Ομιλία Δημήτρη Κωνσταντόπουλου

Εισηγητή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του ΝΣ

“Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις”

Κύριε Πρόεδρε

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι
Λίγο μετά τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, επιτρέψτε μου να συγχαρώ, τους επιτυχόντες  και να ευχηθώ σε όσους δεν πέτυχαν τώρα, – να συνεχίσουν να αγωνίζονται γιατί η επιτυχία τους περιμένει στο επόμενο βήμα τους .

Να συγχαρώ τους επιτηρητές , τους βαθμολογητές, τους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και όλους τους εμπλεκόμενους , για το υψηλό αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος που και σε χαλεπούς καιρούς επέδειξαν για μια ακόμη φορά.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το ζήτηµα της ελληνόγλωσσης  εκπαίδευσης στο εξωτερικό είναι κοµβικό , για την οργανωμένη παρουσία της ελληνικής γλώσσας, παιδείας και πολιτισμού στο σύγχρονο κόσµο. για την υποστήριξη των Ελλήνων της διασποράς, για τη διατήρηση του γλωσσικού και πολιτιστικού δεσµού µε την Ελλάδα και τον πολιτισµό της.
Η µέχρι σήµερα παρέµβαση της Ελληνικής πολιτείας στα παραπάνω πεδία, στηρίχθηκε σε ένα θεσµικό δίπολο:
*   Στο νοµικό πλαίσιο της δεκαετίας  του 1970  (νοµοθετικά διατάγµατα 695/1970, 154/1973 ) που θέσπισε και οργάνωσε την ίδρυση και λειτουργία  «αµιγώς» ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό και ιδίως στη Γερµανία και
*   Στις  πολιτικές  διαπιστώσεις και παραδοχές της δεκαετίας  του 1990, οπότε και συμπληρώθηκε το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο (ν. 2413/1996) .
Με τα παραπάνω, δόθηκε έµφαση στην ενίσχυση των ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού, καθώς και των φορέων της διασποράς, µε πόρους, εκπαιδευτικό προσωπικό και εκπαιδευτικό σχεδιασµό, διαφυλάχθηκε η πολιτιστική και κυρίως η γλωσσική μας κληρονοµιά .
Στη συνέχεια η  οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική πραγµατικότητα, η ύπαρξη Eλλήνων τέταρτης  και πέµπτης γενιάς στο εξωτερικό, οι µορφωτικές  τους ανάγκες  όπως διαµορφώνονται  στο πλαίσιο των κοινωνιών που ζουν, οδήγησαν στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου
Τότε η κυβέρνησή μας, με Υπουργό την κα Φώφη Γεννηματά, έκανε μια ουσιαστική νομοθετική παρέμβαση με το ν.4027/2011 .
Απάντησε στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της  ελληνόγλωσσης  και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, με τρόπο σύγχρονο και  επιστημονικά τεκμηριωμένο.
Δηλαδή κύριοι της Κυβέρνησης, όπως και στο νομοσχέδιο για την έρευνα, έτσι και στο παρόν νομοσχέδιο, πατάτε σε χαρτογραφημένα μονοπάτια.
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στη συζήτηση για την ελληνόγλωσση και τη Διαπολιτισμική  Εκπαίδευση, η πολιτεία  συνειδητοποιεί το γεγονός της πολύ-εθνικότητας και της πολύ-πολιτισμικότητας .

Η διαπολιτισμική φιλοσοφία δεν θεωρεί τους πρόσφυγες πρόβλημα, ούτε ενοχλητικό παράγοντα. Τους συμπεριλαμβάνει ισότιμα και δίκαια στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί μια διευθέτηση στο Ν.4027/2011.

Επιχειρείται μια επαναδιατύπωση των εισηγητικών εκθέσεων των νόμων 2413/96 και 4027/11, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές και βελτιώσεις .

Θα έλεγα επί της αρχής ότι διευθετεί κυρίως ζητήματα διοικητικού χαρακτήρα, χωρίς προοπτική , όραμα και στρατηγική.

Τα θέματα της Διαπολιτισμικής ή Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης περιέχονται σε 5 άρθρα (20-25) .

