Από τον Τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την επιχειρούμενη σύσταση νέας δικαστικής ένωσης, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

 

Η επιχειρούμενη σύσταση νέας δικαστικής ένωσης με την επωνυμία «Ένωση Ανώτατων και Ανώτερων Δικαστών και Εισαγγελέων» που ήδη καταγγέλθηκε δριμύτατα από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, τη μεγαλύτερη δικαστική ένωση της χώρας, αποτελεί προσπάθεια αποδόμησης του Προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και εν γένει διχασμού του Σώματος Δικαστικών Λειτουργών και Εισαγγελέων.

Είναι προφανές ότι η εν λόγω κίνηση που βέβαια δεν αποσκοπεί σε κάλυψη ανάγκης ή αιτήματος των δικαστικών λειτουργών, απαιτήσεις που καλύπτει η υπάρχουσα Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, υποκινείται από μικροπολιτικές σκοπιμότητες που, καταρχήν, στοχεύουν στην διάσπαση και στην κατηγοριοποίηση των δικαστών.

Η δημιουργία της νέας αυτής Ένωσης εντάσσεται στη γενικότερη κυβερνητική προσπάθεια αποσταθεροποίησης των θεσμών, πλήττει το κύρος της Δικαιοσύνης και την εμπιστοσύνη του πολίτη στον Έλληνα δικαστικό λειτουργό.