Η Δημοκρατική Συμπαράταξη, μέσω του Υπευθύνου ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης  Μιχάλη Τζελέπη έφερε στην Βουλή «τους κινδύνους της μη ένταξης πολλών εν δυνάμει νέων αγροτών στο  Μέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

«Το Μέτρο 6.1 του Π.Α.Α 2014-2020 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», το οποίο υλοποιείται αυτές τις μέρες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκει ιδιαίτερη αποδοχή, εν μέσω κρίσης, σε πολλούς νέους ανθρώπους, οι οποίοι αποφασίζουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την γεωργία: τον πιο νευραλγικό τομέα της εγχώριας οικονομίας. Ωστόσο, πολλοί από τους ενδιαφερόμενους κινδυνεύουν να μείνουν εκτός προγράμματος, λόγω της υπερπληθώρας αιτήσεων όπως επίσης και λόγω των περιορισμένων,  προκαθορισμένων, διαθέσιμων κονδυλίων για την υλοποίηση του Μέτρου για τους νέους αγρότες.  Εξέλιξη, η οποία θα επιφέρει ακόμα πιο δυσμενείς επιπτώσεις, καθώς όσοι εν τέλει αποκλειστούν δεν θα έχουν πλέον την δυνατότητα να ενταχτούν μετέπειτα σε κάποιο άλλο νέο πρόγραμμα μιας και θα έχουν χάσει την απαραίτητη για την ένταξή τους ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη «Νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

Για τους παραπάνω λόγους, η  Δημοκρατική Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ τονίζει ότι:  «η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα πρέπει να προβεί σ’ όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μην αδικηθεί κανένας από τους εν δυνάμει νέους αγρότες, που κινδυνεύει να μείνει εκτός του Μέτρου 6.1. Επίσης, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η δυνατότητα υπέρβασης του προϋπολογισμού του Μέτρου κατά 120% όπως γίνεται σε προγράμματα ΕΣΠΑ προκειμένου να καλυφτούν οι απαραίτητες δαπάνες. Ακόμα, επιβάλλεται η αξιοποίηση περαιτέρω κονδυλίων από το ΕΣΠΑ εάν δεν φτάνει η υπέρβαση (120%). Τέλος, να υλοποιηθεί η αναλογική ανακατανομή των κατανεμημένων ποσών ανά Περιφέρεια, από Περιφέρειες με αδιάθετα ποσά προς Περιφέρειες που υπερκαλύπτουν τον στόχο».

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν μπορεί να αποδεχτεί ούτε την εξαίρεση από το Μέτρο τόσο μεγάλου αριθμού νέων ανθρώπων που προσδοκούν να δραστηριοποιηθούν σε έναν νευραλγικής σημασίας για την οικονομία μας τομέα όπως αυτόν της πρωτογενούς παραγωγής, αλλά ούτε επίσης και την μείωση των ποσών, τα οποία εξαγγέλθηκαν ανά νέο αγρότη.