Το Σάββατο, 10 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί η Πανελλαδική Προγραμματική Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ – Δημοκρατικής Παράταξης στον Πολυχώρο Αθηναΐς. (Καστοριάς 34-36, Βοτανικός).

Στόχος της Συνδιάσκεψης είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης των κατευθυντήριων γραμμών του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ – Δημοκρατικής Παράταξης, με αιχμές το νέο σχέδιο ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή.

 

Το πλήρες πρόγραμμα της Πανελλαδικής Προγραμματικής Συνδιάσκεψης έχει ως εξής:

10:30   Προσέλευση

11:00   Άνοιγμα Εργασιών από τον Γραμματέα Νίκου Ανδρουλάκη

11:15   Ομιλία Προέδρου ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου

12:00   Παρουσίαση κατευθύνσεων του Προγράμματος από

τον Κώστα Σκανδαλίδη

12:20   Παρεμβάσεις των μελών της Eπιτροπής Προγράμματος

Κυριάκου Πιερρακάκη και Γιάννη Τούντα

12:45   Τοποθετήσεις Συνέδρων

16:30   Δευτερολογία Προέδρου