Από το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα ομόλογα με ρήτρα ανάπτυξης, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

 

Επειδή ακούμε διάφορες αναλύσεις για τα ομόλογα με ρήτρα ανάπτυξης στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Βαρουφάκης, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι τα ομόλογα του ελληνικού  δημοσίου που κυκλοφορούν στην διεθνή αγορά μετά την ριζική αναδιάρθρωση του 2012 περιλαμβάνουν ήδη ρήτρα ανάπτυξης με τη μορφή σχετικών ειδικών δικαιωμάτων προαίρεσης.

Όμως το 90% του χρέους είναι στα χέρια των θεσμικών εταίρων και όχι της αγοράς.
Ας μην ψάχνουν την πυρίτιδα χάνοντας χρόνο. Ας αξιοποιήσουν όλα όσα έγιναν.