Από το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ για το θέμα των Βουλευτικών Συντάξεων, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ως γνωστόν οι βουλευτές που εξελέγησαν μετά την 1/01/2013, δεν λαμβάνουν την λεγόμενη βουλευτική σύνταξη, και ακολουθούν την ασφάλιση και μόνο που έχουν στα Ταμεία τους.

Επίσης οι συντάξεις των παλαιότερων βουλευτών – με νόμους που ψήφισαν οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ – έχουν υποστεί όλες τις μειώσεις που ίσχυσαν για τις άλλες συντάξεις και μάλιστα αναλογικά μεγαλύτερες από αυτές.

Για όσους βουλευτές συνταξιοδοτηθούν με το νέο σύστημα προφανώς πρέπει να ισχύσει το ίδιο καθεστώς με τους άλλους νέους συνταξιούχους