Από τον Τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

 

1. Η Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αντί να ασχολείται με την αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων που υπάρχουν στο χώρο της Υγείας, μοναδικό μέλημά της είναι το στήσιμο πελατειακού κράτους με άθλιες μεθόδους.

2. Νέο μνημείο κομματοκρατίας είναι η συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών ιατρικών ειδικοτήτων με υπογραφή του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας έξω από κάθε λογική αξιοκρατίας και ευνομίας.

3. Είναι αυτονόητο πως επιβάλλεται η ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανανέωση των εξεταστικών επιτροπών, όμως η συγκρότηση τους πρέπει να διέπεται από κανόνες επιστημονικής ιεραρχίας και αξιοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι προτάσεις των Ιατρικών Σχολών, των Επιστημονικών Εταιρειών και του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας εν τω συνόλω τους.

4. Οι ενέργειες του Αναπληρωτή Υπουργού Πολάκη εξαντλούνται μόνο στο να επιδεικνύει ένα ιδιότυπο πολιτικό κουτσαβακισμό.  Δεν έχει καμία συναίσθηση του ρόλου και της αποστολής του, περιφρονεί  προκλητικά κάθε έννοια και κανόνα αξιοκρατίας, αδιαφορεί για την εξέλιξη της επιστήμης και παραβιάζει ωμά την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταρρέει, ο Πολάκης συμπεριφέρεται με αυτό τον τρόπο, καθώς ο προϊστάμενος του Υπουργός Υγείας χαρακτηρίζεται από πλήρη ανεπάρκεια.  Δυστυχώς η Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας καθίσταται μοιραία για τη χώρα και τους πολίτες της.