Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Ανδρέα Λοβέρδου. 

Επί προεδρίας της κ. Κωνσταντοπούλου η αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η οποία σύμφωνα με το κανονισμό είναι η μοναδική η οποία μπορεί να εγκρίνει την τοποθέτηση Προέδρων και Αντιπροέδρων στις Ρυθμιστικές Αρχές, δεν ενέκρινε την τοποθέτηση Προέδρου και Αντιπροέδρου γιατί από τα μέλη της μόνο τα 9 ψήφισαν υπέρ. Παρόλα αυτά η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος , διόρισε το προεδρείο της Ρ.Α.Ε. κατά παράβαση του κανονισμού της Βουλής λαμβάνοντας υπόψη του την εσφαλμένη κατά τη γνώμη μας γνωμοδότηση ενός έγκυρου κατά τα άλλα καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου. Ο κανονισμός της Βουλής είναι ξεκάθαρος και ορίζει πως για οποιαδήποτε τοποθέτηση στις Ρυθμιστικές Αρχές απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία της αρμόδιας επιτροπής .