Σκανδαλώδης η ρύθμιση και η μεθόδευση της Π.Ν.Π. με την οποίο διαγράφονται πρόστιμα και προσαυξήσεις για ιδιάζουσες πράξεις φοροδιαφυγής μεγαλοοφειλετών.

 

Με πάνω από ένα μήνα καθυστέρηση έφερε η κυβέρνηση, στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής την πρώτη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Με την πράξη αυτή η κυβέρνηση προχώρησε σε μια ακόμα αντικοινοβουλευτική πρακτική από αυτές που κατήγγειλε ως «πραξικόπημα» όταν ήταν στην αντιπολίτευση, με πρόσχημα το «επείγον» για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, στην ουσία όμως πρόκειται για μια σκανδαλώδη ρύθμιση γαρνιρισμένη με ολίγη ζάχαρη.

Το γεγονός ότι με την Π.Ν.Π. που εκδόθηκε λίγες μέρες μετά την ψήφιση του Ν. 4321/2015 (για τις 100 δόσεις) προστέθηκε ουσιώδης διάταξη με την οποία εντάσσονται στη ρύθμιση πρόστιμα και προσαυξήσεις του Ν. 2523/97 και του Κ.Φ.Δ. για ιδιάζουσες πράξεις φοροδιαφυγής, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Κυβέρνηση κατήργησε το πλαφόν του 1.000.000 ευρώ αποδεικνύει τον χαρακτήρα και τους στόχους της μεθόδευσης αυτής.

Δεν πρόκειται για τα θύματα της κρίσης και του μνημονίου όπως, είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για κατά σύστημα μεγαλοφοροφυγάδες όπως αναδεικνύουν οι κατά καιρούς ανακοινώσεις των υπηρεσιών του ΣΔΟΕ, που αναφέρονται σε πράξεις φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ, με χρήση πλαστών και εικονικών στοιχείων, με χρήση offshore για αποφυγή της φορολογίας, σε κυκλώματα πλαστών ΑΦΜ για επιστροφές εκατομμυρίων ΦΠΑ και άλλες πράξεις φοροδιαφυγής που χαρακτηρίζονται ως ιδιάζουσες και αποτελούν αντικείμενο και Ποινικών Διατάξεων.

Αν πράγματι η κυβέρνηση, όπως ισχυρίζεται, επιδιώκει να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οφείλει να επαναφέρει το πλαφόν του 1.000.000 και να θέσει κριτήρια για τους εντασσόμενους όπως η φοροδοτική τους ικανότητα, ή περιουσιακής τους κατάσταση κ.λ.π.

Η κυβέρνηση οφείλει να φέρει στη Βουλή τα ονόματα των μεγαλοφοροφυγάδων που μεθοδεύτηκε να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης διάταξης αλλιώς θα υποχρεωθεί επί της διαδικασίας του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Σε ότι αφορά την επιχορήγηση της Ε.Β.Ζ. με 30 εκατομμύρια από την υπό εκκαθάριση Α.Τ.Ε. η Κυβέρνηση οφείλει να φέρει στη Βουλή το ολοκληρωμένο της σχέδιο για την υποστήριξη της τευτλοκαλλιέργειας και την εξυγίανση της Ε.Β.Ζ. και αν επιθυμεί να συζητήσουμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση, η οποία πάντως δεν γίνεται με Π.Ν.Π.

Πάντως, η τελευταία πράξη υποστήριξης της τευτλοκαλλιέργειας αποτελεί η απόφαση της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Τευτλοκαλλιέργεια και στη συνέχεια η συνδεδεμένη ενίσχυση της νέας Κ.ΑΠ.