Ερώτηση βουλευτών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης με θέμα: «Μείζον πολιτικό,ηθικό και νομικό θέμα από τις δημόσιες συμβάσεις της εταιρίας«Ακτινοδιαγνωστικό Κέντρο Άρτας Κ. Αλεξίου-Ο. Γεροβασίλη Ο.Ε.»

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:  1. τον Υπουργό Υγείας

2. τον Υπουργό Οικονομικών

 

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Όλγα Γεροβασίλη, κατείχε κατά τρόπο αντισυνταγματικό τη βουλευτική της έδρα από τον Μάιο του 2012 μέχρι τον Ιούλιο του 2015. Κατά το διάστημα αυτό ήταν εταίρος της εταιρίας με την επωνυμία «Ακτινοδιαγνωστικό Κέντρο Άρτας Κ. Αλεξίου-Ο. Γεροβασίλη Ο.Ε.», η οποία είχε συνάψει «Σύμβαση Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών» με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με πενταετή διάρκεια από 8/4/2011 έως 7/4/2016.

Παρά την ανακήρυξή της ως βουλευτού στις εκλογές της 6ης  Μαΐου και 17ης  Ιουνίου 2012, καθώς και στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, η κ. Γεροβασίλη δεν υπέβαλε δήλωση για την επιλογή μεταξύ της βουλευτικής έδρας και της συμμετοχής της στην εταιρεία. Η συνδρομή του ασυμβιβάστου έχει ως συνέπεια εκ του Συντάγματος την αυτοδίκαιη ακυρότητα των συμβάσεων που έχουν συναφθεί (άρθρο 57 παρ. 1 εδ. τελ. Συντ.).

Περαιτέρω, η κ. Γεροβασίλη φέρεται να εκχώρησε με γονική παροχή στις 30 Ιουλίου 2015 ολόκληρο το εταιρικό της μερίδιο στον υιό της.

Η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, που με περισσή υποκρισία ταυτίζονταν κατά λεγόμενά τους με κάθε γράμμα του Συντάγματος,  επιδεικνύουν προκλητική ανοχή στην κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος από μέλος της Κυβέρνησης.

Επειδή οι «πρακτικές Γεροβασίλη» εγείρουν μείζον ηθικό και πολιτικό θέμα, και πρέπει αυτονοήτως να επιφέρουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.

Επειδή το δήθεν ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς δεν συμβιβάζεται με την ύπαρξη απευθείας συμβάσεων δημοσίων φορέων υγείας με επιχείρηση συμφερόντων εν ενεργεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Επειδή η σύναψη συμβάσεων από εταιρίες συμφερόντων εν ενεργεία βουλευτών με δημόσιους φορείς προκαλεί εύλογα ερωτηματικά.

 

Ερωτάστε:

  1. Υπάρχουν εν ενεργεία συμβάσεις της ως άνω εταιρίας με δημόσιους φορείς και εάν ναι, ποιες, με ποια διάρκεια και με ποιο οικονομικό αντικείμενο;
  2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε σε σχέση με την συνταγματικώς  προβλεπόμενη ακυρότητα των καταρτισθεισών συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ ή με άλλους φορείς του Δημοσίου;

 

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Εύη Χριστοφιλοπούλου

Βασίλης Κεγκέρογλου

Ανδρέας Λοβέρδος

Γιάννης Κουτσούκος