Για ενημέρωσή σας

 

 

 

Προς τους Υπουργούς:

– Υγείας, κ. Ανδρέα Ξάνθο

– Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

κ. Έφη Αχτσιόγλου

Θέμα: «Ο ΕΟΠΥΥ για έναν και πλέον χρόνο δεν καταβάλει το ειδικό νοσήλιο – τροφείο στις 45 περίπου Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης»

 

 

Μέχρι το 2014 η υποστήριξη των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρίες, γινόταν μέσω του ΕΣΠΑ, στο οποίο είχε ενταχθεί η ίδρυσή τους καθώς και η αρχική λειτουργίας τους, η οποία επεκτάθηκε και για το 2015, μέχρι να λειτουργήσει το νέο σύστημα με βάση το ειδικό νοσήλιο – τροφείο.

Ήδη από το 2014, με την ΚΥΑ (Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας) ΦΕΚ 172β, θεσμοθετήθηκε το ειδικό νοσήλιο – τροφείο το οποίο όφειλε να καταβάλει ο ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4316/2014 και βάσει συμβάσεων που θα σύναπτε με τους φορείς λειτουργίας των 45 περίπου Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, σε όλη την Ελλάδα.

Σήμερα, ένα και πλέον χρόνο μετά τον Ιανουάριο του 2016 και ενώ έχουν συναφθεί συμβάσεις (με μεγάλη καθυστέρηση) με τις 45 περίπου Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει καταβάλει τα ειδικά νοσήλια – τροφεία όπως όφειλε. Επειδή τα προβλήματα στις ΣΥΔ, λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης αυξάνονται και είτε υποβαθμίζεται η λειτουργία τους είτε αυτή διακόπτεται και

Επειδή τα άτομα που διαβιώνουν στις ΣΥΔ κινδυνεύουν από ιδρυματοποίηση και περιθωριοποίηση που αποτελεί ευθεία παραβίαση των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά κατοχυρώνονται στην σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων με το νόμο 4074/2012 και

 

Ερωτάσθε κοι Υπουργοί:

1) Γιατί δεν εφαρμόσατε το άρθρο 48 του νόμου 4316/14;

και ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει καταβάλει τα οφειλόμενα από τον Ιανουάριο του 2016 ειδικά νοσήλια – τροφεία στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, όπως προβλέπεται από τις συμβάσεις που έχει συνάψει;

2) Προτίθεστε να φροντίσετε, έστω τώρα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ προς τις ΣΥΔ;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

 

Βασίλης Κεγκέρογλου

 

Εύη Χριστοφιλοπούλου