Ωστόσο :

Δε διευκρινίζεται τι είναι Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

Δημιουργούνται ερωτήματα :

Ποιό μοντέλο εκπαίδευσης θα προωθηθεί για την ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών και προσφύγων ;

Θα συνεχιστούν τα προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται από τα Πανεπιστήμια της χώρας ;

Παρά τις εξαγγελίες του κ. Υπουργού στις 10-2-2015 για :

– Αντιρατσιστική Εκπαίδευση

– Ρομά

– Σχολεία εξωτερικού

*    Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των μουσουλμάνων της Θράκης  ,

Στο παρόν  νομοσχέδιο δε βλέπουμε προτάσεις αξιόλογες και τεκμηριωμένες επιστημονικά. Δεν υπάρχει εκσυγχρονισμός του πλαισίου .

Δεν υλοποιούνται προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης .

Δεν περιγράφεται πολιτική για τους ΡΟΜΑ .

Ακόμη μεγαλύτερη ανακολουθία διαπιστώνεται στο άρθρο 22 του σχεδίου Νόμου.

Μετατρέπει τα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Θα θυμίσω στους βουλευτές της συμπολίτευσης τη σφοδρή κριτική που είχαν ασκήσει στο παρελθόν για τα σχολεία αυτά τα οποία και ονόμαζαν γκετο!

Κύριε Πρόεδρε

Κυρίες & Κύριοι  Συνάδελφοι

Είχαμε επισημάνει ότι προκειμένου να επικεντρωθούμε στη συζήτηση στον πυρήνα του νομοσχεδίου, που αφορά τον απανταχού ελληνισμό και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας στις νέες προκλήσεις που δημιουργεί το ρεύμα των προσφύγων, θα έπρεπε να αποσυρθούν άρθρα και τροπολογίες που απαιτούν διάλογο και συζήτηση σε βάθος .

Ζητήσαμε να αποσυρθεί το άρθρο 28 όχι για να κρυφτούμε.

Κρύβεται όποιος δεν έχει έργο .

*   Όποιος δεν έχει στηρίξει τα εργασιακά δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών

*   Όποιος δεν νοιάζεται για το περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα ελληνόπουλα που φοιτούν στα ιδιωτικά σχολεία.

Οι αγώνες των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών και τα αιτήματά τους, βρήκαν ευήκοα ώτα  στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Μια σειρά από νομοθετικές παρεμβάσεις που και εσείς ο ίδιος μνημονεύσατε θετικά, ξεκίνησαν από Υπουργούς της πρώτης  κυβέρνησης  ΠΑΣΟΚ,

Στηρίζουμε την άποψη να εποπτεύεται η Ιδιωτική Εκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας,  όταν διοικητικά ανήκει στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης  και παιδαγωγικά εποπτεύεται από τους Σχολικούς Συμβούλους.

Η κανονικότητα είναι σαφής και η θέση μας ξεκάθαρη.

Καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε:

– κάθε παρατυπία και παραποίηση τίτλων και απολυτηρίων .

– Κάθε  βαθμολογία και εξέταση  που δεν είναι αδιάβλητη και αντικειμενική.

Στην εκπαίδευση δεν χωρά το δόγμα ότι πληρώνεις παίρνεις.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της κανονικότητας , με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, στις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των ιδιωτικών σχολείων  με εποπτεία και έλεγχο από το Υπουργείο , εμείς με μια σειρά νόμων (1531/83 , 1566/85 , 2986/2002 και τον 3848/2010 ) διαμορφώσαμε ένα πλαίσιο.

Ένα πλαίσιο που διασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και την απαραίτητη κρατική εποπτεία από το Υπουργείο Παιδείας.
Κύριε Πρόεδρε

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι

Στόχος οποιασδήποτε ρύθμισης για τα ιδιωτικά σχολεία, πρέπει να είναι η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Ενδεικτικό της απορρύθμισης που προκαλεί το άρθρο 28 , είναι ότι στην παρ 3 προβλέπεται  η καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου των εκπαιδευτικών, λόγω κατάργησης τμημάτων ή τάξεων το οποίο στην ουσία καταργείται στην παρ.13!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη προτείνει την επαναφορά των διατάξεων του 3848/10, που ρύθμιζαν τα εργασιακά ζητήματα στα ιδιωτικά σχολεία.

