2016

ΠΑΣΟΚ

Ισολογισμός 2016: ΠΑΣΟΚ_ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_2016

Προϋπολογισμός 2016: ΠΑΣΟΚ_ΠΡΟΥΠΟΛ.ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_2016

Κατάσταση αποτελεσμάτων 2016 :ΠΑΣΟΚ_ΚΑΤΑΣΤ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_2016

 

ΕΛΙΑ

Ισολογισμός 2016: ΕΛΙΑ_ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_2016

Προϋπολογισμός 2016: ΕΛΙΑ_ΠΡΟΥΠΟΛ.ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_2016

Κατάσταση αποτελεσμάτων 2016: ΕΛΙΑ_ΚΑΤΑΣΤ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_2016

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ 

Ισολογισμός 2016: ΔΗΣΥ_ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_2016 

Προϋπολογισμός 2016: ΔΗΣΥ_ΠΡΟΥΠΟΛ.ΑΠΟΛΟΓ.2016

Κατάσταση αποτελεσμάτων 2016: ΔΗΣΥ_ΚΑΤΑΣΤ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_2016 (1)


2017

Οικονομικές Καταστάσεις 2017:ΠΑΣΟΚ_2017 (1)

Οικονομικές Καταστάσεις 2017: ΕΛΙΑ_2017

Οικονομικές Καταστάσεις 2017: ΔΗΣΥ_2017 (2)

 


 

2018

Οικονομικές Καταστάσεις 2018: ΠΑΣΟΚ 2018

Οικονομικές Καταστάσεις 2018: ΕΛΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 2018

Οικονομικές Καταστάσεις 2018: ΔΗΣΥ 2018