Από τον Τομέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης του  ΠΑΣΟΚ  για την εκλογή του νέου δημάρχου Λονδίνου Sadiq Khan, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Τομέας Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. χαιρετίζει την εκλογή του Sadiq Khan στο δημαρχιακό θώκο του Λονδίνου.

Το πολιτικό αυτό γεγονός αποτελεί μία ακόμη απόδειξη για τον κομβικό πολιτικό ρόλο που επιτελεί η Αυτοδιοίκηση  στη λειτουργία  της Δημοκρατίας.

Οι σύγχρονες πόλεις αναδεικνύονται στον βέλτιστο χώρο εκδήλωσης και ενίσχυσης θεμελιωδών ανθρώπινων αξιών.

Ιδίως δε οι Μητροπόλεις, αποδέκτες ανέκαθεν των μεγαλύτερων προσφυγικών και μεταναστευτικών ρευμάτων, αποδεικνύουν διαρκώς πως σε αυτοδιοικητικό επίπεδο γίνονται αποτελεσματικότερα πράξη έννοιες όπως η κοινωνική ένταξη, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ισότητα ευκαιριών, έννοιες επί των οποίων συχνά τα Κράτη σε κεντρικό επίπεδο παραμένουν δυσκίνητα και αναποτελεσματικά.

Ως ΠΑ.ΣΟ.Κ. στηρίξαμε διαχρονικά αυτή τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβάνοντας στις μεταρρυθμίσεις που προωθήσαμε μηχανισμούς ενθάρρυνσης της διαβούλευσης και διασφάλισης της δημοκρατικής συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο με τη δημιουργία των Τοπικών Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών, καθώς και το νόμο για την απόδοση ιθαγένειας σε μετανάστες ενταγμένους στην ελληνική κοινωνία.

Στην ίδια κατεύθυνση συνεχίζουμε και σήμερα.  Ενόψει μάλιστα της συνταγματικής αναθεώρησης, είναι σημαντικό να προβλεφθεί, με ακόμα πιο σαφή τρόπο, το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές για τους νομίμως διαμένοντες αλλοδαπούς, καθώς δεν αντιστρατεύεται τη θεμελιώδη συνταγματική αρχή της Λαϊκής Κυριαρχίας αλλά, αντιθέτως, την ενισχύει.