Κύριε Υπουργέ,

Με το Ν.3848/2010 και την εφαρμογή του από τα συμβούλια σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, δεν υπήρξε κανένα μπαράζ απολύσεων.
Δεν υπήρξε καμιά καταγγελία σύμβασης που να έγινε δεκτή χωρίς αιτιολόγηση.

Κύριε Πρόεδρε ,

Σήμερα ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση.
Από τη μια η τροπολογία για την ειδική αγωγή  και από την άλλη η εργασιακή ομηρία 1.400 εκπαιδευτικών, οι οποίοι πρέπει να επιστρέψουν λόγω πλάνης της υπηρεσίας, γιατί δεν δικαιούνται σύνταξη!
Οι διατάξεις των άρθρων 33 του ν.4386/2016 και 239 του ν.4389/2016 είναι έωλες. Οδηγούν σε απόγνωση τους εκπαιδευτικούς. Πρέπει τώρα το θέμα να ρυθμιστεί νομοθετικά άμεσα.
Σε σχέση με την τροπολογία της Ειδικής Αγωγής εμείς ζητούμε άμεση απόσυρση.

Η τροπολογία συνθλίβει τόσο τους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όσο και τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ ΠΕ61 και ΠΕ71.

Η αποσπασματικότητα νομοθετικών διατάξεων συνεχίζεται.

Χωρίς τη διεξαγωγή ενός εθνικού διαλόγου, για μια ολοκληρωμένη νομοθετική πρόταση με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο άρθρο 2 της τροπολογίας, δυστυχώς είμαστε μάρτυρες ενός πισωγυρίσματος αναφορικά με τη στελέχωση των δομών ΕΑΕ και τον τρόπο διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο βασικός τίτλος σπουδών αποτελεί το προσόν διορισμού. Υποβαθμίζετε την ποιότητα της εκπαίδευσης, όταν δίνετε τη δυνατότητα τοποθέτησης στην Ειδική Αγωγή εκπαιδευτικών χωρίς κανένα πρόσθετο προσόν.
Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Οι ανάγκες της Ειδικής Αγωγής καλύπτονται εδώ και πολλά έτη με αναπληρωτές, από τους πτυχιούχους των Τμημάτων Ειδικής Αγωγής Βόλου και Μακεδονίας .
Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής (ΠΕ71 & ΠΕ61) ,
Σε κανέναν άλλο εκπαιδευτικό κλάδο δεν συμβαίνει τέτοια απαξίωση του βασικού πτυχίου.
Δηλαδή να μη διορίζεται κάποιος με το βασικό του πτυχίο, αλλά να καταλαμβάνει τη θέση του ο έχων μεταπτυχιακό και σεμινάρια 400 ωρών στην Ειδική Αγωγή .

κ . Υπουργέ

Με τις ρυθμίσεις για το ολοήμερο σχολείο ,

–  την κατάργηση των ΕΑΕΠ ,

– τις 5.500 λιγότερες εγγραφές στα Νηπιαγωγεία

έχετε δημιουργήσει πλεονάσματα σε δασκάλους και νηπιαγωγούς, τα οποία και επιδιώκετε να απορροφήσετε με κάθε τρόπο.
Η εύκολη λύση είναι η στελέχωση των Ειδικών Σχολείων και των Τμημάτων Ένταξης με τα πλεονάσματα, σε βάρος όμως της ποιότητας της  παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η Ειδική Αγωγή πρέπει να στηριχτεί με μόνιμους διορισμούς άμεσα. Είναι το χρέος μας απέναντι στα παιδιά με τις ειδικές δεξιότητες. Είναι το ελάχιστο της στήριξης στις οικογένειες που δίνουν τον αγώνα. Η στήριξη της Ειδικής Αγωγής

δίνει ποιότητα στη Δημοκρατία μας.

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι
Το παρόν νομοσχέδιο θα μπορούσε να τύχει ευρείας αποδοχής. Ο Υπουργός μας αιφνιδίασε με το άρθρο 28 και την τροπολογία για την Ειδική Αγωγή που καταθέτει.
Εμείς τον καλούμε να έρθει στο τραπέζι του διαλόγου και της συναίνεσης. Η παιδεία δεν προσφέρεται για αιφνιδιασμούς, ξεπερνάει κόμματα και στείρες αντιπαραθέσεις.

Ο διάλογος θέλει δύο και η κυβέρνηση επιτέλους πρέπει να προσέλθει ουσιαστικά σε αυτόν.