Ανακοίνωση Τομέα Εργασίας Κινήματος Αλλαγής για τις τριετίες στον ιδιωτικό τομέα

 

Ο ΣΕΒ και οι μεγάλοι εργοδότες εμφανίζονται δήθεν να διαφωνούν για τις τριετίες στον ιδιωτικό τομέα.

Είναι προφανές ότι πρόκειται για προφάσεις εν αμαρτίαις. Δήθεν διαφωνούν προκειμένου να:

-Μην επεκταθούν οι τριετίες σε όλους τους εργαζόμενους καιαι σε όσους ανέλαβαν εργασία μετά το 2009 και ήδη έχουν 10ετή απασχόληση και αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία (καθώς οι τριετίες «πάγωσαν» το 2012 εν μέσω της κρίσης και η κυβέρνηση δεν αποκατέστησε τον θεσμό αυτό με την λήξη των μνημονίων).

-Μη τυχόν μεταφερθεί η ευθύνη διαμόρφωσης των βασικών αμοιβών στην ΓΣΕΕ και τις εργοδοτικές Ενώσεις, όπως πάγια προτείνει και προωθεί το Κίνημα Αλλαγής.

Το Κίνημα Αλλαγής ζητά την επέκταση των τριετιών στο σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και την επαναφορά της διαδικασίας διαμόρφωσης των όρων εργασίας και αμοιβής στους κοινωνικούς εταίρους. Η εργασία είναι ιερή και δεν προσφέρεται για «κρατική διατίμηση» ή προεκλογικά παιχνίδια.