Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, σχετικά με τα επιδόματα τέκνων, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Να καταβληθούν τα επιδόματα τέκνων χωρίς περικοπές»

«Το κοινωνικό μέρισμα χορηγήθηκε το 2014 σε πάνω από 600.000 οικογένειες, βάση του νόμου 4254/14 στον οποίο αναφέρεται ρητά ότι: είναι αφορολόγητο, δεν κατάσχεται, δεν συμψηφίζεται και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ ή οποιασδήποτε άλλης κοινωνικής παροχής.

Είναι προφανές ότι πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία και να διορθωθεί άμεσα το λάθος, ώστε να μην υπολογιστεί το κοινωνικό μέρισμα στο εισοδηματικό όριο για να καταβληθούν τα επιδόματα τέκνων χωρίς περικοπές».