσμική στήριξη του Περιφερειακού Τύπου. Αν δεν γίνει αυτό, τότε αυτό το σχέδιο Νόμου δεν αλλάζει την πραγματικότητα σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.
  • Τέλος, συμφωνούμε από θέση αρχής με την ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις και σας επισημαίνουμε ότι δεν αναφέρεστε στις προδιαγραφές και στο τρόπο εφαρμογής της ρύθμισης, όπως και ότι αφήνετε εκτός πεδίου αναφοράς τις Συνδρομές των αναγνωστών, οι οποίες ειδικά για τις Περιφερειακές εφημερίδες αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων.