Ανακοίνωση Τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακής Σύγκλισης ΠΑΣΟΚ

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Διαστημικών Εφαρμογών, την ίδια ώρα που απαιτείται  πολιτική παρέμβαση για να μη μείνουν από διαδίκτυο  125 Λιμενικές Αρχές της χώρας.

Θα θέλαμε να θυμίσουμε στην κυβέρνηση ότι περί τα 150 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κοστίζει στο δημόσιο η καθυστέρηση στην υλοποίηση του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του συνόλου των κρατικών φορέων (περίπου 34.000 σημεία/κτίρια και 55.000 συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας).

Η υλοποίηση του έργου που σέρνεται αδικαιολόγητα εδώ και χρόνια, πέρα  από την αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών μια σειράς κρίσιμων δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών,  θα συνεισφέρει στην εξοικονόμηση σημαντικών κονδυλίων που μπορούν να τροφοδοτήσουν  αναπτυξιακές δράσεις στον τομέα της ψηφιακής πολιτικής.

Αναπτυξιακές δράσεις, τις οποίες  ένα σοβαρό και υπεύθυνο κράτος θα ιεραρχούσε ανάλογα με τη εκτιμώμενη συνεισφορά τους στην υπέρβαση της πολύπλευρης κρίσης  που κρατά καθηλωμένη τη χώρα.