Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ σχετικά με την επιστολή της Α. Διαμαντοπούλου για την αλλαγή του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Από το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την επιστολή της A. Διαμαντοπούλου για την αλλαγή του νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευ. Βενιζέλος, έλαβε την επιστολή που απέστειλε η κα. Άννα Διαμαντοπούλου στους αρχηγούς των κομμάτων για την ανάγκη να διαμορφώνονται ευρύτερες συναινέσεις γύρω από τις μείζονες νομοθετικές αλλαγές στα ζητήματα παιδείας.

Όπως είχε την ευκαιρία εκ προοιμίου να δηλώσει  ο κ. Βενιζέλος και κατά την χθεσινή συνάντησή του με την κα Διαμαντοπούλου, συμφωνεί με την πρότασή της. Αυτήν την αντίληψη εφάρμοσε στην πράξη η τελευταία κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε στην αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001 ο κ. Βενιζέλος είχε την δυνατότητα να προτείνει ως γενικός εισηγητής και η τότε αναθεωρητική Βουλή να αποδεχθεί και να ενσωματώσει στο Σύνταγμα, μια σειρά από ρήτρες συναίνεσης και ευρείας πλειοψηφίας. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται πλέον συνταγματικά αυξημένη πλειοψηφία 2/3 για την άμεση αλλαγή του εκλογικού νόμου και για τη νομοθεσία περί της ψήφου των αποδήμων και αυξημένη πλειοψηφία 4/5 της Διάσκεψης των Προέδρων για την επιλογή των μελών των ανεξάρτητων αρχών. Η ίδια λογική πρέπει να επικρατήσει και για το βασικό θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης, με στόχο μια σταθερή, μακροχρόνια  εθνική επένδυση στη γνώση και άρα την προοπτική της νέας γενιάς.