ΑΙΤΗΣΗ
Προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στο από 18 Οκτωβρίου 2016 εξώφυλλο της εφημερίδας «Η Αυγή», αναφέρεται σε τίτλο «Πειθαρχική Έρευνα για Ράντο» (επισυνάπτεται το σχετικό δημοσίευμα).
Παρακαλώ να διερευνήσετε εάν υπήρξε παράνομη χρήση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Ο Αιτών
Καθηγητής Θεόδωρος Π. Παπαθεοδώρου
Βουλευτής Αχαίας Δημοκρατικής Συμπαράταξης